Anders Jahres fond til vitenskapens fremme (MEDISIN)

Fondets deler ut midler til medisinske priser og til vitenskapelig arbeid eller forskning. De disponible midlene for utdelinger skal fordeles slik:

Medisinske priser
NOK 1 000 000 anvendes til Anders Jahres medisinske pris som belønning for fremragende vitenskapelig arbeid eller forskningsresultater innen nordisk medisin.

NOK 400 000 anvendes til Anders Jahres medisinske pris for yngre medisinske forskere, ikke over 40 år.

Vitenskapelig arbeid eller forskning
De resterende midlene skal fordeles slik:

74% skal anvendes til fremme av vitenskapelig arbeid eller forskning på det medisinske område, fortrinnsvis knyttet til Universitetet i Oslo.

15% skal anvendes til fremme av vitenskapelig arbeid eller forskning på det juridiske område, fortrinnsvis knyttet til Universitetet i Oslo.

11% skal anvendes til fremme av vitenskapelig arbeid eller forskning innenfor kjemi og marin teknikk med en halvdel hver av områdene, fortrinnsvis knyttet til Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 15.02
Gjelder for søkere tilknyttet: Det medisinske fakultet
Kategori: vitenskapelige stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)