Søk

Stiftelser


Stiftelsen skal gi bidrag til vitenskapelig forskning og utvikling vedrørende diabetes og tilstøtende fagfelt som foregår ved Oslo Diabetes Forskningssenter.
Stiftelsen skal fremme klinisk eller basalvitenskapelig forskning knyttet til nervebaners funksjon og sykdom med nær relasjon til sykdommen amyotrofisk lateralsklerose (...
De disponible midlene skal brukes til reisestipend til studenter ved Universitetet i Oslo.
Stiftelsen skal fremme juridisk bibliotekfaglig virksomhet i Norge, først og fremst i tilknytning til Det juridiske fakultetsbibliotek i Oslo.
Stiftelsen støtter tiltak som kan tjene til å styrke samarbeidet mellom den teknologiske utdanning og forskning og norsk næringsliv.
Stiftelsen gir støtte til forskning innen alle medisinske disipliner til leger med minst 15 års praksis etter embetseksamen.
Legatet gir hvert år bidrag til minimum et semesters opphold i Frankrike for norske studenter.
Stiftelsen gir støtte til én eller flere høyt begavede unge skapende kunstnere eller vitenskapsmenn ved Universitetet i Oslo.
Stiftelsen gir vitenskapelige stipend for å fremme forskning innenfor fremmede kulturer og samfunn.
Stiftelsen formål er å fremme utforskning av menneskets indremedisinske sykdommer, inkludert midler til å forebygge og helbrede slike sykdommer.
Stiftelsen skal støtte master- og ph.d.-studenter som arbeider med middelalderforskning ved norske universiteter og høgskoler.
Stiftelsen støtter vitenskapelige studier av fransk åndsliv og franske forskeres forbindelse med Universitetet i Oslo.
Stiftelsen skal videreføre den tradisjonen som Lindeman-slekten bygget opp gjennom sitt arbeid ved Musikkonservatoriet i Oslo mellom 1883 og 1973.
Stiftelsen skal støtte forskning og utdannelse ved Institutt for marin teknikk ved NTNU (tidligere NTNUs Marintekniske avdeling) til beste for slik maritim virksomhet so...
Stiftelsen støtter studier, undervisning, forskning og utvikling knyttet til vannturbiner / hydrauliske strømningsmaskiner.
Legatet skal fremme norsk medisinsk basal forsikring innen molekylær biokjemi, fysiologi og patologi. Prosjekter med klar relasjon til bekjempelse av kreft vil bli prior...
Stiftelsen skal fremme forskningen i Norge innen sjørett, transportrett og relaterte juridiske emner.
Stiftelsen gir stipend til sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) til rekreasjon.
Stiftelsen støtter forskning og andre tiltak ved NTNU som kan utvikle industriell virksomhet innen elektronikk i Norge.
UNIFOR-FRIMED er en støtteordning for alle medisinske fag og disipliner. Dette er en åpen konkurransearena der det ikke stilles krav om spesielle tema, anvendelse eller...
De disponible midlene brukes til slike formål innenfor det akademiske liv som Universitetsstyret finner det ønskelig å støtte økonomisk.
Stiftelsen gir stipend til studier eller forskning innen biologi, medisin eller organisk kjemi.
Stiftelsen skal fremme forskning på hiv/aids ved Ullevål sykehus (nå Oslo universitetssykehus HF).
Translate »