Søk

Søk Støtte

  • Institusjoner

  • Fagområder

  • Type stipend

  • Utdanningsnivå

10
jun 2020

The Minor Foundation for Major Challenges, The Minor Foundation for Major Challenges

Søknadsfrist: 10.06.2020
This is where you apply for a grant of €10,000 or less from the Minor foundation. Please refer to the…

Les mer...

Lukk

This is where you apply for a grant of €10,000 or less from the Minor foundation.

Please refer to the foundation’s current strategy and priorities. Your application must address these issues to be eligible for support.

Application deadline is the 10th of June 2020. 

Please, submit your application through Unifor`s application portal.

 

Are you an international applicant without access to the Norwegian ID portal?

Contact UNIFOR by e-mail: unifor@unifor.no for access information.

 

Søk her

Utlysning

10
jun 2020

The Minor Foundation for Major Challenges, The Minor Foundation for Major Challenges

Søknadsfrist: 10.06.2020
This is where you pitch your project to the Minor foundation. We are looking for projects in the range of…

Les mer...

Lukk

This is where you pitch your project to the Minor foundation.

We are looking for projects in the range of €20,000 to €1,000,000 and have designed a two-stage application process where you first submit a short pitch and, based on this, we may invite you to submit a full application.

Please refer to the foundation’s current strategy and priorities. Your pitch must address these issues to be eligible for support.

 

Are you an international applicant without access to the Norwegian ID portal?

Contact UNIFOR by e-mail: unifor@unifor.no for access information.

Søk her

Åpen prekvalifisering

01
sep 2020

Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere

Søknadsfrist: 01.09.2020
STIFTELSEN GIR ØKONOMISK STØTTE TIL NORSKE BILLEDKUNSTNERE STØTTEN GIS I FORM AV • studie- og reisestipend på kr 50 000–100…

Les mer...

Lukk

STIFTELSEN GIR ØKONOMISK STØTTE TIL NORSKE BILLEDKUNSTNERE

STØTTEN GIS I FORM AV

• studie- og reisestipend på kr 50 000–100 000
• ettårige arbeidsstipend på kr 100 000
• toårige arbeidsstipend på kr 100 000 pr. år

Minst ett av stipendene skal gis til en kunstner som er over 60 år.

Vær oppmerksom på at det dessverre ikke er mulig for studenter å søke. Med studiestipend forstås det kunstnere som ønsker stipend til å utvikle seg selv.

Det skal i år deles ut inntil 2,2 millioner kr i årets ordinære utdeling og inntil 1,8 millioner kr som ekstraordinær utdeling.

HVEM KAN SØKE?

DU MÅ VÆRE

• billedkunstner
• norsk statsborger
• over 30 år

HVA SKAL SØKNADEN INNEHOLDE?

Søkere bes fylle inn stiftelsens elektroniske søknadsskjema.

Obligatoriske felt er merket med rød stjerne.

Vær oppmerksom på hjelptekst tilknyttet de forskjellige feltene. Vær sikker på at du oppgir korrekt informasjon.

SØKNADEN SKAL INNEHOLDE FØLGENDE VEDLEGG:

• Søknadstekst (maksimalt 500 ord, fylles inn i stiftelsens elektroniske søknadsskjema i angitt felt)

Kunstneren er fri til å vektlegge ulike sider ved sitt kunstnerskap, arbeidsprosesser, eventuelle planer, målsetninger eller andre sider ved sin praksis som søker selv finner relevant å informere om ved søknad om arbeidsstipend eller reisestipend.

• CV – opplastes som PDF, ingen sidebegrensning

CV skal inkludere alle utstillinger, offentlige innkjøp, gjerne bibliografi og annen informasjon vedrørende kunstnerskapet.

• Bilder – (opplastes som PDF, inntil 10 sider, maks 15 MB):

Bildemateriale lastes opp samlet som én PDF på inntil 10 sider liggende i horisontal retning. Antall bilder er fritt innenfor rammen på 10 sider. All informasjon vedrørende kunstverket skal legges inn på samme side som billeddokumentasjonen (vennligst klikk her for å se prinsippskisse for billedoppsett).

Anbefalte verktøy for å sette opp søknad og eksportere som PDF: Microsoft Word, Powerpoint, Adobe InDesign, Pages (Apple), Scribus (gratis, open source) eller tilsvarende programmer for sammenstilling av bilder og tekst.

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye. Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

SØKNADSFRIST ER 1. SEPTEMBER 2020.

Søk her

Utlysning

01
sep 2020

Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere

Søknadsfrist: 01.09.2020
STIFTELSEN GIR ØKONOMISK STØTTE TIL KOMPONISTER OG UTØVENDE MUSIKERE. Støtten gis i form av: - studie- og reisestipend på kr…

Les mer...

Lukk

STIFTELSEN GIR ØKONOMISK STØTTE TIL KOMPONISTER OG UTØVENDE MUSIKERE.

