Søk

UNIFOR

 

UNIFOR tilbyr kapitalforvaltning og forretningsførsel til stiftelser. Vi fokuserer på forsvarlig forvaltning med en langsiktig investeringsanalyse og lave kostnader.

NYHETER

Ingegerd og Arne Skaugs Forskningsfond fremmer økonomisk forskning

(see below for English) Støtte gis fortrinnsvis til studier av forhold og utvikling i Norge eller andre land som deltok i Det europeiske gjenreisningsprogram (1947-1952). Hvert års tilgjengelige midler deles ut til følgende formål: a) Stipend til en yngre forsker,...

Det er nå mulig å søke UiO-stipender 2021

UNIFOR lyser ut stipendmidler tilsvarende totalt 5,893 millioner kroner på vegne av 40 forskjellige stiftelser i tidsrommet 1. september til 1. og 15. oktober. Disse stiftelsene er i all hovedsak rettet mot personer (studenter, forskere og ansatte) med direkte...

Translate »