Søk

Søk Støtte

  • Institusjoner

  • Fagområder

  • Type stipend

  • Utdanningsnivå

01
des 2019

A.W. Scheels Stiftelse

Søknadsfrist: 01.12.2019
  Stiftelsen støtter studenter ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av - stipend Det skal i år deles…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter studenter ved Universitetet i Oslo.

Støtten gis i form av

- stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 106 000.

 

Hvem kan søke?

Det er kun etterkommere av Dr juris Anton Wilhelm Scheel som kan søke om midler fra stiftelsen.

Stipend tildeles etter følgende prioritering:

- Studenter av oppretters slekt som studerer ved Universitetet i Oslo

- Særlige trengende av oppretters slekt.

Hvis ingen søkere fra slekten melder seg, vil stipendmidlene tildeles direkte som en del av støtteordning for reisestipend for UiO-studenter. Klikk her for utfyllende informasjon.

 

Hva må søknaden inneholde?

- Søkere som er studenter ved UiO må legge ved dokumentasjon på betalt semesteravgift for 2019 og kopi av ligningsattest for 2018.

- Særlig trengende må legge ved kopi av ligningsattest for 2018.

Søknader uten vedlegg vil bli forkastet.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. desember 2019.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

01
des 2019

A/S Norsk Varekrigsforsikringsfond til fremme av norsk sjørett og sjørettsforskning

Søknadsfrist: 01.12.2019
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til norsk sjørett og sjørettsforskning. Ved sjørett forståes alle regler av betydning for ferdselen til…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til norsk sjørett og sjørettsforskning.

Ved sjørett forståes alle regler av betydning for ferdselen til sjøs, enten de er av privatrettslig, offentligrettslig eller folkerettslig natur.

 

 Støtten gis i form av

- bidrag til møte ved konferanser og kongresser

- støtte og fremme av norsk sjølitteratur

- foranledige foredrag, diskusjoner, forelesningsserier og betenkninger om sjørettslige spørsmål

- bidrag til tidsskrifter med sjørettslig innhold

Det skal i år deles ut inntil kr 63 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- drive med arbeid og/eller forskning innen norsk sjørett

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. desember 2019.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

01
des 2019

George Sautreaus legat

Søknadsfrist: 01.12.2019
  Stiftelsen gir økonomisk bidrag til minimum et semesters opphold i Frankrike for en norsk student. Støtten gis i form…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk bidrag til minimum et semesters opphold i Frankrike for en norsk student.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 136 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være tilknyttet Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om å studere minimum et semester i Frankrike

 

Hva skal søknadsteksten inneholde?

Du må oppgi opplysninger om

- alder

- studier

- avlagte eksamener med resultater

- planer for oppholdet i Frankrike

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. desember 2019.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

 

Søk her

Utlysning

01
des 2019

Johan og Mimi Wesmanns Understøttelsesfond

Søknadsfrist: 01.12.2019
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til trengende eller vanskeligstilte. Støtten gis i form av - stipend Det skal i år…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til trengende eller vanskeligstilte.

Støtten gis i form av

- stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 225 000.

 

Hvem kan søke?

Tildeling av stipend foretas etter følgende prioriteringer

1. til medlemmer av testators eller hans hustrus norske slekt og til personer som i minst fem år har vært ansatt hos testator eller i et selskap administrert av ham, samt til tjenere som i lengre tid har vært hos ham eller hans hustru.

2. til personer som arbeider eller har arbeidet i forsikringsbransjen eller med vitenskapelig forskning.

3. til å hjelpe andre trengende eller vanskeligstilte i eller ved Oslo.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1.desember 2019.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

01
des 2019

Kaia og Torfinn Tobiassens Fond

Søknadsfrist: 01.12.2019
  Stiftelsen støtte master- og ph.d.-studenter som arbeider med middelalderforskning ved norske universiteter og høgskoler. Støtten gis i form av…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtte master- og ph.d.-studenter som arbeider med middelalderforskning ved norske universiteter og høgskoler.

Støtten gis i form av

- prosjektstøtte

- reisestipend

Midlene skal ikke brukes som lønn.

Det skal i år deles ut inntil kr 116 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være master- eller ph.d.-student ved et norsk universitet eller høgskole

- arbeide med middelalderforskning

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. desember 2019.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

01
des 2019

Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat

Søknadsfrist: 01.12.2019
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til studenter som studerer engelsk ved Balliol College ved University of Oxford og til studenter…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til studenter som studerer engelsk ved Balliol College ved University of Oxford og til studenter som reiser til Storbritannia i forbindelse med "British studies".

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 361 000 til studenter som studerer engelsk ved Balliol College ved University of Oxford.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være mellom 22 og 27 år

- være student ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer å studere engelsk i Oxford i England, fortrinnsvis ved Balliol College

Tilsvarende stipend kan tildeles engelske studenter ved Oxford som vil studere norsk språk ved Universitetet i Oslo.

Søknader fra engelske søkere må sendes til UNIFOR per e-post på unifor@unifor.no.

