Søk

Søk Støtte

  • Institusjoner

  • Fagområder

  • Type stipend

  • Utdanningsnivå

15
feb 2020

Aase Bye og Trygve J. B. Hoffs fond til vitenskapelig, medisinsk forskning

Søknadsfrist: 15.02.2020
  Stiftelsen støtter vitenskapelig, medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av - Vitenskapelig stipend Midlene kan…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter vitenskapelig, medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Midlene kan deles ut som en pris eller som bidrag til planlagt eller pågående forskning.

Det skal i år deles ut inntil kr 90 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- forsker ved Universitetet i Oslo

- forsker innen ett av følgende fagområder

(1) utforskning av øyesykdommer, både morfologi, patofysiologi, klinikk, epidemiologi og behandling

(2) utvikling av hjertesykdommenes kirurgiske behandling

(3) utvikling av fagområdet ortopedisk kirurgi.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. februar 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2020

Aase og Knut Tønjums oftalmologiske fond

Søknadsfrist: 15.02.2020
  Stiftelsen støtter oftalmologisk forskning. Støtten gis i form av - Vitenskapelig stipend Det skal i år deles ut inntil…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter oftalmologisk forskning.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 38 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- drive med oftalmologisk forskning ved Oslo universitetssykehus

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. februar 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2020

Ann Kern-Godal’s memorial fund for Horse-Assisted Therapy

Søknadsfrist: 15.02.2020
 CALL FOR APPLICATIONS   The fund’s purpose is to promote evidence-based research into horse-assisted therapy (HAT) for different patient groups. Financial…

Les mer...

Lukk

 CALL FOR APPLICATIONS 

 The fund’s purpose is to promote evidence-based research into horse-assisted therapy (HAT) for different patient groups.

Financial support is provided in the form of:

- Scientific scholarships

- Scientific prize

The foundation plans to distribute up to NOK 450 000 in 2020. Especially promising research projects may receive support for up to 3 years.

 

Who can apply?

You preferably have to be one of the following candidates:

- PhD candidate whose research focuses wholly or partially on HAT

- postdoctoral fellow dedicated wholly or partially to HAT

- representative of an institution promoting HAT research

The fund is open to international competition.

 

What should the application contain?

As the fund is open to international competition and the jury consists of international professionals, the application must be submitted in English language.

The application must contain the following:

- completed application form – click the red “Søk her” box on the right (see text in red color if you are unable to access the application form)

- CV (PDF attachment, max 4 pages)

- project description (PDF attachment, max 5 pages (list of references, table of contents and title page can be added additionally), max 5 MB)

- budget overview (PDF attachment, max 5 MB)

- two separate letters of recommendation written by two individuals with scientific backgrounds.

The attachments are uploaded in the application form in specified fields.

The application amount must be stated in Norwegian kroner.

 

Are you an international applicant without access to the Norwegian ID portal?

Contact UNIFOR by e-mail: unifor@unifor.no or phone: +47 2234 0140 for access information.

You can also find us on Facebook: http://www.facebook.com/uniforforvaltning

 Please make sure to read all available information about the fund, its by-laws/statutes and the complete call for applications, carefully.

The application must be submitted via the UNIFOR application portal.

 

The application deadline is February 15th 2020.

 

 

-------------------

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning og bygging av bevis innenfor hesteassistert terapi (HAT) for ulike pasientgrupper.

 Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

- Vitenskapelig pris

Det skal i år deles ut inntil kr 450 000. Spesielt lovende forskningsprosjekter kan få støtte for inntil tre år.

 

Hvem kan søke?

Du må helst falle inn under en av følgende kategorier

- ph.d.-kandidat som forsker helt eller delvis på HAT

- postdoktor dedikert helt eller delvis til HAT

- representant for et forskningssenter som fremmer HAT-forskning

 Stiftelsen er åpen for internasjonal konkurranse.

 

Hva skal søknaden inneholde?

