Søk

Søk Støtte

  • Institusjoner

  • Fagområder

  • Type stipend

  • Utdanningsnivå

30
sep 2021

Norges Rederiforbunds fond ved NTNU

Søknadsfrist: 30.09.2021
"NORWEGIAN SHIPOWNERS’ ASSOCIATION FUND” AT NTNU The Fund supports research and education at the Department of Marine Technology, NTNU. Only…

Les mer...

Lukk

"NORWEGIAN SHIPOWNERS’ ASSOCIATION FUND” AT NTNU

The Fund supports research and education at the Department of Marine Technology, NTNU. Only employees and students at the Department of Marine Technology can receive support from this fund.

 

Grants are given in the following categories

A. Fully or partly financing of scientific equipment.

B. International publishing. The following categories are supported:
- Conference fee, travel and hotel related to international conferences where the applicant shall present an article.
- Publishing costs related to international publishing such as side fees or publishing costs to open access journals. These journals must be at level 1 or 2 in the list of journals from Norwegian Center for Research Data.

Costs related to book publishing can also be supported if the publisher is listed at level 1 or 2 of Norwegian Center for Research Data.

Cost related to a study stay or other expenses related to the work with the publication will not be supported.

C. Seminars and conferences in Norway that supports the national and international network in the marine technology area.

D. Initiative to strengthen recruitment of competent students to the marine technology study at NTNU.

E. Professional and social student initiatives, for instance travel grant to the top student of his/her class (in Marine Technology).

Click her for the fund's detailed guidelines.

The current call for applications aims to distribute a total of NOK 170 000 in grants.

Please make sure to read all available information about the fund, its by-laws/statutes and the complete call for applications.

The application must be submitted electronically via UNIFOR’s application system.

 

The application deadline is 30 September

 

Søk her

Utlysning

01
okt 2021

Claus Johan Stamers legat

Søknadsfrist: 01.10.2021
  Claus Johan Stamers legat Legatets formål er å være til hjelp for fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn til…

Les mer...

Lukk

 

Claus Johan Stamers legat

Legatets formål er å være til hjelp for fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn til utdannelse, videreutdannelse eller på andre måter slik at de kan komme i arbeid igjen.

Legatet kan også gi tilskudd til tiltak og aktiviteter for økt livskvalitet for fysisk funksjonshemmede som det offentlige ikke dekker.

Støtten gis i form av
- stipend
- tilskudd

Stipend gis i størrelsesordenen NOK 5.000 – NOK 80.000.

Det skal totalt deles ut inntil NOK 80 000.

Hvem kan søke?
Både enkeltpersoner og organisasjoner kan søke.

Enkeltpersoner må
            - ha en fysisk funksjonshemming
            - ha bostedsadresse i Bergen og omegn. Med omegn menes gamle Hordaland fylke

Og enten
            - ha konkrete planer om utdannelse, videreutdannelse eller annen aktivitet som vil tilrettelegge for at du kan komme i arbeid igjen

eller
            - presentere tiltak/aktiviteter som vil øke din livskvalitet, men som ikke dekkes av det offentlige

Organisasjoner må:
            - presentere tiltak/aktiviteter som ikke dekkes av det offentlige, og som vil øke livskvaliteten for fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn.

Dersom etterkommere av Elsebeth Stamer Wahl oppfyller kriteriene er disse fortrinnsberettiget uansett om de er bosatt andre steder enn i Bergen og omegn.

Hva må søknaden inneholde?

            - Legeerklæring
            - En kort søknadstekst om hva et eventuelt stipend skal brukes til
            - En oversikt over utgiftsposter stipendet skal brukes til
            - Informasjon om tidligere mottatte stipender til samme formål

All informasjon fylles direkte inn i søknadsskjemaet som det er linket til øverst på denne siden. Legeerklæring lastes opp som vedlegg.


Søknadsfristen er 1. oktober

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

01
okt 2021

Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo

Søknadsfrist: 01.10.2021
  Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo Stiftelsen gir økonomisk støtte til vitenskapelige og faglige reiser tilknyttet livsvitenskap…

Les mer...

Lukk

 

Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen gir økonomisk støtte til vitenskapelige og faglige reiser tilknyttet livsvitenskap for ansatte ved Universitetet i Oslo. 

STØTTE GIS I FORM AV

- reisestipend

Det er mulig å søke om inntil kr 108 000.

Stiftelsen er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Stiftelsen vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være ansatt ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om en vitenskapelig/faglig reise tilknyttet livsvitenskap

 

Søknadsfristen er 1. oktober 

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

01
okt 2021

Finn Jørgen Walvigs stiftelse

Søknadsfrist: 01.10.2021
  Finn Jørgen Walvigs stiftelse Stiftelsen støtter forskning ved Universitetet i Oslos Biologiske Stasjon i Drøbak.  STØTTEN GIS I FORM…

Les mer...

Lukk

 

Finn Jørgen Walvigs stiftelse

Stiftelsen støtter forskning ved Universitetet i Oslos Biologiske Stasjon i Drøbak.

 STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 54 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være forskningstilsatt eller stipendiat ved Universitetet i Oslo. Støtte kan gis til gjesteforskere gjennom samarbeid med tilsatte ved UiO.

- drive med grunnforskning på akvatiske organismer innen disipliner som for eksempel økologi, fysiologi, systematikk, genetikk, toksikologi, osv. Med akvatiske organismer menes bakterier, protister så vel som flercellede dyr og planter både fra limniske, estaurine og maritime miljø.

 

Søknadsfristen er 1. oktober

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

01
okt 2021

Legat til Henrik Homans minne

Søknadsfrist: 01.10.2021
  Legat til Henrik Homans minne Stiftelsen gir økonomisk støtte til studenter ved sivilingeniørstudiet og sivilarkitektstudiet ved NTNU. STØTTEN GIS…

Les mer...

Lukk

 

Legat til Henrik Homans minne

Stiftelsen gir økonomisk støtte til studenter ved sivilingeniørstudiet og sivilarkitektstudiet ved NTNU.

STØTTEN GIS I FORM AV

- reisestipend

Se egne satser for informasjon om søknadsbeløp. 

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være student ved sivilingeniørstudiet eller sivilarkitektstudiet ved NTNU

- ha fullført en relevant reise

- søke ved første søknadsfrist etter hjemkomst

Det er mulig å søke støtte fra stiftelsen flere ganger, men ikke mer enn en gang per reise.

 

NB! DET GIS IKKE STØTTE TIL

- reiser som er delvis finansiert av ekskursjonsmidler fra NTNU

- hovedekskursjon

 

HVA SKAL SØKNADEN INNEHOLDE?

Alle søknader skal inneholde

- en reiserapport på maks én side. Rapporten skal inneholde din reiserute og en beskrivelse av reisens faglig utbytte

- en økonomisk rapport med originalkvitteringer

- en anbefaling fra veileder / uttalelse om faglig relevans fra en fast vitenskapelig ansatt ved søkers institutt ved NTNU

 

GRUPPESØKNADER SKAL YTTERLIGERE INNEHOLDE:
(to eller flere studenter som har reist til samme reisemål med samme formål)

- en komplett deltakerliste med fullt navn og bankkontonummer for alle deltakere. Det gis full støtte for grupper på inntil 8 personer.

 

SØKERE FRA ENTREPRENØRSKOLEN BES YTTERLIGERE LEGGE VED

- en bekreftelse på at du oppnår sivilingeniørgraden gjennom masterprogrammet. Ved gruppesøknader må alle deltakere i gruppen legge ved bekreftelse. Bekreftelsen utstedes av Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.

NB! Søknader som ikke oppfyller kravene vil rutinemessig bli avslått.

LAST NED RETNINGSLINJER FOR UTFYLLING AV SØKNAD VED Å KLIKKE HER. 

 

STYRETS PRIORITERINGSLISTE

Stipend kan gis til følgende formål, i prioritert rekkefølge:

1. Reiser med studieformål.

2. Praktikantutveksling, som for eksempel formidlet v/IAESTE.

3. Utvekslingsopphold

SØKNADSBELØP

Områdesatser

Styret har vedtatt følgende områdesatser for tildelingsbeløp:

- 1500 NOK  -- Skandinavia (Norge, Sverige og Danmark)

- 2500 NOK -- Europa og Norden

- 4000 NOK -- Nord-Amerika, Asia og Svalbard

- 6000 NOK -- Sør- og Mellom-Amerika, Afrika og Australia og Oseania

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

 Søknadsfristen er 1. oktober

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

01
okt 2021

Mina og Samson Berges Forskningsfond

Søknadsfrist: 01.10.2021
  Mina og Samson Berges Forskningsfond Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning innen husdyravl ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet…

Les mer...

