Søk

Søk Støtte

  • Institusjoner

  • Fagområder

  • Type stipend

  • Utdanningsnivå

30
mar 2021

Chunichi-Inadomi-fondet for norsk-japansk kulturutveksling

Søknadsfrist: 30.03.2021
  Chunichi-Inadomi-fondet for norsk-japansk kulturutveksling Stiftelsen støtter gjensidig kulturutveksling mellom Norge og Japan. STØTTEN GIS I FORM AV - Stipend…

Les mer...

Lukk

 

Chunichi-Inadomi-fondet for norsk-japansk kulturutveksling

Stiftelsen støtter gjensidig kulturutveksling mellom Norge og Japan.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Stipend

- Reisestipend

- Bidrag til prosjekter, aktiviteter, arrangementer, o.l. 

Det er ingen øvre grense for beløp ved søknad, men det skal i år totalt deles ut inntil kr 48 000.

Fondet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Fondet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Stiftelsen skal generelt tjene gjensidig kulturutveksling mellom Norge og Japan.

Du må

- være student, forsker eller annen kulturarbeider med konkrete planer om utveksling

Eller

- ha konkrete planer om andre tiltak som fremmer kulturelt samkvem mellom Norge og Japan.

 

Søknadsfristen er 30. mars 

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

30
mar 2021

Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo

Søknadsfrist: 30.03.2021
  Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo Stiftelsen gir økonomisk støtte til vitenskapelige og faglige reiser tilknyttet livsvitenskap…

Les mer...

Lukk

 

Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen gir økonomisk støtte til vitenskapelige og faglige reiser tilknyttet livsvitenskap for ansatte ved Universitetet i Oslo. 

STØTTE GIS I FORM AV

- reisestipend

Det er ingen øvre grense for søknadsbeløpet, men det deles ut totalt inntil kr 57 000.

Stiftelsen er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Stiftelsen vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være ansatt ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om en vitenskapelig/faglig reise tilknyttet livsvitenskap

 

Søknadsfristen er 30. mars 

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo.

Søk her

Utlysning

30
mar 2021

Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

Søknadsfrist: 30.03.2021
  Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO Fondet dekker utgifter i forbindelse med forelesninger fra andre…

Les mer...

Lukk

 

Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

Fondet dekker utgifter i forbindelse med forelesninger fra andre enn universitetets egen lærerstab, og særlig utenlandske gjester, innen fagområdene bank-, penge- og finansvesen, eller internasjonal økonomi, og til norske forskeres opphold i utlandet for å drive studier i de samme emner.

Foreleserne bør ha arbeidet i forretningsbank, sentralbank, offentlig finansadministrasjon eller i internasjonale økonomiske organisasjoner eller institutter, eller særlig ha beskjeftiget seg med spørsmål som berører de nevnte institusjoners og organers virksomhet.

Invitasjonen kan gjelde så vel kortvarige gjesteforelesninger som noe lengre sammenhengende opphold ved universitetet. Arrangementet søkes så vidt mulig kombinert med offentlige foredrag, samt gjesteforelesninger også ved Norges Handelshøyskole. Foreleseren bør gis anledning til å møte representanter for norsk offentlig administrasjon, Norges Bank, bankvesenet og næringslivet for øvrig. Med fagkomitéens samtykke kan universitetet helt eller delvis dekke også utgiftene ved sådanne tilleggsarrangementer ved hjelp av fondets avkastning.

Ved kunngjøring av forelesninger og foredrag bør det opplyses at disse arrangeres med fondets støtte.

STØTTEN GIS I FORM AV

- vitenskapelig stipend
- reisestipend

Det er ingen øvre grense hva gjelder søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 52 000.

