Søk

Søk Støtte

  • Institusjoner

  • Fagområder

  • Type stipend

  • Utdanningsnivå

15
aug 2020

The Minor Foundation for Major Challenges, LARGE GRANTS

Søknadsfrist: 15.08.2020
    The Minor Foundation for Major Challenges – larger grants (step 1) In this call for applications the foundation…

Les mer...

Lukk

 

 

The Minor Foundation for Major Challenges – larger grants (step 1)

In this call for applications the foundation is looking for projects above EUR 10,000 – typically in the range of €20,000 to €200,000, although larger projects may be considered. The foundation will only consider applications that clearly fall under its strategy. Please consult the MFMC strategy carefully before considering submitting an application.

The application process for larger grants is in two steps. In the first step, you are welcome to submit a short pitch on behalf of your organization. After thorough evaluation by the foundation’s board, applicants may be invited to the second step, in which a full application will be submitted.

Step one of the application procedure may be completed electronically by clicking “Apply here”. In order to prepare your application ahead of time, click here to download a screenshot of the application form

 

International applicant without a Norwegian ID?

In order to access UNIFOR's application portal without a Norwegian ID, you have to request a user profile by contacting the secretary of the MFMC board. A user profile will be set up if the project is found to clearly fall within the MFMC strategy and thus merits the attention of the board. When contacting the secretary of the MFMC board, prospective applicants must  provide the following information:

- Name of organization

- Full name of organization’s contact person

- Organization's full postal address

- Contact person’s phone number

- Contact person’s e-mail address

- A short description of the planned application, for example the pitch or short description to be submitted in the application form, that clearly explains how the project falls within the strategic aims of MFMC

- Documentation that you represent an organization, in the form of an officially certified proof of registration (f. ex. tax registration) of your organization must be included as an attachment to your inquiry

The secretary to the MFMC board, Mr. Tore Brænd, may be contacted at tore.braend@minor-foundation.no. Please note that processing a request for a user profile may take several days, and that contact therefore should be made well in advance of the deadline for the relevant call.

 

Technical assistance

After your request for a user profile in the UNIFOR portal is granted, the UNIFOR staff will set up your profile and may assist with the rest of the application process as needed.

UNIFOR is a Norwegian organization and our working hours are 08:00-16:00 CEST. If you contact us on the day of the current deadline, we cannot guarantee that we will be able to assist you in time to submit your application. In such case you have to wait until the next call for applications is announced.

Please note that most of UNIFOR’s website is in Norwegian language. It is possible to use the Google translate button on the bottom left of the page. However, please be sceptical about the accuracy of the resulting translations. If you find the translated text difficult to understand, please contact UNIFOR’s administration for an explanation.

Søk her

Åpen prekvalifisering

15
aug 2020

The Minor Foundation for Major Challenges, SMALL GRANTS

Søknadsfrist: 15.08.2020
    The Minor Foundation for Major Challenges – small grants In this call for applications it is possible to…

Les mer...

Lukk

 

 

The Minor Foundation for Major Challenges – small grants

In this call for applications it is possible to apply for smaller grants of up to EUR 10,000, provided that the application falls within the strategic aims of MFMC. Please consult the MFMC strategy carefully before considering submitting an application.

You are welcome to submit an application on behalf of your organization electronically by clicking “Apply here”. In order to prepare your application ahead of time, click here to download a screenshot of the application form.

 

International applicant without a Norwegian ID?

In order to access UNIFOR's application portal without a Norwegian ID, you have to request a user profile by contacting the secretary of the MFMC board. A user profile will be set up if the project is found to clearly fall within the MFMC strategy and thus merits the attention of the board. When contacting the secretary of the MFMC board, prospective applicants must  provide the following information:

- Name of organization

- Full name of organization’s contact person

- Organization's full postal address

- Contact person’s phone number

- Contact person’s e-mail address

- A short description of the planned application, for example the pitch or short description to be submitted in the application form, that clearly explains how the project falls within the strategic aims of MFMC

- Documentation that you represent an organization, in the form of an officially certified proof of registration (f. ex. tax registration) of your organization must be included as an attachment to your inquiry

The secretary to the MFMC board, Mr. Tore Brænd, may be contacted at tore.braend@minor-foundation.no. Please note that processing a request for a user profile may take several days, and that contact therefore should be made well in advance of the deadline for the relevant call.

 

Technical assistance

After your request for a user profile in the UNIFOR portal is granted, the UNIFOR staff will set up your profile and may assist with the rest of the application process as needed.

UNIFOR is a Norwegian organization and our working hours are 08:00-16:00 CEST. If you contact us on the day of the current deadline, we cannot guarantee that we will be able to assist you in time to submit your application. In such case you have to wait until the next call for applications is announced.

Please note that most of UNIFOR’s website is in Norwegian language. It is possible to use the Google translate button on the bottom left of the page. However, please be sceptical about the accuracy of the resulting translations. If you find the translated text difficult to understand, please contact UNIFOR’s administration for an explanation.

Søk her

Utlysning

01
sep 2020

Finn Jørgen Walvigs stiftelse

Søknadsfrist: 01.09.2020
  Stiftelsen støtter forskning ved Universitetet i Oslos Biologiske Stasjon i Drøbak.   Støtten gis i form av - Vitenskapelig…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter forskning ved Universitetet i Oslos Biologiske Stasjon i Drøbak.

 

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 80 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være forskningstilsatt eller stipendiat ved Universitetet i Oslo. Støtte kan gis til gjesteforskere gjennom samarbeid med tilsatte ved UiO.

- drive med grunnforskning på akvatiske organismer innen disipliner som for eksempel økologi, fysiologi, systematikk, genetikk, toksikologi, osv. Med akvatiske organismer menes bakterier, protister så vel som flercellede dyr og planter både fra limniske, estaurine og maritime miljø.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. september 2020

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

01
sep 2020

Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere

Søknadsfrist: 01.09.2020
STIFTELSEN GIR ØKONOMISK STØTTE TIL NORSKE BILLEDKUNSTNERE STØTTEN GIS I FORM AV • studie- og reisestipend på kr 50 000–100…

Les mer...

Lukk

STIFTELSEN GIR ØKONOMISK STØTTE TIL NORSKE BILLEDKUNSTNERE

STØTTEN GIS I FORM AV

• studie- og reisestipend på kr 50 000–100 000
• ettårige arbeidsstipend på kr 100 000
• toårige arbeidsstipend på kr 100 000 pr. år

Minst ett av stipendene skal gis til en kunstner som er over 60 år.

Vær oppmerksom på at det dessverre ikke er mulig for studenter å søke. Med studiestipend forstås det kunstnere som ønsker stipend til å utvikle seg selv.

Det skal i år deles ut inntil 2,2 millioner kr i årets ordinære utdeling og inntil 1,8 millioner kr som ekstraordinær utdeling.

HVEM KAN SØKE?

DU MÅ VÆRE

• billedkunstner
• norsk statsborger
• over 30 år

HVA SKAL SØKNADEN INNEHOLDE?

Søkere bes fylle inn stiftelsens elektroniske søknadsskjema.

Obligatoriske felt er merket med rød stjerne.

Vær oppmerksom på hjelptekst tilknyttet de forskjellige feltene. Vær sikker på at du oppgir korrekt informasjon.

SØKNADEN SKAL INNEHOLDE FØLGENDE VEDLEGG:

• Søknadstekst (maksimalt 500 ord, fylles inn i stiftelsens elektroniske søknadsskjema i angitt felt)

Kunstneren er fri til å vektlegge ulike sider ved sitt kunstnerskap, arbeidsprosesser, eventuelle planer, målsetninger eller andre sider ved sin praksis som søker selv finner relevant å informere om ved søknad om arbeidsstipend eller reisestipend.

• CV – opplastes som PDF, ingen sidebegrensning

CV skal inkludere alle utstillinger, offentlige innkjøp, gjerne bibliografi og annen informasjon vedrørende kunstnerskapet.

• Bilder – (opplastes som PDF, inntil 10 sider, maks 15 MB):

Bildemateriale lastes opp samlet som én PDF på inntil 10 sider liggende i horisontal retning. Antall bilder er fritt innenfor rammen på 10 sider. All informasjon vedrørende kunstverket skal legges inn på samme side som billeddokumentasjonen (vennligst klikk her for å se prinsippskisse for billedoppsett).

Anbefalte verktøy for å sette opp søknad og eksportere som PDF: Microsoft Word, Powerpoint, Adobe InDesign, Pages (Apple), Scribus (gratis, open source) eller tilsvarende programmer for sammenstilling av bilder og tekst.

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye. Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

SØKNADSFRIST ER 1. SEPTEMBER 2020.

Søk her

Utlysning

01
sep 2020

Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere

Søknadsfrist: 01.09.2020
STIFTELSEN GIR ØKONOMISK STØTTE TIL KOMPONISTER OG UTØVENDE MUSIKERE. Støtten gis i form av: -studie- og reisestipend på kr 50…

Les mer...

Lukk

STIFTELSEN GIR ØKONOMISK STØTTE TIL KOMPONISTER OG UTØVENDE MUSIKERE.

Støtten gis i form av:

-studie- og reisestipend på kr 50 000–100 000

- ettårige arbeidsstipend på kr 100 000

- toårige arbeidsstipend på kr 100 000 pr. år

Det skal i år deles ut inntil 1,5 millioner kr i årets ordinære utdeling og inntil 1,5 millioner kr som ekstraordinær utdeling.

HVEM KAN SØKE?

DU MÅ VÆRE

- komponist og/eller utøvende musiker
- norsk statsborger
- ferdig med grunnutdanning

Etter ønske fra stifteren Ingerid Fegersten vil stipendene bli tildelt komponister og utøvende musikere innen klassisk musikk og samtidsmusikk.


HVA SKAL SØKNADEN INNEHOLDE?

Søkere bes fylle inn stiftelsens elektroniske søknadsskjema.
Obligatoriske felt er merket med rød stjerne.
Vær oppmerksom på hjelptekst tilknyttet de forskjellige feltene.
Vær sikker på at du oppgir korrekt informasjon.

SØKNADEN SKAL INNEHOLDE FØLGENDE VEDLEGG:

1) CV – det skal kun lastes opp én (1) PDF-fil. Filen skal bestå av maksimum fire (4) sider.

2) Lydfiler – du må legge ved fem (5) lydfiler med eksempler på utøvelse/komposisjoner. Lydfilene må gjøres tilgjengelige i en delt mappe på en fildelingsside (f.eks. Dropbox, Soundcloud, egen hjemmeside, eller lignende).

Vennligst oppgi informasjon om musikken er tilgjengelig på strømmetjenestene Spotify eller Tidal. Oppgi tittel og lenke, slik at stiftelsen får rask og korrekt tilgang til musikkeksemplene.

Vær sikker på at stiftelsen får tilgang til din fildelingsside. Det er viktig at du oppgir passord hvis din fildelingsside er passordbeskyttet.

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye. Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.
Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

SØKNADSFRIST ER 1. SEPTEMBER 2020.

Søk her

Utlysning

15
sep 2020

Det juridiske fakultets lovsamlingsfond

Søknadsfrist: 15.09.2020
  LOVSAMLINGSFONDET STØTTER JURIDISK UNDERVISNING OG RETTSVITENSKAPELIG FORSKNING VED UIOS JURIDISKE FAKULTET.   STØTTEN GIS I FORM AV  - Bidrag…

Les mer...

Lukk

 

LOVSAMLINGSFONDET STØTTER JURIDISK UNDERVISNING OG RETTSVITENSKAPELIG FORSKNING VED UIOS JURIDISKE FAKULTET.

 

STØTTEN GIS I FORM AV

 - Bidrag

Det kan søkes om midler til kommende arrangementer. Allerede påløpte utgifter dekkes ikke.

Det skal i denne utlysningsrunden deles ut i størrelsesorden kr 300 000.

HVEM KAN SØKE?

 Du må

- være tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

- drive med juridisk undervisning eller rettsvitenskapelig forskning. Administrativt ansatte kan også søke.

 HVA MÅ SØKNADEN INNEHOLDE?

Søknaden skal inneholde

          (1) Ferdig utfylt søknadsskjema

Trykk «Søk her» for å åpne fondets elektroniske søknadsskjema.

          (2) Søknadstekst.

Dokumentet lastes opp i søknadsskjemaet på angitte sted i PDF-format. Dokumentet skal bestå av maks 3 sider ved bruk av skriftstørrelse 12 og enkel linjeavstand.

Dokumentet må inneholde følgende:

- redegjørelse for prosjektets formål, evt. problemstilling, og forventet resultat.

- dersom søknaden gjelder seminar/konferanse, ber vi om antall deltagere, deltagerliste, samt informasjon om det er noen utenlandske deltagere

- dersom aktuelt, informasjon om planlagte seminar/konferanse er åpen for alle ved fakultetet

- informasjon om det søkes om annen ekstern finansiering, eventuelt fra hvilken kilde og hvilket beløp.

          (3) Budsjett

Dokumentet lastes opp i søknadsskjemaet på angitte sted i PDF-format.

Budsjettet må være detaljert, gjenspeile prosjektets mål og aktiviteter, og spesifisere eventuelle andre finansieringskilder.

          (4) Andre vedlegg

Det er mulig å laste opp andre vedlegg i søknadsskjemaet. Last kun opp vedlegg hvis relevant for din søknad. Vi ønsker bl.a. følgende dokumentasjon, hvis aktuelt:

- deltagerlister

- program

- lenke til arrangementer

- informasjon om hvor tildelte midler skal konteres må legges ved søknaden.

 

SØKNADSFRIST ER 15. SEPTEMBER 2020

 

NB! Sjekk at din søknad er komplett og inneholder all nødvendig informasjon. Dersom noe mangler kan du risikere at søknaden blir avslått.

Det er viktig at alle søkere opplyser om hvor pengene skal konteres i søknaden. Manglende kontostreng vil forsinke utbetalingsprosessen for alle søkerne.

 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal "overskuddet" tilbakebetales.

Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner UNIFORs søknadsveileder under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

Søk her

Utlysning

15
sep 2020

Ødegaards og Frimann-Dahls fond til fremme av norsk radiologisk forskning

Søknadsfrist: 15.09.2020
ØDEGAARDS OG FRIMANN-DAHLS FOND TIL FREMME AV NORSK RADIOLOGISK FORSKNING Stiftelsens styre stiller i år inntil NOK 200 000 til…

Les mer...

Lukk

ØDEGAARDS OG FRIMANN-DAHLS FOND TIL FREMME AV NORSK RADIOLOGISK FORSKNING

Stiftelsens styre stiller i år inntil NOK 200 000 til rådighet til fremme av norsk radiologisk forskning i 2020.

Støtten gis i form av stipender og skal gå:

- direkte til vitenskapelige undersøkelser;
- til utgifter i forbindelse med bearbeidelse og publikasjon av vitenskapelig materiale;
- til studiereiser i forbindelse med forskningsprosjekter.

Alle utbetalinger må skje til forskningskonto, ikke privatkonto. Fondet kan ikke utbetale lønn.

Søknaden skal minst inneholde beløp, plan for bruk av midlene, kort prosjektbeskrivelse og CV.

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveiledningen nøye.
Ev. spørsmål kan rettes til UNIFOR eller sekretær i styret, Jarl Å. Jakobsen (j.a.jakobsen@medisin.uio.no).

Det aksepteres kun elektroniske søknader via UNIFORS nettsider www.unifor.no.

Søknadsfrist er 15. september 2020.

Søk her

Utlysning

01
okt 2020

Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo

Søknadsfrist: 01.10.2020
  STIFTELSEN GIR ØKONOMISK STØTTE TIL VITENSKAPELIGE OG FAGLIGE REISER TILKNYTTET LIVSVITENSKAP FOR ANSATE VED UNIVERSITETET I OSLO.    STØTTE…

Les mer...

Lukk

 

STIFTELSEN GIR ØKONOMISK STØTTE TIL VITENSKAPELIGE OG FAGLIGE REISER TILKNYTTET LIVSVITENSKAP FOR ANSATE VED UNIVERSITETET I OSLO. 

 

STØTTE GIS I FORM AV

- reisestipend

Det skal i høsten 2020 deles ut inntil kr 107 000.

 

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være ansatt ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om en vitenskapelig/faglig reise tilknyttet livsvitenskap

 

SØKNADSFRIST ER 1. OKTOBER 2020.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo.

Søk her

Utlysning

01
okt 2020

Torgny Segerstedts forelesningsfond slått sammen med Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter

Søknadsfrist: 01.10.2020
Torgny Segerstedts forelesningsfond slått sammen med Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter Stiftelsen gir økonomisk støtte til ansatte ved Universitetet…

Les mer...

Lukk

Torgny Segerstedts forelesningsfond slått sammen med Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter

Stiftelsen gir økonomisk støtte til ansatte ved Universitetet i Oslo til dekning av utgifter i forbindelse med besøk av gjesteforelesere fra de andre nordiske land.

STØTTEN GIS I FORM AV:

- Bidrag

Det skal deles ut inntil kr 70 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- være ansatt ved Universitetet i Oslo

- fremlegge konkrete planer om å invitere gjesteforeleser fra et av de andre nordiske land

Følgende land anses som "de andre nordiske land": Sverige, Finland, Danmark og Island.

 

Søknadsfrist er 1. oktober 2020.

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

01
okt 2020

Wedel Jarlsbergs Fond

Søknadsfrist: 01.10.2020
  Wedel Jarlsbergs fond Stiftelsen støtter unge forskerrekrutter (ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo. STØTTEN GIS I FORM AV…

Les mer...

Lukk

 

Wedel Jarlsbergs fond

Stiftelsen støtter unge forskerrekrutter (ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- reisestipend

Det kan søkes om inntil 50 000 kroner til reise og opphold.

Det skal deles ut inntil kr 540 000.

STIPENDENE SKAL GÅ TIL

- lengre forskningsopphold (minimum 3 måneder) ved fremragende universiteter i utlandet

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- ph. d.-kandidat innen samfunnsvitenskap

- tilknyttet Universitetet i Oslo

 

Søknadsfrist er 1. oktober 2020

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning
Translate »