Søk

Søk Støtte

  • Institusjoner

  • Fagområder

  • Type stipend

  • Utdanningsnivå

01
mar 2020

A/S M.H. Lundgreens Enkes Fond

Søknadsfrist: 01.03.2020
  Stiftelsens deler ut studentstipend og støtte til vitenskapelig arbeid innen kjemi og kjemisk teknologi ved NTNU. Støtten gis i…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsens deler ut studentstipend og støtte til vitenskapelig arbeid innen kjemi og kjemisk teknologi ved NTNU.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 40 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- student eller forsker innen kjemi og kjemisk teknologi ved NTNU

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til {fundname}.

Søk her

Utlysning

01
mar 2020

Alf Harborgs fond

Søknadsfrist: 01.03.2020
  Stiftelsen støtter ALS-relatert forskning. Støtten gis i form av - Vitenskapelig stipend Det skal i år deles ut inntil…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter ALS-relatert forskning.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 82 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- drive med klinisk eller basalvitenskapelig forskning knyttet til nervebaners funksjon og sykdom med nær relasjon til sykdommen amyotrofisk lateralsklerose (ALS).

Søknader fra fagmiljøet ved NTNU prioriteres, hvis de faller innenfor stiftelsens formål.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2020

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til {fundname}.

Søk her

Utlysning

01
mar 2020

Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU

Søknadsfrist: 01.03.2020
  Stiftelsens formål er å fremme anvendt teknisk-økonomisk forskning innenfor industri, skipsfart, handel og internasjonal markedsføring. Midlene skal fremme anvendt…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsens formål er å fremme anvendt teknisk-økonomisk forskning innenfor industri, skipsfart, handel og internasjonal markedsføring.

Midlene skal fremme anvendt teknisk-økonomisk forskning innenfor den sektoren av næringslivet hvor Stormbull-selskapene og Foinco-selskapene har sine virkefelt.

Støtten gis i form av

- bidrag til forskningsarbeid

- bidrag til gjesteforelesninger og seminarer

- stipend eller prisbelønning for løsning av vesentlige oppgaver eller annen form for innsats innen stiftelsens formål

Det skal i år deles ut inntil kr 90 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være forsker, PhD-student eller post doc ved NTNU

- drive med teknisk-økonomisk forskning innenfor industri, skipsfart, handel eller internasjonal markedsføring

Det legges særlig vekt på å bidra til at resultater fra forskning føres videre til forretningsmessig virksomhet, og å styrke kontakten mellom den teknologiske utdanning og forskning og næringslivet.

Aktivitet knyttet til industriell markedsføring vil bli spesielt prioritert.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2020

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til {fundname}.

Søk her

Utlysning

01
mar 2020

Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU

Søknadsfrist: 01.03.2020
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til lærerkrefter og stipendiater ved Institutt for materialteknologi. Støtten gis i form av - Reisestipend…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til lærerkrefter og stipendiater ved Institutt for materialteknologi.

Støtten gis i form av

- Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 60 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være lærer eller stipendiat ved Institutt for materialteknologi ved NTNU

- ha konkrete planer om studiereise

Stiftelsen støtter fortrinnsvis reiser i Norge eller Norden, men også til andre land hvis det er formålstjenlig.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til {fundname}.

Søk her

Utlysning

30
mar 2020

Chunichi-Inadomi-fondet for norsk-japansk kulturutveksling

Søknadsfrist: 30.03.2020
  Stiftelsen støtter gjensidig kulturutveksling mellom Norge og Japan.   Støtten gis i form av - Vitenskapelig stipend - Reisestipend…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter gjensidig kulturutveksling mellom Norge og Japan.

 

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 46 000.

 

Hvem kan søke?

Stiftelsen skal generelt tjene gjensidig kulturutveksling mellom Norge og Japan.

Du må

- være student, forsker eller annen kulturarbeider med konkrete planer om utveksling

Eller

- ha konkrete planer om andre tiltak som fremmer kulturelt samkvem mellom Norge og Japan.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 30. mars 2020

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

30
mar 2020

Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo

Søknadsfrist: 30.03.2020
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til vitenskapelige og faglige reiser tilknyttet livsvitenskap for ansatte ved Universitetet i Oslo. Støtten gis…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til vitenskapelige og faglige reiser tilknyttet livsvitenskap for ansatte ved Universitetet i Oslo.