Støtten gis i form av:
- studie- og reisestipend på kr 30 000–50 000
- to toårige arbeidsstipend på kr 100 000 per år

Det skal i år deles ut inntil kr 1 500 000.

HVEM KAN SØKE?

DU MÅ VÆRE

- komponist og/eller utøvende musiker
- norsk statsborger
- ferdig med grunnutdanning

Etter ønske fra stifteren Ingerid Fegersten vil stipendene bli tildelt komponister og utøvende musikere innen klassisk musikk og samtidsmusikk.


HVA SKAL SØKNADEN INNEHOLDE?

Søkere bes fylle inn stiftelsens elektroniske søknadsskjema.
Obligatoriske felt er merket med rød stjerne.
Vær oppmerksom på hjelptekst tilknyttet de forskjellige feltene.
Vær sikker på at du oppgir korrekt informasjon.

SØKNADEN SKAL INNEHOLDE FØLGENDE VEDLEGG:

1) CV – det skal kun lastes opp én (1) PDF-fil. Filen skal bestå av maksimum fire (4) sider.

2) Lydfiler – du må legge ved fem (5) lydfiler med eksempler på utøvelse/komposisjoner. Lydfilene må gjøres tilgjengelige i en delt mappe på en fildelingsside (f.eks. Dropbox, Soundcloud, egen hjemmeside, eller lignende).

Vennligst oppgi informasjon om musikken er tilgjengelig på strømmetjenestene Spotify eller Tidal. Oppgi tittel og lenke, slik at stiftelsen får rask og korrekt tilgang til musikkeksemplene.

Vær sikker på at stiftelsen får tilgang til din fildelingsside. Det er viktig at du oppgir passord hvis din fildelingsside er passordbeskyttet.

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye. Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.
Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

SØKNADSFRIST ER 1. SEPTEMBER 2020.

Søk her

Utlysning

15
sep 2020

Ødegaards og Frimann-Dahls fond til fremme av norsk radiologisk forskning

Søknadsfrist: 15.09.2020
ØDEGAARDS OG FRIMANN-DAHLS FOND TIL FREMME AV NORSK RADIOLOGISK FORSKNING Stiftelsens styre stiller i år inntil NOK 200 000 til…

Les mer...

Lukk

ØDEGAARDS OG FRIMANN-DAHLS FOND TIL FREMME AV NORSK RADIOLOGISK FORSKNING

Stiftelsens styre stiller i år inntil NOK 200 000 til rådighet til fremme av norsk radiologisk forskning i 2020.

Støtten gis i form av stipender og skal gå:

- direkte til vitenskapelige undersøkelser;
- til utgifter i forbindelse med bearbeidelse og publikasjon av vitenskapelig materiale;
- til studiereiser i forbindelse med forskningsprosjekter.

Alle utbetalinger må skje til forskningskonto, ikke privatkonto. Fondet kan ikke utbetale lønn.

Søknaden skal minst inneholde beløp, plan for bruk av midlene, kort prosjektbeskrivelse og CV.

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveiledningen nøye.
Ev. spørsmål kan rettes til UNIFOR eller sekretær i styret, Jarl Å. Jakobsen (j.a.jakobsen@medisin.uio.no).

Det aksepteres kun elektroniske søknader via UNIFORS nettsider www.unifor.no.

Søknadsfrist er 15. september 2020.

Søk her

Utlysning

01
okt 2020

Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo, Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo

Søknadsfrist: 01.10.2020
  STIFTELSEN GIR ØKONOMISK STØTTE TIL VITENSKAPELIGE OG FAGLIGE REISER TILKNYTTET LIVSVITENSKAP FOR ANSATE VED UNIVERSITETET I OSLO.    STØTTE…

Les mer...

Lukk

 

STIFTELSEN GIR ØKONOMISK STØTTE TIL VITENSKAPELIGE OG FAGLIGE REISER TILKNYTTET LIVSVITENSKAP FOR ANSATE VED UNIVERSITETET I OSLO. 

 

STØTTE GIS I FORM AV

- reisestipend

Det skal i høsten 2020 deles ut inntil kr 107 000.

 

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være ansatt ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om en vitenskapelig/faglig reise tilknyttet livsvitenskap

 

SØKNADSFRIST ER 1. OKTOBER 2020.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo.

Søk her

Utlysning

01
okt 2020

Wedel Jarlsbergs Fond

Søknadsfrist: 01.10.2020
Stiftelsen støtter unge forskerrekrutter (Ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av - reisestipend   Stipendene…

Les mer...

Lukk

Stiftelsen støtter unge forskerrekrutter (Ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av

- reisestipend

 

Stipendene skal gå til

- lengre forskningsopphold (minimum 3 måneder) ved fremragende universiteter i utlandet

Det kan søkes om inntil 50 000 kroner til reise og opphold.

Det skal høsten 2020 deles ut inntil kr 320 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- ph. d.-kandidat innen samfunnsvitenskap

- tilknyttet Universitetet i Oslo

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. oktober 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning
Translate »