Ettersom stiftelsen er åpen for internasjonal konkurranse og fagjuryen består av internasjonale fagpersoner, må søknaden fremmes på engelsk.

Søknaden skal inneholde:

- ferdig utfylt søknadsskjema – klikk «Søk her»

- CV (1 PDF-fil, maks 4 sider)

- prosjektbeskrivelse (PDF-vedlegg, maks 5 sider (innholdsfortegnelse, kildehenvisninger, forside kommer i tillegg), maks 5MB)

- budsjett oversikt (PDF-vedlegg, maks 5MB)

- to anbefalingsbrev fra to personer med forskningskompetanse (PDF-vedlegg, maks 5MB)

Vedleggene lastes opp i søknadsskjemaet i angitte felt.

Søknadsbeløpet skal oppgis i norske kroner.

 

Er du en søker uten tilgang til ID-porten?

Ta kontakt med UNIFOR på e-post unifor@unifor.no eller telefon +47 2234 0140.

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 Søknadsfrist er 15. februar 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2020

Arne E. Ingels’ legat til Rikshospitalets hudavdeling, Arne E. Ingels’ legat til Rikshospitalets hudavdeling

Søknadsfrist: 15.02.2020
  Stiftelsen formål er å støtte dermatologisk forskning. Støtten gis i form av - vitenskapelig stipend -  tilskudd til forskningsopphold…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen formål er å støtte dermatologisk forskning.

Støtten gis i form av

- vitenskapelig stipend

-  tilskudd til forskningsopphold i utlandet

Det skal i år deles ut inntil kr 199 000.

 

Hvem kan søke?

Du må tilhøre en av følgende persongrupper

1) Donators nevøer eller deres barn, som (i prioritert rekkefølge)

a) etter medisinsk embetseksamen driver dermatologisk forskning eller spesialutdanner seg i dermatologi
b) studerer medisin
c) studerer andre fag på universitets- eller høgskolenivå.

Maksimum én av donators nevøer eller deres barn få stipend fra dette legatet samtidig.

2) Leger eller medisinske studenter som driver forskningsarbeid i dermatologi.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. februar 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

30
mar 2020

Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo

Søknadsfrist: 30.03.2020
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til vitenskapelige og faglige reiser tilknyttet livsvitenskap for ansatte ved Universitetet i Oslo. Støtten gis…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til vitenskapelige og faglige reiser tilknyttet livsvitenskap for ansatte ved Universitetet i Oslo.

Støtten gis i form av

- reisestipend

Det skal i 2019 deles ut inntil kr 107 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være ansatt ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om en vitenskapelig/faglig reise tilknyttet livsvitenskap

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 30. mars 2020.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo.

Søk her

Utlysning

15
feb 2020

Det juridiske fakultets lovsamlingsfond, Det juridiske fakultets lovsamlingsfond

Søknadsfrist: 15.02.2020
  Lovsamlingsfondet støtter juridisk undervisning og rettsvitenskapelig forskning ved UiOs juridiske fakultet.  Støtten gis i form av  - Bidrag Det…

Les mer...

Lukk

 

Lovsamlingsfondet støtter juridisk undervisning og rettsvitenskapelig forskning ved UiOs juridiske fakultet.

 Støtten gis i form av

 - Bidrag

Det skal i denne utlysningsrunden deles ut i størrelsesorden kr 300 000.

  

Hvem kan søke?

 Du må

- være tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

- drive med juridisk undervisning eller rettsvitenskapelig forskning

 

Hva må søknaden inneholde?

Søknaden skal inneholde

(1) Ferdig utfylt søknadsskjema.

Trykk «Søk her» for å åpne fondets elektroniske søknadsskjema.

(2) Søknadstekst.

Dokumentet lastes opp i søknadsskjemaet på angitte sted i PDF-format. Dokumentet skal bestå av maks 3 sider ved bruk av skriftstørrelse 12 og enkel linjeavstand.