Støtten gis i form av

- reisestipend

Det skal i 2019 deles ut inntil kr 107 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være ansatt ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om en vitenskapelig/faglig reise tilknyttet livsvitenskap

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 30. mars 2020.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo.

Søk her

Utlysning

30
mar 2020

Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

Søknadsfrist: 30.03.2020
  Stiftelsen støtter vitenskapelig forskning innen fagene som til enhver tid hører inn under fakultetet. Støtten skal dekke utgifter -…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter vitenskapelig forskning innen fagene som til enhver tid hører inn under fakultetet.

Støtten skal dekke utgifter

- i forbindelse med forelesninger fra andre enn universitetets egen lærerstab, og særlig utenlandske gjester (gjelder kortvarige gjesteforelesninger og lengre sammenhengende opphold ved universitetet).

- til norske forskeres opphold i utlandet


De prioriterte fagområdene er

- bank-, penge- og finansvesen

- internasjonal økonomi

Det skal i vår deles ut inntil kr 98 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

 

Du bør ha

- arbeidet i forretningsbank, sentralbank, offentlig finansadministrasjon eller i internasjonale økonomiske organisasjoner eller institutter

- arbeidet med spørsmål som berører de nevnte institusjoners og organers virksomhet

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

 Søknadsfrist er 30.mars 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

31
mar 2020

Det juridiske fakultets reisefond av 1973

Søknadsfrist: 31.03.2020
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til juridiske kandidater som skal reise i forbindelse med vitenskapelige studier. Støtten gis i form…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til juridiske kandidater som skal reise i forbindelse med vitenskapelige studier. Støtten gis i form av

- reisestipend

Det skal i vår deles ut inntil kr 64 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- juridisk kandidat

- tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 

Den planlagte reisen må

- gå til land utenfor de skandinaviske land, Island, Færøyene og Finland.

- utføres i forbindelse med vitenskapelige studier

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 30. mars 2019.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til Det juridiske fakultets reisefond av 1973.

Søk her

Utlysning

01
mar 2020

Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Søknadsfrist: 01.03.2020
  Stiftelsen skal fremme vitenskapelig forskning innen metallurgi ved NTNU. Stiftelsen gir i første rekke bidrag til å fremme vitenskapelig…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen skal fremme vitenskapelig forskning innen metallurgi ved NTNU.

Stiftelsen gir i første rekke bidrag til å fremme vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utviklingen.

En del av avkastningen kan også brukes til formål som fremmer teknologisk undervisning og forskning generelt.

 

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 43 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- drive med vitenskapelig forskning innen metallurg ved NTNU

eller

- fremme teknologisk undervisning og forskning generelt

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2020

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til {fundname}.

Søk her

Utlysning

01
mar 2020

DNB NOR Banks fond for NTNU

Søknadsfrist: 01.03.2020
  Stiftelsen støtter tiltak som kan tjene til å styrke samarbeidet mellom den teknologiske utdanning og forskning og norsk næringsliv.…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter tiltak som kan tjene til å styrke samarbeidet mellom den teknologiske utdanning og forskning og norsk næringsliv.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 60 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- drive med arbeid tilknyttet teknologiske utdanning, forskning og norsk næringsliv, ved NTNU og/eller SITNEF

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2020

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til {fundname}.

Søk her

Utlysning

01
mar 2020

Fondet til professor Leif Tronstads minne

Søknadsfrist: 01.03.2020
Stiftelsen skal gi særlig kvalifiserte sivilingeniører uteksaminert fra NTNU anledning til videre utdannelse i utlandet ved teknisk forskning innen fysikalsk…

Les mer...

Lukk

Stiftelsen skal gi særlig kvalifiserte sivilingeniører uteksaminert fra NTNU anledning til videre utdannelse i utlandet ved teknisk forskning innen fysikalsk eller uorganisk kjemi.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 30 000.

