Søk

Søk støtte


30
mar 2023

Chunichi-Inadomi-fondet for norsk-japansk kulturutveksling

Søknadsfrist: 30.03.2023
  Chunichi-Inadomi-fondet for norsk-japansk kulturutveksling Fondet støtter gjensidig kulturutveksling mellom Norge og Japan. Støtten gis i form av stipend, reisestipend…

Les mer...

Lukk

 

Chunichi-Inadomi-fondet for norsk-japansk kulturutveksling

Fondet støtter gjensidig kulturutveksling mellom Norge og Japan. Støtten gis i form av stipend, reisestipend og bidrag til prosjekter, aktiviteter, arrangementer, o.l. 

Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 5 000 kr – 50 000 kr. 

HVEM KAN SØKE?

Stiftelsen skal generelt tjene gjensidig kulturutveksling mellom Norge og Japan. Du må (1) være student, forsker eller annen kulturarbeider med konkrete planer om utveksling, eller (2) ha konkrete planer om andre tiltak som fremmer kulturelt samkvem mellom Norge og Japan.

 

Søknadsfristen er 30. mars 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

30
mar 2023

Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo

Søknadsfrist: 30.03.2023
  Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo Stiftelsen støtter vitenskapelige og faglige reiser tilknyttet livsvitenskap for ansatte ved…

Les mer...

Lukk

 

Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen støtter vitenskapelige og faglige reiser tilknyttet livsvitenskap for ansatte ved Universitetet i Oslo. Støtte gis i form av reisestipend. 

Gitt at stiftelsen har begrensede midler, kan ikke søkere påregne å få fullfinansiert sine reiser. Potensielle søkere oppfordres derfor til å søke flere finansieringskilder. 

Det deles tradisjonelt ut  stipendier i størrelsesordenen 5 000 kr - 25 000 kr. 

HVEM KAN SØKE?

Din aktivitet må falle inn under stiftelsens formålsbestemmelse. Du må være ansatt ved Universitetet i Oslo og ha konkrete planer om en vitenskapelig/faglig reise tilknyttet livsvitenskap

 

Søknadsfristen er 30. mars.  

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

30
mar 2023

Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

Søknadsfrist: 30.03.2023
  Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO Fondet dekker utgifter (1) i forbindelse med forelesninger fra…

Les mer...

Lukk

 

Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

Fondet dekker utgifter

(1) i forbindelse med forelesninger fra andre enn universitetets egen lærerstab, særlig utenlandske gjester, innen fagområdene bank-, penge- og finansvesen, eller internasjonal økonomi, og

(2) til norske forskeres opphold i utlandet for å drive studier i de samme emner.

Støtte gis i form av vitenskapelige stipender og reisestipender.

Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 10 000 kr – 50 000 kr.

HVEM KAN SØKE?

Din aktivitet må falle inn under fondets formålsparagraf. Du må

(1)        være ansatt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO
(2)        ha konkrete planer om å organisere gjesteforelesning(er) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO, eller
(3)        ha konkrete planer om et forskningsopphold i utlandet innen aktuelt fagområde (bank-, penge- og finansvesen eller internasjonal økonomi)

Utfyllende om gjesteforelesning(er)

Foreleserne bør ha arbeidet i forretningsbank, sentralbank, offentlig finansadministrasjon eller i internasjonale økonomiske organisasjoner eller institutter, eller ha særlig engasjert seg med spørsmål som berører de nevnte institusjoners og organers virksomhet.

Det er aktuelt å støtte kortvarige gjesteforelesninger og noe lengre sammenhengende opphold ved universitetet.

 

Søknadsfristen er 30. mars.

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

30
mar 2023

Det juridiske fakultets reisefond av 1973

Søknadsfrist: 30.03.2023
  Det juridiske fakultets reisefond av 1973 Fondet gir økonomisk støtte til juridiske kandidater som skal reise i forbindelse med…

Les mer...

Lukk

 

Det juridiske fakultets reisefond av 1973

Fondet gir økonomisk støtte til juridiske kandidater som skal reise i forbindelse med vitenskapelige studier. Støtten gis i form av reisestipend. 

Stipend gis vanligvis i størrelsesordenen 10 000 kr - 50 000 kr.  Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. 

HVEM KAN SØKE?

Du må være en juridisk kandidat tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og ha konkrete planer om en reise i forbindelse med vitenskapelige studier.

Den planlagte reisen må gå til land utenfor de skandinaviske land, Island, Færøyene og Finland, og utføres i forbindelse med vitenskapelige studier

 

Søknadsfristen er 30. mars.

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

30
mar 2023

Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme

Søknadsfrist: 30.03.2023
Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme Stiftelsen gir økonomisk støtte til fremme av norsk preklinisk og klinisk odontologisk forskning og undervisning.  …

Les mer...

Lukk

Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme

Stiftelsen gir økonomisk støtte til fremme av norsk preklinisk og klinisk odontologisk forskning og undervisning.

 

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipendier i størrelsesordenen 10 000 kr - 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Stiftelsen skal totalt dele ut NOK 200 000.

 

HVEM KAN SØKE? 

Du må være

- forsker innen preklinisk og/eller klinisk odontologi

eller

- underviser innen preklinisk og/eller klinisk odontologi


Stiftelsen gir bidrag til

- formidling av vitenskapelige arbeider og undervisningsopplegg
- odontologiske undersøkelser
- publisering i vitenskapelige tidsskrifter.

 

Søknadsfristen er 30. mars 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

30
mar 2023

Wedel Jarlsbergs Fond

Søknadsfrist: 30.03.2023
  Wedel Jarlsbergs fond Fondet støtter hovedsakelig unge forskerrekrutter (ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form…

Les mer...

Lukk

 

Wedel Jarlsbergs fond

Fondet støtter hovedsakelig unge forskerrekrutter (ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av reisestipend til lengre forskningsopphold (minimum 3 måneder) ved fremragende universiteter i utlandet.

Det kan søkes om inntil 100 000 kroner til reise og opphold.

 

HVEM KAN SØKE?

Du må (1) være ph. d.-kandidat innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og (2) ha konkrete planer om minimum 3 måneders forskningsopphold ved et fremragende universitet i utlandet. Bekreftelse på opptak må lastes opp i søknadsskjemaet. 

 

Søknadsfristen er 30. mars. 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

31
mar 2023

Solgløttfondet

Søknadsfrist: 31.03.2023
Solgløttfondet Fondet har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon. Det er mulig å…

Les mer...

Lukk

Solgløttfondet


Fondet har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon. Det er mulig å søke om stipend på inntil kr 5 000
.

 

De som er søknadsberettiget er autoriserte sykepleiere ved OUS som:

- har vært ansatt i minst 10 år

eller 

- er alders- eller uførepensjonister som har vært ansatt ved OUS i minst 10 år

Aktuelle kandidater må være medlem av Norges Sykepleierforbund.

Dersom du tidligere har mottatt stipend fra fondet kan du søke på nytt etter 3 år.

 

Rekreasjon defineres som hvile og fornøyelse.


Vi ber deg være tydelig i å beskrive hva et eventuelt bidrag fra Solgløttfondet skal gå til. Søknaden
må vise til konkrete planer. Ved uspesifiserte planer anses søknaden som mangelfull og søker risikerer å få avslag. 

Merk at fondet 

1 ) KUN dekker utgifter til søker, ikke til ektefelle, barn osv.

2) IKKE gir støtte til ren ferie

3)  IKKE dekker utgifter ved abonnement til treningsstudio, e. l. 

4) IKKE dekker medisinske behandlinger

5) IKKE dekker ekstravagante festmiddager, men kan dekke generell kost (frokost, lunsj, middag). 

6) IKKE dekker innkjøp av klær, utstyr, e.l.

 

VÆR OPPMERKSOM PÅ AT HELSENETT/OUS HAR SIKKERHETSSPERRINGER SOM IKKE ER KOMPATIBLE MED UNIFORS SØKNADSSYSTEM. DU KAN DERFOR OPPLEVE PROBLEMER VED INNSENDING AV SØKNAD. VI ANBEFALER DEG Å SENDE SØKNADEN FRA DITT HJEMMENETTVERK HVIS DU OPPLEVER PROBLEMER.

 

Søknadsfristen er 31. mars 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

14
apr 2023

Universitetet for miljø- og biovitenskaps forskningsfond

Søknadsfrist: 14.04.2023
  Universitetet for miljø- og biovitenskaps forskningsfond lyser ut stipendmidler Det lyses ut inntil 192 000 kroner i stipendmidler til…

Les mer...

Lukk

 

Universitetet for miljø- og biovitenskaps forskningsfond lyser ut stipendmidler

Det lyses ut inntil 192 000 kroner i stipendmidler til reiser og forskning for master- og doktorgradsstudenter ved NMBU.

UMBs forskningsfond er opprettet etter sammenslåing av en rekke stiftelser knyttet til tidligere Norges landbrukshøyskole. Fondet viderefører de opprinnelige fondsoppretteres hensikter og faglige interessefelt.

Det deles ut midler til forskning og undervisning innen skogfag og landbruk. Det kan også søkes om støtte til reiser i Norge og utlandet. For nærmere informasjon om fordeling av midler til utdeling, vennligst se stiftelsens vedtekter som du finner på fondets nettsider.

Søknader må inneholde:

- En kort (2 - 3 sider) populærvitenskapelig prosjektbeskrivelse og et støttebrev fra veileder
-
Budsjett for prosjektet, som må være detaljert, gjenspeile prosjektets mål og aktiviteter, og spesifisere eventuelle andre finansieringskilder
-
Redegjørelse for hvordan prosjektet overensstemmer med § 2 i fondets vedtekter
-
En kort beskrivelse som viser søkers tilknytning til studie- eller ph.d.-program, veileder og fakultet ved NMBU

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal, og de som ikke fyller formkravene, blir ikke vurdert.

Det er mulig å søke om inntil 30 000 kr.

Søknadsfristen er 14. april. 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
apr 2023

Finn Wilhelmsens stiftelse

Søknadsfrist: 15.04.2023
  Finn Wilhelmsens Stiftelse Stiftelsen tar imot søknader om støtte til medisinsk forskning og kulturelle formål knyttet til Tønsberg og…

Les mer...

Lukk

 

Finn Wilhelmsens Stiftelse

Stiftelsen tar imot søknader om støtte til medisinsk forskning og kulturelle formål knyttet til Tønsberg og Nøtterøy.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelige stipend
- Bidrag til dekning av utgifter til konkrete prosjekter, arrangementer
- Studiestøtte

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000-200 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.

HVEM KAN SØKE?

Søknaden må falle inn under en følgende kategorier
1) Medisinsk forskning
2) Kulturelt formål
3) Studier

Personer som representerer konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner som faller inn under stiftelsens formål oppfordres til å søke.

Søknaden må være knyttet til Tønsberg og/eller Nøtterøy.

Følgende vedlegg bes lastes opp i det elektroniske søknadsskjemaet hvis aktuelle

- CV med vitnemål, attester, annet
- Et resymé om organisasjonen det søkes for
- Fra organisasjonen: relevante attester, presseklipp/medieomtale, e. l.
- Bekreftelse på opptak til studiested

Søknader om støtte til studier må legge ved opptaksbevis. Søknader uten opptaksbevis vil ikke bli vurdert. Det er dessverre ikke mulig å ettersende dokumenter. Søknader kan fremmes når som helst i løpet av studiet.

Stiftelsen tar kun imot søknader elektronisk via UNIFORs søknadssystem.

Søknadsfrist er 15.april/15. oktober

Søkere kan forvente å få svar på sine søknader medio juli/medio desember.

 

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post.

Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
apr 2023

Overrettssakfører J.H.H. Meyers legat

Søknadsfrist: 15.04.2023
  Overrettssakfører J.H.H. Meyers legat Legatet gir økonomisk støtte til fortjente, interesserte og lærelystne unge arbeidere ved mekaniske verksteder i…

Les mer...

Lukk

 

Overrettssakfører J.H.H. Meyers legat

Legatet gir økonomisk støtte til fortjente, interesserte og lærelystne unge arbeidere ved mekaniske verksteder i Tønsberg.

Det er mulig å søke om stipend på inntil 50 000 kr. 

STØTTEN GIS I FORM AV

- stipend ifm. utdannelse
- reisestipend til opphold ved andre mekaniske verksteder (inn- og utland)
- reisestipend til opphold ved teknisk skole eller annen teknisk læreanstalt (inn- og utland)

HVEM KAN SØKE

Du må

- være ansatt eller lærling ved et mekanisk verksted i Tønsberg

Søknader ved et eventuelt verksted i Kaldnes-området gis fortrinnsrett ved ellers like søknader.

Det er mulig å søke selv om man har mottatt stipend tidligere.

Søknader bør inneholde et anbefalingsbrev fra en overordnede ved det aktuelle verkstedet.

 

Søknadsfristen er 15. april

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

20
apr 2023

The Minor Foundation for Major Challenges, LARGE GRANTS

Søknadsfrist: 20.04.2023
Click here for an overview of freequentley asked questions (FAQ).    The Minor Foundation for Major Challenges – larger grants…

Les mer...

Lukk

Click here for an overview of freequentley asked questions (FAQ). 

 

The Minor Foundation for Major Challenges – larger grants (step 1)

In this call for applications the foundation is looking for projects above EUR 10,000 – typically in the range of €20,000 to €200,000, although larger projects may be considered. The foundation will only consider applications that clearly fall under its strategy. Please consult the MFMC strategy carefully before considering submitting an application.

The application process for larger grants is in two steps. In the first step, you are welcome to submit a short pitch on behalf of your organization. After thorough evaluation by the foundation’s board, applicants may be invited to the second step, in which a full application will be submitted.

Step one of the application procedure may be completed electronically by clicking “Apply here”. In order to prepare your application ahead of time, click here to download a screenshot of the application form

 

Applicant with a Norwegian ID?

In order to submit an application to the Minor Foundation for Major Challenges your organization must submit a short description of the planned application to the secretary of the MFMC board. The purpose of the description is to determine whether or not your project clearly falls within the MFMC strategy and thus merits the attention of the board.

The secretary to the MFMC board, Mr. Tore Brænd, may be contacted at tore.braend@minor-foundation.no.

Please note that processing a description may take several days, and contact should therefore be made well in advance of the deadline for the relevant call.

Upon receiving preapproval, applicants with a Norwegian ID can easily access and register in UNIFOR's application portal through "ID-porten".

Applications by organizations not preapproved by the secretary of the board will be rejected.

International applicant without a Norwegian ID?

In order to access UNIFOR's application portal without a Norwegian ID, you have to request a user profile by contacting the secretary of the MFMC board. A user profile will be set up if the project is found to clearly fall within the MFMC strategy and thus merits the attention of the board. When contacting the secretary of the MFMC board, prospective applicants must  provide the following information:

- Name of organization

- Full name (as is written in passport) of organization’s contact person

- Organization's full postal address

- Contact person’s phone number

- Contact person’s e-mail address

- A short description of the planned application, for example the pitch or short description to be submitted in the application form, that clearly explains how the project falls within the strategic aims of MFMC (copy directly into e-mail, not as an attachment)

- Documentation that you represent an organization, in the form of an officially certified proof of registration (f. ex. tax registration) of your organization must be included as an attachment to your inquiry

The secretary to the MFMC board, Mr. Tore Brænd, may be contacted at tore.braend@minor-foundation.no. Please note that processing a request for a user profile may take several days, and that contact therefore should be made well in advance of the deadline for the relevant call.

 

Technical assistance

After your request for a user profile in the UNIFOR portal is granted, the UNIFOR staff will set up your profile and may assist with the rest of the application process as needed.

UNIFOR is a Norwegian organization and our working hours are 08:00-16:00 CEST. If you contact us on the day of the current deadline, we cannot guarantee that we will be able to assist you in time to submit your application. In such case you have to wait until the next call for applications is announced.

Please note that most of UNIFOR’s website is in Norwegian language. It is possible to use the Google translate button on the bottom left of the page. However, please be sceptical about the accuracy of the resulting translations. If you find the translated text difficult to understand, please contact UNIFOR’s administration for an explanation.

Søk her

Åpen prekvalifisering

20
apr 2023

The Minor Foundation for Major Challenges, SMALL GRANTS

Søknadsfrist: 20.04.2023
Click here for an overview of freequentley asked questions (FAQ).    The Minor Foundation for Major Challenges – small grants…

Les mer...

Lukk

Click here for an overview of freequentley asked questions (FAQ). 

 

The Minor Foundation for Major Challenges – small grants

In this call for applications it is possible to apply for smaller grants of up to EUR 10,000, provided that the application falls within the strategic aims of MFMC. Please consult the MFMC strategy carefully before considering submitting an application.

You are welcome to submit an application on behalf of your organization electronically by clicking “Apply here”. In order to prepare your application ahead of time, click here to download a screenshot of the application form.

 

Applicant with a Norwegian ID?

In order to submit an application to the Minor Foundation for Major Challenges your organization must submit a short description of the planned application to the secretary of the MFMC board. The purpose of the description is to determine whether or not your project clearly falls within the MFMC strategy and thus merits the attention of the board.

The secretary to the MFMC board, Mr. Tore Brænd, may be contacted at tore.braend@minor-foundation.no.

Please note that processing a description may take several days, and contact should therefore be made well in advance of the deadline for the relevant call.

Upon receiving preapproval, applicants with a Norwegian ID can easily access and register in UNIFOR's application portal through "ID-porten".

Applications by organizations not preapproved by the secretary of the board will be rejected.

International applicant without a Norwegian ID?

In order to access UNIFOR's application portal without a Norwegian ID, you have to request a user profile by contacting the secretary of the MFMC board. A user profile will be set up if the project is found to clearly fall within the MFMC strategy and thus merits the attention of the board. When contacting the secretary of the MFMC board, prospective applicants must  provide the following information:

- Name of organization

- Full name (as is written in passport) of organization’s contact person

- Organization's full postal address

- Contact person’s phone number

- Contact person’s e-mail address

- A short description of the planned application, for example the pitch or short description to be submitted in the application form, that clearly explains how the project falls within the strategic aims of MFMC (copy directly into e-mail, not as an attachment)

- Documentation that you represent an organization, in the form of an officially certified proof of registration (f. ex. tax registration) of your organization must be included as an attachment to your inquiry

The secretary to the MFMC board, Mr. Tore Brænd, may be contacted at tore.braend@minor-foundation.no. Please note that processing a request for a user profile may take several days, and that contact therefore should be made well in advance of the deadline for the relevant call.

 

Technical assistance

After your request for a user profile in the UNIFOR portal is granted, the UNIFOR staff will set up your profile and may assist with the rest of the application process as needed.

UNIFOR is a Norwegian organization and our working hours are 08:00-16:00 CEST. If you contact us on the day of the current deadline, we cannot guarantee that we will be able to assist you in time to submit your application. In such case you have to wait until the next call for applications is announced.

Please note that most of UNIFOR’s website is in Norwegian language. It is possible to use the Google translate button on the bottom left of the page. However, please be sceptical about the accuracy of the resulting translations. If you find the translated text difficult to understand, please contact UNIFOR’s administration for an explanation.

Søk her

Utlysning

01
mai 2023

Finn Jørgen Walvigs stiftelse

Søknadsfrist: 01.05.2023
  Finn Jørgen Walvigs stiftelse Stiftelsen støtter forskning ved Universitetet i Oslos Biologiske Stasjon i Drøbak. Støtte gis i form…

Les mer...

Lukk

 

Finn Jørgen Walvigs stiftelse

Stiftelsen støtter forskning ved Universitetet i Oslos Biologiske Stasjon i Drøbak.

Støtte gis i form av vitenskapelige stipender i størrelsesordenen 10 000 kr - 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Det skal i år totalt deles ut inntil 200 000 kr.

HVEM KAN SØKE?

Det gis støtte til grunnforskning på akvatiske organismer innen disipliner som for eksempel

-     økologi
-     fysiologi
-     
systematikk
-     
genetikk
-     
toksikologi, osv.

Med akvatiske organismer menes bakterier, protister så vel som flercellede dyr og planter både fra limniske, estaurine og maritime miljø.

Aktuelle kandidater er forskningstilsatte og stipendiater ved Universitetet i Oslo. Det kan også gis til gjesteforskere gjennom samarbeid med tilsatte ved UiO.

 

 

Søknadsfristen er 1. mai

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
mai 2023

Det juridiske fakultets lovsamlingsfond

Søknadsfrist: 15.05.2023
  Det juridiske fakultets lovsamlingsfond Lovsamlingsfondet støtter juridisk undervisning og rettsvitenskapelig forskning ved UiOs juridiske fakultet. STØTTEN GIS I FORM…

Les mer...

Lukk

 

Det juridiske fakultets lovsamlingsfond

Lovsamlingsfondet støtter juridisk undervisning og rettsvitenskapelig forskning ved UiOs juridiske fakultet.

STØTTEN GIS I FORM AV

 - Bidrag

Det kan søkes om midler til kommende arrangementer. Allerede påløpte utgifter dekkes ikke.

Det skal i denne utlysningsrunden deles ut i størrelsesorden kr 300 000.

Merk! Ved ønske om å søke støtte til flere forskjellige prosjekter må en uavhengig søknad sendes inn for hvert av prosjektene.

 

HVEM KAN SØKE?

 Du må

- være tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

- drive med juridisk undervisning eller rettsvitenskapelig forskning. Administrativt ansatte kan også søke.

HVA MÅ SØKNADEN INNEHOLDE?

Søknaden skal inneholde

          (1) Ferdig utfylt søknadsskjema

Trykk «Søk her» for å åpne fondets elektroniske søknadsskjema.

          (2) Søknadstekst.

Dokumentet lastes opp i søknadsskjemaet på angitte sted i PDF-format. Dokumentet skal bestå av maks 3 sider ved bruk av skriftstørrelse 12 og enkel linjeavstand.

Dokumentet må inneholde følgende:

- redegjørelse for prosjektets formål, evt. problemstilling, og forventet resultat.

- dersom søknaden gjelder seminar/konferanse, ber vi om antall deltagere, deltagerliste, samt informasjon om det er noen utenlandske deltagere

- dersom aktuelt, informasjon om planlagte seminar/konferanse er åpen for alle ved fakultetet

- informasjon om det søkes om annen ekstern finansiering, eventuelt fra hvilken kilde og hvilket beløp.

          (3) Budsjett

Dokumentet lastes opp i søknadsskjemaet på angitte sted i PDF-format.

Budsjettet må være detaljert, gjenspeile prosjektets mål og aktiviteter, og spesifisere eventuelle andre finansieringskilder.

          (4) Andre vedlegg

Det er mulig å laste opp andre vedlegg i søknadsskjemaet. Last kun opp vedlegg hvis relevant for din søknad. Vi ønsker bl.a. følgende dokumentasjon, hvis aktuelt:

- deltagerlister

- program

- lenke til arrangementer

- informasjon om hvor tildelte midler skal konteres må legges ved søknaden.

 

Søknadsfristen er 15. februar | 15. mai | 15. september | 15. november

 

NB! Sjekk at din søknad er komplett og inneholder all nødvendig informasjon. Dersom noe mangler kan du risikere at søknaden blir avslått. 

Det er viktig at alle søkere opplyser om hvor pengene skal konteres i søknaden. Manglende kontostreng vil forsinke utbetalingsprosessen for alle søkerne.

 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal "overskuddet" tilbakebetales.

Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

 

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post.

Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
mai 2023

Oslo Maritime Stiftelse

Søknadsfrist: 15.05.2023
I perioden 2022 – 2026 vil stiftelsen fokusere på å støtte prosjekter innen to hovedområder: 1. Norsk skipsfarts historie 2.…

Les mer...

Lukk

I perioden 2022 – 2026 vil stiftelsen fokusere på å støtte prosjekter innen to hovedområder:

1. Norsk skipsfarts historie

2. Utviklingen av Norsk maritim kompetanse og skipsfartsvirksomhet.

Dette planlegges gjennomført ved å

 

A. Tildele allmennyttige prosjektstipend til norsk skipsfarts historie.

Følgende typer prosjekter vil prioriteres:

a. Få, men viktige og større maritime prosjekter av historisk betydning
b. Dokumentasjon av norske sjøfolks innsats, primært i nyere tid, hvor det har vært utført særskilte oppgaver.

Stiftelsen ønsker å bidra til at prosjekter av historisk betydning og innsatsen til norske sjøfolk blir allment kjent, og at prosjektene skal nå ut til flest mulig.

Stiftelsen delfinansierer prosjekter.

 

B. Initiere til eller bidra i 1-3 store prosjekter innen skipsfartens utvikling. Prosjekter kan være innenfor:

a. Bærekraftig utvikling av skipsfart
b. Utviklingen av sjøfartsnæringens kompetanse

Stiftelsen ønsker å bidra til utviklingen av en bærekraftig skipsfart i tråd med EUs Taksonomi og FNs bærekraftsmål, og bidra til utviklingen av norske sjøfolks kompetanse.

Aktuelle prosjekter bør benytte nettverk og miljøer med kjennskap til næringen som kontaktpunkter for mottak av søknader. Dette kan for eksempel være Norges Rederiforbund, Oslo Rederiforening, Oslo Sjømannsforening, NTNU Marin Teknikk, Forskningsmiljøer som SINTEF, Redningsselskapet eller andre.

Stiftelsen vil ikke fullfinansiere prosjekter, men gi prosjektstøtte i samarbeid med andre større aktører.

 

C. Stiftelsens styre kan gi andre ekstraordinære tildelinger etter egen vurdering.

Aktuelle prosjekter er initiert av norske virksomheter/organisasjoner registrert i Foretaksregisteret/ Enhetsregisteret.

 

Hva må søknaden inneholde?

Søknaden skal fremmes elektronisk via UNIFORs søknadssystem og må inneholde følgende

- søknadstekst med beskrivelse av aktiviteter og formålet (gjenstanden) det søkes om midler til
- budsjett for det konkrete tiltak som det søkes midler til
- finansieringsplan for hele prosjektet, hvis relevant *

Personer som fremmer søknader på vegne av organisasjoner må i tillegg fremlegge følgende:

- organisasjonens vedtekter
- organisasjonens årsberetning og reviderte regnskaper for siste regnskapsår
- organisasjonens budsjett for inneværende år (ev. neste år, avhengig av )

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen inntil 200 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.


