Søk

UNIFOR erfarer at brukere ved Oslo Universitetssykehus opplever problemer med å registrere og sende inn rapport for tildelte midler fra dataenheter tilknyttet Helsenett.

 

Etter nærmere undersøkelser mot Helsenett har vi funnet ut at Helsenett/Sykehuset mest sannsynlig har sperringer for den funksjonaliteten UNIFORs saksbehandlingssystem bruker. Dette er sperringer vi ikke har mulighet til gjøre noe med.

 

Brukere som opplever problemer ved registrering av rapport anbefales å gjennomføre innsendingen fra en enhet som er tilkoblet et annet nettverk enn Helsenett (for eksempel hjemmefra).

 

Dersom du likevel skulle oppleve problemer utover dette, ber vi deg ta kontakt med UNIFOR på e-post unifor@unifor.no.

Translate »