 

Hvem kan søke?

Du må 

- ha eksamen fra eksamen fra Institutt for fysikk ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi eller fra Metallurgisk institutt ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.

- være tilknyttet NTNU

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2020

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til {fundname}.

Søk her

Utlysning

01
mar 2020

Forsknings- og undervisningsfondet i Trondheim, Forsknings- og undervisningsfondet i Trondheim

Søknadsfrist: 01.03.2020
  Stiftelsen gir stipend til forsknings- eller studieopphold ved anerkjente, utenlandske læresteder. Støtten gis i form av - Reisestipend Normalt…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir stipend til forsknings- eller studieopphold ved anerkjente, utenlandske læresteder.

Støtten gis i form av

- Reisestipend

Normalt tildelingsbeløp er 5 000–10 000 kroner, som skal dekke dokumenterte reise- og oppholdskostnader.

Det skal i år deles ut inntil kr 35 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være master- eller doktorgradsstudent ved NTNU

- ha konkrete planer om forsknings- eller studieopphold ved et anerkjent utenlandsk lærersted på over to uker

 

Hva må søknaden inneholde?

- en kort beskrivelse (maks. én side) av masteroppgavens/doktorgradsarbeidets formål

- kort informasjon om oppholdets relevans for master- eller doktorgradsstudiet

- begrunnelse for valg av land og institusjon

- kostnadsoverslag/budsjettuttalelse fra veileder

- karakterutskrift for gjennomførte studier

- dokumentasjon av reise- og oppholdskostnader

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2020

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til {fundname}.

Søk her

Utlysning

01
mar 2020

Fylkesmann H.B. Guldahl og hustru Lucy Guldahls legat til bekjempelse av kreft og andre alvorlige sykdommer

Søknadsfrist: 01.03.2020
  Stiftelsen bidrar til vitenskapelige arbeider eller praktiske formål som har til hensikt å bekjempe kreft og andre alvorlige sykdommer,…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen bidrar til vitenskapelige arbeider eller praktiske formål som har til hensikt å bekjempe kreft og andre alvorlige sykdommer, som for eksempel tuberkulose.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 137 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- drive med vitenskapelige arbeider eller praktiske formål som har til hensikt å bekjempe kreft og andre alvorlige sykdommer

Ved tildeling av midler skal vitenskapsmenn fra Nord-Trøndelag eller institusjoner eller formål fra Nord-Trøndelag gis fortrinnsrett, under ellers like formål.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til {fundname}.

Søk her

Utlysning

01
mar 2020

Gustav og Maria Smidth og Herman Wedel-Jarlsbergs legat

Søknadsfrist: 01.03.2020
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til fremme av tremasse-, cellulose-, og papirindustri og industrigrener. Støtten gis i form av -…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til fremme av tremasse-, cellulose-, og papirindustri og industrigrener.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 46 000.

 

Hvem kan søke?

Du må 

- drive med fremme av tremasse-, cellulose-, og papirindustri og industrigrener

- være tilknyttet NTNU

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2020

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til {fundname}.

Søk her

Utlysning

01
mar 2020

Hans Mustad og Robert og Ella Wenzins legat ved NTNU

Søknadsfrist: 01.03.2020
  Stiftelsen deler ut stipend til sivilingeniører til videreutdanning innen det maskintekniske fagområdet. Støtten gis i form av - Vitenskapelig…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen deler ut stipend til sivilingeniører til videreutdanning innen det maskintekniske fagområdet.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 100 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være sivilingeniør

- ha konkrete planer om videreutdanning innen det maskintekniske fagområdet

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til {fundname}.

Søk her

Utlysning

01
mar 2020

Hjelpefondet for studenter

Søknadsfrist: 01.03.2020
  Stiftelsen støtter sivilarkitekt- og sivilingeniørstudenter ved NTNU. Støtten gis i form av - Økonomiske stipend i størrelsesorden 5 000–10…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter sivilarkitekt- og sivilingeniørstudenter ved NTNU.