 

Mindre stipender

Stiftelsen deler også ut et mindre stipend til studenter eller doktorgradsstipendiater som ønsker å reise til Storbritannia i forbindelse med «British studies».

Det lyses ut inntil kr 18 000 av den totale summen til dette formålet.

 

Presiser hva du søker om i din søknadstekst.

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. desember 2019.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

01
des 2019

Peter Hærem og hustrus legat

Søknadsfrist: 01.12.2019
  Stiftelsen deler ut stipend til studenter for hjelp til opphold på Studenterhjemmet, Underhaugsveien 13, Oslo.  Støtten gis i form…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen deler ut stipend til studenter for hjelp til opphold på Studenterhjemmet, Underhaugsveien 13, Oslo.

 Støtten gis i form av

- stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 27 000.

Hvert stipend er på maksimalt NOK 10 000

 

Hvem kan søke?

Du må

- være student ved Universitetet i Oslo

- være bosatt i Studenthjemmet Underhaugen 13, Oslo

- ikke ha inntekt eller formue høyere enn Statens Lånekasses grenseverdier for stipend

 

Hva må søknaden inneholde?

Du må legge ved

- bekreftelse på leieforhold fra bestyrelsen ved Studenthjemmet Underhaugen 13

- bekreftelse på betalt semesteravgift til UiO i 2019.

- kopi av ligningsattest for 2018.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. desember 2019.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

01
des 2019

Professor Dr. juris Sjur Brækhus’ Fond

Søknadsfrist: 01.12.2019
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til nordisk forskning og nordiske studier i sjøforsikring og relaterte juridiske emner. Støtten gis i…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til nordisk forskning og nordiske studier i sjøforsikring og relaterte juridiske emner.

Støtten gis i form av

- stipend til forskning eller studier

- støtte utgivelsen av bøker eller andre publikasjoner

- bidra til arrangering av seminar og undervisning

- tildeling av priser med eller uten grunnlag i forutgående prisoppgave

Det skal i år deles ut inntil kr 66 000.

 

Hvem kan søke?

Du må drive med nordisk forskning eller nordiske studier i sjøforsikring og relaterte juridiske emner.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. desember 2019.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

01
des 2019

Skattebetalerforeningens jubileumsfond

Søknadsfrist: 01.12.2019
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til vitenskapelig forskning innen skatte- og avgiftsrett. Støtten gis i form av - Vitenskapelig stipend…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til vitenskapelig forskning innen skatte- og avgiftsrett.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

- Prosjektstøtte

Det skal i år deles ut inntil kr 83 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- drive med vitenskapelig forskning innen skatte- og avgiftsrett

Stiftelsen skal styrke mulighetene for en praktisk rettet forskning ved å støtte så vel enkeltpersoner som institusjoner både i og utenfor universitets- og høyskolemiljøene.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. desember 2019.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

01
des 2019

The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowships Fund

Søknadsfrist: 01.12.2019
  Scholarships are offered annually and aim at stimulating international dialogue and understanding; they are intended to contribute to covering…

Les mer...

Lukk

 

Scholarships are offered annually and aim at stimulating international dialogue and understanding; they are intended to contribute to covering costs related to research stays abroad for selected graduates, primarily University of Oslo PhD-candidates within the areas of Humanities, Social Sciences, Law, Education and Theology.

Applications will be considered by the UiO SYLFF Steering Committee and grants are made on the basis of documented academic quality/merit, leadership qualities and achievements, and an appropriate goal, plan and budget.

SYLFF Scholarship selection criteria 2019

- Well formulated and presented application (in English language)
- Excellent project - briefly presented/summarized
- International focus of content and activities
- Academic and social leadership qualities described (CV, including documented work experience/results)
- The funds to be used for relevant stay abroad, must clearly support the research project goals
- Relevant and sober budget, up to NOK 50 000,- , clearly presented (NB: accompanying family cannot be supported)
- Recommendation letters attached (from supervisor, international host supervisor)
- Confirmation of admission/visit from receiving institution (where relevant)
- Statement of willingness to identify as a UiO SYLFF-Fellow and to participate in building UiO's SYLFF-Fellows Network during and after the funding period.
- Priority will be given to candidates at the PhD level.

Please note that by providing a statement of willingness to identify as a UiO SYLFF-Fellow you will be requested to provide additional personal data (post address, e-mail address and phone number) upon being awarded a scholarship. This data will be made available for The Tokyo Foundation as a part of building UiO’s SYLFF-Fellows Network. The data is also used in order to provide current and past Fellows information about scholarship opportunities, as well as alumni arrangements and SYLFF-conferences, etc.

This is a requirement only for those who are awarded a scholarship and it is not a general requirement when submitting an application.

For more information about SYLFF please visit the following web pages:
The University of Oslo Sasakawa Young Leaders Scholarship Fund (SYLFF)
The Tokyo Foundation

 

The application deadline is 1 December 2019. 

Søk her

Utlysning
Translate »