Søk

UNIFOR

 

BIDRAR TIL OPPFYLLELSE AV FORMÅLET

NYHETER

Søknadsmottaket 2024 i «Nansenfondene» er åpnet

Søknadsmottaket 2024 i «Nansenfondene» er åpnet

Nansenfondet og de dermed forbundne fonds formål er å fremme vitenskapelig forskning innen 2 grupper med forskjellige fagområder: (1) realfag, medisin, odontologi og veterinærvitenskap, og (2) humaniora, samfunnsfag, jus og teologi. I samsvar med de enkelte fonds...

Stipendmidler til middelalderforskning

Stipendmidler til middelalderforskning

Kaia og Torfinn Tobiassens Fond støtter master- og ph.d.-studenter som arbeider med middelalderforskning ved norske universiteter og høgskoler. Støtte gis i form av prosjektstøtte og reisestipend. Det er ikke mulig å søke om lønnsstøtte.  Det deles erfaringsmessig ut...

SYLFF scholarship selection criteria 2023

SYLFF scholarship selection criteria 2023

Scholarships are offered annually to master and PhD-students at the University of Oslo to stimulate international dialogue and understanding. They cover costs related to research stays abroad for candidates within the areas of Humanities, Social Sciences, Law,...

Translate »