Søk

UNIFOR

 

bistår stiftelser med 1) forvaltning, 2) forretningsførsel og regnskapsføring, og 3) søknadshåndtering og utdeling av midler.

NYHETER

Finn Wilhelmsens stiftelse har kontinuerlig åpent søknadsmottak

Finn Wilhelmsens stiftelse har kontinuerlig åpent søknadsmottak

Støtten gis i form av (1) vitenskapelige stipend, (2) bidrag til dekning av utgifter til konkrete prosjekter, arrangementer, (3) studiestøtte. Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000-200 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp....

Markedsrapporter fra KLP og Storebrand

Markedsrapporter fra KLP og Storebrand

Markedsrapportene fra KLP og Storebrand publiseres på UNIFORs nettside hver måned.   KLP Månedsrapport august 2023 Markedsrappport-Storebrand AM-september-2023        

Translate »