Dokumentet må inneholde følgende:

- redegjørelse for prosjektets formål, evt. problemstilling, og forventet resultat.

- dersom søknaden gjelder seminar/konferanse, ber vi om antall deltagere, deltagerliste, samt informasjon om det er noen utenlandske deltagere

- dersom aktuelt, informasjon om planlagte seminar/konferanse er åpen for alle ved fakultetet

- informasjon om det søkes om annen ekstern finansiering, eventuelt fra hvilken kilde og hvilket beløp.

(3) Budsjett

Dokumentet lastes opp i søknadsskjemaet på angitte sted i PDF-format.

Budsjettet må være detaljert, gjenspeile prosjektets mål og aktiviteter, og spesifisere eventuelle andre finansieringskilder.

(4) Andre vedlegg

Det er mulig å laste opp andre vedlegg i søknadsskjemaet. Last kun opp vedlegg hvis relevant for din søknad. Vi ønsker bl.a. følgende dokumentasjon, hvis aktuelt:

- deltagerlister

- program

- lenke til arrangementer

- informasjon om hvor tildelte midler skal konteres må legges ved søknaden.

Søknadsfristen er 15.februar 2020

NB! Sjekk at din søknad er komplett og inneholder all nødvendig informasjon. Dersom noe mangler kan du risikere at søknaden blir avslått.

Det er viktig at alle søkere opplyser om hvor pengene skal konteres i søknaden, da manglende kontostreng vil forsinke utbetalingsprosessen for alle søkerne.

 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal "overskuddet" tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner UNIFORs søknadsveileder under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

Søk her

Utlysning

15
feb 2020

Dr. Fürst medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning

Søknadsfrist: 15.02.2020
  Stiftelsen skal fremme forskning og utdannelse innenfor klinisk kjemi og klinisk fysiologi ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen skal fremme forskning og utdannelse innenfor klinisk kjemi og klinisk fysiologi ved Universitetet i Oslo.

Støtten gis i form av

- Reisestipend til vitenskapelige møter og kongresser

- Vitenskapelig stipend til prosjekter innen klinisk kjemi og klinisk fysiologi

Det skal i år deles ut inntil kr 67 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- drive med forskning og/eller utdannelse innenfor klinisk kjemi og klinisk fysiologi ved Universitetet i Oslo

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. februar 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2020

Dr. Stanley H. Taylors fond for kardiovaskulær forskning

Søknadsfrist: 15.02.2020
    Stiftelsen støtter forskning innen klinisk kardiologi, fortrinnsvis ved universitetene i Oslo og Leeds. Støtten gis i form av…

Les mer...

Lukk

 

 

Stiftelsen støtter forskning innen klinisk kardiologi, fortrinnsvis ved universitetene i Oslo og Leeds.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 81000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- forsker innen klinisk kardiologi

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. februar 2020.

 

 

The foundation supports research within clinical cardiology, preferably at the universities in Oslo and Leeds.

The support is given as

- scientific scholarships

Total available funds this year are NOK 81 000.

 

Who can apply?

You must be a  

- researcher within clinical cardiology

 

Read the call for applications, by-laws/statutes and application guide carefully.

 

You can find the application guide on the "Search support" tab at the top of the page.

 

The application must be submitted electronically via UNIFOR's application portal.

 

The deadline for applications is 15 February 2020.

 

Søk her

Utlysning

15
feb 2020

Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning

Søknadsfrist: 15.02.2020
  Stiftelsen skal fremme forskning på øyesykdommer og forskning for å kunne avhjelpe øresus, døvhet eller redusert hørselsevne. Støtten gis…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen skal fremme forskning på øyesykdommer og forskning for å kunne avhjelpe øresus, døvhet eller redusert hørselsevne.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 237 000.

 

Hvem kan søke?

Du må tilhøre en av følgende grupper

(1) forsker innen øyesykdommer

(2) forsker innen øresus, døvhet eller redusert hørselsevne

 

Hva må søknaden inneholde?