Lukk

 

Mina og Samson Berges Forskningsfond

Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning innen husdyravl ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

STØTTEN GIS I FORM AV

- vitenskapelig stipend

Øvre grense for søknadsbeløp er gitt ved at det totalt deles ut inntil kr 46 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må drive med forskning innen husdyravl ved NMBU.

Forskningsprosjekter har fortrinnsrett dersom søkerne for øvrig står likt.

 

Søknadsfristen er 1. oktober 

 

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

01
okt 2021

Torgny Segerstedts forelesningsfond slått sammen med Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter

Søknadsfrist: 01.10.2021
  Torgny Segerstedts forelesningsfond slått sammen med Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter Stiftelsen gir økonomisk støtte til ansatte ved…

Les mer...

Lukk

 

Torgny Segerstedts forelesningsfond slått sammen med Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter

Stiftelsen gir økonomisk støtte til ansatte ved Universitetet i Oslo til dekning av utgifter i forbindelse med besøk av gjesteforelesere fra de andre nordiske land.

STØTTEN GIS I FORM AV:

- Bidrag

Det er mulig å søke om inntil kr 75 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- være ansatt ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om å invitere gjesteforeleser fra et av de andre nordiske land

Følgende land anses som "de andre nordiske land": Sverige, Finland, Danmark og Island.

 

Søknadsfrist er 1. oktober

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

01
okt 2021

Wedel Jarlsbergs Fond

Søknadsfrist: 01.10.2021
  Wedel Jarlsbergs fond Fondet støtter hovedsakelig unge forskerrekrutter (ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo. STØTTEN GIS I FORM…

Les mer...

Lukk

 

Wedel Jarlsbergs fond

Fondet støtter hovedsakelig unge forskerrekrutter (ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- reisestipend

Det kan søkes om inntil 100 000 kroner til reise og opphold.

Fondet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Fondet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

STIPENDENE SKAL GÅ TIL

- lengre forskningsopphold (minimum 3 måneder) ved fremragende universiteter i utlandet

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- være ph. d.-kandidat innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om minimum 3 måneders forskningsopphold ved et fremragende universitet i utlandet. Bekreftelse på opptak må lastes opp i søknadsskjemaet. 

 

Søknadsfristen er 1. oktober 

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

08
okt 2021

The Minor Foundation for Major Challenges, LARGE GRANTS

Søknadsfrist: 08.10.2021
Click here for an overview of freequentley asked questions (FAQ).    The Minor Foundation for Major Challenges – larger grants…

Les mer...

Lukk

Click here for an overview of freequentley asked questions (FAQ). 

 

The Minor Foundation for Major Challenges – larger grants (step 1)

In this call for applications the foundation is looking for projects above EUR 10,000 – typically in the range of €20,000 to €200,000, although larger projects may be considered. The foundation will only consider applications that clearly fall under its strategy. Please consult the MFMC strategy carefully before considering submitting an application.

The application process for larger grants is in two steps. In the first step, you are welcome to submit a short pitch on behalf of your organization. After thorough evaluation by the foundation’s board, applicants may be invited to the second step, in which a full application will be submitted.

Step one of the application procedure may be completed electronically by clicking “Apply here”. In order to prepare your application ahead of time, click here to download a screenshot of the application form

 

Applicant with a Norwegian ID?

In order to submit an application to the Minor Foundation for Major Challenges your organization must submit a short description of the planned application to the secretary of the MFMC board. The purpose of the description is to determine whether or not your project clearly falls within the MFMC strategy and thus merits the attention of the board.

The secretary to the MFMC board, Mr. Tore Brænd, may be contacted at tore.braend@minor-foundation.no.

Please note that processing a description may take several days, and contact should therefore be made well in advance of the deadline for the relevant call.

Upon receiving preapproval, applicants with a Norwegian ID can easily access and register in UNIFOR's application portal through "ID-porten".

Applications by organizations not preapproved by the secretary of the board will be rejected.

International applicant without a Norwegian ID?

In order to access UNIFOR's application portal without a Norwegian ID, you have to request a user profile by contacting the secretary of the MFMC board. A user profile will be set up if the project is found to clearly fall within the MFMC strategy and thus merits the attention of the board. When contacting the secretary of the MFMC board, prospective applicants must  provide the following information:

- Name of organization

- Full name (as is written in passport) of organization’s contact person

- Organization's full postal address

- Contact person’s phone number

- Contact person’s e-mail address

- A short description of the planned application, for example the pitch or short description to be submitted in the application form, that clearly explains how the project falls within the strategic aims of MFMC (copy directly into e-mail, not as an attachment)

- Documentation that you represent an organization, in the form of an officially certified proof of registration (f. ex. tax registration) of your organization must be included as an attachment to your inquiry

The secretary to the MFMC board, Mr. Tore Brænd, may be contacted at tore.braend@minor-foundation.no. Please note that processing a request for a user profile may take several days, and that contact therefore should be made well in advance of the deadline for the relevant call.

 

Technical assistance

After your request for a user profile in the UNIFOR portal is granted, the UNIFOR staff will set up your profile and may assist with the rest of the application process as needed.

UNIFOR is a Norwegian organization and our working hours are 08:00-16:00 CEST. If you contact us on the day of the current deadline, we cannot guarantee that we will be able to assist you in time to submit your application. In such case you have to wait until the next call for applications is announced.

Please note that most of UNIFOR’s website is in Norwegian language. It is possible to use the Google translate button on the bottom left of the page. However, please be sceptical about the accuracy of the resulting translations. If you find the translated text difficult to understand, please contact UNIFOR’s administration for an explanation.

Søk her

Åpen prekvalifisering

08
okt 2021

The Minor Foundation for Major Challenges, SMALL GRANTS

Søknadsfrist: 08.10.2021
Click here for an overview of freequentley asked questions (FAQ).    The Minor Foundation for Major Challenges – small grants…

Les mer...

Lukk

Click here for an overview of freequentley asked questions (FAQ). 

 

The Minor Foundation for Major Challenges – small grants

In this call for applications it is possible to apply for smaller grants of up to EUR 10,000, provided that the application falls within the strategic aims of MFMC. Please consult the MFMC strategy carefully before considering submitting an application.

You are welcome to submit an application on behalf of your organization electronically by clicking “Apply here”. In order to prepare your application ahead of time, click here to download a screenshot of the application form.

 

Applicant with a Norwegian ID?

In order to submit an application to the Minor Foundation for Major Challenges your organization must submit a short description of the planned application to the secretary of the MFMC board. The purpose of the description is to determine whether or not your project clearly falls within the MFMC strategy and thus merits the attention of the board.

The secretary to the MFMC board, Mr. Tore Brænd, may be contacted at tore.braend@minor-foundation.no.

Please note that processing a description may take several days, and contact should therefore be made well in advance of the deadline for the relevant call.

Upon receiving preapproval, applicants with a Norwegian ID can easily access and register in UNIFOR's application portal through "ID-porten".

Applications by organizations not preapproved by the secretary of the board will be rejected.

International applicant without a Norwegian ID?

In order to access UNIFOR's application portal without a Norwegian ID, you have to request a user profile by contacting the secretary of the MFMC board. A user profile will be set up if the project is found to clearly fall within the MFMC strategy and thus merits the attention of the board. When contacting the secretary of the MFMC board, prospective applicants must  provide the following information:

- Name of organization

- Full name (as is written in passport) of organization’s contact person

- Organization's full postal address

- Contact person’s phone number

- Contact person’s e-mail address

- A short description of the planned application, for example the pitch or short description to be submitted in the application form, that clearly explains how the project falls within the strategic aims of MFMC (copy directly into e-mail, not as an attachment)

- Documentation that you represent an organization, in the form of an officially certified proof of registration (f. ex. tax registration) of your organization must be included as an attachment to your inquiry

The secretary to the MFMC board, Mr. Tore Brænd, may be contacted at tore.braend@minor-foundation.no. Please note that processing a request for a user profile may take several days, and that contact therefore should be made well in advance of the deadline for the relevant call.

 

Technical assistance

After your request for a user profile in the UNIFOR portal is granted, the UNIFOR staff will set up your profile and may assist with the rest of the application process as needed.

UNIFOR is a Norwegian organization and our working hours are 08:00-16:00 CEST. If you contact us on the day of the current deadline, we cannot guarantee that we will be able to assist you in time to submit your application. In such case you have to wait until the next call for applications is announced.