Støtten gis i form av

- Økonomiske stipend i størrelsesorden 5 000–10 000 kroner

Det skal i år deles ut inntil kr 38 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være sivilarkitekt- eller sivilingeniørstudenter ved NTNU

- kunne dokumentere at du på grunn av sykdom eller andre uforutsette forhold har kommet i økonomiske problemer

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2020

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til {fundname}.

Søk her

Utlysning

01
mar 2020

Legat til Henrik Homans minne

Søknadsfrist: 01.03.2020
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til studenter ved sivilingeniørstudiet og sivilarkitektstudiet ved NTNU. Støtten gis i form av - reisestipend…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til studenter ved sivilingeniørstudiet og sivilarkitektstudiet ved NTNU.

Støtten gis i form av

- reisestipend

Det skal i vår deles ut inntil kr 240 000.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen (tilgjengelig over) nøye.

Søknader som ikke oppfyller kravene vil rutinemessig bli avslått.

Hvem kan søke?

Du må

- være student ved sivilingeniørstudiet eller sivilarkitektstudiet ved NTNU

- ha fullført en relevant reise

- søke ved første søknadsfrist etter hjemkomst

Det er mulig å søke støtte fra stiftelsen flere ganger, men ikke mer enn en gang per reise.

 

Det gis ikke støtte til

- reiser som er delvis finansiert av ekskursjonsmidler fra NTNU

- hovedekskursjon

 

Hva skal søknaden inneholde?

Alle søknader skal inneholde

- en reiserapport på maks én side. Rapporten skal inneholde din reiserute og en beskrivelse av reisens faglig utbytte

- en økonomisk rapport med originalkvitteringer

- en anbefaling fra veileder / uttalelse om faglig relevans fra en fast vitenskapelig ansatt ved søkers institutt

 

Gruppesøknader (to eller flere studenter som har reist til samme reisemål med samme formål) skal ytterligere inneholde:

- en komplett deltakerliste med fullt navn og bankkontonummer for alle deltakere. Det gis full støtte for grupper på inntil 8 personer.

 

Søkere fra Entreprenørskolen bes ytterligere legge ved

- en bekreftelse på at du oppnår sivilingeniørgraden gjennom masterprogrammet. Ved gruppesøknader må alle deltakere i gruppen legge ved bekreftelse. Bekreftelsen utstedes av Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.

 

Styrets prioriteringsliste

Stipend kan gis til følgende formål, i prioritert rekkefølge:

1. Reiser med studieformål.

2. Praktikantutveksling, som for eksempel formidlet v/IAESTE.

3. Utvekslingsopphold

 

Søknadsbeløp

Områdesatser

Styret har vedtatt følgende områdesatser for tildelingsbeløp:

- 1500 NOK  -- Skandinavia (Norge, Sverige og Danmark)

- 2500 NOK -- Europa og Norden

- 4000 NOK -- Nord-Amerika, Asia og Svalbard

- 6000 NOK -- Sør- og Mellom-Amerika, Afrika og Australia og Oseania

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

 Søknadsfrist er 1. mars 2020

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til {fundname}.

 

Søk her

Utlysning

01
mar 2020

Nordea Bank Norges legat til NTNU

Søknadsfrist: 01.03.2020
Stiftelsen støtter den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved NTNU som kan ha betydning for det norske bankvesen. Stiftelsen deler ut…

Les mer...

Lukk

Stiftelsen støtter den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved NTNU som kan ha betydning for det norske bankvesen.

Stiftelsen deler ut stipend til de av NTNUs lærerkrefter som underviser i fag som er av særlig interesse for bank-, industri-, handels- eller skipsfartsvirksomhet, til videre studier av betydning for undervisning i disse fagene.

Stiftelsen deler også ut stipend til videre utdannelse av arkitekter og ingeniører uteksaminert fra NTNU, som har særlig interesse og anlegg i retning av praktisk virksomhet i bank-, industri-, handels- eller skipsfartsnæring.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 30 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

  • undervise ved NTNU i fag som er av særlig interesse for bank-, industri-, handels- eller skipsfartsvirksomhet.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til {fundname}.

Søk her

Utlysning

01
mar 2020

Norges Rederiforbunds fond ved NTNU

Søknadsfrist: 01.03.2020
Norwegian Shipowners’ Association Fund” at NTNU The purpose of the fund is to support research and education at the Department…

Les mer...

Lukk

Norwegian Shipowners’ Association Fund” at NTNU

The purpose of the fund is to support research and education at the Department of Marine Technology, NTNU, in compliance with the scope
of the activities of Norwegian Shipowners’ Association and its members.

The Board of the fund will emphasize that it is possible to apply for grants for other purposes than international publishing. Please take
into consideration A, C and D below.

Support may be given to the following:

A. Fully or partly financing of scientific equipment.
B. International publishing (Detailed guidelines may be obtained from
the contact person.)
C. Seminars and conferences in Norway that supports the national and
international network in the marine technology area.
D. Initiative to strengthen recruitment of competent students to the
marine technology study at NTNU.
E. Professional and social student initiatives, for instance travel grant
to the top student of his/her class (in Marine Technology).

Approximately 90 % of the fund’s annual income is to be assigned to the mentioned purposes.

Grants will be awarded twice each year.

In 2020, NOK 320 000 will be available,

Please make sure to read all available information about the fund, its by-laws/statutes and the complete call for applications, carefully.

The application must be submitted via the UNIFOR application portal.

The application deadline is 1st March 2020.

 

 

Søk her

Utlysning

01
mar 2020

Norges tekniske høgskoles fond

Søknadsfrist: 01.03.2020
  Stiftelsen støtter virksomhet knyttet til teknologisk utdanning og forskning ved NTNU ved å fremme både vitenskapelige og praktiske studier…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter virksomhet knyttet til teknologisk utdanning og forskning ved NTNU ved å fremme både vitenskapelige og praktiske studier og undersøkelser i alle fag som hører inn under siv.ark.-utdanningen og siv.ing.-utdanningen.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 740 000.

Ordinært tildelingsbeløp er inntil NOK 25 000, men særlig gode søknader kan få tildelt høyere beløp.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være ph.d.-kandidat innen teknologiske fag ved NTNU

- drive med virksomhet knyttet til teknologisk utdanning og forskning ved NTNU ved å fremme vitenskapelige og praktiske studier, eller undersøkelser i fag som hører inn under siv.ark.-utdanningen og siv.ing.-utdanningen

Prioriterte formål

- reiser til internasjonale konferanser med presentasjon av eget arbeid

- deltagelse på sommerskole eller lignende

- studieopphold i utlandet som gir mulighet til forskningssamarbeid.

Kandidater som ikke tidligere har mottatt støtte fra stiftelsen, vil bli prioritert.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2020

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til {fundname}.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

01
mar 2020

Norsk Fond for Klinisk Kjemi

Søknadsfrist: 01.03.2020
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til virksomhet som kan styrke faget medisinsk biokjemi i Norge. Støtten gis i form av…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til virksomhet som kan styrke faget medisinsk biokjemi i Norge.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 58 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- drive med arbeid innen faget medisinsk biokjemi i Norge

Stiftelsen støtter deltagelse på kongresser som er faglig relevante for medisinsk biokjemi.

Søkere som skal presentere eget arbeid, prioriteres.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2020

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til {fundname}.

Søk her

Utlysning

01
mar 2020

Norsk Hydros Forskningsfond ved NTNU

Søknadsfrist: 01.03.2020
  Stiftelsen støtter større unike forskningsoppgaver av betydning for norsk industri. Forskningsarbeidet skal være knyttet til teknologisk utdanning og forskning…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter større unike forskningsoppgaver av betydning for norsk industri.

Forskningsarbeidet skal være knyttet til teknologisk utdanning og forskning og foregå ved NTNU.

 

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 51 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være delaktig i en større forskningsoppgave av betydning for norsk industri

- drive med forskningsarbeid knyttet til teknologisk utdanning eller forskning ved NTNU

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til {fundname}.