- Søknadene bør inkludere vurdering/anbefaling fra kompetent/overordnet person innen fagområdet

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. februar 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2020

Gunnar Kristian Olsen og Randi Andresens legat til vitenskapelig medisinsk forskning

Søknadsfrist: 15.02.2020
  Stiftelsen støtter vitenskapelig medisinsk forskning på områdene øresykdommer og helvetesild. Støtten gis i form av - Vitenskapelig stipend Det…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter vitenskapelig medisinsk forskning på områdene øresykdommer og helvetesild.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 46 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- vitenskapelig medisinsk forskning på områdene øresykdommer og helvetesild ved Universitetet i Oslo

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. februar 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2020

Halvor Høies Fond

Søknadsfrist: 15.02.2020
  Stiftelsen støtter forskning på sykdommen multippel sklerose. Støtten gis i form av - Vitenskapelig stipend Det skal i år…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter forskning på sykdommen multippel sklerose.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 29 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- forsker innen fagområdet multippel sklerose

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. februar 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2020

Johanne og Einar Eilertsens forskningsfond til sønnen Johan Eilertsens minne

Søknadsfrist: 15.02.2020
  Stiftelsen støtter forskning innen norsk psykiatri. Støtten gis i form av - Vitenskapelig stipend Det skal i år deles…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter forskning innen norsk psykiatri.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 102 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- drive med norsk psykiatrisk forskning

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. februar 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2020

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme, JUS

Søknadsfrist: 15.02.2020
  ANDERS JAHRES FOND TIL VITENSKAPENS FREMME UTLYSNING 2020 Anders Jahres fond til vitenskapens fremme lyser ut inntil NOK 3…

Les mer...

Lukk

 

ANDERS JAHRES FOND TIL VITENSKAPENS FREMME UTLYSNING 2020

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme lyser ut inntil NOK 3 361 000,- til vitenskapelig forskning innen medisin, jus og kjemi og marin teknikk.

Alle søknader skal leveres elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal. Søkere må benytte søknadsskjema for deres fagområde. Alle felt i søknadsskjema må være korrekt fylt inn. Vær oppmerksom på at kontonummer er korrekt fylt inn, Anders Jahres fond tildeler kun midler til arbeidsgivers konto. Det kan kun søkes støtte for ett år av gangen. Resultatet av søknadsbehandlingen blir sendt søkerne medio juni i søknadsåret.

For utfyllende informasjon om søknadsprosessen, vennligst se her: Veiledning for søkere til Anders Jahres fond

 

Søknadsfrist: 15.02.2020

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Det er kun mulig å sende inn en søknad per utlysning per brukerkonto. Dersom ditt prosjekt består av flere personer, kan hver person søke om midler fra egne brukerkontoer.

 

JUS

Det er inntil NOK 500 000 tilgjengelig som stipendmidler til det juridiske fagområdet. Det skal deles ut bidrag til vitenskapelig arbeid eller forskning, fortrinnsvis knyttet til Universitetet i Oslo.

Søk her

Utlysning

15
feb 2020

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme, KJEMI OG MARIN TEKNIKK

Søknadsfrist: 15.02.2020
  ANDERS JAHRES FOND TIL VITENSKAPENS FREMME UTLYSNING 2020 Anders Jahres fond til vitenskapens fremme lyser ut totalt NOK 3…

Les mer...

Lukk

 

ANDERS JAHRES FOND TIL VITENSKAPENS FREMME UTLYSNING 2020

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme lyser ut totalt NOK 3 361 000,- til vitenskapelig forskning innen medisin, jus og kjemi og marin teknikk.

Alle søknader skal leveres elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal. Søkere må benytte søknadsskjema for deres fagområde. Alle felt i søknadsskjema må være korrekt fylt inn. Vær oppmerksom på at kontonummer er korrekt fylt inn, Anders Jahres fond tildeler kun midler til arbeidsgivers konto. Det kan kun søkes støtte for ett år av gangen. Resultatet av søknadsbehandlingen blir sendt søkerne medio juni i søknadsåret.

