Søk

Stiftelser


Fondet støtter klinisk eller basalvitenskapelig forskning knyttet til nervebaners funksjon og sykdom med nær relasjon til sykdommen ALS.
Fondet fremmer juridisk bibliotekfaglig virksomhet i Norge, først og fremst i tilknytning til Det juridiske fakultetsbibliotek i Oslo.
Fondet støtter tiltak som styrker samarbeidet mellom den teknologiske utdanning, forskning og norsk næringsliv ved NTNU og/eller SINTEF.
Stiftelsen støtter forskning innen alle medisinske disipliner til leger med minst 15 års praksis etter embetseksamen.
Felleslegatet har som formål å stimulere døve til aktiv deltakelse i samfunnet. Dette kan gis som økonomisk støtte til døve, til en organisasjon som arbeider aktivt...
Legatet gir hvert år bidrag til minimum et semesters opphold i Frankrike for norske studenter.
Fondet støtter høyt begavede unge skapende kunstnere eller vitenskapsmenn ved Universitetet i Oslo.
Fondet støtter sivilarkitekt- og sivilingeniørstudenter ved NTNU som på grunn av sykdom eller andre uforutsette forhold har kommet i økonomiske problemer.
Fondet fremmer utforskning av menneskets indremedisinske sykdommer, inkludert midler til å forebygge og helbrede slike sykdommer.
Legatet støtter vitenskapelige studier av fransk åndsliv og franske forskeres forbindelse med Universitetet i Oslo.
Legatet skal videreføre den tradisjonen som Lindeman-slekten bygget opp gjennom sitt arbeid ved Musikkonservatoriet i Oslo mellom 1883 og 1973.
Stiftelsen skal være en aktiv bidragsyter til en bærekraftig utvikling av norsk maritim bransje.
Fondet støtter studier, undervisning, forskning og utvikling knyttet til vannturbiner / hydrauliske strømningsmaskiner.
Fondet skal fremme forskningen i Norge innen sjørett, transportrett og relaterte juridiske emner.
Stiftelsen gir stipend til sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) til rekreasjon.
Fondet støtter forskning og andre tiltak ved NTNU som kan utvikle industriell virksomhet innen elektronikk i Norge.
UNIFOR-FRIMED er en støtteordning for alle medisinske fag og disipliner. 
Legatet fremmer forskning på Hiv/aids ved Ullevål sykehus (nå Oslo universitetssykehus HF).
Translate »