Søk

Høyesterettsadvokat Harald Blichfeldts og hustru Marie Margarethes legat

Stiftelsen gir stipend eller bidrag til å fremme rettsvitenskapelig forskning.

De tilgjengelige midlene tildeles direkte Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo til bruk i henhold til formål.


Vedtekter

Fastsatt av Det akademiske kollegium 25. april 1986. Endret ved vedtak av Det akademiske kollegium 19. august 1991 og 18. desember 2002. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 24. april 2003.

§1.

Høyesterettsadvokat Harald Blichfeldts og hustru Marie Margarethes legat til fordel for Universitetet i Oslo er opprettet i henhold til donatorenes testament av 21. april 1944. Legatets grunnkapital, som er urørlig, utgjør pr. 1. april 1986 NOK 200.000,-.

§2.

20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal etter Det juridiske fakultets bestemmelse brukes til stipend eller bidrag til fremme av rettsvitenskapelig forskning.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styret.

Translate »