For utfyllende informasjon om søknadsprosessen, vennligst se her: Veiledning for søkere til Anders Jahres fond

Søknadsfrist: 15.02.2020

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Det er kun mulig å sende inn en søknad per utlysning per brukerkonto. Dersom ditt prosjekt består av flere personer, kan hver person søke om midler fra egne brukerkontoer.

 

KJEMI OG MARIN TEKNIKK

Det er inntil NOK 360 000 tilgjengelig som stipendmidler til fagområdene kjemi og marin teknikk. Det skal deles ut bidrag til vitenskapelig arbeid eller forskning, fortrinnsvis knyttet til NTNU.

Søknader som beskriver langsiktighet og tilgodeser forskningsgrupper, samt yngre, lovende postdoktorale forskere vil bli prioritert. Det vil fortrinnsvis ikke tildeles bidrag til lønnsmidler eller delfinansiering av utstyr der totalfinansiering ikke kan bekreftes.

Søk her

Utlysning

15
feb 2020

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme, MEDISIN

Søknadsfrist: 15.02.2020
  ANDERS JAHRES FOND TIL VITENSKAPENS FREMME UTLYSNING 2020 Anders Jahres fond til vitenskapens fremme lyser i år ut totalt…

Les mer...

Lukk

 

ANDERS JAHRES FOND TIL VITENSKAPENS FREMME UTLYSNING 2020

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme lyser i år ut totalt NOK 3 361 000,- til vitenskapelig forskning innen medisin, jus og kjemi og marin teknikk.

Alle søknader skal leveres elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal. Søkere må benytte søknadsskjema for deres fagområde. Alle felt i søknadsskjema må være korrekt fylt inn. Vær oppmerksom på at kontonummer er korrekt fylt inn, Anders Jahres fond tildeler kun midler til arbeidsgivers konto. Det kan kun søkes støtte for ett år av gangen. Resultatet av søknadsbehandlingen blir sendt søkerne medio juni i søknadsåret.

For utfyllende informasjon om søknadsprosessen, vennligst se her: Veiledning for søkere til Anders Jahres fond

 

Søknadsfrist: 15.02.2020

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Det er kun mulig å sende inn en søknad per utlysning per brukerkonto. Dersom ditt prosjekt består av flere personer, kan hver person søke om midler fra egne brukerkontoer.

 

MEDISIN

Det er inntil NOK 2 487 000 tilgjengelig som stipendmidler til medisinsk forskning. Stipendmidlene deles ut som bidrag til vitenskapelig arbeid eller forskning, fortrinnsvis knyttet til Universitetet i Oslo. Store forskningsgrupper der flere prosjektledere går sammen om én søknad (miljøstøtte) og yngre, lovende postdoktorale forskere vil bli prioritert.

Alle søknadene til fondet må innledes med et kort norskspråklig, populærvitenskapelig sammendrag beregnet på forskningskompetente leger uten spesialkompetanse på feltet. Søkere må redegjøre for universitetstilknytningen for prosjektet det søkes midler til.

Søk her

Utlysning

15
feb 2020

Rolf Geir Gjertsens minnefond

Søknadsfrist: 15.02.2020
  Stiftelsen skal fremme norsk medisinsk forskning og utvikling innen akuttmedisin. Støtten gis i form av - Vitenskapelig stipend Støtten…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen skal fremme norsk medisinsk forskning og utvikling innen akuttmedisin.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Støtten gis som stipend til yngre medisinske forskere eller helsearbeidere for øvrig.