Please note that most of UNIFOR’s website is in Norwegian language. It is possible to use the Google translate button on the bottom left of the page. However, please be sceptical about the accuracy of the resulting translations. If you find the translated text difficult to understand, please contact UNIFOR’s administration for an explanation.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Alf Bjerckes legat til forskningsstipendier i organisk kjemi, underlagt Universitetets Kjemiske institutt, Blindern

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Alf Bjerckes legat til forskningsstipendier i organisk kjemi, underlagt Universitetets Kjemiske institutt, Blindern Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning…

Les mer...

Lukk

 

Alf Bjerckes legat til forskningsstipendier i organisk kjemi, underlagt Universitetets Kjemiske institutt, Blindern

Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning i Norge eller utenlands innen organisk kjemi eller tilgrensende områder av kjemien.

STØTTEN GIS I FORM AV

- vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 50 000.

Legatet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Legatet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- drive med forskning innen organisk kjemi eller tilgrensende områder av kjemien

Stipend deles fortrinnsvis til ferdig uteksaminerte kjemikere tilknyttet seksjon for organisk kjemi, Universitetet i Oslo.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Anders Madsen og Familien Wilhelmsen med sammensluttede stiftelser

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Anders Madsen og Familien Wilhelmsen med sammensluttede stiftelser Stiftelsen skal gi bistand til økonomisk vanskeligstilte kvinner, menn og barn…

Les mer...

Lukk

 

Anders Madsen og Familien Wilhelmsen med sammensluttede stiftelser

Stiftelsen skal gi bistand til økonomisk vanskeligstilte kvinner, menn og barn på Nøtterøy og i Tønsberg og byens øvrige omegn.

Håndverkere og personer innen sjømannsyrket, deres enker og etterlatte, samt personer som lider av en fremtredende folkesykdom, har fortrinnsrett under ellers like vilkår.

Under ellers like vilkår har slektninger av legatstifterne fortrinnsrett.

STØTTEN GIS I FORM AV

- prosjektstøtte

- aktivitetsstøtte

- bidrag

Det skal totalt deles ut inntil kr 500 000. 

HVEM KAN SØKE?

Stiftelsen støtter i første rekke konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner for vanskeligstilte kvinner, menn og barn på Nøtterøy og i Tønsberg og byens øvrige omegn.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Apoteker Harald Conrad Thaulows legat

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Apoteker Harald Conrad Thaulows legat Stiftelsen støtter bekjentgjøringen av kjemivitenskapens resultater for allmennheten. STØTTEN GIS I FORM AV  -…

Les mer...

Lukk

 

Apoteker Harald Conrad Thaulows legat

Stiftelsen støtter bekjentgjøringen av kjemivitenskapens resultater for allmennheten.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- 2-3 vitenskapelig stipender til verdige kandidater

STIPENDET KAN BENYTTES TIL 

- prisoppgaver/belønninger for popularisering

- foredrag

- skrift eller i andre media

- organisert undervisning

Det er mulig å søke om inntil kr 150 000.

Legatet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Legatet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

VED VURDERING AV SØKNADER VIL FØLGENDE VEKTLEGGES

- tiltak som fremmer en bedret undervisning ved og utenfor universitetene

- tiltak som fremmer en økt forståelse for samspillet mellom vitenskapen og samfunnet

- tiltak som fremmer en styrket vitenskapshistorisk forståelse for de kjemiske fag

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma Knagenhjelms født Rolls legat

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma Knagenhjelms født Rolls legat Stiftelsen gir reisestipend til juridiske kandidater som er…

Les mer...

Lukk

 

Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma Knagenhjelms født Rolls legat

Stiftelsen gir reisestipend til juridiske kandidater som er uteksaminert med laud fra Universitetet i Oslo og som ønsker å ta videre utdannelse for den norske statstjenesten (statsforvaltningen) i utlandet.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Reisestipend

Det er mulig å søke om inntil kr 85 000.

Legatet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Legatet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være juridisk kandidat uteksaminert med laud fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om videre utdannelse i utlandet

Ph.d.-kandidater som skal jobbe som gjesteforskere ved utenlandske universitet er velkomne til å søke.

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Borgermester Edvard Christies legat

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Borgermester Edvard Christies legat Stiftelsen deler i år ut reisestipender til kandidater ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i…

Les mer...

Lukk

 

Borgermester Edvard Christies legat

Stiftelsen deler i år ut reisestipender til kandidater ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- reisestipend

Det er mulig å søke om inntil kr 40 000.

Legatet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Legatet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE I ÅR?

Du må ha

- tatt avsluttende universitetseksamen med laud

- planer om å studere språk eller historie i utlandet

- tilknytning til Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Christiania Bank og Kreditkasses legat til Universitetet i Oslo

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Christiania Bank og Kreditkasses legat til Universitetet i Oslo Stiftelsen gir støtte til videreutdanning av kandidater som har avlagt…

Les mer...

Lukk

 

Christiania Bank og Kreditkasses legat til Universitetet i Oslo

Stiftelsen gir støtte til videreutdanning av kandidater som har avlagt sosial/samfunnsøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, eller som er ansatt som vitenskapelig personale ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det skal deles ut inntil kr 30 000.

Legatet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Legatet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- ha avlagt sosial- eller samfunnsøkonomisk embetseksamen ved UiO

eller

- være ansatt som vitenskapelig personale ved Økonomisk institutt ved UiO

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Den norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Den norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo Stiftelsen støtter vitenskapelig forskning innen fagene som…

Les mer...

Lukk

 

Den norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen støtter vitenskapelig forskning innen fagene som til enhver tid hører inn under fakultetet.

STØTTEN GIS I FORM AV

- reisestipend

- vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 40 000.

Fondet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Fondet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

STØTTEN KAN DEKKE

- vitenskapelig forskning innen de fag som til enhver tid hører inn under Det juridiske fakultetet

- studiereiser for fakultetets lærere

- studiereiser for personer som har tatt sin avsluttende universitetseksamen i ett av fakultetets fag

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være lærer ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

og/eller

- ha tatt din avsluttende universitetseksamen i ett av fakultetets fag

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO Fondet dekker utgifter i forbindelse med forelesninger fra andre…

Les mer...

Lukk

 

Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

Fondet dekker utgifter i forbindelse med forelesninger fra andre enn universitetets egen lærerstab, og særlig utenlandske gjester, innen fagområdene bank-, penge- og finansvesen, eller internasjonal økonomi, og til norske forskeres opphold i utlandet for å drive studier i de samme emner.

Foreleserne bør ha arbeidet i forretningsbank, sentralbank, offentlig finansadministrasjon eller i internasjonale økonomiske organisasjoner eller institutter, eller særlig ha beskjeftiget seg med spørsmål som berører de nevnte institusjoners og organers virksomhet.

Invitasjonen kan gjelde så vel kortvarige gjesteforelesninger som noe lengre sammenhengende opphold ved universitetet. Arrangementet søkes så vidt mulig kombinert med offentlige foredrag, samt gjesteforelesninger også ved Norges Handelshøyskole. Foreleseren bør gis anledning til å møte representanter for norsk offentlig administrasjon, Norges Bank, bankvesenet og næringslivet for øvrig. Med fagkomitéens samtykke kan universitetet helt eller delvis dekke også utgiftene ved sådanne tilleggsarrangementer ved hjelp av fondets avkastning.

Ved kunngjøring av forelesninger og foredrag bør det opplyses at disse arrangeres med fondets støtte.

STØTTEN GIS I FORM AV

- vitenskapelig stipend
- reisestipend

Det er mulig å søke om inntil kr 104 000.

Fondet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Fondet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Du må

1) være ansatt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

2) ha konkrete planer om å organisere gjesteforelesning(er) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

eller 

 ha konkrete planer om et forskningsopphold i utlandet innen aktuelt fagområde (bank-, penge- og finansvesen eller internasjonal økonomi)

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Det juridiske fakultets reisefond av 1973

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Det juridiske fakultets reisefond av 1973 Fondet gir økonomisk støtte til juridiske kandidater som skal reise i forbindelse med…

Les mer...

Lukk

 

Det juridiske fakultets reisefond av 1973

Fondet gir økonomisk støtte til juridiske kandidater som skal reise i forbindelse med vitenskapelige studier.

STØTTEN GIS I FORM AV

- reisestipend

Det er mulig å søke om inntil kr 130 000.

Fondet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Fondet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- være juridisk kandidat

- være tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om en reise i forbindelse med vitenskapelige studier

DEN PLANLAGTE REISEN MÅ

- gå til land utenfor de skandinaviske land, Island, Færøyene og Finland.

- utføres i forbindelse med vitenskapelige studier

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Elkem og Olge Adamsons stiftelse til støtte av geologisk forskning

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Elkem og Olge Adamsons stiftelse til støtte av geologisk forskning Stiftelsen støtter geologisk og mineral-geologisk forskning i Norge, fortrinnsvis…

Les mer...

