Utlysninger

06.09.2017

Det medisinske fakultet - Stipendutlysning 2017

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut stipendmidler for studenter og ansatte ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via UNIFORs søknadsportal.


05.09.2017

Stipend til doktorgradsstipendiater

På vegne av Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat og Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat lyser UNIFOR ut stipendmidler til doktorgradsstipendiater innenfor jus, medisin, botanikk, veterinærvitenskap, teologi, jordbruk, fiskerier, meteorologi og kjemi.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via Unifors søknadsportal.


04.09.2017

Studentstipend ved UiO 2017

Ønsker du å dra på utveksling, eller trenger du støtte til masterprosjektet ditt? UNIFOR har samlet stiftelsene som tar imot søknader fra studenter ved UiO.


31.08.2017

Det utdanningsvitenskapelige fakultet - Stipendutlysning 2017

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut stipendmidler til vitenskapelige studier ved Det utdanningsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via UNIFORs søknadsportal.


30.08.2017

Det juridiske fakultet - Stipendutlysning 2017

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut stipendmidler for studenter, juridiske kandidater og jurister utdannet ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via UNIFORs søknadsportal.


30.08.2017

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - stipendutlysning 2017

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut stipendmidler til studenter og vitenskapelige studier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via UNIFORs søknadsportal.


29.08.2017

Legat til Henrik Homans minne (NTNU)

Legat til Henrik Homans minne lyser ut reisestipend som kan søkes av studenter ved sivilingeniørstudiet og sivilarkitektstudiet ved NTNU.

29.08.2017

Mina og Samson Berges Forskningsfond

Mina og Samson Berges Forskningsfond ved Norges Landbrukshøgskole lyser ut midler til forskning innen husdyravl ved NMBU. Midlene skal fortrinnsvis gå til finansiering av forskningsprosjekter.

29.08.2017

Det humanistiske fakultet - Stipendutlysning 2017

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut stipender for studenter og ansatte ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via UNIFORs søknadsportal.


29.08.2017

Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Stipendutlysning 2017

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut inntil stipendmidler til vitenskapelige studier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via UNIFORs søknadsportal.