Søk her

Utlysning

01
mar 2020

Rainpower fond ved NTNU

Søknadsfrist: 01.03.2020
  Stiftelsen støtter studier, undervisning, forskning og utvikling knyttet til vannturbiner / hydrauliske strømningsmaskiner, og for øvrig oppgaver i tilknytning…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter studier, undervisning, forskning og utvikling knyttet til vannturbiner / hydrauliske strømningsmaskiner, og for øvrig oppgaver i tilknytning til fagområdet.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 23 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- fast ansatt i stilling innenfor fagområdet hydrauliske strømningsmaskiner

eller

siv.ing.-studenter, dr.ing.-kandidater eller sivilingeniører med tilknytning til NTNU i form av

  • utdanning- og forskingsstipend
  • stipend til studiereiser i inn- og utland
  • reisebidrag til faglige aktiviteter og ekskursjoner
  • støtte til instrument-/utstyrsanskaffelser.

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til {fundname}.

Søk her

Utlysning

01
mar 2020

Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Søknadsfrist: 01.03.2020
  Stiftelsen gir stipend til dr. ing.-studenter ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Støtten gis i form av…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir stipend til dr. ing.-studenter ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk ved NTNU.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 55 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- dr. ing.-studenter ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk ved NTNU

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2020

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til {fundname}.

Søk her

Utlysning

30
mar 2020

Solgløttfondet

Søknadsfrist: 30.03.2020
  Solgløttfondet har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon. I år lyser Solgløttfondet…

Les mer...

Lukk

 

Solgløttfondet har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon.

I år lyser Solgløttfondet ut inntil 220 000 kroner som kan søkes av sykepleiere som ønsker bidrag til rekreasjonsformål i betydning av velferd, hvile og adspredelse.

Maksimalt tildelingsbeløp per søker er 5000 kroner.

 

De som er søknadsberettiget er autoriserte sykepleiere ved OUS som:

- har vært ansatt i minst 10 år.

- er alders- eller uførepensjonister som har vært ansatt ved OUS i minst 10 år.

- er medlem av Norges Sykepleierforbund.

*Dersom du tidligere har mottatt stipend fra fondet kan du søke på nytt etter 3 år.

 

Vi ber deg være tydelig i å beskrive hva et eventuelt bidrag fra Solgløttfondet skal gå til.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveiledningen  (se under fanen "Søk støtte" øverst på siden) nøye.

Det aksepteres kun elektroniske søknader via UNIFORS nettsider innen søknadsfristen 30. mars 2020.

Styret påberoper seg retten til å forkaste alle ufullstendige søknader.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

01
mar 2020

Sparebanken Midt-Norges gavefond til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Søknadsfrist: 01.03.2020
Stiftelsen skal støtte forskning eller annet vitenskapelig arbeid innenfor humanistiske, samfunnsvitenskapelige eller naturvitenskapelige fag. Støtten skal fortrinnsvis gå til yngre…

Les mer...

Lukk

Stiftelsen skal støtte forskning eller annet vitenskapelig arbeid innenfor humanistiske, samfunnsvitenskapelige eller naturvitenskapelige fag.

Støtten skal fortrinnsvis gå til yngre forskere, slik som doktorander, stipendiater eller andre kandidater som utfører vitenskapelig arbeid, inkludert også lovende hovedfagsstudenter.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 60 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være en yngre forsker (under 40 år), slik som doktorander, stipendiater eller andre kandidater som utfører vitenskapelig arbeid, inkludert også hovedfagsstudenter

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til {fundname}.

 

Søk her

Utlysning

01
mar 2020

Stiftelse til Anders Löfgrens minne

Søknadsfrist: 01.03.2020
Stiftelsen skal støtte masterstudenter i samfunnsgeografi. Støtten gis i form av - Vitenskapelig stipend Det skal i år deles ut…

Les mer...

Lukk

Stiftelsen skal støtte masterstudenter i samfunnsgeografi.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 35 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

  • være student i samfunnsgeografi ved NTNU.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til {fundname}.

Søk her

Utlysning

01
mar 2020

Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU)

Søknadsfrist: 01.03.2020
  Stiftelsen støtter utviklingen av etter- og videreutdanningen ved NTNU. Støtte skal særlig gis til utviklingstiltak ved et fakultet, som…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter utviklingen av etter- og videreutdanningen ved NTNU.

