ANDERS JAHRES FOND TIL VITENSKAPENS FREMME - TILDELINGER 2015

Det ble lyst ut inntil 3 700 000 kroner til vitenskapelig forskning innen medisin, jus og kjemi / marin teknikk. Fordelingen på fagområdene iht. vedtektene er: medisin NOK 2 738 000, kjemi/marin teknikk NOK 407 000 og jus NOK 555 000. Styret tildelte midler på styremøtet 5.6.15.