Fondet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Fondet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Du må

1) være ansatt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

2) ha konkrete planer om å organisere gjesteforelesning(er) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

eller 

 ha konkrete planer om et forskningsopphold i utlandet innen aktuelt fagområde (bank-, penge- og finansvesen eller internasjonal økonomi)

 

Søknadsfristen er 30. mars

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

30
mar 2021

Det juridiske fakultets reisefond av 1973

Søknadsfrist: 30.03.2021
  Det juridiske fakultets reisefond av 1973 Fondet gir økonomisk støtte til juridiske kandidater som skal reise i forbindelse med…

Les mer...

Lukk

 

Det juridiske fakultets reisefond av 1973

Fondet gir økonomisk støtte til juridiske kandidater som skal reise i forbindelse med vitenskapelige studier.

STØTTEN GIS I FORM AV

- reisestipend

Det er ingen øvre grense vedrørende søknadsbeløp, men det skal totalt deles ut inntil kr 65 000.

Fondet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Fondet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- være juridisk kandidat

- være tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om en reise i forbindelse med vitenskapelige studier

DEN PLANLAGTE REISEN MÅ

- gå til land utenfor de skandinaviske land, Island, Færøyene og Finland.

- utføres i forbindelse med vitenskapelige studier

 

Søknadsfristen er 30. mars

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

30
mar 2021

Solgløttfondet

Søknadsfrist: 30.03.2021
Solgløttfondet Fondet har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon. Det er mulig å…

Les mer...

Lukk

Solgløttfondet

Fondet har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon. Det er mulig å søke om stipend på inntil kr 5 000.

Det skal i år deles ut inntil kr 150 000 i fondets ordinære utlysningsrunde. Beløpet tillegges videre ubrukte midler fra 2020 tilsvarende kr 100 000 som følge av Covid-19-pandemien. Det er følgelig totalt kr 250 000 tilgjengelig for utdeling i 2021. Dette tilsvarer 50 stipender ala kr 5 000. 

Fondet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Fondet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.  

De som er søknadsberettiget er autoriserte sykepleiere ved OUS som:

- har vært ansatt i minst 10 år

eller 

- er alders- eller uførepensjonister som har vært ansatt ved OUS i minst 10 år

Du må være medlem av Norges Sykepleierforbund.

Dersom du tidligere har mottatt stipend fra fondet kan du søke på nytt etter 3 år.

Vi ber deg være tydelig i å beskrive hva et eventuelt bidrag fra Solgløttfondet skal gå til. Søknaden må vise til konkrete planer. Ved uspesifiserte planer anses søknaden som mangelfull og søker risikerer å få avslag. 

Merk at fondet 

1 ) IKKE gir støtte til ren ferie

2 ) KUN dekker utgifter til søker, ikke til ektefelle, barn osv

3)  IKKE dekker utgifter ved abonnement til treningsstudio, e. l. 

 

Søknadsfristen er 30. mars 

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

30
mar 2021

Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme

Søknadsfrist: 30.03.2021
Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme Stiftelsen gir økonomisk støtte til fremme av norsk preklinisk og klinisk odontologisk forskning og undervisning. STØTTEN…

Les mer...

Lukk

Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme

Stiftelsen gir økonomisk støtte til fremme av norsk preklinisk og klinisk odontologisk forskning og undervisning.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er ingen øvre grense vedrørende søknadsbeløp, men det skal i år deles ut inntil kr 165 000.

Stiftelsen er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Stiftelsen vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE? 

Du må være

- forsker innen preklinisk og/eller klinisk odontologi

eller

- underviser innen preklinisk og/eller klinisk odontologi

Stiftelsen gir bidrag til

- formidling av vitenskapelige arbeider og undervisningsopplegg
- odontologiske undersøkelser
- publisering i vitenskapelige tidsskrifter.

 

Søknadsfristen er 30. mars 

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

30
mar 2021

Torgny Segerstedts forelesningsfond slått sammen med Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter

Søknadsfrist: 30.03.2021
  Torgny Segerstedts forelesningsfond slått sammen med Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter Stiftelsen gir økonomisk støtte til ansatte ved…

Les mer...

