Søk

Stiftelser


  • Institusjoner

  • Fagområder

  • Type stipend

  • Utdanningsnivå

Stiftelsen har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon.
Translate »