Søk

Hans og Helga Reuschs legat til utdannelse av kunstmalere

Legatet støtter kunstmaleres utdannelse.

Aktuelle kandidater er personer under 35 år som ikke har mottatt støtte fra legatet tidligere.

Støtte gis i form av stipend, og helst som belønning for utført arbeid.

Stipendene gis erfaringsmessig i størrelsesorden NOK 20 000 – NOK 80 000. 

 

Legatet lyser ut midler i samarbeid med Norske billedkunstnere (NBK) til bruk i henhold til formålet.

Hvert års stipendmidler lyses ut i tidlig i august med søknadsfrist tradisjonelt medio oktober. 

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Hans og Helga Reuschs legat til utdannelse av kunstmalere

Stadfestet av Sosialdepartementet 11. mai 1946, 6. april 1949 og 26. februar 1955. Endret av Det akademiske kollegium 12. februar 1988, 8. februar 1999, 25. april 2000 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 8. juli 1999, 30. oktober 2000 og 28. august 2001.

 

§1.

Legatet er opprettet av dr. philos. Hans Reusch ved testament av 20. april 1893. Legatets grunnkapital er NOK 400.000,- og den er urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen anvendes til kunstmaleres utdannelse. Midlene utdeles til personer under 35 år og kun én gang til samme person og helst som belønning for utført arbeid. Utdeling av disponible midler foretas etter innstilling fra Norske Billedkunstneres stipendkomité. Et års ubenyttede midler legges til kapitalen.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »