Søk

Søk støtte


  • Institusjoner

  • Fagområder

  • Type stipend

  • Utdanningsnivå

01
mar 2019

Generaldirektør Rolf Østbyes stipendfond ved NTNU

Søknadsfrist: 01.03.2019
  Stiftelsen skal gi stipend til unge sivilingeniører fra NTNU som ønsker å fortsette sin tekniske utdannelse i utlandet. Det…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen skal gi stipend til unge sivilingeniører fra NTNU som ønsker å fortsette sin tekniske utdannelse i utlandet.

Det er ønskelig at mottakere skal få best mulig kjennskap til fremmede forhold og språk.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 20 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være ung sivilingeniør fra NTNU

- ha konkrete planer om å fortsette din tekniske utdannelse i utlandet

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2019

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

01
mar 2019

Hans Mustad og Robert og Ella Wenzins legat ved NTNU

Søknadsfrist: 01.03.2019
  Stiftelsen deler ut stipend til sivilingeniører til videreutdanning innen det maskintekniske fagområdet. Støtten gis i form av - Vitenskapelig…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen deler ut stipend til sivilingeniører til videreutdanning innen det maskintekniske fagområdet.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 80 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være sivilingeniør

- ha konkrete planer om videreutdanning innen det maskintekniske fagområdet

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. mars 2019.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

01
mar 2019

Fylkesmann H.B. Guldahl og hustru Lucy Guldahls legat til bekjempelse av kreft og andre alvorlige sykdommer

Søknadsfrist: 01.03.2019
  Stiftelsen bidrar til vitenskapelige arbeider eller praktiske formål som har til hensikt å bekjempe kreft og andre alvorlige sykdommer,…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen bidrar til vitenskapelige arbeider eller praktiske formål som har til hensikt å bekjempe kreft og andre alvorlige sykdommer, som for eksempel tuberkulose.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 120 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- drive med vitenskapelige arbeider eller praktiske formål som har til hensikt å bekjempe kreft og andre alvorlige sykdommer

Ved tildeling av midler skal vitenskapsmenn fra Nord-Trøndelag eller institusjoner eller formål fra Nord-Trøndelag gis fortrinnsrett, under ellers like formål.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2019.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

01
mar 2019

Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU

Søknadsfrist: 01.03.2019
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til lærerkrefter og stipendiater ved Institutt for materialteknologi. Støtten gis i form av - Reisestipend…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til lærerkrefter og stipendiater ved Institutt for materialteknologi.

Støtten gis i form av

- Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 45 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være lærer eller stipendiat ved Institutt for materialteknologi ved NTNU

- ha konkrete planer om studiereise

Stiftelsen støtter fortrinnsvis reiser i Norge eller Norden, men også til andre land hvis det er formålstjenlig.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2019.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

01
mar 2019

DNB NOR Banks fond for NTNU

Søknadsfrist: 01.03.2019
  Stiftelsen støtter tiltak som kan tjene til å styrke samarbeidet mellom den teknologiske utdanning og forskning og norsk næringsliv.…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter tiltak som kan tjene til å styrke samarbeidet mellom den teknologiske utdanning og forskning og norsk næringsliv.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 50 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- drive med arbeid tilknyttet teknologiske utdanning, forskning og norsk næringsliv, ved NTNU og/eller SITNEF

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2019

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

01
mar 2019

Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU

Søknadsfrist: 01.03.2019
  Stiftelsens formål er å fremme anvendt teknisk-økonomisk forskning innenfor industri, skipsfart, handel og internasjonal markedsføring. Midlene skal fremme anvendt…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsens formål er å fremme anvendt teknisk-økonomisk forskning innenfor industri, skipsfart, handel og internasjonal markedsføring.

Midlene skal fremme anvendt teknisk-økonomisk forskning innenfor den sektoren av næringslivet hvor Stormbull-selskapene og Foinco-selskapene har sine virkefelt.

Støtten gis i form av

- bidrag til forskningsarbeid

- bidrag til gjesteforelesninger og seminarer

- stipend eller prisbelønning for løsning av vesentlige oppgaver eller annen form for innsats innen stiftelsens formål

Det skal i år deles ut inntil kr 75 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være forsker, PhD-student eller post doc ved NTNU

- drive med teknisk-økonomisk forskning innenfor industri, skipsfart, handel eller internasjonal markedsføring

Det legges særlig vekt på å bidra til at resultater fra forskning føres videre til forretningsmessig virksomhet, og å styrke kontakten mellom den teknologiske utdanning og forskning og næringslivet.

Aktivitet knyttet til industriell markedsføring vil bli spesielt prioritert.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2019

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

01
mar 2019

Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU)

Søknadsfrist: 01.03.2019
  Stiftelsen støtter utviklingen av etter- og videreutdanningen ved NTNU. Støtte skal særlig gis til utviklingstiltak ved et fakultet, som…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter utviklingen av etter- og videreutdanningen ved NTNU.

Støtte skal særlig gis til utviklingstiltak ved et fakultet, som innebærer samvirke med brukerne av NTNUs etter- og videreutdanning, og som bidrar til å styrke den faglige utviklingen innen de teknologiske fagene ved NTNU.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 200 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være lærer/underviser ved NTNU

- drive med utviklingen av etter- og videreutdanningen ved NTNU

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2019

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

01
mar 2019

Norsk Fond for Klinisk Kjemi

Søknadsfrist: 01.03.2019
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til virksomhet som kan styrke faget medisinsk biokjemi i Norge. Støtten gis i form av…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til virksomhet som kan styrke faget medisinsk biokjemi i Norge.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 45 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- drive med arbeid innen faget medisinsk biokjemi i Norge

Stiftelsen støtter deltagelse på kongresser som er faglig relevante for medisinsk biokjemi.

Søkere som skal presentere eget arbeid, prioriteres.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2019

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

01
mar 2019

Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Søknadsfrist: 01.03.2019
  Stiftelsen skal fremme vitenskapelig forskning innen metallurgi ved NTNU. Stiftelsen gir i første rekke bidrag til å fremme vitenskapelig…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen skal fremme vitenskapelig forskning innen metallurgi ved NTNU.

Stiftelsen gir i første rekke bidrag til å fremme vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utviklingen.

En del av avkastningen kan også brukes til formål som fremmer teknologisk undervisning og forskning generelt.

 

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 35 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- drive med vitenskapelig forskning innen metallurg ved NTNU

eller

- fremme teknologisk undervisning og forskning generelt

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2019

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

01
mar 2019

Norsk Hydros Forskningsfond ved NTNU

Søknadsfrist: 01.03.2019
  Stiftelsen støtter større unike forskningsoppgaver av betydning for norsk industri. Forskningsarbeidet skal være knyttet til teknologisk utdanning og forskning…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter større unike forskningsoppgaver av betydning for norsk industri.

Forskningsarbeidet skal være knyttet til teknologisk utdanning og forskning og foregå ved NTNU.

 

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 40 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være delaktig i en større forskningsoppgave av betydning for norsk industri

- drive med forskningsarbeid knyttet til teknologisk utdanning eller forskning ved NTNU

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2019.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

01
mar 2019

Rainpower fond ved NTNU

Søknadsfrist: 01.03.2019
  Stiftelsen støtter studier, undervisning, forskning og utvikling knyttet til vannturbiner / hydrauliske strømningsmaskiner, og for øvrig oppgaver i tilknytning…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter studier, undervisning, forskning og utvikling knyttet til vannturbiner / hydrauliske strømningsmaskiner, og for øvrig oppgaver i tilknytning til fagområdet.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 20 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- fast ansatt i stilling innenfor fagområdet hydrauliske strømningsmaskiner

eller

siv.ing.-studenter, dr.ing.-kandidater eller sivilingeniører med tilknytning til NTNU i form av

  • utdanning- og forskingsstipend
  • stipend til studiereiser i inn- og utland
  • reisebidrag til faglige aktiviteter og ekskursjoner
  • støtte til instrument-/utstyrsanskaffelser.

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2019.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

01
mar 2019

A/S M.H. Lundgreens Enkes Fond

Søknadsfrist: 01.03.2019
  Stiftelsens deler ut studentstipend og støtte til vitenskapelig arbeid innen kjemi og kjemisk teknologi ved NTNU. Støtten gis i…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsens deler ut studentstipend og støtte til vitenskapelig arbeid innen kjemi og kjemisk teknologi ved NTNU.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 30 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- student eller forsker innen kjemi og kjemisk teknologi ved NTNU

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2019

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

01
mar 2019

Tandbergs Radiofabrikks fond

Søknadsfrist: 01.03.2019
  Stiftelsen støtter forskning og andre tiltak ved NTNU som kan utvikle industriell virksomhet innen elektronikk i Norge. Støtten gis…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter forskning og andre tiltak ved NTNU som kan utvikle industriell virksomhet innen elektronikk i Norge.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 40 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være tilknyttet Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU

- drive med tiltak ved NTNU som kan utvikle industriell virksomhet innen elektronikk i Norge til beste for allmennheten (inkludert videreføring av Vebjørn Tandbergs arbeid for å fremme et godt industrimiljø)

 

Prioriterte formål

- reiser til internasjonale konferanser med presentasjon av eget arbeid

- deltagelse på sommerskole eller lignende

- studieopphold i utlandet som gir mulighet til forskningssamarbeid.

Kandidater som ikke tidligere har mottatt støtte fra stiftelsen, vil bli prioritert.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2019

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

01
mar 2019

Norges tekniske høgskoles fond

Søknadsfrist: 01.03.2019
  Stiftelsen støtter virksomhet knyttet til teknologisk utdanning og forskning ved NTNU ved å fremme både vitenskapelige og praktiske studier…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter virksomhet knyttet til teknologisk utdanning og forskning ved NTNU ved å fremme både vitenskapelige og praktiske studier og undersøkelser i alle fag som hører inn under siv.ark.-utdanningen og siv.ing.-utdanningen.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 600 000.

Ordinært tildelingsbeløp er inntil NOK 25 000, men særlig gode søknader kan få tildelt høyere beløp.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være ph.d.-kandidat innen teknologiske fag ved NTNU

- drive med virksomhet knyttet til teknologisk utdanning og forskning ved NTNU ved å fremme vitenskapelige og praktiske studier, eller undersøkelser i fag som hører inn under siv.ark.-utdanningen og siv.ing.-utdanningen

Prioriterte formål

- reiser til internasjonale konferanser med presentasjon av eget arbeid

- deltagelse på sommerskole eller lignende

- studieopphold i utlandet som gir mulighet til forskningssamarbeid.

Kandidater som ikke tidligere har mottatt støtte fra stiftelsen, vil bli prioritert.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2019

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

01
mar 2019

Alf Harborgs fond

Søknadsfrist: 01.03.2019
  Stiftelsen støtter ALS-relatert forskning. Støtten gis i form av - Vitenskapelig stipend Det skal i år deles ut inntil…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter ALS-relatert forskning.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 70 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- drive med klinisk eller basalvitenskapelig forskning knyttet til nervebaners funksjon og sykdom med nær relasjon til sykdommen amyotrofisk lateralsklerose (ALS).

Søknader fra fagmiljøet ved NTNU prioriteres, hvis de faller innenfor stiftelsens formål.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2019

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

01
mar 2019

Stud. chem. Halvdan Wettres minnelegat

Søknadsfrist: 01.03.2019
  Stiftelsen deler ut reisestipend til kjemistudenter ved NTNU under studietiden eller i umiddelbar forbindelse med avslutning av studiene. Støtten…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen deler ut reisestipend til kjemistudenter ved NTNU under studietiden eller i umiddelbar forbindelse med avslutning av studiene.

Støtten gis i form av

- Reisestipend

Stipendene gis under studietiden eller i umiddelbar forbindelse med avslutning av studiene.

Det skal i år deles ut inntil kr 12 500.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være kjemistudent ved teknologistudiet ved NTNU

- ha konkrete planer om reise

- representere livsglede, arbeidsglede og dyktighet

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2019

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

01
mar 2019

Gustav og Maria Smidth og Herman Wedel-Jarlsbergs legat

Søknadsfrist: 01.03.2019
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til fremme av tremasse-, cellulose-, og papirindustri og industrigrener. Støtten gis i form av -…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til fremme av tremasse-, cellulose-, og papirindustri og industrigrener.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 40 000.

 

Hvem kan søke?

Du må 

- drive med fremme av tremasse-, cellulose-, og papirindustri og industrigrener

- være tilknyttet NTNU

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2019

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

01
mar 2019

Legat til Henrik Homans minne

Søknadsfrist: 01.03.2019
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til studenter ved sivilingeniørstudiet og sivilarkitektstudiet ved NTNU. Støtten gis i form av - reisestipend…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til studenter ved sivilingeniørstudiet og sivilarkitektstudiet ved NTNU.

Støtten gis i form av

- reisestipend

Det skal i vår deles ut inntil kr 190 000.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen (tilgjengelig over) nøye.

Søknader som ikke oppfyller kravene vil rutinemessig bli avslått.

Hvem kan søke?

Du må

- være student ved sivilingeniørstudiet eller sivilarkitektstudiet ved NTNU

- ha fullført en relevant reise

- søke ved første søknadsfrist etter hjemkomst

Det er mulig å søke støtte fra stiftelsen flere ganger, men ikke mer enn en gang per reise.

 

Det gis ikke støtte til

- reiser som er delvis finansiert av ekskursjonsmidler fra NTNU

- hovedekskursjon

 

Hva skal søknaden inneholde?

Alle søknader skal inneholde

- en reiserapport på maks én side. Rapporten skal inneholde din reiserute og en beskrivelse av reisens faglig utbytte

- en økonomisk rapport med originalkvitteringer

- en anbefaling fra veileder / uttalelse om faglig relevans fra en fast vitenskapelig ansatt ved søkers institutt

 

Gruppesøknader (to eller flere studenter som har reist til samme reisemål med samme formål) skal ytterligere inneholde:

- en komplett deltakerliste med fullt navn og bankkontonummer for alle deltakere. Det gis full støtte for grupper på inntil 8 personer.

 

Søkere fra Entreprenørskolen bes ytterligere legge ved

- en bekreftelse på at du oppnår sivilingeniørgraden gjennom masterprogrammet. Ved gruppesøknader må alle deltakere i gruppen legge ved bekreftelse. Bekreftelsen utstedes av Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.

 

Styrets prioriteringsliste

Stipend kan gis til følgende formål, i prioritert rekkefølge:

1. Reiser med studieformål.

2. Praktikantutveksling, som for eksempel formidlet v/IAESTE.

3. Utvekslingsopphold

 

Søknadsbeløp

Områdesatser

Styret har vedtatt følgende områdesatser for tildelingsbeløp:

- 1500 NOK  -- Skandinavia (Norge, Sverige og Danmark)

- 2500 NOK -- Europa og Norden

- 4000 NOK -- Nord-Amerika, Asia og Svalbard

- 6000 NOK -- Sør- og Mellom-Amerika, Afrika og Australia og Oseania

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

 Søknadsfrist er 1. mars 2019

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

01
mar 2019

Forsknings- og undervisningsfondet i Trondheim

Søknadsfrist: 01.03.2019
  Stiftelsen gir stipend til forsknings- eller studieopphold ved anerkjente, utenlandske læresteder. Støtten gis i form av - Reisestipend Normalt…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir stipend til forsknings- eller studieopphold ved anerkjente, utenlandske læresteder.

Støtten gis i form av

- Reisestipend

Normalt tildelingsbeløp er 5 000–10 000 kroner, som skal dekke dokumenterte reise- og oppholdskostnader.

Det skal i år deles ut inntil kr 30 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være master- eller doktorgradsstudent ved NTNU

- ha konkrete planer om forsknings- eller studieopphold ved et anerkjent utenlandsk lærersted på over to uker

 

Hva må søknaden inneholde?

- en kort beskrivelse (maks. én side) av masteroppgavens/doktorgradsarbeidets formål

- kort informasjon om oppholdets relevans for master- eller doktorgradsstudiet

- begrunnelse for valg av land og institusjon

- kostnadsoverslag/budsjettuttalelse fra veileder

- karakterutskrift for gjennomførte studier

- dokumentasjon av reise- og oppholdskostnader

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2019

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

01
mar 2019

Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Søknadsfrist: 01.03.2019
  Stiftelsen gir stipend til dr. ing.-studenter ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Støtten gis i form av…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir stipend til dr. ing.-studenter ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk ved NTNU.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 45 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- dr. ing.-studenter ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk ved NTNU

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2019

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

01
mar 2019

Stiftelsen for Forskerlinjestudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Søknadsfrist: 01.03.2019
  Stiftelsen støtter forskerlinjestudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. Midlene skal fortrinnsvis helt eller delvis dekke reiseutgifter…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter forskerlinjestudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

Midlene skal fortrinnsvis helt eller delvis dekke reiseutgifter eller driftsutgifter tilknyttet prosjektarbeid.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 50 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- forskerlinjestudent ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (tidligere Det Medisinske Fakultet), NTNU.

 

Utdelingspraksis

Deltakelser på konferanser eller kurs dekkes i utgangspunktet ikke, men kan vurderes om forskerlinjestudenten skal bidra i form av poster eller foredrag for å presentere egne forskningsresultater.

Midlene skal ikke brukes til å dekke lønnsutgifter eller innkjøp av pc.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2019

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

01
mar 2019

Hjelpefondet for studenter

Søknadsfrist: 01.03.2019
  Stiftelsen støtter sivilarkitekt- og sivilingeniørstudenter ved NTNU. Støtten gis i form av - Økonomiske stipend i størrelsesorden 5 000–10…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter sivilarkitekt- og sivilingeniørstudenter ved NTNU.

Støtten gis i form av

- Økonomiske stipend i størrelsesorden 5 000–10 000 kroner

Det skal i år deles ut inntil kr 38 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være sivilarkitekt- eller sivilingeniørstudenter ved NTNU

- kunne dokumentere at du på grunn av sykdom eller andre uforutsette forhold har kommet i økonomiske problemer

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2019

30
mar 2019

Solgløttfondet

Søknadsfrist: 30.03.2019
  Solgløttfondet har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon. I år lyser Solgløttfondet…

Les mer...

Lukk

 

Solgløttfondet har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon.

I år lyser Solgløttfondet ut inntil 140 000 kroner som kan søkes av sykepleiere som ønsker bidrag til rekreasjonsformål i betydning av velferd, hvile og adspredelse.

Maksimalt tildelingsbeløp per søker er 5000 kroner.

 

De som er søknadsberettiget er autoriserte sykepleiere ved OUS som:

- har vært ansatt i minst 10 år.

- er alders- eller uførepensjonister som har vært ansatt ved OUS i minst 10 år.

- er medlem av Norges Sykepleierforbund.

 

Vi ber deg være tydelig i å beskrive hva et eventuelt bidrag fra Solgløttfondet skal gå til.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveiledningen  (se under fanen "Søk støtte" øverst på siden) nøye.

Det aksepteres kun elektroniske søknader via UNIFORS nettsider innen søknadsfristen 30. mars 2018.

Styret påberoper seg retten til å forkaste alle ufullstendige søknader.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

30
mar 2019

Torgny Segerstedts forelesningsfond slått sammen med Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter

Søknadsfrist: 30.03.2019
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til rektor og Universitetsstyret til dekning av utgifter i forbindelse med besøk av gjesteforelesere fra…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til rektor og Universitetsstyret til dekning av utgifter i forbindelse med besøk av gjesteforelesere fra de andre nordiske land.

Det skal i 2019 deles ut inntil kr 73 000.

 

 Hvem kan søke?

Du må 

- være ansatt ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om å invitere gjesteforelesere fra de andre nordiske land

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 30. mars 2019.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

30
mar 2019

Wedel Jarlsbergs Fond

Søknadsfrist: 30.03.2019
Stiftelsen støtter unge forskerrekrutter (Ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av - reisestipend   Stipendene…

Les mer...

Lukk

Stiftelsen støtter unge forskerrekrutter (Ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av

- reisestipend

 

Stipendene skal gå til

- lengre forskningsopphold (minimum 3 måneder) ved fremragende universiteter i utlandet

Det kan søkes om inntil 50 000 kroner til reise og opphold.

Det skal i 2019 deles ut inntil kr 672 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- ph. d.-kandidat innen samfunnsvitenskap

- tilknyttet Universitetet i Oslo

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 30. mars 2019.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

30
mar 2019

Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo

Søknadsfrist: 30.03.2019
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til vitenskapelige og faglige reiser tilknyttet livsvitenskap for ansatte ved Universitetet i Oslo. Støtten gis…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til vitenskapelige og faglige reiser tilknyttet livsvitenskap for ansatte ved Universitetet i Oslo.

Støtten gis i form av

- reisestipend

Det skal i 2019 deles ut inntil kr 112 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være ansatt ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om en vitenskapelig/faglig reise tilknyttet livsvitenskap

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 30. mars 2019.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Translate »