Søk

Last inn...

Søk støtte


  • Institusjoner

  • Fagområder

  • Type stipend

  • Utdanningsnivå

15
jan 2019

Nansenfondet og de dermed forbundne fond, Humaniora, samfunnsfag, jus, teologi

Søknadsfrist: 15.01.2019
Nansenfondet og de dermed forbundne fond - Humaniora, samfunnsfag, jus og teologi (klikk her for å bli overført til utlysningens…

Les mer...

Lukk

Nansenfondet og de dermed forbundne fond - Humaniora, samfunnsfag, jus og teologi

(klikk her for å bli overført til utlysningens samleside)

Nansenfondet og de dermed forbundne fonds formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder. I samsvar med de enkelte fonds vedtekter kan det tildeles midler til blant annet drift, forskningsutstyr, faglige reiser og vitenskapelig assistanse.

Innen realfag og medisin prioriteres vanligvis støtte til drift og mindre utstyrsenheter. Bidrag gis etter søknad.

Det forutsettes at prosjektleder eller veileder søker for sin forskningsgruppe.

Bare unntaksvis vil søknader fra masterstudenter og stipendiater bli tilgodesett.

SØKNADEN

Det er utarbeidet en egen veiledning med retningslinjer for søkere til Nansenfondet og de dermed forbundne fond. Veiledningen gir utdypende informasjon om hvilke krav styret stiller til søkere.

Klikk her for søknadsveiledning utarbeidet Nansenfondet og de dermed forbundne fond.

Søknader sorteres etter følgende to fagområder

- realfag og medisin (herunder odontologi og veterinærmedisin)
- humaniora og samfunnsfag (herunder jus og teologi)

Det er opprettet eget søknadsskjema for hvert av fagområdene. Se fanene over.

Vær sikker på at du fyller inn riktig skjema ved søknad.

Ved bruk av feil søknadsskjema risikerer man at søknaden forkastes.

 

Vennligst les veiledningen, utlysningsteksten og stiftelsenes vedtekter nøye.

Det er kun mulig å søke via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR er tilgjengelig for spørsmål og veiledning i kontortid gjennom hele søknadsperioden.

Søknadsfristen er 15. januar 2019.

15
jan 2019

Nansenfondet og de dermed forbundne fond, Realfag, medisin, odontologi, veterinærvitenskap

Søknadsfrist: 15.01.2019
Nansenfondet og de dermed forbundne fond - Realfag, medisin, odontologi, veterinærvitenskap (klikk her for å bli overført til utlysningens samleside) Nansenfondet…

Les mer...

Lukk

Nansenfondet og de dermed forbundne fond - Realfag, medisin, odontologi, veterinærvitenskap

(klikk her for å bli overført til utlysningens samleside)

Nansenfondet og de dermed forbundne fonds formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder. I samsvar med de enkelte fonds vedtekter kan det tildeles midler til blant annet drift, forskningsutstyr, faglige reiser og vitenskapelig assistanse.

Innen realfag og medisin prioriteres vanligvis støtte til drift og mindre utstyrsenheter. Bidrag gis etter søknad.

Det forutsettes at prosjektleder eller veileder søker for sin forskningsgruppe.

Bare unntaksvis vil søknader fra masterstudenter og stipendiater bli tilgodesett.

SØKNADEN

Det er utarbeidet en egen veiledning med retningslinjer for søkere til Nansenfondet og de dermed forbundne fond. Veiledningen gir utdypende informasjon om hvilke krav styret stiller til søkere.

Klikk her for søknadsveiledning utarbeidet Nansenfondet og de dermed forbundne fond.

Søknader sorteres etter følgende to fagområder

- realfag og medisin (herunder odontologi og veterinærmedisin)
- humaniora og samfunnsfag (herunder jus og teologi)

Det er opprettet eget søknadsskjema for hvert av fagområdene. Se fanene over.

Vær sikker på at du fyller inn riktig skjema ved søknad.

Ved bruk av feil søknadsskjema risikerer man at søknaden forkastes.

Vennligst les veiledningen, utlysningsteksten og stiftelsenes vedtekter nøye.

Det er kun mulig å søke via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR er tilgjengelig for spørsmål og veiledning i kontortid gjennom hele søknadsperioden.

Søknadsfristen er 15. januar 2019.

30
mar 2019

Torgny Segerstedts forelesningsfond slått sammen med Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter

Søknadsfrist: 30.03.2019
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til rektor og Universitetsstyret til dekning av utgifter i forbindelse med besøk av gjesteforelesere fra…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til rektor og Universitetsstyret til dekning av utgifter i forbindelse med besøk av gjesteforelesere fra de andre nordiske land.

Det skal i 2019 deles ut inntil kr 65 000.

 

 Hvem kan søke?

Du må 

- være ansatt ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om å invitere gjesteforelesere fra de andre nordiske land

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 30. mars 2019.

30
mar 2019

Wedel Jarlsbergs Fond

Søknadsfrist: 30.03.2019
Stiftelsen støtter unge forskerrekrutter (Ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av - reisestipend   Stipendene…

Les mer...

Lukk

Stiftelsen støtter unge forskerrekrutter (Ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av

- reisestipend

 

Stipendene skal gå til

- lengre forskningsopphold (minimum 3 måneder) ved fremragende universiteter i utlandet

Det kan søkes om inntil 50 000 kroner til reise og opphold.

Det skal i 2019 deles ut inntil kr 500 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- ph. d.-kandidat innen samfunnsvitenskap

- tilknyttet Universitetet i Oslo

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 30. mars 2019.

 

30
mar 2019

Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo

Søknadsfrist: 30.03.2019
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til vitenskapelige og faglige reiser tilknyttet livsvitenskap for ansatte ved Universitetet i Oslo. Støtten gis…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til vitenskapelige og faglige reiser tilknyttet livsvitenskap for ansatte ved Universitetet i Oslo.

Støtten gis i form av

- reisestipend

Det skal i 2019 deles ut inntil kr 100 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være ansatt ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om en vitenskapelig/faglig reise tilknyttet livsvitenskap

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 30. mars 2019.

Translate »