UNIFOR

Forvaltningsstiftelsen for fond og legater

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens plass 5

Postadresse:
Postboks 1131, Blindern, 0317 Oslo

Telefon: 22 34 01 40
Epost: unifor@unifor.no
Org.nr.: 971 288 396

Unifor on Facebook

Unifor

Unifor - Forvaltningsstiftelsen for fond og legater

UNIFOR tilbyr kapitalforvaltning og forretningsførsel til stiftelser, og fokuserer på en forsvarlig forvaltning med en langsiktig investeringsstrategi og lave kostnader. UNIFOR forvalter stiftelser som støtter forskning og høyere utdannelse ved Universitetet i Oslo, NTNU, NMBU og andre høyskolemiljøer, og private stiftelser.

Nansenfondet og de dermed forbundne fond ønsker søkere

Nansenfondenes formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder. I samsvar med de enkelte fonds statutter ... Les mer

Våre tjenester

Vi tilbyr et totalkonsept for stiftelser innenfor forvaltning, forretningsførsel/regnskap, og søknadshåndtering. ...

Les mer