Lukk

 

Torgny Segerstedts forelesningsfond slått sammen med Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter

Stiftelsen gir økonomisk støtte til ansatte ved Universitetet i Oslo til dekning av utgifter i forbindelse med besøk av gjesteforelesere fra de andre nordiske land.

STØTTEN GIS I FORM AV:

- Bidrag

Det er ingen øvre grense vedrørende søknadsbeløp, men det skal totalt deles ut inntil kr 75 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- være ansatt ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om å invitere gjesteforeleser fra et av de andre nordiske land

Følgende land anses som "de andre nordiske land": Sverige, Finland, Danmark og Island.

 

Søknadsfrist er 30. mars

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

30
mar 2021

Universitetet for miljø- og biovitenskaps forskningsfond

Søknadsfrist: 30.03.2021
  Universitetet for miljø- og biovitenskaps forskningsfond lyser ut stipendmidler Det lyses ut inntil 200 000 kroner i stipendmidler til…

Les mer...

Lukk

 

Universitetet for miljø- og biovitenskaps forskningsfond lyser ut stipendmidler

Det lyses ut inntil 200 000 kroner i stipendmidler til reiser og forskning for master- og doktorgradsstudenter ved NMBU.

UMBs forskningsfond er opprettet etter sammenslåing av en rekke stiftelser knyttet til tidligere Norges landbrukshøyskole. Fondet viderefører de opprinnelige fondsoppretteres hensikter og faglige interessefelt.

Det deles ut midler til forskning og undervisning innen skogfag og landbruk. For nærmere informasjon om fordeling av midler til utdeling, vennligst se stiftelsens vedtekter som du finner på fondets nettsider.

Søknader må inneholde:

- En kort (2 - 3 sider) populærvitenskapelig prosjektbeskrivelse og et støttebrev fra veileder
-
Budsjett for prosjektet, som må være detaljert, gjenspeile prosjektets mål og aktiviteter, og spesifisere eventuelle andre finansieringskilder
-
Redegjørelse for hvordan prosjektet overensstemmer med § 2 i fondets vedtekter
-
En kort beskrivelse som viser søkers tilknytning til studie- eller ph.d.-program, veileder og fakultet ved NMBU

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal, og de som ikke fyller formkravene, blir ikke vurdert.

Det deles ut totalt inntil 200 000 kr, og høyeste søknadsbeløp er 30 000 kr.

Søknadsfristen er 30. mars 

Fondet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående korona-situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Fondet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister. Fondet støtter også reiser og aktiviteter i Norge.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK:

Støtten skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt. Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

30
mar 2021

Wedel Jarlsbergs Fond

Søknadsfrist: 30.03.2021
  Wedel Jarlsbergs fond Fondet støtter unge forskerrekrutter (ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo. STØTTEN GIS I FORM AV…

Les mer...

Lukk

 

Wedel Jarlsbergs fond

Fondet støtter unge forskerrekrutter (ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- reisestipend

Det kan søkes om inntil 100 000 kroner til reise og opphold.

Fondet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Fondet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

STIPENDENE SKAL GÅ TIL

- lengre forskningsopphold (minimum 3 måneder) ved fremragende universiteter i utlandet

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- være ph. d.-kandidat innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om minimum 3 måneders forskningsopphold ved et fremragende universitet i utlandet. Bekreftelse på opptak må lastes opp i søknadsskjemaet. 

 

Søknadsfristen er 30. mars 

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

31
mar 2021

Fondet for anvendt forskning ved Økonomisk institutt

Søknadsfrist: 31.03.2021
Fondet for anvendt forskning ved Økonomisk institutt Fondets formål er å fremme anvendt økonomisk forskning i fagmiljøet ved Økonomisk institutt…

Les mer...

Lukk

Fondet for anvendt forskning ved Økonomisk institutt

Fondets formål er å fremme anvendt økonomisk forskning i fagmiljøet ved Økonomisk institutt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (UiO) og ved Frischsenteret.