* Styret ønsker at fullfinansiering er sikret, slik at det hersker visshet om at tiltaket vil la seg gjennomføre i sin helhet.

Søkere som innvilges støtte må avlegge rapport om gjennomføringen av det omsøkte tiltaket når dette er fullført. Større tiltak og organisasjoner må fremlegge revisorbekreftet attest på at midlene er brukt i tråd med den godkjente søknaden. Rapporter leveres via UNIFORs søknadssystem og utfyllende informasjon gis i egne vedtaksbrev.

Stiftelsen tar kun imot søknader elektronisk via UNIFORs søknadssystem. Klikk «Søk her» for å bli videreført til stiftelsens søknadsskjema.

Det gis ikke støtte til enkelt-/privatpersoner.


Søknadsfristen er 15. februar | 15. mai | 15. september | 15. november

 

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post.

Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
mai 2023

Skattebetalerforeningens jubileumsfond

Søknadsfrist: 15.05.2023
  Søknadsmottak for Skattebetalerforeningens jubileumsfond Fondets formål er å støtte vitenskapelig forskning innen skatte- og avgiftsrett. Støtte gis i form…

Les mer...

Lukk

 

Søknadsmottak for Skattebetalerforeningens jubileumsfond

Fondets formål er å støtte vitenskapelig forskning innen skatte- og avgiftsrett.

Støtte gis i form av

1) vitenskapelige stipend
2) bidrag til dekning av utgifter til konkrete prosjekter
3) reisestipend
4) bidrag til dekking av utgifter ifm. deltakelse på konferanser, seminarer o.l. 

Bidrag gis vanligvis i størrelsesordenen 10 000 kr - 50 000 kr.  Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.

HVEM KAN SØKE?

Din aktivitet må falle inn under fondets formålsbestemmelse. Fondet ønsker å tilrettelegge for en praktisk rettet forskning innen skatte- og avgiftsrett.

Det gis støtte til enkeltpersoner og institusjoner, både i og utenfor universitets- og høyskolemiljøene.

 

Søknadsfristen er 15. februar | 15. mai | 15. september | 15. november

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

09
jun 2023

Centre for Advanced Study (CAS) at The Norwegian Academy of Science and Letters, Young CAS Fellow project applications

Søknadsfrist: 09.06.2023
The Centre for Advanced Study (CAS) in Oslo is currently accepting applications for the Young CAS Grant for the period…

Les mer...

Lukk

The Centre for Advanced Study (CAS) in Oslo is currently accepting applications for the Young CAS Grant for the period of January 2024 to December 2025.

Application deadline:  9 June 2023

The Young CAS Grant is a collaborative effort between CAS, the Young Academy of Norway (AYF) and The Norwegian Academy of Science and Letters (DNVA). The programme offers residential fellowship with the aim of supporting outstanding young researchers in project development and network building. By funding and supporting their research projects, our Young CAS PIs gain valuable experience as research leaders. They can invite colleagues from all over the world to join them at CAS and participate in group-based, independent fundamental research.

CAS provides funding, office spaces and administrative support. Read more about CAS here >

To be eligible to apply, the research should be blue-sky, curiosity-driven, challenge given truths, and have the potential to advance the research front in the relevant field(s).  Researchers in all fields can apply, but note that laboratory-based research cannot be conducted at CAS. However, projects involving laboratory work, fieldwork, and data collection are welcome if the aim is to develop the theoretical aspects of the research.

A successful application will clearly describe how the Young CAS Grant, with its gatherings and networking opportunities, will help realize the objectives of the project and benefit the applicant’s career.

CAS will select two Young CAS projects for the period of January 2024 to December 2025. The Applicant will serve as the PI of the project.

Read about former and current Young CAS projects here >

For any queries or further information, please contact adviser Julie Ellinor F. Dalseth.

 

Who may apply?

To be eligible to apply you must:

- Have completed a PhD and be below the age of 40 at the application deadline. Extensions will be granted for leaves of absence, compulsory military or civilian service, or sick leave. There are no age limits for other project participants.
- Be employed in a full-time academic position* at one of CAS’ partner institutions during the entire period from January 2024 to December 2025. The position does not have to be permanent, and you may change affiliation as long as it is from one partner institution to another.

Project leadership experience is preferred, but not required.

*An academic position entails research and/or teaching at the college or university level.

 

Are you currently employed in a temporary position?

If you are currently employed in a temporary position, you can still apply for the Young CAS Grant even though you may not know where you will be employed during the programme’s second year (January 2025 – December 2025).

However, funding for the second year will require you to be hired by one of our partner institutions when the second year begins. In that case, you must also provide a letter of support from your head of section at the new institution.

 

What does CAS offer?

- Assistance when planning and organising the three workshops in year one.
- Five well-equipped office spaces for the research stay at CAS in year two, either for single or double occupancy.
- Well-equipped seminar rooms with video conferencing equipment.
- IT and library services during the research stay.
- Pleasant accommodations within walking distance of the Centre for researchers not based in the Oslo area.

 

Two-year programme

A Young CAS PI will receive a grant of up to NOK 750 000 over two years.

During the first year, the PI will arrange three intensive workshops.

Budget: up to NOK 250 000.

In the second year, the PI will convene a group from their network at CAS in Oslo, to work  together on the candidate’s project for a period of two months.

Budget: up to NOK 500 000.

CAS will provide administrative support to the PI throughout the two years. The Young Academy of Norway (AYF) can contribute to gatherings with discussions, advice on outreach and communications, and strategies for further project developments. The Norwegian Academy of Science and Letters offers its elegant venues for the final day of the last gathering and contributes to the reception.

Further details about materials and activities that may be covered by the budget are described in the ‘What can the budget cover?’ section below.

 

Detailed two-year programme

This is how the programme is structured:

Year 1 (January 2024 – December 2024):

- The first gathering will last for four to five days in August or September 2023 and will be held on CAS premises at the Norwegian Academy of Science and Letters in Oslo.
- The second gathering will last between three and five days and will preferably be held at the PI’s home institution in January or February 2024.
- For the third and final gathering in autumn 2024, the PI will return to CAS for three to five days. This gathering will culminate with an open meeting and reception hosted in the beautiful conference room of The Norwegian Academy of Science and Letters. DNVA will also contribute financially to the reception.

Year 2 (January 2025 – December 2025):

The research stay in year 2 is designed to resemble an ordinary CAS project. The Young CAS PI will gather a core group of collaborators at CAS for two months of continuous work on the research project. The research stay provides a unique opportunity for specialisation and continuity.

The core group should consist of four to five participants (including the PI) at all times during the two months. The core group should preferably consist of scholars who have participated in one or more gatherings during the first year.

Each participant should stay for at least four weeks in total but may split their stay in two. The PI must be present to lead the group for the whole two-month period.

 

What can the funding cover?

- Travel and accommodation expensesassociated with the project’s gatherings and research stay at CAS.*
- Food expenses:

       - Daily lunches for you and the project participants during the three gatherings and the research stay.
       - Participants staying in a hotel can have their dinner expenses covered, but the amount must be agreed upon in advance. CAS adheres to the government’s fixed rates for dinner outings.**

- Buyouts that cover documentable teaching replacement costs which incur due to a participant’s stay at CAS in the second year. The budget must include estimated costs for buyouts, including the name of the scholar, and the period for the buyout. As the PI, you will keep your salary from your home institution and will, therefore, not need any buyout.

*As a Young CAS PI based outside of the Oslo area, your accommodation expenses during the two-month research stay will be covered by CAS. Hence, this cost does not need to be included in the project budget. CAS will book apartments for participants (who are not based in the Oslo area) staying for a longer period than 10 days. The current monthly rate for 1 bedroom is NOK 22,000. Researchers staying for a shorter period will be accommodated in hotels which currently cost NOK 1600/night for a single room.

**CAS does not provide a per diem allowance. Moreover, only food meals purchased in restaurants can be reimbursed, as we cannot refund grocery shopping.

The budget draft must include information about the number of participants and an overview of the costs associated with travel, accommodations, and meals for each gathering in year 1 and the research stay in year 2. The potential buyouts during the research stay must also be included. Please provide necessary explanations of the expenses.

CAS will cover the cost of venues for the workshops, except for the second workshop held at the PI’s home institution. CAS will also provide office spaces and seminar rooms for the research stay in year 2. Thus, these costs should not be included in your budget draft.

 

The application must include:

- A description (3-4 pages) of the research project which must include clear hypotheses/research questions and objectives. The project will be evaluated by a panel of generalists and must be written so that researchers from other subject areas can assess it. The focus should be on what will be accomplished during the fellowship. If you or members of your research group already serve as PIs of other projects with external funding, explain how these can complement the Young CAS project, how the different projects will be coordinated, and how CAS funding would provide added value.

- A plan (1 page) for implementing the work during the project period. The plan should show how you will organize and lead the project to achieve its objectives, and how the workshops and research stay will contribute to their realization. The plan should also explain how the stay will benefit your professional development and research. Neither the workshops nor the research stay should be used to write applications. However, it will be considered an advantage if the project can be developed with the aim of applying for funding from other research funding bodies such as the Research Council of Norway and Horizon Europe.

- A list of 3-5 researchers who will belong to the ‘core group’. The list should include the participants’ academic titles and institutional affiliations. However, a letter of intent from the participants is not necessary.

- A budget draft following the above guidelines. Please use the budget template.

- A brief ethical self-assessment (no more than half a page) certifying that you are familiar with the relevant ethical guidelines. Please read CAS’ guidelines for ethics in research.

- A CV including a publication list. The CV should not exceed four pages. Please use the CV template.

- A letter of support for the period of January 2024 to December 2025 from the head of section at your home institution. As noted above, you can still apply even if you do not know where you will be employed during the second year of the programme.

The letter of support shall serve as a formal confirmation that:

- You will keep your salary and be exempt from other obligations during the periods of absence due to your Young CAS Grant activities

- Your home institution will host the second gathering during the first year.

If the research requires pre-approval from the Norwegian Data Protection Authority, the Regional Committees for Medical and Health Research Ethics, or a similar body, this must be obtained before the start of the project. In the application, you must confirm that the necessary pre-approval will be obtained.

 

How to apply?

The application must be submitted electronically in UNIFOR’s electronic application system. All documents must be written in English and must be saved and uploaded as PDF files. Required templates are available in the application portal.

The application deadline is 9 June 2023

 

The selection process

A selection committee comprised of representatives from CAS, the board of directors, and the Young Academy of Norway (AYF) will present a shortlist to the CAS board of directors, which will ultimately select the two Young CAS Grants in September 2023.

