Registrer deg som bruker hos UNIFOR

Felt merket med * er obligatoriske

Personopplysninger


*
*
*
*
*
*
*
*

Institusjons eller organisasjonsopplysninger


(Skal du søke som privatperson eller ikke tilhører en institusjon: sett Annet)
*
*

Bankopplysninger *

Minst et av feltene "privat bankkontonr" eller "Institusjonens eller organisasjonens bankkontonr" må fylles ut.

(hvis annen person enn søker)

AnnetForbehold

UNIFOR benytter opplysninger som oppgis ved opprettelse av brukerkontoer bare i forbindelse med behandlingen av søknader på fond og legater. Opplysningene vil kun bli distribuert til fag- og utdelingskomiteer i forbindelse med søknadsbehandlingen. Brukeren er selv ansvarlig for at opplysningene som legges i brukerkontoen er korrekte og at søknader blir sendt inn innen tidsfristene. UNIFOR er ikke ansvarlig for eventuelle feil i søknadssystemet, i søknadsbehandlingen eller i tilknytning til utbetalinger.