Søk

Stiftelser


  • Institusjoner

  • Fagområder

  • Type stipend

  • Utdanningsnivå

Stiftelsen støtter vitenskapelige studier av fransk åndsliv og franske forskeres forbindelse med Universitetet i Oslo.
Stiftelsen gir støtte til vitenskapelige undersøkelser tilknyttet Institutt for helse og samfunn (tidligere Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag) ved ...
De disponible midlene brukes til slike formål innenfor det akademiske liv som Universitetsstyret finner det ønskelig å støtte økonomisk.
Translate »