Støtte skal særlig gis til utviklingstiltak ved et fakultet, som innebærer samvirke med brukerne av NTNUs etter- og videreutdanning, og som bidrar til å styrke den faglige utviklingen innen de teknologiske fagene ved NTNU.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 200 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være lærer/underviser ved NTNU

- drive med utviklingen av etter- og videreutdanningen ved NTNU

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2020

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til {fundname}.

Søk her

Utlysning

01
mar 2020

Stiftelsen for Forskerlinjestudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Søknadsfrist: 01.03.2020
  Stiftelsen støtter forskerlinjestudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. Midlene skal fortrinnsvis helt eller delvis dekke reiseutgifter…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter forskerlinjestudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

Midlene skal fortrinnsvis helt eller delvis dekke reiseutgifter eller driftsutgifter tilknyttet prosjektarbeid.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 50 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- forskerlinjestudent ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (tidligere Det Medisinske Fakultet), NTNU.

 

Utdelingspraksis

Deltakelser på konferanser eller kurs dekkes i utgangspunktet ikke, men kan vurderes om forskerlinjestudenten skal bidra i form av poster eller foredrag for å presentere egne forskningsresultater.

Midlene skal ikke brukes til å dekke lønnsutgifter eller innkjøp av pc.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2020

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til {fundname}.

Søk her

Utlysning

30
mar 2020

Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme

Søknadsfrist: 30.03.2020
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til fremme av norsk preklinisk og klinisk odontologisk forskning og undervisning. Støtten gis i form…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til fremme av norsk preklinisk og klinisk odontologisk forskning og undervisning.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 200 000.

Hvem kan søke?

Du må være

- forsker innen preklinisk og/eller klinisk odontologi

eller

- underviser innen preklinisk og/eller klinisk odontologi

Stiftelsen ønsker å gi bidrag til

- formidling av vitenskapelige arbeider og undervisningsopplegg
- odontologiske undersøkelser
- publisering i vitenskapelige tidsskrifter.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.
Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.
Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

Søknadsfrist er 30. mars 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

01
mar 2020

Stud. chem. Halvdan Wettres minnelegat, Stud. chem. Halvdan Wettres minnelegat

Søknadsfrist: 01.03.2020
  Stiftelsen deler ut reisestipend til kjemistudenter ved NTNU under studietiden eller i umiddelbar forbindelse med avslutning av studiene. Støtten…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen deler ut reisestipend til kjemistudenter ved NTNU under studietiden eller i umiddelbar forbindelse med avslutning av studiene.

Støtten gis i form av

- Reisestipend

Stipendene gis under studietiden eller i umiddelbar forbindelse med avslutning av studiene.

Det skal i vår deles ut inntil kr 15 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være kjemistudent ved teknologistudiet ved NTNU

- ha konkrete planer om reise

- representere livsglede, arbeidsglede og dyktighet

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2019

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til {fundname}.

Søk her

Utlysning

01
mar 2020

Tandbergs Radiofabrikks fond

Søknadsfrist: 01.03.2020
  Stiftelsen støtter forskning og andre tiltak ved NTNU som kan utvikle industriell virksomhet innen elektronikk i Norge. Støtten gis…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter forskning og andre tiltak ved NTNU som kan utvikle industriell virksomhet innen elektronikk i Norge.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 54 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være tilknyttet Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU

- drive med tiltak ved NTNU som kan utvikle industriell virksomhet innen elektronikk i Norge til beste for allmennheten (inkludert videreføring av Vebjørn Tandbergs arbeid for å fremme et godt industrimiljø)

 

Prioriterte formål

- reiser til internasjonale konferanser med presentasjon av eget arbeid

- deltagelse på sommerskole eller lignende

- studieopphold i utlandet som gir mulighet til forskningssamarbeid.

Kandidater som ikke tidligere har mottatt støtte fra stiftelsen, vil bli prioritert.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. mars 2020

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til {fundname}.

