Søk

Stiftelser


Fondet støtter klinisk eller basalvitenskapelig forskning knyttet til nervebaners funksjon og sykdom med nær relasjon til sykdommen ALS.
Fondet fremmer juridisk bibliotekfaglig virksomhet i Norge, først og fremst i tilknytning til Det juridiske fakultetsbibliotek i Oslo.
Fondet støtter tiltak som styrker samarbeidet mellom den teknologiske utdanning, forskning og norsk næringsliv ved NTNU og/eller SINTEF.
Stiftelsen støtter forskning innen alle medisinske disipliner til leger med minst 15 års praksis etter embetseksamen.
Felleslegatet har som formål å stimulere døve til aktiv deltakelse i samfunnet. Dette kan gis som økonomisk støtte til døve, til en organisasjon som arbeider aktivt...
Legatet gir hvert år bidrag til minimum et semesters opphold i Frankrike for norske studenter.
Fondet støtter høyt begavede unge skapende kunstnere eller vitenskapsmenn ved Universitetet i Oslo.
Fondet støtter sivilarkitekt- og sivilingeniørstudenter ved NTNU som på grunn av sykdom eller andre uforutsette forhold har kommet i økonomiske problemer.
Fondet fremmer utforskning av menneskets indremedisinske sykdommer, inkludert midler til å forebygge og helbrede slike sykdommer.
Legatet støtter vitenskapelige studier av fransk åndsliv og franske forskeres forbindelse med Universitetet i Oslo.
Legatet skal videreføre den tradisjonen som Lindeman-slekten bygget opp gjennom sitt arbeid ved Musikkonservatoriet i Oslo mellom 1883 og 1973.
Fondet støtter studier, undervisning, forskning og utvikling knyttet til vannturbiner / hydrauliske strømningsmaskiner.
Fondet skal fremme forskningen i Norge innen sjørett, transportrett og relaterte juridiske emner.
Stiftelsen gir stipend til sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) til rekreasjon.
Stiftelsens formål er å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve et aktivt og selvstendig liv, og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.
UNIFOR-FRIMED er en støtteordning for alle medisinske fag og disipliner. 
Legatet fremmer forskning på Hiv/aids ved Ullevål sykehus (nå Oslo universitetssykehus HF).
Translate »