Søk

Hans og Helga Reuschs legat til utdannelse av kunstmalere

Stiftelsen støtter kunstmaleres utdannelse.

De disponible midlene utdeles til personer under 35 år og kun én gang til samme person, og helst som belønning for utført arbeid.

Det er ikke mulig å søke om midler fra denne stiftelsen.

Stiftelsen lyser ikke ut midler, men tildeler midler direkte til Norske billedkunstnere (NBK) til bruk i henhold til formålet.

Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

Stadfestet av Sosialdepartementet 11. mai 1946, 6. april 1949 og 26. februar 1955. Endret av Det akademiske kollegium 12. februar 1988, 8. februar 1999, 25. april 2000 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 8. juli 1999, 30. oktober 2000 og 28. august 2001.

§1.

Legatet er opprettet av dr. philos. Hans Reusch ved testament av 20. april 1893. Legatets grunnkapital er NOK 400.000,- og den er urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til kunstmaleres utdannelse. Midlene utdeles til personer under 35 år og kun én gang til samme person og helst som belønning for utført arbeid. Utdeling av disponible midler foretas etter innstilling fra Norske Billedkunstneres stipendkomité. Et års ubenyttede midler legges til kapitalen.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »