Aktieselskabet Freia Chocolade Fabriks Medicinske Fond

Stiftelsen lyser ut forskningsmidler til undersøkelser og videreutdannelse for å øke kunnskapen om forebygging og behandling av ernæringsrelaterte indremedisinske sykdommer. Studier av næringstoffenes betydning for helse og sykdom bør spesielt fremheves.

Det bevilges forskningsmidler til forskere med tilknytting til Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Både forskere i faste vitenskapelige stillinger og stipendiater, postdocs og andre forskere i midlertidige stillinger ved Det medisinske fakultet kan søke.

Søknadsfrist er 1. mai 2017

Lenker til fond, søknadsskjema og relevant informasjon:
Aktieselskabet Freia Chocolade Fabriks Medicinske Fond