Søk

Forskningsstiftelsen ved det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen støtter medisinsk forskning ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Det er foreløpig ikke planer om å lyse ut midler fra denne stiftelsen.


Vedtekter

FOR

Forskningsstiftelsen ved det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Oslo

 

§ 1

Stiftelsen er opprettet av Wedel Jarlsbergs fond 26. mars 2009. Stiftelsens grunnkapital utgjør NOK 100.000.

§ 2

Den disponible del av avkastningen skal brukes til medisinsk forskning ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

§ 3

En fagkomité oppnevnes av styret ved Det medisinske fakultet for en periode på tre år etter forslag fra fakultetets dekan. Fagkomiteen skal bestå av tre av fakultetets forskere. Fagkomiteen skal foreslå utdelinger fra stiftelsen.

§ 4

Stiftelsen skal ha et styre på minimum 3 personer og maksimum 10 personer. Ett medlem oppnevnes av kunnskapsdepartementet eller den departementet utpeker, og de øvrige medlemmene oppnevnes av Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo.

§ 5

Oppløsning av stiftelsen skal skje i henhold til stiftelsesloven.

 
Translate »