Lukk

 

Elkem og Olge Adamsons stiftelse til støtte av geologisk forskning

Stiftelsen støtter geologisk og mineral-geologisk forskning i Norge, fortrinnsvis innen fagområdene geokjemi, mineralogi og petrologi.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

- Boligstøtte til gjestende geokjemikere

Det er mulig å søke om inntil kr 90 000.

Legatet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Legatet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- drive med geologisk og mineral-geologisk forskning i Norge

Fagområdene geokjemi, mineralogi og petrologi har fortrinnsrett dersom søknadene for øvrig står likt.

Elkem og Olge Adamsons stiftelse krever at stipendmottakere leverer inn en 1-2 siders rapport som skal inneholde informasjon om oppnådde resultater inklusive publikasjoner som følge av mottatte stipend. Rapporten må leveres inn senest en måned etter at tildelte stipend er brukt opp.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Enkedronning Josephines legat til høyere utdanning

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Enkedronning Josephines legat til høyere utdanning Stiftelsen gir økonomisk støtte til kvinnelige doktorgradsstudenter ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet…

Les mer...

Lukk

 

Enkedronning Josephines legat til høyere utdanning

Stiftelsen gir økonomisk støtte til kvinnelige doktorgradsstudenter ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 52 000.

Legatet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Legatet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- kvinnelig doktorgradsstudent ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 

Søknadsfrist er 15. oktober

 

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Finn Wilhelmsens stiftelse

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Finn Wilhelmsens Stiftelse Stiftelsen tar imot søknader om støtte til medisinsk forskning og kulturelle formål knyttet til Tønsberg og…

Les mer...

Lukk

 

Finn Wilhelmsens Stiftelse

Stiftelsen tar imot søknader om støtte til medisinsk forskning og kulturelle formål knyttet til Tønsberg og Nøtterøy.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelige stipend
- Bidrag til dekning av utgifter til konkrete prosjekter, arrangementer
- Studiestøtte

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000-200 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.

HVEM KAN SØKE?

Søknaden må falle inn under en følgende kategorier
1) Medisinsk forskning
2) Kulturelt formål
3) Studier

Personer som representerer konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner som faller inn under stiftelsens formål oppfordres til å søke.

Søknaden må være knyttet til Tønsberg og/eller Nøtterøy.

Følgende vedlegg bes lastes opp i det elektroniske søknadsskjemaet hvis aktuelle

- CV med vitnemål, attester, annet
- Et resymé om organisasjonen det søkes for
- Fra organisasjonen: relevante attester, presseklipp/medieomtale, e. l.
- Bekreftelse på opptak til studiested

Søknader om støtte til studier må legge ved opptaksbevis. Søknader uten opptaksbevis vil ikke bli vurdert. Det er dessverre ikke mulig å ettersende dokumenter. Søknader kan fremmes når som helst i løpet av studiet.

Stiftelsen tar kun imot søknader elektronisk via UNIFORs søknadssystem.

Søknadsfrist er 15.april/15. oktober

Søkere kan forvente å få svar på sine søknader medio juli/medio desember.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

George Sautreaus legat

Søknadsfrist: 15.10.2021
  George Sautreaus legat Stiftelsen gir økonomiske bidrag til minimum et semesters opphold i Frankrike for norske studenter tilknyttet Universitetet…

Les mer...

Lukk

 

George Sautreaus legat

Stiftelsen gir økonomiske bidrag til minimum et semesters opphold i Frankrike for norske studenter tilknyttet Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det er mulig å søke om inntil kr 156 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være norsk student ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om å studere minimum et semester i Frankrike

HVA SKAL SØKNADSTEKSTEN INNEHOLDE?

Du må oppgi opplysninger om

        - alder

        - studier

        - avlagte eksamener med resultater

        - planer for oppholdet i Frankrike

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Grini-fangers Kulturfond

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Grini-fangers Kulturfond Fondet gir støtte til én eller flere høyt begavede unge skapende kunstnere eller vitenskapsmenn ved Universitetet i…

Les mer...

Lukk

 

Grini-fangers Kulturfond

Fondet gir støtte til én eller flere høyt begavede unge skapende kunstnere eller vitenskapsmenn ved Universitetet i Oslo.

STØTTE KAN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

- Kunstnerstipend

Det er mulig å søke om inntil kr 36 000. 

HVEM KAN SØKE?

Fondet tar imot søknader fra kunstnere og vitenskapsmenn på tvers av fakultetene ved Universitetet i Oslo.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Grosserer, cand. jur. Halvdan Bjørums legat

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Grosserer, cand. jur. Halvdan Bjørums legat Legatet gir stipend for geologisk og mineralogisk forskning, fortrinnsvis innen industrimineralsektoren. STØTTEN GIS…

Les mer...

Lukk

 

Grosserer, cand. jur. Halvdan Bjørums legat

Legatet gir stipend for geologisk og mineralogisk forskning, fortrinnsvis innen industrimineralsektoren.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Legatet skal i år totalt dele ut inntil kr 200 000. Stipend gis hovedsakelig i størrelsesordenen kr 50 000 – kr 100 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.

Legatet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Legatet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Du må drive med geologisk eller mineralogisk forskning.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Hans Andreas Benneches stiftelse

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Hans Andreas Benneches stiftelse Stiftelsen gir økonomisk støtte til studenter innen klassisk gresk-romersk og orientalsk filologi. STØTTEN GIS I…

Les mer...

Lukk

 

Hans Andreas Benneches stiftelse

Stiftelsen gir økonomisk støtte til studenter innen klassisk gresk-romersk og orientalsk filologi.

STØTTEN GIS I FORM AV

- vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 100 000.

Stiftelsen er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Stiftelsen vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Relevante kandidater må drive med vitenskapelige studier innen klassisk gresk-romersk og orientalsk filologi. 

Studenter på hovedfagsnivå kan komme i betraktning ved tildeling av stipend. 

 

 Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi Stiftelsen gir økonomisk støtte til studiet…

Les mer...

Lukk

 

Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi

Stiftelsen gir økonomisk støtte til studiet av geologi og fysisk geografi.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

- Pris/belønning

Det er mulig å søke om inntil kr 61 000.

Legatet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Legatet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Du... 

... søker støtte til aktivitet tilknyttet studiet geologi eller fysisk geografi

... er tilknyttet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

... er under 35 år

... har ikke mottatt stipend fra stiftelsen tidligere

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Hans og Helga Reuschs legat til utdannelse av kunstmalere

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Hans og Helga Reuschs legat til utdannelse av kunstmalere Hans og Helga Reuschs legat støtter kunstmaleres utdannelse. Stipend deles…

Les mer...

Lukk

 

Hans og Helga Reuschs legat til utdannelse av kunstmalere

Hans og Helga Reuschs legat støtter kunstmaleres utdannelse. Stipend deles ut til kunststudenter som er under 35 år ved tildelingspunktet, og skal helst utdeles som en belønning for utført arbeid. Studenter som tidligere er tildelt et stipend fra legatet kan ikke søke på nytt.

Stipendutdelingene foretas av legatets styre etter innstilling fra Norske Billedkunstneres stipendkomité. Det er totalt kr. 300.000 tilgjengelig for utdeling i denne runden.

- Legatet deler ut stipend til aktive studenter.Personer som er under kunstutdanning høst 2021/ vår 2022 kan søke stipend.
- Alderskravet på 35 år gjelder f.o.m. tildelingspunktet. Legatets styre behandler stipendkomitéens innstilling tidlig februar hvert år, og det er dette tidspunktet som er gjeldende.
- Legatet tildeles fortrinnsvis søkere som ikke mottar annet stipend, men det kan i særskilte tilfeller gjøres unntak.
- Ved søknad om støtte til generelt livsopphold (mat, husleie, dagligdagse utgifter) som bes utbetalt til privat konto, kan det høyst søkes om kr. 80.000. Slike stipendtildelinger er skattepliktig. 


Søknaden skal inneholde:

- CV (maks 2 A4 sider): Bør inneholde oversikt over kunstnerisk utdanningsforløp, samt oversikt over kunstnerisk virksomhet og produksjon, herunder både gjennomførte og planlagte prosjekter. Bruk gjerne en omvendt kronologisk rekkefølge, slik at de siste utstillingene eller den nyeste aktiviteten kommer øverst.

- Kort søknadsstekst (ca halv A4 side): Skal gi komiteen en forståelse av ditt virke. Teksten bør inneholde en overordnet beskrivelse av teknikk og tematikk, samt kort beskrivelse av inntil 3 av dine seneste gjennomførte prosjekter/ arbeider.