The ranking will be based on the scientific quality of the project, as well as on the applicant’s merits and experience. The project must also align with CAS’ mission and the criteria in this call.

Applications that do not meet the formal criteria will be rejected.

Questions can be directed to adviser Julie Ellinor F. Dalseth.

 

About the Centre for Advanced Study (CAS)

The Centre for Advanced Study (CAS) is an independent foundation located at The Norwegian Academy of Science and Letters in Drammensveien 78, 0271 Oslo.

We support research groups within and across the fields of natural science, social science, and humanities, and all our projects are initiated and chosen by the scholars themselves. CAS hosts established leading researchers through our CAS Research Grant and talented early career researchers through the Young CAS Grant.

A stay at CAS yields an intellectually stimulating experience in an international, interdisciplinary research environment.

The Young CAS Grant was created in partnership with the Young Academy of Norway (AYF) in 2019/2020 to expand CAS’ reach to early-career researchers. The grant is supported by The Norwegian Academy of Science and Letters (DNVA) and CAS’ partner institutions.

Søk her

Utlysning

15
aug 2023

Felleslegatet for døve, Personlig søknad

Søknadsfrist: 15.08.2023
Klikk på knappen "Søk her" til høyre hvis du er privat person som vil søke om midler til Felleslegatet for…

Les mer...

Lukk

Klikk på knappen "Søk her" til høyre hvis du er privat person som vil søke om midler til Felleslegatet for døve.

Vi tar ikke imot søknader om innkjøp av ting som f.eks. møbler og pc.

Støtte fra legatet skal ikke erstatte ordinære offentlige støtteordninger fra NAV og Statens lånekasse.

 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
aug 2023

Felleslegatet for døve, Prosjekt søknad

Søknadsfrist: 15.08.2023
Klikk på knappen "Søk her" til høyre hvis du representerer en organisasjon / forening / institusjon som vil søke støtte…

Les mer...

Lukk

Klikk på knappen "Søk her" til høyre hvis du representerer en organisasjon / forening / institusjon som vil søke støtte fra Felleslegatet for døve.

Vi tar ikke imot søknader som gjelder drift og aktivitet.

 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
nov 2023

Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat

Søknadsfrist: 15.11.2023
  Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat Legatet gir stipend til studenter ved Universitetet i Oslo som…

Les mer...

Lukk

 

Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat

Legatet gir stipend til studenter ved Universitetet i Oslo som

1)     ønsker å studere engelsk i Oxford i England
2)     planlegger reise til Storbritannia i forbindelse med «British studies».

Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 10 000 kr – 100 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan vurderes for større tildelinger. 

HVEM KAN SØKE?

Ved språkstudier i Oxford

Du må

1)     være student ved Universitetet i Oslo
2)     ha konkrete planer om å studere engelsk i Oxford, England
3)     være mellom 22 og 27 år når søknaden sendes inn 

Søkere som planlegger å studere ved Balliol College har fortrinnsrett dersom søkere for øvrig står likt.

Ved reise til Storbritannia ifm. "British studies"

Du må

1)     være innrullert student/doktorgradsstudent  ved "British studies" ved Universitetet i Oslo
2)     ha konkrete planer om å reise til Storbritannia i forbindelse med dine studier
3)     være mellom 22 og 27 år når søknaden sendes inn 

Pressiser hvilket stipend du søker om i din søknadstekst.

 

Søknadsfristen er 15. februar og 15. november

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

01
feb 2024

Claus Johan Stamers legat

Søknadsfrist: 01.02.2024
  Claus Johan Stamers legat Legatets formål er å være til hjelp for fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn til…

Les mer...

Lukk

 

Claus Johan Stamers legat

Legatets formål er å være til hjelp for fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn til utdannelse, videreutdannelse eller på andre måter slik at de kan komme i arbeid igjen.

Legatet kan også gi tilskudd til tiltak og aktiviteter for økt livskvalitet for fysisk funksjonshemmede som det offentlige ikke dekker.

Støtten gis i form av
- stipend
- tilskudd

Stipend gis i størrelsesordenen NOK 5.000 – NOK 50.000.

Det skal totalt deles ut inntil NOK 50 000.

Hvem kan søke?
Både enkeltpersoner og organisasjoner kan søke.

Enkeltpersoner må
-            ha en fysisk funksjonshemming
-            ha bostedsadresse i Bergen og omegn. Med omegn menes gamle Hordaland fylke

Og enten
-            ha konkrete planer om utdannelse, videreutdannelse eller annen aktivitet som vil tilrettelegge for at du kan komme i arbeid igjen

eller
-            presentere tiltak/aktiviteter som vil øke din livskvalitet, men som ikke dekkes av det offentlige

Organisasjoner må:
-            presentere tiltak/aktiviteter som ikke dekkes av det offentlige, og som vil øke livskvaliteten for fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn.

Dersom etterkommere av Elsebeth Stamer Wahl oppfyller kriteriene er disse fortrinnsberettiget uansett om de er bosatt andre steder enn i Bergen og omegn.

Hva må søknaden inneholde?

-            Legeerklæring
-            En kort søknadstekst om hva et eventuelt stipend skal brukes til
-            En oversikt over utgiftsposter stipendet skal brukes til
-            Informasjon om tidligere mottatte stipender til samme formål

All informasjon fylles direkte inn i søknadsskjemaet som det er linket til øverst på denne siden. Legeerklæring lastes opp som vedlegg.


Søknadsfristen er 1. februar 2024

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning
Translate »