Søk

Wilhelm Andreas Wexels legat

Legatet deler ut stipend til teologistudenter ved Universitetet i Oslo.

Stipendene deles ut etter universitetets vanlige regler for studentstipend.

Legatets midler har siden 2015 inngått i støtteordningen for «Student- og reisestipendene» til studenter som er godkjent av UiOs utvekslingsprogram. Les mer om ordningen her.

Legatet vil fra og med 2021 også ta inn søknader direkte fra teologistudenter ved UiO. 

 

Stiftelsen lyser årlig ut midler f.o.m. 1. september med fast søknadsfrist 15. oktober.

 

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

Vedtatt av Det akademiske kollegium 14. april 1999, med endring 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 12. august 1999, 28. august 2001 og 19. januar 2006.

§1.

Legatet er opprettet ved en sammenslåing av følgende legater: Legatet til erindring af Præsten Wilhelm Andreas Wexels, Halvor Knudsen Bjørntvedt og hustru Pernille Knudsen Bjørntvedts legat til fordel for verdig trengende teologisk studerende, legatet til Rasmus Tønder Nissens Minde og Professor dr. Lyder Bruns legat. Legatets grunnkapital er NOK 300.318,- og den er urørlig. Legatet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som stipend til teologistudenter ved Universitetet i Oslo, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldene utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret. Et års ubenyttede midler overføres til kapitalen.

§3.

Legatet skal ha et styre på minst minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.

Translate »