Søk

Høyesterettsadvokat Harald Blichfeldts og hustru Marie Margarethes legat

Legatet skal fremme rettsvitenskapelig forskning.

Grunnet lav kapital, lyses legatets akkumulerte stipendmidler ut hvert tredje år.

Neste utlysning forventes annonsert i 2022. 

Stiftelsen lyser ut midler 1. september med fast søknadsfrist 15. oktober.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Høyesterettsadvokat Harald Blichfeldts og hustru Marie Margarethes legat

Fastsatt av Det akademiske kollegium 25. april 1986. Endret ved vedtak av Det akademiske kollegium 19. august 1991 og 18. desember 2002. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 24. april 2003.

 

§1.

Høyesterettsadvokat Harald Blichfeldts og hustru Marie Margarethes legat til fordel for Universitetet i Oslo er opprettet i henhold til donatorenes testament av 21. april 1944. Legatets grunnkapital, som er urørlig, utgjør pr. 1. april 1986 NOK 200.000,-.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal etter Det juridiske fakultets bestemmelse brukes til stipend eller bidrag til fremme av rettsvitenskapelig forskning.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styret.

Translate »