Søk

UNIFOR

 

UNIFOR tilbyr kapitalforvaltning og forretningsførsel til stiftelser, og fokuserer på en forsvarlig forvaltning med en langsiktig investeringsstrategi og lave kostnader.

NYHETER

Nansenfondet og de dermed forbundne fond har åpnet for søknader

Nansenfondet og de dermed forbundne fonds formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder. I samsvar med de enkelte fonds vedtekter kan det tildeles midler til blant annet drift, forskningsutstyr, faglige reiser og vitenskapelig assistanse. Innen...

Opplever du problemer ved registrering av rapport?

UNIFOR erfarer at brukere ved Oslo Universitetssykehus opplever problemer med å registrere og sende inn rapport for tildelte midler fra dataenheter tilknyttet Helsenett.   Etter nærmere undersøkelser mot Helsenett har vi funnet ut at Helsenett/Sykehuset mest...

Stipend til juridisk forskning 2018

UNIFOR lyser ut til sammen NOK 160 500 i stipendmidler til juridisk forskning innen sjøforsikring, sjørett og sjørettsforskning, og skatte- og avgiftsrett. De aktuelle stiftelsene er Prof. Dr. jur. Sjur Brækhus Fond, A/S Norsk Varekrigsforsikringsfond til fremme av...

Translate »