Søk

Stiftelser


Stiftelsen skal gi bidrag til vitenskapelig forskning og utvikling vedrørende diabetes og tilstøtende fagfelt som foregår ved Oslo Diabetes Forskningssenter.
Stiftelsen skal fremme klinisk eller basalvitenskapelig forskning knyttet til nervebaners funksjon og sykdom med nær relasjon til sykdommen amyotrofisk lateralsklerose (...
Fondet fremmer juridisk bibliotekfaglig virksomhet i Norge, først og fremst i tilknytning til Det juridiske fakultetsbibliotek i Oslo.
Stiftelsen støtter tiltak som kan tjene til å styrke samarbeidet mellom den teknologiske utdanning og forskning og norsk næringsliv.
Stiftelsen støtter forskning innen alle medisinske disipliner til leger med minst 15 års praksis etter embetseksamen.
Stiftelsen støtter medisinsk forskning og kulturelle formål knyttet til Tønsberg og Nøtterøy.
Legatet gir hvert år bidrag til minimum et semesters opphold i Frankrike for norske studenter.
Fondet støtter høyt begavede unge skapende kunstnere eller vitenskapsmenn ved Universitetet i Oslo.
Fondet fremmer utforskning av menneskets indremedisinske sykdommer, inkludert midler til å forebygge og helbrede slike sykdommer.
Legatet støtter vitenskapelige studier av fransk åndsliv og franske forskeres forbindelse med Universitetet i Oslo.
Stiftelsen skal videreføre den tradisjonen som Lindeman-slekten bygget opp gjennom sitt arbeid ved Musikkonservatoriet i Oslo mellom 1883 og 1973.
Stiftelsen skal støtte forskning og utdannelse ved Institutt for marin teknikk ved NTNU (tidligere NTNUs Marintekniske avdeling) til beste for slik maritim virksomhet so...
Stiftelsen støtter studier, undervisning, forskning og utvikling knyttet til vannturbiner / hydrauliske strømningsmaskiner.
Fondet skal fremme forskningen i Norge innen sjørett, transportrett og relaterte juridiske emner.
Stiftelsen gir stipend til sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) til rekreasjon.
Stiftelsen gir støtte til fordel for psykisk utviklingshemmede.
Stiftelsen støtter forskning og andre tiltak ved NTNU som kan utvikle industriell virksomhet innen elektronikk i Norge.
UNIFOR-FRIMED er en støtteordning for alle medisinske fag og disipliner. 
Stiftelsen skal fremme forskning på hiv/aids ved Ullevål sykehus (nå Oslo universitetssykehus HF).
Translate »