Støtte gis til tiltak som fremmer samarbeidet mellom de to institusjonene, og som bygger opp det faglige grunnlaget for dette.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- stipend for opphold av kortere eller lengre varighet ved andre forskningsinstitusjoner
- stipend til kompetansebygging
- økonomisk støtte til opphold ved instituttet eller ved Frischsenteret for forskere fra andre institusjoner i inn- eller utland

Annen støtte kan vurderes hvis den planlagte aktiviteten faller inn under fondets formål.

Det er ingen øvre grense for søknadsbeløpet, men fondet skal totalt dele ut inntil kr 100 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være tilknyttet Økonomisk Institutt (UiO) eller Frischsenteret
- ha konkrete planer som faller inn under fondets formål

Søknadsfrist er 31. mars

Fondet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Fondet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales.

Søk her

Utlysning

31
mar 2021

Norges Rederiforbunds fond ved NTNU

Søknadsfrist: 31.03.2021
Due to a low number of applicants within the fixed application deadline of 1 March, the fund's board has decided…

Les mer...

Lukk

Due to a low number of applicants within the fixed application deadline of 1 March, the fund's board has decided to extend the application deadline to 31 March.

 

"NORWEGIAN SHIPOWNERS’ ASSOCIATION FUND” AT NTNU

The Fund supports research and education at the Department of Marine Technology, NTNU. Only employees and students at the Department of Marine Technology can receive support from this fund.

 

Grants are given in the following categories

A. Fully or partly financing of scientific equipment.

B. International publishing. The following categories are supported:
- Conference fee, travel and hotel related to international conferences where the applicant shall present an article.
- Publishing costs related to international publishing such as side fees or publishing costs to open access journals. These journals must be at level 1 or 2 in the list of journals from Norwegian Center for Research Data.

Costs related to book publishing can also be supported if the publisher is listed at level 1 or 2 of Norwegian Center for Research Data.

Cost related to a study stay or other expenses related to the work with the publication will not be supported.

C. Seminars and conferences in Norway that supports the national and international network in the marine technology area.

D. Initiative to strengthen recruitment of competent students to the marine technology study at NTNU.

E. Professional and social student initiatives, for instance travel grant to the top student of his/her class (in Marine Technology).

Click her for the fund's detailed guidelines.

The current call for applications aims to distribute a total of NOK 170 000 in grants.

Please make sure to read all available information about the fund, its by-laws/statutes and the complete call for applications.

The application must be submitted electronically via UNIFOR’s application system.

 

The application deadline is 31 March

 

Søk her

Utlysning

31
mar 2021

Otto Løvenskiolds Legat

Søknadsfrist: 31.03.2021
  Otto Løvenskiolds Legat Legatet gir økonomisk støtte til juridiske kandidater ved studieopphold i utlandet. STØTTEN GIS I FORM AV…

Les mer...

Lukk

 

Otto Løvenskiolds Legat

Legatet gir økonomisk støtte til juridiske kandidater ved studieopphold i utlandet.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det er ingen øvre beløpsgrense ved søknad, men det skal totalt deles ut inntil kr 65 000.

Legatet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Legatet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være jurist uteksaminert fra et norsk universitet

- ha konkrete planer om studieopphold i utlandet

- være bosatt i Norge ved søknadstidspunktet

- være 38 år eller yngre ved tidspunkt for tildeling (mai-juni 2021)

KANDIDATER SOM KAN KOMME I BETRAKTNING

- jurister som skal utføre rettsvitenskapelig forskning

- jurister som er ansatt i forvaltningen, diplomatiet eller domstolene og har vært det i minst ett år, og som ønsker videre utdanning for slikt arbeid.

Søkere som er uteksaminert fra, eller har forskerstilling ved, Universitetet i Oslo, har fortrinnsrett dersom søkerne for øvrig står likt.

  

Søknadsfristen er 31. mars 

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

02
apr 2021

The Minor Foundation for Major Challenges, LARGE GRANTS

Søknadsfrist: 02.04.2021
    The Minor Foundation for Major Challenges – larger grants (step 1) In this call for applications the foundation…

Les mer...