- Kunstnerisk dokumentasjon av inntil 3 utførte arbeider (inntil 3 vedlegg): Inntil 3 vedlegg leveres fortrinnsvis som jpg/ pdf (bør samsvare med prosjektene som beskrives i søknadsteksten)


Søknad sendes inn elektronisk ved å trykke "Søk her".

Søknadsfristen er midnatt 15. oktober.

 

Kontakt/ veiledning:
Norske Billedkunstnere, avd. stipend og prosjektstøtte
stipend@norskebilledkunstnere.no / 23 00 50 01


Kontakt teknisk støtte ved innsendelse av søknad:
UNIFOR, unifor@unifor.no / 22 34 01 40

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Hedvig og Kristian Winterhjelms legat

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Hedvig og Kristian Winterhjelms legat Stiftelsen deler ut vitenskapelige stipend innen dramatisk kunst eller dramatisk litteratur ved Universitetet i…

Les mer...

Lukk

 

Hedvig og Kristian Winterhjelms legat

Stiftelsen deler ut vitenskapelige stipend innen dramatisk kunst eller dramatisk litteratur ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 34 000.

Legatet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Legatet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være tilknyttet Universitetet i Oslo

- jobbe med/studere dramatisk kunst eller dramatisk litteratur

Studenter på hovedfagsnivå kan også komme i betraktning.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat Stiftelsen deler ut stipend til doktorgradsstipendiater ved UiO eller Veterinærhøgskolen som har tatt avsluttende høyere eksamen,…

Les mer...

Lukk

 

Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat

Stiftelsen deler ut stipend til doktorgradsstipendiater ved UiO eller Veterinærhøgskolen som har tatt avsluttende høyere eksamen, og som ønsker å innlede/avslutte en forskerutdanning.

STØTTEN GIS I FORM AV

- kvalifiseringsstipend

- avslutningsstipend

Stipend utbetales kun via arbeidsgiver og det er følgelig ikke satt begrensninger ift maks søknadsbeløp. Vanlige stipendstørrelser ligger for øvrig på inntil kr 100 000. Høyere stipendbeløp kan vurderes ved særdeles kvalifiserte søknader. Det skal totalt deles ut inntil kr 677 000. 

Legatet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Legatet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE I ÅR? 

Du må 

- være doktorgradsstipendiat ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (kun botanikk), Det juridiske fakultet, Det medisinske fakultet og Veterinærhøgskolen, som har tatt avsluttende høyere eksamen 

- være fast ansatt i minimum 50 % stipendiatstilling enten ved UiO

- ha konkrete planer om å innlede/avslutte en forskerutdanning

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Ingmund Kirkeruds legat

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Ingmund Kirkeruds legat Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning innenfor fremmede kulturer og samfunn. STØTTEN GIS I FORM AV…

Les mer...

Lukk

 

Ingmund Kirkeruds legat

Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning innenfor fremmede kulturer og samfunn.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 34 000.

Legatet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Legatet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- drive med forskning innen fremmede kulturer og samfunn

- være forsker eller doktorgradstudent ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Legatet ”Patrick Geddes-samlingen”

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Legatet ”Patrick Geddes-samlingen” Legatet gir støtte til arkitekter, samfunnsplanleggere og forskere som driver med prosjekter og forskning som fremmer…

Les mer...

Lukk

 

Legatet ”Patrick Geddes-samlingen”

Legatet gir støtte til arkitekter, samfunnsplanleggere og forskere som driver med prosjekter og forskning som fremmer og formidler nærmiljøvern og tverrfaglig forskning omkring helhetlig helse og trivsel, fortrinnsvis i samsvar med Patrick Geddes´ ånd og ideer. Det er en fordel om søker kan utdype hvordan søknaden kan sees i tråd med dette. 

Legatet gir også støtte til publikasjoner av resultater av forskning i samfunnsplanlegging. Publikasjoner som er direkte knyttet til Patrick-Geddes-samlingens dokumenter har fortrinnsrett dersom søkerne for øvrig står likt.

STØTTEN GIS I FORM AV

- vitenskapelig stipend

- publikasjonsbidrag

Det er mulig å søke om inntil kr 50 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være arkitekt, samfunnsplanlegger og/eller forsker

- arbeide med et prosjekt eller forskning som fremmer og formidler nærmiljøvern og/eller tverrfaglig forskning om helhetlig helse og trivsel.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Magdalene Christensens og Laura og Otmar Gravdahls fond

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Magdalene Christensens og Laura og Otmar Gravdahls fond Stiftelsen støtter allmennyttige og kulturelle formål, samt religiøse og humanitære organisasjoner.…

Les mer...

Lukk

 

Magdalene Christensens og Laura og Otmar Gravdahls fond

Stiftelsen støtter allmennyttige og kulturelle formål, samt religiøse og humanitære organisasjoner.

STØTTEN GIS I FORM AV

- prosjektstøtte

- aktivitetsstøtte

- bidrag

Det skal totalt deles ut inntil kr 68 000.

HVEM KAN SØKE?

Stiftelsen støtter søknader om støtte til allmennyttige og kulturelle formål, samt religiøse og humanitære organisasjoner. 

HVILKE AKTIVITETER KAN FÅ STØTTE?

Støtte gis som følger:

- 25 % til Tønsberg Domkantori til fremme av korsang og oppførelse av kirkemusikk i Domkirken eller andre kirker i Tønsberg etter sammenslutningen

- til Frelsesarmeens arbeid i Tønsberg

- til kirkelig ungdomsarbeid

- til Tønsberg Menighetspleie

- til andre religiøse formål eller humanitære organisasjoner etter styrets bestemmelse

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i samfunnsøkonomisk analyse ved Universitetet i Oslo

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i samfunnsøkonomisk analyse ved Universitetet i Oslo Stiftelsen gir vitenskapelige stipend…

Les mer...

Lukk

 

Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i samfunnsøkonomisk analyse ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen gir vitenskapelige stipend til samfunnsøkonomiske analyser innenfor handel, markeder, konkurranse og offentlig regulering.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 81 000.

Fondet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Fondet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- være tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

- drive med samfunnsøkonomiske analyser innenfor handel, markeder, konkurranse og offentlig regulering

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Norsk Oxford – stipendium ved Wadham College eller Norway Scholarship

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Norsk Oxford – stipendium ved Wadham College eller Norway Scholarship Stiftelsen gir økonomisk støtte til én students studieår 2021/…

Les mer...

Lukk

 

Norsk Oxford – stipendium ved Wadham College eller Norway Scholarship

Stiftelsen gir økonomisk støtte til én students studieår 2021/ 2022 ved Wadham College ved University of Oxford.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det skal deles ut et stipend tilsvarende kr 125 000.

Stiftelsen er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Stiftelsen vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være student ved eller nylig uteksaminert fra Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om å studere ved Wadham College (klikk her for liste over studieemner)

Studenter på alle studienivåer kan søke. Det anses som en fordel å søke med hensikt å ta en grad.

SØKNADEN MÅ INNEHOLDE FØLGENDE VEDLEGG

- søknadstekst skrevet på engelsk

- vitnemål / karakterutskrift

- informasjon om personlig og faglig potensial

- anbefaling fra veileder / vitenskapelig ansatte ved UiO

- referanser

Vedleggene lastes opp i UNIFORs elektronisk søknadsskjema under punktet "Andre vedlegg"

Ved spørsmål om din søknads innhold kan stipendkomiteens leder, Iver B. Neumann, kontaktes på e-post: ibneumann@fni.no 

Søknadsfrist er 15. oktober

 

For planlagte engelsk studier i Oxford, England, informerer UNIFOR om at det også er mulig å søke om stipend fra Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat (klikk her) Stiftelsen har søknadsfrist 15. oktober. 

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Norske kvinnelige akademikeres stipendiefond til Ellen Gleditsch` Minne

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Norske kvinnelige akademikeres stipendiefond til Ellen Gleditsch` Minne Fondet deler ut stipendier til kvinnelige akademikere - utenlandske og norske…

Les mer...

Lukk

 

Norske kvinnelige akademikeres stipendiefond til Ellen Gleditsch` Minne

Fondet deler ut stipendier til kvinnelige akademikere - utenlandske og norske - til videre utdannelse og forskning.

STØTTE KAN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

- Studentstipend

Det er mulig å søke om inntil kr 30 000. 

HVEM KAN SØKE?

Fondet tar imot søknader fra kvinnelige akademikere - utenlandske og norske - til videre utdannelse og forskning, uavhengig av tilhørighet til institusjon. 

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Orlaug L. Merkesdals legat

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Orlaug L. Merkesdals legat Stiftelsen gir økonomisk støtte til geologer. STØTTEN GIS I FORM AV  - Vitenskapelig stipend Det…

Les mer...

