Søk

UNIFOR

 

UNIFOR tilbyr kapitalforvaltning og forretningsførsel til stiftelser, og fokuserer på forsvarlig forvaltning med en langsiktig investeringsstrategi og lave kostnader.

NYHETER

Opplever du problemer ved lagring og sending av søknad?

UNIFOR erfarer at brukere ved Oslo Universitetssykehus opplever problemer med å lagre og sende inn søknader fra sykehusets dataenheter. Etter nærmere dialog med sykehusets IT-avdeling har vi funnet ut at dette kommer av at det ikke er gjennomført nødvendige...

Solgløttfondet

Solgløttfondet har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon. I år lyser Solgløttfondet ut inntil 140 000 kroner som kan søkes av sykepleiere som ønsker bidrag til rekreasjonsformål i betydning av velferd, hvile og...

Translate »