Søk

UNIFOR

 

UNIFOR tilbyr kapitalforvaltning og forretningsførsel til stiftelser. Vi fokuserer på forsvarlig forvaltning med en langsiktig investeringsanalyse og lave kostnader.

NYHETER

Framkomiteens belønning for polarforskning deles ut 10. oktober 2021

Framkomiteens belønning for polarforskning deles ut hvert fjerde år på Fridtjof Nansens fød-selsdag den 10. oktober til "en norsk forsker som har ydet et verdig bidrag – ved en avhandling eller på annen måte – til utforskningen av polarlandenes eller polarhavenes...

Solgløttfondet gir sykepleiere ved OUS mulighet for rekreasjon

Solgløttfondet har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon. Det er mulig å søke om stipend på inntil kr 5 000. Det skal i år deles ut inntil kr 150 000 i fondets ordinære utlysningsrunde. Beløpet tillegges videre...

NTNUs stiftelser annonserer stipendmuligheter for 2021

Stiftelsene tilknyttet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) lyser ut årets stipendmuligheter f.o.m. 1. februar 2021. Det er mulig å søke om støtte til student- og reisestipend, vitenskapelige stipend, samt til etter- og videreutdanning. Det er i år...

Translate »