Våre tjenester

Vi tilbyr et totalkonsept for stiftelser innenfor formuesforvaltning, forretningsførsel, søknadshåndtering og regnskap. UNIFOR forvalter NOK 1,8 milliarder for over 200 stiftelser med ideelle formål, hovedsakelig tilknyttet Universitetet i Oslo og NTNU. De største enkeltstiftelsene Throne Holsts stiftelse for ernæringsforskning og Anders Jahres fond til vitenskapens fremme med en samlet kapital på over NOK 360 millioner.

UNIFOR er medlem i Stiftelsesforeningen på vegne av stiftelsene vi administrerer.

Formuesforvaltning

Vi forvalter midlene i to verdipapirfond, UNIFOR Aksje og UNIFOR Rente, med en langsiktig investeringsstrategi hvor det tas tilstrekkelig hensyn til sikkerhet og mulighet for å oppnå en tilfredsstillende avkastning på lang sikt. Porteføljen har en 50/50-fordeling i aksjer og renter, og risikoprofilen er middels. Den enkelte stiftelse kan selv beslutte fordelingen mellom aksjer og renter.

Forretningsførsel/regnskapsførsel

Som forretningsfører håndterer vi all kontakt med Stiftelsestilsynet og Brønnøysundregistrene, og ellers den myndighetskontakt som er nødvendig. Vi fører regnskap og bistår med utarbeidelse og innsending av årsregnskap. UNIFOR benytter BDO som revisor for alle stiftelsene.

Søknadshåndtering

Gjennom en sikker og effektiv søknadsportal håndterer vi søknadsprosessene for utdelinger og rapportering av tildelte midler.