Lukk

 

Orlaug L. Merkesdals legat

Stiftelsen gir økonomisk støtte til geologer.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 265 000.

Legatet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Legatet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

STIPENDET KAN BENYTTES TIL 

- fremme av forskning

- studier knyttet til geologi

- utenlandsopphold ved relevante institusjoner

- vitenskapelige reiser

- vitenskapelige møter

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- geolog i fast stilling ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

eller

- ph. d- kandidat, postdoktorer eller mastergradsstudent innen faget geologi ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

HVA SKAL SØKNADEN INNEHOLDE?

- CV

- ved konferansedeltakelse må abstrakt av foredrag/poster/innlegg foreligge

- ph.d.-kandidater må legge ved en skriftlig anbefaling fra en veileder (lastes opp som relevant dokument under feltet "Andre vedlegg")

- ved utenlandsopphold ved en relevant institusjon må det fremlegges invitasjonsbrev fra institusjonen (lastes opp som relevant dokument under feltet "Andre vedlegg")

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Otto Løvenskiolds Legat

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Otto Løvenskiolds Legat Legatet gir økonomisk støtte til juridiske kandidater ved studieopphold i utlandet. STØTTEN GIS I FORM AV…

Les mer...

Lukk

 

Otto Løvenskiolds Legat

Legatet gir økonomisk støtte til juridiske kandidater ved studieopphold i utlandet.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det er mulig å søke om inntil kr 35 000.

Legatet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Legatet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være jurist uteksaminert fra et norsk universitet

- ha konkrete planer om studieopphold i utlandet

- være bosatt i Norge ved søknadstidspunktet

- være 38 år eller yngre ved tidspunkt for tildeling (mai-juni 2021)

KANDIDATER SOM KAN KOMME I BETRAKTNING

- jurister som skal utføre rettsvitenskapelig forskning

- jurister som er ansatt i forvaltningen, diplomatiet eller domstolene og har vært det i minst ett år, og som ønsker videre utdanning for slikt arbeid.

Søkere som er uteksaminert fra, eller har forskerstilling ved, Universitetet i Oslo, har fortrinnsrett dersom søkerne for øvrig står likt.

  

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat Stiftelsen gir stipend til studenter ved Universitetet i Oslo som…

Les mer...

Lukk

 

Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat

Stiftelsen gir stipend til studenter ved Universitetet i Oslo som ønsker å studere engelsk i Oxford i England. På samme måte deles det ut stipender til engelske studenter ved Oxford, som vil studere norsk språk ved Universitetet i Oslo.

Det gis også stipender til studenter som planlegger reise til Storbritannia i forbindelse med «British studies».

STØTTEN GIS I FORM AV:

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det skal totalt deles ut inntil kr 430 000.

5 % av beløpet (kr 21 500) settes av til studenter som planlegger reise til Storbritannia i forbindelse med «British studies».

Legatet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Legatet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

VED SPRÅKSTUDIER I OXFORD

Du må

-      være student ved Universitetet i Oslo

-      ha konkrete planer om å studere engelsk i Oxford, England

-      være mellom 22 og 27 år på tidspunktet stipendet deles ut (desember)

Søkere som planlegger å studere ved Balliol College har fortrinnsrett dersom søkere for øvrig står likt.

Tilsvarende stipend kan tildeles engelske studenter fra Oxford som vil studere norsk språk ved Universitetet i Oslo.

Engelske søkere bes kontakte UNIFOR per e-post på unifor@unifor.no i god tid før søknadsfristens utløp.

VED SPRÅKREISE TIL STORBRITANNIA I FORBINDELSE MED "BRITISH STUDIES"

Du må

-      være innrullert student/doktorgradsstudent  ved "British studies" ved Universitetet i Oslo

-      ha konkrete planer om å reise til Storbritannia i forbindelse med dine studier

-      være mellom 22 og 27 år på tidspunktet stipendet deles ut (desember)

Pressiser hvilket stipend du søker om i din søknadstekst!

 

Søknadsfristen er 15. oktober

     

For planlagte studier på Wadham College ved University of Oxford, informerer UNIFOR om at det også er mulig å søke om stipend fra Norsk Oxford – stipendium ved Wadham College eller Norway Scholarship (klikk her).

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Professor Didrik Arup Seips fond

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Professor Didrik Arup Seips fond Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning innen norsk språkhistorie ved Universitetet i Oslo. STØTTEN…

Les mer...

Lukk

 

Professor Didrik Arup Seips fond

Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning innen norsk språkhistorie ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

STØTTEN SKAL GÅ TIL

- forskningsperioder for fast vitenskapelig ansatte som forsker innenfor nevnte området

- utgivelser som kan belyse norsk språkhistorie

- språkvask

- doktorander og forskningsassistanse innenfor området

Det er mulig å søke om inntil kr 106 000.

Fondet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Fondet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- være forsker eller stipendiat ved Universitetet i Oslo

- drive med forskning innen norsk språkhistorie ved Universitetet i Oslo

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Professor Dr. Agnes Mathilde Wergelands legat

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Professor Dr. Agnes Mathilde Wergelands legat Legatet gir økonomisk støtte til kvinnelige studenter til studier om Norges forhold til…

Les mer...

Lukk

 

Professor Dr. Agnes Mathilde Wergelands legat

Legatet gir økonomisk støtte til kvinnelige studenter til studier om Norges forhold til USA.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det er mulig å søke om inntil kr 50 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- kvinne

- immatrikulert ved Universitetet i Oslo og studere eller ha studert historie der

RELEVANTE TEMAER FOR STIPENDER ER 

- historie

- befolkning

- handelssamkvem

- tollpolitikk

- mellomfolkelig forbindelse generelt

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Professor Morgenstiernes fond

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Professor Morgenstiernes fond Stiftelsen vil i år dele ut stipend til én (unntaksvis to) forsker(e) innen humaniora ved Universitetet…

Les mer...

Lukk

 

Professor Morgenstiernes fond

Stiftelsen vil i år dele ut stipend til én (unntaksvis to) forsker(e) innen humaniora ved Universitetet i Oslo

STØTTEN GIS I FORM AV:

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 67 000.

Fondet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Fondet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- forsker innen humaniora ved Universitetet i Oslo

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Professor R. Collett og Professor N. Willes legat

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Professor R. Collett og Professor N. Willes legat Stiftelsen gir reisestipend til yngre forskere ved Universitetet i Oslo i…

Les mer...

Lukk

 

Professor R. Collett og Professor N. Willes legat

Stiftelsen gir reisestipend til yngre forskere ved Universitetet i Oslo i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser av Norges plante- og dyreliv.

STØTTEN GIS I FORM AV

- reisestipend

- vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 27 000.

Legatet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Legatet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- være yngre forsker ved Universitetet i Oslo

- drive med relevante vitenskapelige undersøkelser av Norges plante- og dyreliv

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat Legatet gir økonomisk støtte til forskning innen litteratur og språk. STØTTEN GIS…

Les mer...

Lukk

 

Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat

Legatet gir økonomisk støtte til forskning innen litteratur og språk.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 320 000.

Legatet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Legatet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- drive med forskning innen litteratur og språk

- være forsker tilknyttet Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Rektor M. Nygaard og Hartvig Lassens legat

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Rektor M. Nygaard og Hartvig Lassens legat Stiftelsen deler i år ut stipender til studenter som studerer norsk språk.…

Les mer...

Lukk

 

Rektor M. Nygaard og Hartvig Lassens legat

Stiftelsen deler i år ut stipender til studenter som studerer norsk språk.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 32 000.

Legatet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Legatet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være student innen  norsk språk ved Universitetet i Oslo (omfatter litteratur fra fortid og/eller nåtid)

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Robert og Ella Wenzins legat ved Universitetet i Oslo

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Robert og Ella Wenzins legat ved Universitetet i Oslo Stiftelsen gir økonomisk støtte til vitenskapelig forskning ved Universitetet i…

Les mer...

Lukk

 

Robert og Ella Wenzins legat ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen gir økonomisk støtte til vitenskapelig forskning ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det er totalt satt av kr 390 000 til årets tildeling. Hvert fakultet har derfor i utgangspunktet totalt kr 97 500 til fordeling på kvalifiserte søkere. 

HVEM KAN SØKE?

I 2021 er kandidater fra følgende fakulteter ved Universitetet i Oslo velkomne til å søke

- Det juridiske fakultet

- Det samfunnsvitenskapelige fakultet

- Det medisinske fakultet

- Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Studenter på mastergradsnivå kan komme i betraktning.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

S. G. Sønneland Foundation, Oslo

Søknadsfrist: 15.10.2021
  S. G. Sønneland Foundation, Oslo Stiftelsen lyser ut midler til forskning innen fysikk, kjemi, og biologi ved Universitetet i…

Les mer...

