Finn Jørgen Walvigs stiftelse

Finn Jørgen Walvigs stiftelse lyser ut inntil 120 000 kroner til forskning ved Universitetet i Oslos Biologiske Stasjon i Drøbak.

Stiftelsen gir kun støtte til søknader fra forskningstilsatte og stipendiater ved Universitetet i Oslo. Støtte til gjesteforskere er likevel mulig gjennom deres samarbeid med tilsatte ved Universitetet i Oslo. Det skal med likeverdig prioritet gis støtte til grunnforskning på akvatiske organismer innen disipliner som eksempelvis økologi, fysiologi, systematikk, genetikk, toksikologi etc.

Det kan deles ut inntil 120 000 kroner.

Søknadsfrist er 01. mai 2018

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun elektroniske søknader innsendt via Unifors søknadsportal. UNIFOR er tilgjengelig for veiledning i kontortid hele søknadsperioden.

Søknadsskjema: Finn Jørgen Walvigs stiftelse