Søk her

Utlysning

03
apr 2020

The Minor Foundation for Major Challenges

Søknadsfrist: 03.04.2020
This is where you apply for a grant of €10,000 or less from the Minor foundation. Please refer to the…

Les mer...

Lukk

This is where you apply for a grant of €10,000 or less from the Minor foundation.

Please refer to the foundation’s current strategy and priorities. Your application must address these issues to be eligible for support.

Application deadline is the 3rd April 2020. 

Please, submit your application through Unifor`s application portal.

 

Are you an international applicant without access to the Norwegian ID portal?

Contact UNIFOR by e-mail: unifor@unifor.no for access information.

 

Søk her

Utlysning

03
apr 2020

The Minor Foundation for Major Challenges

Søknadsfrist: 03.04.2020
This is where you pitch your project to the Minor foundation. If the board finds your pitch attractive, we will…

Les mer...

Lukk

This is where you pitch your project to the Minor foundation. If the board finds your pitch attractive, we will invite you to submit a full application.

Please refer to the foundation’s current strategy and priorities. Your pitch must address these issues to be eligible for support.

Søk her

Åpen prekvalifisering

30
mar 2020

Torgny Segerstedts forelesningsfond slått sammen med Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter

Søknadsfrist: 30.03.2020
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til dekning av utgifter i forbindelse med besøk av gjesteforelesere fra de andre nordiske land.…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til dekning av utgifter i forbindelse med besøk av gjesteforelesere fra de andre nordiske land.

Det skal i 2020 deles ut inntil kr 70 000.

 

 Hvem kan søke?

Du må 

- være ansatt ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om å invitere gjesteforelesere fra de andre nordiske land

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 30. mars 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

30
mar 2020

Universitetet for miljø- og biovitenskaps forskningsfond

Søknadsfrist: 30.03.2020
  UTLYSNING 2020 Det lyses ut inntil 200 000 kroner som stipendmidler til reiser og forskning for masterstudenter og doktorgradsstudenter…

Les mer...

Lukk

 

UTLYSNING 2020

Det lyses ut inntil 200 000 kroner som stipendmidler til reiser og forskning for masterstudenter og doktorgradsstudenter ved NMBU.

UMBs forskningsfond er opprettet etter sammenslåing av en rekke stiftelser knyttet til tidligere Norges landbrukshøyskole. Fordeling av støttemidler til sluttmottakere og fagområder skal ivareta de opprinnelige fondsoppretteres hensikter og faglige interessefelt. Høyeste tildelingsbeløp vil være 30 000 kroner.

Det deles ut midler til fagområdene skogfag og landbruksvitenskapelig forskning og undervisning. For nærmere informasjon omkring fordeling av de tilgjengelige midlene, vennligst se stiftelsens vedtekter.

Søknader må inneholde:

• En kort (maks. 3 sider) prosjektbeskrivelse og et støttebrev fra veileder
• Budsjett for prosjektet, som må være detaljert, gjenspeile prosjektets mål og aktiviteter, og spesifisere eventuelle andre finansieringskilder
• Redegjørelse for hvordan prosjektet overensstemmer med § 2 i fondets vedtekter
• En kort personbeskrivelse som gjør rede for søkers tilknytning til studieprogram, veileder og fakultet ved NMBU

Søknader som ikke fyller formkravene blir ikke vurdert.

Det deles ut totalt inntil  200 000 kr.

Søknadsfrist er 30.03.2020

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

30
mar 2020

Wedel Jarlsbergs Fond

Søknadsfrist: 30.03.2020
Stiftelsen støtter unge forskerrekrutter (Ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av - reisestipend   Stipendene…

Les mer...

Lukk

Stiftelsen støtter unge forskerrekrutter (Ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av

- reisestipend

 

Stipendene skal gå til

- lengre forskningsopphold (minimum 3 måneder) ved fremragende universiteter i utlandet

Det kan søkes om inntil 50 000 kroner til reise og opphold.

Det skal våren 2020 deles ut inntil kr 320 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- ph. d.-kandidat innen samfunnsvitenskap

- tilknyttet Universitetet i Oslo

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 30. mars 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning
Translate »