Søk

Søk støtte


  • Institusjoner

  • Fagområder

  • Type stipend

  • Utdanningsnivå

15
sep 2019

Ødegaards og Frimann-Dahls fond til fremme av norsk radiologisk forskning

Søknadsfrist: 15.09.2019
Søknad til Radiologforeningens Fond Ødegaards og Frimann-Dahls fond til fremme av norsk radiologisk forskning   Fondet gir støtte til vitenskapelig…

Les mer...

Lukk

Søknad til Radiologforeningens Fond

Ødegaards og Frimann-Dahls fond til fremme av norsk radiologisk forskning

 

Fondet gir støtte til vitenskapelig undersøkelser, publikasjoner av vitenskapelig materiale, konferanser og studiereiser i forbindelse med radiologisk forskning.

Fondet kan ikke utbetale lønn.

Årets ramme for søknadene er kr 184.000,00.

Alle utbetalinger må skje til forskningskonto, ikke privatkonto.

Søknaden skrives på norsk eller engelsk og skal minst inneholde tittel, beløp, plan for bruk av midlene, kortprosjektbeskrivelse og CV.

En av søkerne må være medlem av Norsk radiologisk forening.

Klikk "Søk her" til høyre for å bli overført til fondets elektroniske søknadsskjema.

Søknadsfrist: 15. september 2019

Ved spørsmål av faglig relevans ta kontakt med:

Jarl Å. Jakobsen, MD, Dr.med., MHA
Overlege, Klinikk for Radiologi og Nukleærmedisin, OUS.
Professor II, KLINMED, Det medisinske fakultet, UiO.
j.a.jakobsen@medisin.uio.no

 

UNIFOR bistår gjerne med teknisk søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen. Du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

15
sep 2019

Det juridiske fakultets lovsamlingsfond

Søknadsfrist: 15.09.2019
  Lovsamlingsfondet støtter juridisk undervisning og rettsvitenskapelig forskning ved UiOs juridiske fakultet.  Støtten gis i form av  - Bidrag Det…

Les mer...

Lukk

 

Lovsamlingsfondet støtter juridisk undervisning og rettsvitenskapelig forskning ved UiOs juridiske fakultet.

 Støtten gis i form av

 - Bidrag

Det skal i denne utlysningsrunden deles ut i størrelsesorden kr 300 000.

  

Hvem kan søke?

 Du må

- være tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

- drive med juridisk undervisning eller rettsvitenskapelig forskning

 

Hva må søknaden inneholde?

Søknaden skal inneholde

(1) Ferdig utfylt søknadsskjema.

Trykk «Søk her» for å åpne fondets elektroniske søknadsskjema.

(2) Søknadstekst.

Dokumentet lastes opp i søknadsskjemaet på angitte sted i PDF-format. Dokumentet skal bestå av maks 3 sider ved bruk av skriftstørrelse 12 og enkel linjeavstand.

Dokumentet må inneholde følgende:

- redegjørelse for prosjektets formål, evt. problemstilling, og forventet resultat.

- dersom søknaden gjelder seminar/konferanse, ber vi om antall deltagere, deltagerliste, samt informasjon om det er noen utenlandske deltagere

- dersom aktuelt, informasjon om planlagte seminar/konferanse er åpen for alle ved fakultetet

- informasjon om det søkes om annen ekstern finansiering, eventuelt fra hvilken kilde og hvilket beløp.

(3) Budsjett

Dokumentet lastes opp i søknadsskjemaet på angitte sted i PDF-format.

Budsjettet må være detaljert, gjenspeile prosjektets mål og aktiviteter, og spesifisere eventuelle andre finansieringskilder.

(4) Andre vedlegg

Det er mulig å laste opp andre vedlegg i søknadsskjemaet. Last kun opp vedlegg hvis relevant for din søknad. Vi ønsker bl.a. følgende dokumentasjon, hvis aktuelt:

- deltagerlister

- program

- lenke til arrangementer

- informasjon om hvor tildelte midler skal konteres må legges ved søknaden.

Søknadsfrist er 15. september 2019

NB! Sjekk at din søknad er komplett og inneholder all nødvendig informasjon. Dersom noe mangler kan du risikere at søknaden blir avslått.

Det er viktig at alle søkere opplyser om hvor pengene skal konteres i søknaden, da manglende kontostreng vil forsinke utbetalingsprosessen for alle søkerne.

 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal "overskuddet" tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner UNIFORs søknadsveileder under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

01
okt 2019

Torgny Segerstedts forelesningsfond slått sammen med Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter

Søknadsfrist: 01.10.2019
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til rektor og Universitetsstyret til dekning av utgifter i forbindelse med besøk av gjesteforelesere fra…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til rektor og Universitetsstyret til dekning av utgifter i forbindelse med besøk av gjesteforelesere fra de andre nordiske land.

Det skal i 2019 deles ut inntil kr 70 000.

 

 Hvem kan søke?

Du må 

- være ansatt ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om å invitere gjesteforelesere fra de andre nordiske land

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. oktober 2019.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

01
okt 2019

Wedel Jarlsbergs Fond

Søknadsfrist: 01.10.2019
  Stiftelsen støtter unge forskerrekrutter (Ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av - reisestipend  …

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter unge forskerrekrutter (Ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Støtten gis i form av

- reisestipend

 

Stipendene skal gå til

- lengre forskningsopphold (minimum 3 måneder) ved fremragende universiteter i utlandet

Det kan søkes om inntil 50 000 kroner til reise og opphold.

Det skal høsten 2019 deles ut inntil kr 493 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- ph. d.-kandidat innen samfunnsvitenskap

- tilknyttet Universitetet i Oslo

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. oktober 2019.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Translate »