Det skal i år deles ut inntil kr 36 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- yngre forsker eller helsearbeider innen akuttmedisin

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. februar 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2020

Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica

Søknadsfrist: 15.02.2020
  Stiftelsen støtter forskning på dystrophia myotonica. Støtten gis i form av - Vitenskapelig stipend Det skal i år deles…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter forskning på dystrophia myotonica.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 324 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- forsker innen fagområdet dystrophia myotonica

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. februar 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2020

Stiftelsen til forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved UiO

Søknadsfrist: 15.02.2020
  Stiftelsens støtter forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av - Vitenskapelig…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsens støtter forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved Universitetet i Oslo.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 326 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- forsker innen astmasykdommer og/eller beslektede tilstander ved Universitetet i Oslo

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveiledningen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. februar 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2020

Stiftelsen til fremme av forskning innen nyresykdommer

Søknadsfrist: 15.02.2020
  Stiftelsen støtter forskning innen nyresykdommer ved UiO og OUS. Støtten gis i form av - Vitenskapelig stipend Det skal…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter forskning innen nyresykdommer ved UiO og OUS.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 105 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være forsker ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus

- forske på nyresykdommer, med særlig vekt på nyresykdom med nyresvikt

50 % av det disponible beløpet skal fortrinnsvis deles ut som

stipend til unge norske forskere som ønsker å videreutdanne seg på området nyresykdommer,

med særlig vekt på nyresykdom med nyresvikt.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. februar 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2020

Stiftelsen til støtte for studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet, UiO

Søknadsfrist: 15.02.2020
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet på…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 173 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være stipendiat eller forsker ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

- forskerlinjestudent ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om studieopphold i utlandet

Det gis ikke støtte til ordinære kurs og heller ikke til studenter utenom forskerlinjestudenter.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. februar 2020.

Søk her

Utlysning

21
jan 2020

The Minor Foundation for Major Challenges

Søknadsfrist: 21.01.2020
This is where you apply for a grant of €10,000 or less from the Minor foundation. Please refer to the…

Les mer...

Lukk

This is where you apply for a grant of €10,000 or less from the Minor foundation.

Please refer to the foundation’s current strategy and priorities. Your application must address these issues to be eligible for support.

Application deadline is the 21st January 2020. 

Please, submit your application through Unifor`s application portal.

 

 

 

Søk her

Utlysning

21
jan 2020

The Minor Foundation for Major Challenges

Søknadsfrist: 21.01.2020
This is where you pitch your project to the Minor foundation. If the board finds your pitch attractive, we will…

Les mer...

Lukk

This is where you pitch your project to the Minor foundation. If the board finds your pitch attractive, we will invite you to submit a full application.

Please refer to the foundation’s current strategy and priorities. Your pitch must address these issues to be eligible for support.

Søk her

Åpen prekvalifisering

15
feb 2020

Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto-psykiatrisk forskning

Søknadsfrist: 15.02.2020
  Stiftelsens skal fremme studier av psykiske forandringer som utvikles i forbindelse med høy alder. Stiftelsen støtter både epidemiologiske, klinisk/sosiale…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsens skal fremme studier av psykiske forandringer som utvikles i forbindelse med høy alder.

Stiftelsen støtter både epidemiologiske, klinisk/sosiale og behandlingsmessige studier, og støtten kan gis til prosjekter som er i gang, eller til prosjekter som planlegges satt i gang.

 

Støtten gis i form av

- vitenskapelig stipend

- prosjektstøtte

Det skal i år deles ut inntil kr 50 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være stipendiat

- ha konkrete planer om arbeide heltid for en periode på 1–3 år med studier av psykiske forandringer som utvikles i forbindelse med høy alder

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. februar 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2020

UNIFOR-FRIMED 2020

Søknadsfrist: 15.02.2020
UNIFOR-FRIMED - UTLYSNING 2020   UNIFOR-FRIMED er en støtteordning for alle medisinske fag og disipliner. Dette er en åpen konkurransearena…

Les mer...

Lukk

UNIFOR-FRIMED - UTLYSNING 2020

 

UNIFOR-FRIMED er en støtteordning for alle medisinske fag og disipliner. Dette er en åpen konkurransearena der det ikke stilles krav om spesielle tema, anvendelse eller umiddelbar nytteverdi.

