Søk

UNIFOR

 

UNIFOR tilbyr kapitalforvaltning og forretningsførsel til stiftelser. Vi fokuserer på forsvarlig forvaltning med en langsiktig investeringsanalyse og lave kostnader.

NYHETER

Teknisk problem ved innlogging 15. oktober løst kl 15:20

Kl. 15:29 - UNIFOR bekrefter at problemet er utbedret og at det nå er mulig å logge seg på vårt søknadssystem igjen. Vi registrerer ingen tekniske problemer og søknadsfristen 15. oktober gjelder fortsatt for de av stiftelsene det gjelder.   Kl. 14:39 - UNIFOR...

UNIFOR har oppnådd en fossilfri aksje- og obligasjonsportefølje

UNIFOR fokuserer på bærekraftige investeringer og har oppnådd en fossilfri aksje- og obligasjonsportefølje for stiftelsene som velger å følge dette. Vi baserer forvaltningen på Statens Pensjonsfond Utlands prinsipper for god selskapsstyring, ansvarlige investeringer...

Direktør Throne Holsts fond for ernæringsforskning

Direktør Throne Holsts fond for ernæringsforskning støtter ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av avlønning av et professorat i ernæringsforskning og ellers som følger: - til prosjekt og undersøkelser som inngår under fondets formål - til...

Translate »