Lukk

 

 

The Minor Foundation for Major Challenges – larger grants (step 1)

In this call for applications the foundation is looking for projects above EUR 10,000 – typically in the range of €20,000 to €200,000, although larger projects may be considered. The foundation will only consider applications that clearly fall under its strategy. Please consult the MFMC strategy carefully before considering submitting an application.

The application process for larger grants is in two steps. In the first step, you are welcome to submit a short pitch on behalf of your organization. After thorough evaluation by the foundation’s board, applicants may be invited to the second step, in which a full application will be submitted.

Step one of the application procedure may be completed electronically by clicking “Apply here”. In order to prepare your application ahead of time, click here to download a screenshot of the application form

 

International applicant without a Norwegian ID?

In order to access UNIFOR's application portal without a Norwegian ID, you have to request a user profile by contacting the secretary of the MFMC board. A user profile will be set up if the project is found to clearly fall within the MFMC strategy and thus merits the attention of the board. When contacting the secretary of the MFMC board, prospective applicants must  provide the following information:

- Name of organization

- Full name of organization’s contact person

- Organization's full postal address

- Contact person’s phone number

- Contact person’s e-mail address

- A short description of the planned application, for example the pitch or short description to be submitted in the application form, that clearly explains how the project falls within the strategic aims of MFMC

- Documentation that you represent an organization, in the form of an officially certified proof of registration (f. ex. tax registration) of your organization must be included as an attachment to your inquiry

The secretary to the MFMC board, Mr. Tore Brænd, may be contacted at tore.braend@minor-foundation.no. Please note that processing a request for a user profile may take several days, and that contact therefore should be made well in advance of the deadline for the relevant call.

 

Technical assistance

After your request for a user profile in the UNIFOR portal is granted, the UNIFOR staff will set up your profile and may assist with the rest of the application process as needed.

UNIFOR is a Norwegian organization and our working hours are 08:00-16:00 CEST. If you contact us on the day of the current deadline, we cannot guarantee that we will be able to assist you in time to submit your application. In such case you have to wait until the next call for applications is announced.

Please note that most of UNIFOR’s website is in Norwegian language. It is possible to use the Google translate button on the bottom left of the page. However, please be sceptical about the accuracy of the resulting translations. If you find the translated text difficult to understand, please contact UNIFOR’s administration for an explanation.

Søk her

Åpen prekvalifisering

02
apr 2021

The Minor Foundation for Major Challenges, SMALL GRANTS

Søknadsfrist: 02.04.2021
    The Minor Foundation for Major Challenges – small grants In this call for applications it is possible to…

Les mer...

Lukk

 

 

The Minor Foundation for Major Challenges – small grants

In this call for applications it is possible to apply for smaller grants of up to EUR 10,000, provided that the application falls within the strategic aims of MFMC. Please consult the MFMC strategy carefully before considering submitting an application.

You are welcome to submit an application on behalf of your organization electronically by clicking “Apply here”. In order to prepare your application ahead of time, click here to download a screenshot of the application form.

 

International applicant without a Norwegian ID?

In order to access UNIFOR's application portal without a Norwegian ID, you have to request a user profile by contacting the secretary of the MFMC board. A user profile will be set up if the project is found to clearly fall within the MFMC strategy and thus merits the attention of the board. When contacting the secretary of the MFMC board, prospective applicants must  provide the following information:

- Name of organization

- Full name of organization’s contact person

- Organization's full postal address

- Contact person’s phone number

- Contact person’s e-mail address

- A short description of the planned application, for example the pitch or short description to be submitted in the application form, that clearly explains how the project falls within the strategic aims of MFMC

- Documentation that you represent an organization, in the form of an officially certified proof of registration (f. ex. tax registration) of your organization must be included as an attachment to your inquiry

The secretary to the MFMC board, Mr. Tore Brænd, may be contacted at tore.braend@minor-foundation.no. Please note that processing a request for a user profile may take several days, and that contact therefore should be made well in advance of the deadline for the relevant call.