Ny viten oppstår ofte på uventede måter innen grunnleggende forskning. Derfor er fri, grunnleggende og langsiktig forskning som favner bredt, en forutsetning for all annen forskning. UNIFOR-FRIMED skal støtte den frie, grunnleggende og langsiktige medisinske forskningen. Vitenskapelig kvalitet er det avgjørende kriteriet for bevilgning.

Det lyses ut vitenskapelige stipendier innen medisin for ett- eller flerårige (inntil tre år) bevilgninger for prosjekter tilknyttet Universitetet i Oslo. Midlene som lyses ut er driftsmidler, ikke lønnsmidler.

 

 

SØKNADSFRIST 15.02.2020.

 

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Målgruppen for FRIMED er forskningsgruppeledere med de beste forskningsprosjektene.

Alle faste vitenskapelig ansatte innen medisinske fag ved Universitetet i Oslo kan søke om midler fra UNIFOR-FRIMED. Vitenskapelig ansatte i åremålsstillinger er ikke fast ansatt, og kan derfor ikke søke. Forskere, postdoktorer og stipendiater som er ansatt i åremålsstillinger, kan kontakte sin gruppeleder og eventuelt innarbeide sine prosjekter i søknaden fra gruppeleder (som er fast vitenskapelig ansatt).

UNIFOR-FRIMED skal bidra til at flere norske forskningsgrupper kvalifiserer seg og blir konkurransedyktige med hensyn til nasjonale og internasjonale forskningsmidler. Søkere med klare planer om å utarbeide søknader og nettverk rettet mot EU-midler vil prioriteres. Det kan maksimalt sendes inn én søknad fra hver forskningsgruppeleder.

Forskningsbevilgningene retter seg ikke mot de forskningsgruppene som allerede har store forskningsmidler til rådighet (for eksempel senterbevilgninger som SFF, SFI og Jebsen eller store EU-bevilgninger).

 

HVA MÅ SØKNADEN INNEHOLDE?

Søknaden skal inneholde en prosjektbeskrivelse på inntil fem sider. Prosjektbeskrivelsen skal innledes med et kort norskspråklig populærvitenskapelig sammendrag beregnet på forskningskompetente leger uten spesialkompetanse på feltet. Søknaden må også inkludere et oversiktlig budsjett for hele prosjektet som viser hvordan en eventuell tildeling skal brukes, publikasjonsliste for de siste fem årene og gruppeleders CV.

 

HVORDAN UTBETALES STØTTEN?

Forskningsgruppeleder kan søke om en rammebevilgning til et forskningsprosjekt. Innvilgede søknader vil vanligvis motta en flat sum som en rammebevilgning til prosjektet. Bevilgningene kan gis for inntil tre år av gangen. Flerårige bevilgninger utbetales som en årlig flat sum. Gruppeleder må hvert år legge fram en tilfredsstillende framdriftsrapport for å få tilsagn om bevilgning for kommende år.

Forskningsgruppeledere som har fått en flerårig bevilgning, kan ikke få ny bevilgning fra UNIFOR-FRIMED før perioden er utløpt.

Bevilgninger vil kun overføres til gruppelederens prosjektkonto ved Universitetet i Oslo.

 

RAPPORTERING

Alle mottakere av midler fra UNIFOR-FRIMED må levere en økonomisk rapport som redegjør for hvordan bevilgningen har blitt brukt.

Mottakere av flerårige bevilgninger må levere en årlig framdriftsrapport for prosjektet, som også inneholder økonomisk rapport samt publikasjonsliste og liste over avlagte doktorgrader fra forskningsgruppen det siste året.

Rapport skal leveres innen 15. februar påfølgende år. Manglende eller mangelfull rapportering kan føre til stans i videre utbetaling av bevilgningen og/eller krav om å få midlene tilbakebetalt.

