Søk

Annelise Jelstrups legat

Stiftelsen støtter forskning på hjerte- og karsykdommer.

De disponible midlene brukes til å fremme forskning på hjerte- og karsykdommer gjennom utdeling av vitenskapelige stipender.

 

Stiftelsen lyser ut midler hvert år som en del av støtteordningen UNIFOR-FRIMED (klikk her) med søknadsfrist 15. februar.

 

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 21. september 1993, godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 19. oktober 1993. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 30. oktober 1998, 11. august 1999 og 14. mars 2001. Endring vedtatt av Universitetsstyret 29. oktober 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 10. februar 1999, 3. februar 2000, 28. august 2001 og 24. januar 2005.

§ 1

Legatet er opprettet av midler testamentert av Thomas K. Jelstrup. Legatet er ytterligere tilført midler ved overføring av følgende legater: Disponent Otto Andersen og hustru Karen Andersens legat, Eva Aurnes` legat til forskning av sykdommen hjerteinfarkt, og Hilda Anette og Erling Myhrvolds legat til forskning av hjerte- og karsykdommer. Legatets grunnkapital utgjør NOK 512.870,- og den er urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§ 2

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som anvendes til fremme av forskning på hjerte- og karsykdommer gjennom utdeling av vitenskapelige stipender, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret. Midlene deles ut etter innstilling fra Det medisinske fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§ 3

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret oppnevner styre for legatet

Translate »