 

Technical assistance

After your request for a user profile in the UNIFOR portal is granted, the UNIFOR staff will set up your profile and may assist with the rest of the application process as needed.

UNIFOR is a Norwegian organization and our working hours are 08:00-16:00 CEST. If you contact us on the day of the current deadline, we cannot guarantee that we will be able to assist you in time to submit your application. In such case you have to wait until the next call for applications is announced.

Please note that most of UNIFOR’s website is in Norwegian language. It is possible to use the Google translate button on the bottom left of the page. However, please be sceptical about the accuracy of the resulting translations. If you find the translated text difficult to understand, please contact UNIFOR’s administration for an explanation.

Søk her

Utlysning

15
apr 2021

Finn Wilhelmsens stiftelse

Søknadsfrist: 15.04.2021
  Finn Wilhelmsens Stiftelse Stiftelsen tar imot søknader om støtte til medisinsk forskning og kulturelle formål knyttet til Tønsberg og…

Les mer...

Lukk

 

Finn Wilhelmsens Stiftelse

Stiftelsen tar imot søknader om støtte til medisinsk forskning og kulturelle formål knyttet til Tønsberg og Nøtterøy.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelige stipend
- Bidrag til dekning av utgifter til konkrete prosjekter, arrangementer
- Studiestøtte

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000-200 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.

HVEM KAN SØKE?

Søknaden må falle inn under en følgende kategorier
1) Medisinsk forskning
2) Kulturelt formål
3) Studier

Personer som representerer konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner som faller inn under stiftelsens formål oppfordres til å søke.

Søknaden må være knyttet til Tønsberg og/eller Nøtterøy.

Følgende vedlegg bes lastes opp i det elektroniske søknadsskjemaet hvis aktuelle

- CV med vitnemål, attester, annet
- Et resymé om organisasjonen det søkes for
- Fra organisasjonen: relevante attester, presseklipp/medieomtale, e. l.
- Bekreftelse på opptak til studiested

Søknader om støtte til studier må legge ved opptaksbevis. Søknader uten opptaksbevis vil ikke bli vurdert. Det er dessverre ikke mulig å ettersende dokumenter. Søknader kan fremmes når som helst i løpet av studiet.

Stiftelsen tar kun imot søknader elektronisk via UNIFORs søknadssystem.

Søknadsfrist er 15.april/15. oktober

Søkere kan forvente å få svar på sine søknader medio juli/medio desember.

Søk her

Utlysning

15
apr 2021

Overrettssakfører J.H.H. Meyers legat

Søknadsfrist: 15.04.2021
  Overrettssakfører J.H.H. Meyers legat Legatet støtter fortjente, interesserte og lærelystne unge arbeidere ved mekaniske verksteder i Tønsberg. Det deles…

Les mer...

Lukk

 

Overrettssakfører J.H.H. Meyers legat

Legatet støtter fortjente, interesserte og lærelystne unge arbeidere ved mekaniske verksteder i Tønsberg. Det deles ut stipender til videre utdannelse og studier. 

Det er mulig å søke om stipend på inntil 45.000 kroner. 

STØTTEN GIS I FORM AV

- studiestipend

- stipend ved studiereiser

HVEM KAN SØKE

Du må

- være ansatt eller lærling ved et mekanisk verksted i Tønsberg

Søknaden bør inneholde et anbefalingsbrev fra ledelsen eller en overordnede i ditt verksted.

Ved likestilte søknader vil fortrinnsrett gis til søkere fra "...verkstedet som ligger i Kaldnes-området".

Søknadsfristen er 15. april

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
mai 2021

Oslo Maritime Stiftelse

Søknadsfrist: 15.05.2021
Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til virksomheter og tiltak som - ivaretar norske sjøfolks velferd, - belyser norske…

Les mer...