Lukk

 

S. G. Sønneland Foundation, Oslo

Stiftelsen lyser ut midler til forskning innen fysikk, kjemi, og biologi ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 253 000.

Stiftelsen er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Stiftelsen vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- forsker innen fysikk, kjemi eller biologi

- tilknyttet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

Mastergradsstudenter i fysikk, kjemi og biologi kan også søke om stipend fra legatet.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning som fremmer utviklingen av…

Les mer...

Lukk

 

Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat

Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning som fremmer utviklingen av landets næringsveier, særlig innenfor områdene jordbruk, fiskerier, meteorologi og kjemi.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 196 000.

Legatet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Legatet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Du må være forsker eller doktorgradsstudent innen et av følgende områder

- jordbruk

- fiskeri

- meteorologi

- kjemi

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Thorleif Dahls legat for historisk forskning

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Thorleif Dahls legat for historisk forskning Stiftelsen gir økonomisk støtte til aktiviteter innen historisk forskning. STØTTEN GIS I FORM…

Les mer...

Lukk

 

Thorleif Dahls legat for historisk forskning

Stiftelsen gir økonomisk støtte til aktiviteter innen historisk forskning.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 82 000.

Legatet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Legatet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Aktuelle kandidater må drive med forskningsaktiviteter innen fagfeltet historie. 

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Tiltaksfondet for pedagogisk og spesialpedagogisk forskning

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Tiltaksfondet for pedagogisk og spesialpedagogisk forskning Stiftelsen gir økonomisk støtte til 1) pedagogisk grunnforskning ved Institutt for pedagogikk ved…

Les mer...

Lukk

 

Tiltaksfondet for pedagogisk og spesialpedagogisk forskning

Stiftelsen gir økonomisk støtte til

1) pedagogisk grunnforskning ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo og

2) til utprøvingstiltak, særlig innenfor spesialpedagogikk, i regi av norske universiteter (inkludert Universitetet i Oslo) og høgskoler.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 46 000.

Legatet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Legatet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Du må drive med

 - pedagogisk grunnforskning ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo

eller

- utprøvingstiltak i regi av et norsk universitet eller høgskole

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Tønsberg kommunes stiftelse til fordel for forskjønnelse av Tønsberg by og omegn

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Tønsberg kommunes stiftelse til fordel for forskjønnelse av Tønsberg by og omegn Stiftelsen gir bistand til forskjønnelse av Tønsberg…

Les mer...

Lukk

 

Tønsberg kommunes stiftelse til fordel for forskjønnelse av Tønsberg by og omegn

Stiftelsen gir bistand til forskjønnelse av Tønsberg og omegn.

STØTTEN GIS I FORM AV

- prosjektstøtte

- aktivitetsstøtte

- bidrag

Det skal totalt deles ut inntil kr 67 000. Av disse er minimum 40 % satt av til tiltak i Sem sogn. Dette tilsvarer kr 26 800.

HVEM KAN SØKE?

Stiftelsen støtter konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner for forskjønnelse av Tønsberg og omegn. Dette omfatter treplanting i byen, oppføring, bevarelse eller kunstnerisk eller annen utsmykning av kommunale eller offentlige bygninger og anlegg, f.eks. kirker, skoler, forsamlingslokaler for foreninger m.m.

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Tønsberg kommunes utdanningsstiftelse

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Tønsberg kommunes utdanningsstiftelse Stiftelsen gir økonomisk støtte til utdanning og velferdstiltak til barn og unge i Tønsberg kommune. STØTTEN…

Les mer...

Lukk

 

Tønsberg kommunes utdanningsstiftelse

Stiftelsen gir økonomisk støtte til utdanning og velferdstiltak til barn og unge i Tønsberg kommune.

STØTTEN GIS I FORM AV

- prosjektstøtte

- aktivitetsstøtte

- stipend

- bidrag

Det er mulig å søke om inntil kr 30 000.

HVEM KAN SØKE?

Stiftelsen støtter i første rekke konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner for utdanning og velferdstiltak til barn og unge i Tønsberg kommune.

HVILKE AKTIVITETER KAN FÅ STØTTE?

Det gis støtte bl. a. til

- utdanning for elever i grunnskole og videregående skole

- utdannelse av ungdom til ungdomsledere osv. innenfor Den Norske Kirke

- Tønsberg Sangforening

- lærere i grunnskolen som ønsker å delta i kurs mv.

- velferdstiltak for barn og unge i Tønsberg, inkludert velferdstiltak i kommunale barnehager og grunnskole

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
okt 2021

Wilhelm Andreas Wexels legat

Søknadsfrist: 15.10.2021
  Wilhelm Andreas Wexels legat Legatet deler ut stipend til teologistudenter ved Universitetet i Oslo. STØTTEN KAN GIS I FORM…

Les mer...

Lukk

 

Wilhelm Andreas Wexels legat

Legatet deler ut stipend til teologistudenter ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN KAN GIS I FORM AV

- Studentstipend

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det er mulig å søke om inntil kr 40 000. 

HVEM KAN SØKE?

Teologistudenter ved Universitetet i Oslo er velkomne til å søke om stipend.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Generell informasjon

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Stiftelser kan dekke generelt livsopphold kun hvis dette spesifikt fremkommer av den aktuelle utlysningsteksten. 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

18
okt 2021

Centre for Advanced Study (CAS) at The Norwegian Academy of Science and Letters

Søknadsfrist: 18.10.2021
  Call for CAS project applications for 2023/2024 The Centre for Advanced Study (CAS) invites researchers to pursue excellent, fundamental,…

Les mer...

Lukk

 

Call for CAS project applications for 2023/2024

The Centre for Advanced Study (CAS) invites researchers to pursue excellent, fundamental, curiosity-driven research in Oslo during the 2023/2024 academic year. Assemble your international dream team of prominent researchers and apply for a research stay at CAS. The current budget frame for each project is NOK 3.500.000

There are no laboratory facilities at CAS. However, projects involving laboratory work, field work and data collection are welcome to apply to develop the theoretical aspects of their research. Laboratory work, field work and data collection must take place either before the stay at CAS or at another suitable place during the stay.

Read the full call for applications at CAS’ webpage for more information about what we offer and what the funding can cover >

 

Who may apply?

All faculty members who hold permanent, full-time, tenured academic positions at CAS' partner institutions in Norway are eligible to submit a project proposal, and assemble and lead the corresponding research group at CAS. Project leaders can invite prominent researchers from around the world to participate in their projects. It is preferable to have two project leaders for each project in order to share leadership responsibilities. Project leaders are encouraged to include Ph.D. candidates or postdoctoral fellows for career development and mentorship.

CAS is modelled to further daily intellectual dialogue. The agreements between the Centre and our partner institutions guarantee that project leaders and group members employed in tenured academic positions at these institutions will be granted sabbatical leave with full salary during their stay at CAS.

Scholars not employed by one of the Centre’s partner institutions are normally expected to use their sabbatical leave during their stay at CAS. For researchers for whom this is not a possibility, a portion of the project’s budget may be used to cover teaching replacement costs.

The project participants’ stay at CAS vary from a few months to an entire year. Project leaders must be based at CAS for the duration of the academic year, which runs from 15 August to 30 June. If the project has two leaders, they may during shorter periods of the academic year alternate leadership responsibility if their family situation, laboratory work requirements or other central elements of the project make this necessary. The absent project leader must participate remotely during such periods. Fellows are also expected to work full-time on topics relevant to the project while in residence at CAS.

 

How to apply


THE DEADLINE FOR SUBMITTING APPLICATIONS IS 18 OCTOBER 2021.


The application must be submitted electronically in UNIFOR’s electronic application system. All documents must be written in English and attached to the application form as PDF files.


SUCCESSFUL APPLICANTS WILL:

- Submit a proposal that clearly illustrates the project's potential as a contribution to excellent, fundamental research.

- Describe how the research at CAS will be led and organised to achieve the objectives of the project.


THE APPLICATION MUST CONTAIN:

- A full project description written for specialists in your field (max. 10 A4 pages).

- A CV (for each project leader). Each project can have a maximum of two leaders. The project leader not submitting the application must sign a letter of intent confirming their participation.Download the letter of intent template here.

--- Note: The following CV template must be used. Download the CV template here.

- A letter of support from the head of each project leader’s department (max. one A4 page). Download the letter of support template here.

