Ann Kern-Godal’s memorial fund for Horse-Assisted Therapy

Stiftelsen skal fremme forskning og bygge bevis innenfor hesteassistert terapi (HAT) for ulike pasientgrupper.