UNIFOR

Forvaltningsstiftelsen for fond og legater

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens plass 5

Postadresse:
Postboks 1131, Blindern, 0317 Oslo

Telefon: 22 34 01 40
Epost: unifor@unifor.no
Org.nr.: 971 288 396

Unifor on Facebook

Unifor

Unifor - Forvaltningsstiftelsen for fond og legater

UNIFOR tilbyr kapitalforvaltning og forretningsførsel til stiftelser, og fokuserer på en forsvarlig forvaltning med en langsiktig investeringsstrategi og lave kostnader. UNIFOR forvalter stiftelser som støtter forskning og høyere utdannelse ved Universitetet i Oslo, NTNU, NMBU og andre høyskolemiljøer, og private stiftelser.

Studentstipend ved UiO 2017

Ønsker du å dra på utveksling, eller trenger du støtte til masterprosjektet ditt? UNIFOR har samlet stiftelsene ...

Les mer

Husk å søke før helgen!

I år faller søknadsfristen 15. oktober på en søndag. Det vil si at hvis du er ute i siste liten og møter på ... Les mer