--- Note: At minimum, the letter must confirm that you will keep your salary, and that you will be released from other duties during your period as a project leader at CAS. We also advise that the letter include a short description of how the project will strengthen and generate value to the research environment at your home institution, even after the year at CAS has concluded.

- A short CV (max. one A4 page) and a signed letter of intent for up to four core members whom you intend to invite to long-term stays at CAS. Download the letter of intent template here.

- A short list of other colleagues involved in the project, describing their background, merits and how they will contribute to the project. Please do not submit CVs for these group members.


IN ADDITION, PLEASE SUBMIT:

- A project abstract (approximately 100 words).

- Primary and secondary objectives of the project (approximately 100 words).

- A description of how a year at CAS will benefit the project (approximately 300 words).

- A detailed work plan for the year at CAS.

- An ethical self-assessment (approximately 200 words).

--- Note: Please read CAS’ guidelines for ethics in research.

- A preliminary budget. See budget frame in the call for applications on our website.

--- Note: The following budget template must be used. Download the template here.

We encourage all applicants to have all documents, attachments and texts finalised and converted to the right format before registering their application in the portal.


OTHER REQUIREMENTS:

If the project requires pre-approval from the Norwegian Data Protection Authority, the Regional Committees for Medical and Health Research Ethics, or a similar body, this must be secured by 22 November 2021. 

Documentation of pre-approval must be submitted as part of the project description in the application portal, or sent by email to Rune Flaten, rune.flaten@cas.oslo.no.

For information about the requirements for the project while at CAS, see “Framework and Requirements for the Project.”

 

The selection process

Applications that meet our requirements, standard and format will be subject to international peer review.

The CAS Board of Directors will make the final selection in June 2022. CAS will assist project leaders during the planning phase leading up to the groups’ arrival at the Centre in August 2023.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us at cas@cas.oslo.no.

 

CAS has recently revised its applications process and its application form in UNIFOR’s electronic application system. If something is unclear or missing, please let us know.

 

15
nov 2021

Det juridiske fakultets lovsamlingsfond

Søknadsfrist: 15.11.2021
  Det juridiske fakultets lovsamlingsfond Lovsamlingsfondet støtter juridisk undervisning og rettsvitenskapelig forskning ved uios juridiske fakultet. STØTTEN GIS I FORM…

Les mer...

Lukk

 

Det juridiske fakultets lovsamlingsfond

Lovsamlingsfondet støtter juridisk undervisning og rettsvitenskapelig forskning ved uios juridiske fakultet.

STØTTEN GIS I FORM AV

 - Bidrag

Det kan søkes om midler til kommende arrangementer. Allerede påløpte utgifter dekkes ikke.

Det skal i denne utlysningsrunden deles ut i størrelsesorden kr 300 000.

HVEM KAN SØKE?

 Du må

- være tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

- drive med juridisk undervisning eller rettsvitenskapelig forskning. Administrativt ansatte kan også søke.

HVA MÅ SØKNADEN INNEHOLDE?

Søknaden skal inneholde

          (1) Ferdig utfylt søknadsskjema

Trykk «Søk her» for å åpne fondets elektroniske søknadsskjema.

          (2) Søknadstekst.

Dokumentet lastes opp i søknadsskjemaet på angitte sted i PDF-format. Dokumentet skal bestå av maks 3 sider ved bruk av skriftstørrelse 12 og enkel linjeavstand.

Dokumentet må inneholde følgende:

- redegjørelse for prosjektets formål, evt. problemstilling, og forventet resultat.

- dersom søknaden gjelder seminar/konferanse, ber vi om antall deltagere, deltagerliste, samt informasjon om det er noen utenlandske deltagere

- dersom aktuelt, informasjon om planlagte seminar/konferanse er åpen for alle ved fakultetet

- informasjon om det søkes om annen ekstern finansiering, eventuelt fra hvilken kilde og hvilket beløp.

          (3) Budsjett

Dokumentet lastes opp i søknadsskjemaet på angitte sted i PDF-format.

Budsjettet må være detaljert, gjenspeile prosjektets mål og aktiviteter, og spesifisere eventuelle andre finansieringskilder.

          (4) Andre vedlegg

Det er mulig å laste opp andre vedlegg i søknadsskjemaet. Last kun opp vedlegg hvis relevant for din søknad. Vi ønsker bl.a. følgende dokumentasjon, hvis aktuelt:

- deltagerlister

- program

- lenke til arrangementer

- informasjon om hvor tildelte midler skal konteres må legges ved søknaden.

 

Søknadsfristen er 15. november

 

NB! Sjekk at din søknad er komplett og inneholder all nødvendig informasjon. Dersom noe mangler kan du risikere at søknaden blir avslått.

Det er viktig at alle søkere opplyser om hvor pengene skal konteres i søknaden. Manglende kontostreng vil forsinke utbetalingsprosessen for alle søkerne.

 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal "overskuddet" tilbakebetales.

Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
nov 2021

Ingegerd og Arne Skaugs Forskningsfond

Søknadsfrist: 15.11.2021
(see below for English)   Ingegerd og Arne Skaugs Forskningsfond Fondet fremmer økonomisk forskning. Støtte gis fortrinnsvis til studier av…

Les mer...

Lukk

(see below for English)

 

Ingegerd og Arne Skaugs Forskningsfond

Fondet fremmer økonomisk forskning. Støtte gis fortrinnsvis til studier av forhold og utvikling i Norge eller andre land som deltok i Det europeiske gjenreisningsprogram (1947-1952).

STØTTEN GIS I FORM AV

a) stipend til en yngre forsker, fortrinnsvis til studieformål som nevnt i fondets vedtekter § 1.

b) Bidrag til trykking av rapport som nevnt under a.

c) Dekning av utgifter ved invitasjon av utenlandske forskere til opphold i Statistisk Sentralbyrås Forskningsavdeling.

Det skal i år totalt deles ut inntil kr 300 000.

 

Søknadsfristen er 15. november.

--

 

The fund’s purpose is to promote economic research.

Support is preferably given to studies of conditions and development in Norway or other countries that participated in the European Reconstruction Program (1947-1952).

Each year’s available funds are granted to the following purposes:

a) Scholarship for a younger researcher, preferably for study purposes as mentioned above. The candidate must be under 40 years of age at the end of the application deadline. The person who receives such a scholarship must submit a written report to the board.

b) Contributions to the printing of reports as mentioned under a.

c) Coverage of expenses when inviting foreign researchers to stay in Statistics Norway’s Research Department.

 

The application deadline is 15th of November

Søk her

Utlysning

15
nov 2021

Oslo Maritime Stiftelse

Søknadsfrist: 15.11.2021
Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til virksomheter og tiltak som - ivaretar norske sjøfolks velferd, - belyser norske…

Les mer...

Lukk

Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til virksomheter og tiltak som

- ivaretar norske sjøfolks velferd,
- belyser norske sjøfolks innsats,
- fremmer forståelse og interesse for norsk skipsfart og dens historie, dens stilling i dagens samfunn og skipsfartens fremtidige utvikling eller
- bidrar til å fremme norsk maritim kompetanse og skipsfartsvirksomhet

Dette inkluderer også fartøyvern og museer, hjem for eldre sjøfolk, foreninger og kystlag, skoleskip, samt publikasjoner eller bokutgivelser.

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen inntil 200 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.

HVA MÅ SØKNADEN INNEHOLDE?

Søknaden skal fremmes elektronisk via UNIFORs søknadssystem og må inneholde følgende

- søknadstekst med beskrivelse av aktiviteter og formålet (gjenstanden) det søkes om midler til
- budsjett for det konkrete tiltak som det søkes midler til
- finansieringsplan for hele prosjektet, hvis relevant *

Personer som fremmer søknader på vegne av organisasjoner må i tillegg fremlegge følgende:

- organisasjonens vedtekter
-
organisasjonens årsberetning og reviderte regnskaper for siste regnskapsår
- organisasjonens budsjett for inneværende år (ev. neste år, avhengig av )


* Styret ønsker at fullfinansiering er sikret, slik at det hersker visshet om at tiltaket vil la seg gjennomføre i sin helhet.

Søkere som innvilges støtte må avlegge rapport om gjennomføringen av det omsøkte tiltaket når dette er fullført. Større tiltak og organisasjoner må fremlegge revisorbekreftet attest på at midlene er brukt i tråd med den godkjente søknaden. Rapporter leveres via UNIFORs søknadssystem og utfyllende informasjon gis i egne vedtaksbrev.

Stiftelsen tar kun imot søknader elektronisk via UNIFORs søknadssystem. Klikk «Søk her» for å bli videreført til stiftelsens søknadsskjema.


Søknadsfristen er 15. februar | 15. mai | 15. september | 15. november

Søk her

Utlysning
Translate »