Søk

Hans Andreas Benneches stiftelse

Stiftelsen deler ut stipend til vitenskapelige studier innen klassisk gresk-romersk og orientalsk filologi.

Studenter på hovedfagsnivå er også velkomne til å søke.

Tildeling av midler skjer etter innstilling fra en fagkomité bestående av professorene i klassisk og orientalsk filologi.


Utlysning

Søknadsfrist 15.10.2020
Tilgjengelig for utdeling: 50 000,00 NOK
 

Hans Andreas Benneches stiftelse

Stiftelsen gir økonomisk støtte til studenter innen klassisk gresk-romersk og orientalsk filologi.

STØTTEN GIS I FORM AV

- vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 50 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- student innen klassisk gresk-romersk eller orientalsk filologi. Studenter på mastergradsnivå kan komme i betraktning.

- tilknyttet Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 

 Søknadsfristen er 15. oktober

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

Naadigst konfirmert ved hoieste resolusjon av 17. november 1893. Approbert av Det akademiske kollegium 17. desember 1932. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 17. mars 1999 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 12. august 1999, 28. august 2001 og 19. januar 2006.

§1.

Stiftelsen er opprettet ved Hans Andreas Benneches testament på NOK 80.000,-. Stiftelsen er blitt tilført midler ved overføring av Christian Joachim Mohns gave til universitetet, Professor J. Liebleins orientalistfond og legatet til Professor Jens Liebleins Minde. Legatets grunnkapital er NOK 149.164,- og den er urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som stipend til vitenskapelige studier innen klassisk gresk-romersk og orientalsk filologi, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldene utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret. Studenter på hovedfagsnivå kan komme i betraktning ved tildeling av stipend. Utdeling av midler foretas etter innstilling fra en fagkomité bestående av professorene i klassisk og orientalsk filologi. Et års ubenyttede midler overføres til kapitalen.

§3.

Stiftelsen skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for stiftelsen.

Translate »