Lukk

Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til virksomheter og tiltak som

- ivaretar norske sjøfolks velferd,
- belyser norske sjøfolks innsats,
- fremmer forståelse og interesse for norsk skipsfart og dens historie, dens stilling i dagens samfunn og skipsfartens fremtidige utvikling eller
- bidrar til å fremme norsk maritim kompetanse og skipsfartsvirksomhet

Dette inkluderer også fartøyvern og museer, hjem for eldre sjøfolk, foreninger og kystlag, skoleskip, samt publikasjoner eller bokutgivelser.

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen inntil 200 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.

HVA MÅ SØKNADEN INNEHOLDE?

Søknaden skal fremmes elektronisk via UNIFORs søknadssystem og må inneholde følgende

- søknadstekst med beskrivelse av aktiviteter og formålet (gjenstanden) det søkes om midler til
- budsjett for det konkrete tiltak som det søkes midler til
- finansieringsplan for hele prosjektet, hvis relevant *

Personer som fremmer søknader på vegne av organisasjoner må i tillegg fremlegge følgende:

- organisasjonens vedtekter
-
organisasjonens årsberetning og reviderte regnskaper for siste regnskapsår
- organisasjonens budsjett for inneværende år (ev. neste år, avhengig av )


* Styret ønsker at fullfinansiering er sikret, slik at det hersker visshet om at tiltaket vil la seg gjennomføre i sin helhet.

Søkere som innvilges støtte må avlegge rapport om gjennomføringen av det omsøkte tiltaket når dette er fullført. Større tiltak og organisasjoner må fremlegge revisorbekreftet attest på at midlene er brukt i tråd med den godkjente søknaden. Rapporter leveres via UNIFORs søknadssystem og utfyllende informasjon gis i egne vedtaksbrev.

Stiftelsen tar kun imot søknader elektronisk via UNIFORs søknadssystem. Klikk «Søk her» for å bli videreført til stiftelsens søknadsskjema.


Søknadsfristen er 15. februar | 15. mai | 15. september | 15. november

Søk her

Utlysning

01
feb 2022

Claus Johan Stamers legat

Søknadsfrist: 01.02.2022
  Claus Johan Stamers legat Legatets formål er å være til hjelp for fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn til…

Les mer...

Lukk

 

Claus Johan Stamers legat

Legatets formål er å være til hjelp for fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn til utdannelse, videreutdannelse eller på andre måter slik at de kan komme i arbeid igjen.

Legatet kan også gi tilskudd til tiltak og aktiviteter for økt livskvalitet for fysisk funksjonshemmede som det offentlige ikke dekker.

Støtten gis i form av
- stipend
- tilskudd

Stipend gis i størrelsesordenen NOK 5.000 – NOK 80.000.

Det skal totalt deles ut inntil NOK 80 000.

Hvem kan søke?
Både enkeltpersoner og organisasjoner kan søke.

Enkeltpersoner må
            - ha en fysisk funksjonshemming
            - være fra Bergen og omegn

Og enten
            - ha konkrete planer om utdannelse, videreutdannelse eller annen aktivitet som vil tilrettelegge for at du kan komme i arbeid igjen

eller
            - presentere tiltak/aktiviteter som vil øke din livskvalitet, men som ikke dekkes av det offentlige

Organisasjoner må:
            - presentere tiltak/aktiviteter som ikke dekkes av det offentlige, og som vil øke livskvaliteten for fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn.

Dersom etterkommere av Elsebeth Stamer Wahl oppfyller kriteriene er disse fortrinnsberettiget uansett om de er bosatt andre steder enn i Bergen og omegn.

Hva må søknaden inneholde?

            - Legeerklæring
            - En kort søknadstekst om hva et eventuelt stipend skal brukes til
            - En oversikt over utgiftsposter stipendet skal brukes til
            - Informasjon om tidligere mottatte stipender til samme formål

All informasjon fylles direkte inn i søknadsskjemaet som det er linket til øverst på denne siden. Legeerklæring lastes opp som vedlegg.


Søknadsfristen er 1. februar

Søk her

Utlysning
Translate »