Søk

UNIFOR

 

UNIFOR tilbyr kapitalforvaltning og forretningsførsel til stiftelser, og fokuserer på en forsvarlig forvaltning med en langsiktig investeringsstrategi og lave kostnader.

NYHETER

Opplever du problemer ved registrering av rapport?

UNIFOR erfarer at brukere ved Oslo Universitetssykehus opplever problemer med å registrere og sende inn rapport for tildelte midler fra dataenheter tilknyttet Helsenett.   Etter nærmere undersøkelser mot Helsenett har vi funnet ut at Helsenett/Sykehuset mest...

33 UiO-stiftelser åpner for søkere 1. september

Universitetet i Oslo lyser ut midler fra 33 (!!) forskjellige stiftelser lørdag 1. september. Søknadsskjemaer og utlysningstekst vil gjøres tilgjengelige fra tidlig morgen av. Studenter, forskere og ansatte ved UiO er velkomne til å søke.   Fullstendig informasjon om...

Tønsberg kommune lyser ut stipend

UNIFOR har gleden av å invitere søkere bosatt i Tønsberg kommune til å søke om stipend fra følgende stiftelser:   Tønsberg kommunes utdanningsstiftelse.  Stiftelsen gir økonomisk støtte i form av stipend til utdanning. Det skal i år deles ut inntil kr 35 000. Klikk...

Translate »