Utlysninger

28.11.2017

Nansenfondet og de dermed forbundne fond ønsker søkere

Nansenfondenes formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder. I samsvar med de enkelte fonds statutter kan det tildeles midler til blant annet drift, forskningsutstyr, faglige reiser og vitenskapelig assistanse. Innen realfag og medisin prioriteres vanligvis støtte til drift og mindre utstyrsenheter. Bidrag gis etter søknad.

02.11.2017

The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowships Fund (SYLFF)

Scholarships are offered annually and aim at stimulating international dialogue and understanding, and are intended to contribute to covering costs related to a research stay abroad for selected graduates, primarily candidates at the PhD level, within the areas of Humanities, Social Sciences, Law, Education and Theology. 


30.10.2017

A.W. Scheels Stiftelse

Stiftelsen lyser ut stipendmidler for etterkommere av Geheimeconferentsraad og Kammerherre, Dr juris Anton Wilhelm Scheel.

27.10.2017

Johan og Mimi Wesmanns Understøttelsesfond

Stiftelsen lyser ut inntil NOK 169 000 som skal anvendes til hjelp for trengende eller vanskeligstilte.


27.10.2017

Stipend til juridisk forskning

På vegne av stiftelsene lyser UNIFOR ut til sammen NOK 154 000 i stipendmidler til juridisk forskning innen sjøforsikring, sjørett og sjørettsforskning og skatte- og avgiftsrett. De aktuelle stiftelsene er Prof. Dr. jur. Sjur Brækhus Fond, A/S Norsk Varekrigsforsikringsfond til fremme av norsk sjørett og Skattebetalerforeningens jubileumsfond.

27.10.2017

Peter Hærem og hustrus legat

Stiftelsen lyser ut inntil NOK 40 000 som stipend til hjelp til opphold for studenter boende på Studenthjemmet Underhaugen 13, Oslo.

27.10.2017

Kaia og Torfinn Tobiassens fond

Stiftelsen lyser ut inntil NOK 88 000 i stipendmidler til støtte for master- og doktorgradskandidater som arbeider med middelalderforskning ved norske universiteter og høgskoler.

06.09.2017

Det medisinske fakultet - Stipendutlysning 2017

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut stipendmidler for studenter og ansatte ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via UNIFORs søknadsportal.


05.09.2017

Stipend til doktorgradsstipendiater

På vegne av Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat og Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat lyser UNIFOR ut stipendmidler til doktorgradsstipendiater innenfor jus, medisin, botanikk, veterinærvitenskap, teologi, jordbruk, fiskerier, meteorologi og kjemi.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via Unifors søknadsportal.


04.09.2017

Studentstipend ved UiO 2017

Ønsker du å dra på utveksling, eller trenger du støtte til masterprosjektet ditt? UNIFOR har samlet stiftelsene som tar imot søknader fra studenter ved UiO.


31.08.2017

Det utdanningsvitenskapelige fakultet - Stipendutlysning 2017

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut stipendmidler til vitenskapelige studier ved Det utdanningsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via UNIFORs søknadsportal.


30.08.2017

Det juridiske fakultet - Stipendutlysning 2017

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut stipendmidler for studenter, juridiske kandidater og jurister utdannet ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via UNIFORs søknadsportal.


30.08.2017

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - stipendutlysning 2017

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut stipendmidler til studenter og vitenskapelige studier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via UNIFORs søknadsportal.


29.08.2017

Legat til Henrik Homans minne (NTNU)

Legat til Henrik Homans minne lyser ut reisestipend som kan søkes av studenter ved sivilingeniørstudiet og sivilarkitektstudiet ved NTNU.

29.08.2017

Mina og Samson Berges Forskningsfond

Mina og Samson Berges Forskningsfond ved Norges Landbrukshøgskole lyser ut midler til forskning innen husdyravl ved NMBU. Midlene skal fortrinnsvis gå til finansiering av forskningsprosjekter.

29.08.2017

Det humanistiske fakultet - Stipendutlysning 2017

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut stipender for studenter og ansatte ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via UNIFORs søknadsportal.


29.08.2017

Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Stipendutlysning 2017

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut inntil stipendmidler til vitenskapelige studier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via UNIFORs søknadsportal.