 

HVILKE STIFTELSER INNGÅR I STØTTEORDNINGEN I 2020?

Klikk på den enkelte stiftelses navn for å bli videreført til stiftelsenes egne nettsider.

- Stiftelsen til diabetesforskning – gir midler til diabetesforskning ved UiO og OUS-HF

- Stiftelsen for fremme av kreftforskningen ved Universitetet i Oslo – støtter forskning på kreftsykdommer ved UiO

- Legatet til Henrik Homans Minde – støtter medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo

- Ragna og Egil Eikens legat til fremme av revmatismeforskningen – støtter forskning innen revmatisme ved UiO og OUS-HF

- Joh. H. Andresens medisinske fond – støtter utforskning av menneskets indremedisinske sykdommer.

- Stud. Med. John Selmer Gulliksens legat – støtter forskning på aids og kreft ved UiO og OUS-HF

- Gertrude og Jack Nelsons fond for studier innenfor klinisk farmakologi – støtter forskning innen klinisk farmakologi

- Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse / Medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo – gir stipend / økonomisk bidrag til medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo

- Johs I. Svanholms fond – støtter tuberkuloseforskning

- S. G. Sønneland Foundation, Oslo – støtter forskning innen fysikk, kjemi, biologi og medisin ved UiO

-Stiftelsen til fremme av forskning på hjerte-, kar- og lungesykdommer, inklusive kreftsykdommer – støtter medisinsk forskning

- Kaare og Ingebjørg Gilboes stiftelse - støtter medisinsk forskning, fortrinnsvis på kreft og hjerte- og karsykdommer

Søk her

Utlysning

15
feb 2020

Valborg Aschehougs legat

Søknadsfrist: 15.02.2020
  Stiftelsen gir stipend til studier eller forskning innen biologi, medisin eller organisk kjemi.  Støtten gis i form av -…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir stipend til studier eller forskning innen biologi, medisin eller organisk kjemi.

 Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 100 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være norsk statsborger

- ha embetseksamen fra et norsk universitet eller høyskole

-  drive med studier eller forskning ved et anerkjent utenlandsk universitet eller høyskole, innen biologi, medisin eller organisk kjemi med spesiell vekt på næringsmiddelbakteriologi eller ernæring.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. februar 2020

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2020

Vidar Nybakks legat, slått sammen med Klara Bergs gave

Søknadsfrist: 15.02.2020
  Stiftelsen skal fremme forskning innenfor området muskelsykdommer. Støtten gis i form av - Vitenskapelig stipend Det skal i år…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen skal fremme forskning innenfor området muskelsykdommer.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 71 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- forsker innenfor fagområdet muskelsykdommer

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. februar 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2020

Vivi Irene Hansens fond til forskning av sykdommen lupus erythematosus disseminatus

Søknadsfrist: 15.02.2020
  Stiftelsen støtter forskning på sykdommen lupus erythematosus disseminatus (SLE). Støtten gis i form av - Vitenskapelig stipend Det skal…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter forskning på sykdommen lupus erythematosus disseminatus (SLE).

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 420 000.

 

Hvem kan søke?

Stiftelsen støtter forskning på sykdommen SLE ved stipend til forskere eller forskerteam, fortrinnsvis ved Oslo Universitetssykehus.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. februar 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

30
mar 2020

Wedel Jarlsbergs Fond

Søknadsfrist: 30.03.2020
Stiftelsen støtter unge forskerrekrutter (Ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av - reisestipend   Stipendene…

Les mer...

Lukk

Stiftelsen støtter unge forskerrekrutter (Ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av

- reisestipend

 

Stipendene skal gå til

- lengre forskningsopphold (minimum 3 måneder) ved fremragende universiteter i utlandet

Det kan søkes om inntil 50 000 kroner til reise og opphold.

Det skal våren 2020 deles ut inntil kr 320 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- ph. d.-kandidat innen samfunnsvitenskap

- tilknyttet Universitetet i Oslo

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 30. mars 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning
Translate »