Søk

Søk støtte


15
okt 2023

Alf Bjerckes legat til forskningsstipendier i organisk kjemi, underlagt Universitetets Kjemiske institutt, Blindern

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Alf Bjerckes legat til forskningsstipendier i organisk kjemi, underlagt Universitetets Kjemiske institutt, Blindern Legatet støtter forskning innen organisk kjemi…

Les mer...

Lukk

 

Alf Bjerckes legat til forskningsstipendier i organisk kjemi, underlagt Universitetets Kjemiske institutt, Blindern

Legatet støtter forskning innen organisk kjemi og tilgrensende områder av kjemien. Forskningen kan pågå i Norge eller utenlands.

STØTTEN GIS I FORM AV

- vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 29 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- drive med forskning innen organisk kjemi eller tilgrensende områder av kjemien

Stipend deles fortrinnsvis til ferdig uteksaminerte kjemikere tilknyttet seksjon for organisk kjemi, Universitetet i Oslo.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Anders Madsen og Familien Wilhelmsen med sammensluttede stiftelser

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Anders Madsen og Familien Wilhelmsen med sammensluttede stiftelser Stiftelsen gir bistand til økonomisk vanskeligstilte kvinner, menn og barn på…

Les mer...

Lukk

 

Anders Madsen og Familien Wilhelmsen med sammensluttede stiftelser

Stiftelsen gir bistand til økonomisk vanskeligstilte kvinner, menn og barn på Nøtterøy og i Tønsberg og byens øvrige omegn. Støtte gis i første rekke til større, konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner.

STØTTEN GIS I FORM AV

- prosjektstøtte

- aktivitetsstøtte

- bidrag

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000 kr - 300 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Det skal totalt deles ut inntil 431 000 kr.

HVEM KAN SØKE?

Styret prioriterer større, konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner.

Søknader må ha konkret tilknytning til Nøtterøy og i Tønsberg og byens øvrige omegn.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Apoteker Harald Conrad Thaulows legat

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Apoteker Harald Conrad Thaulows legat Stiftelsen støtter bekjentgjøringen av kjemivitenskapens resultater for allmennheten. STØTTEN GIS I FORM AV  -…

Les mer...

Lukk

 

Apoteker Harald Conrad Thaulows legat

Stiftelsen støtter bekjentgjøringen av kjemivitenskapens resultater for allmennheten.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- 2-3 vitenskapelig stipender til verdige kandidater

STIPENDET KAN BENYTTES TIL 

- prisoppgaver/belønninger for popularisering

- foredrag

- skrift eller i andre media

- organisert undervisning

Det er mulig å søke om inntil kr 150 000.

VED VURDERING AV SØKNADER VIL FØLGENDE VEKTLEGGES

- tiltak som fremmer en bedret undervisning ved og utenfor universitetene

- tiltak som fremmer en økt forståelse for samspillet mellom vitenskapen og samfunnet

- tiltak som fremmer en styrket vitenskapshistorisk forståelse for de kjemiske fag

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma Knagenhjelms født Rolls legat

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma Knagenhjelms født Rolls legat Legatet gir reisestipend til juridiske kandidater uteksaminert fra…

Les mer...

Lukk

 

Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma Knagenhjelms født Rolls legat

Legatet gir reisestipend til juridiske kandidater uteksaminert fra Universitetet i Oslo. Aktuelle stipendkandidater må være uteksaminert med laud og ha konkrete planer om å ta videre utdannelse for den norske statstjenesten i utlandet.

Det kan også gis stipender til Ph.D.-kandidater som skal jobbe som gjesteforskere ved utenlandske.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Reisestipend

Det er mulig å søke om inntil kr 52 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være juridisk kandidat uteksaminert med laud fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om videre utdannelse i utlandet

eller

- være Ph.d.-kandidat som skal jobbe som gjesteforskere ved utenlandske universitet 

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Borgermester Edvard Christies legat

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Borgermester Edvard Christies legat Stiftelsen deler i år ut reisestipender til humanister ved Universitetet i Oslo. STØTTEN GIS I…

Les mer...

Lukk

 

Borgermester Edvard Christies legat

Stiftelsen deler i år ut reisestipender til humanister ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- reisestipend

Det er mulig å søke om inntil kr 37 000.

HVEM KAN SØKE I ÅR?

Du må 

- være humanist tilknyttet Universitetet i Oslo

- ha tatt avsluttende universitetseksamen med laud

- ha planer om å studere språk eller historie i utlandet.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Christiania Bank og Kreditkasses legat til Universitetet i Oslo

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Christiania Bank og Kreditkasses legat til Universitetet i Oslo Stiftelsen gir støtte til videreutdanning av kandidater som har avlagt…

Les mer...

Lukk

 

Christiania Bank og Kreditkasses legat til Universitetet i Oslo

Stiftelsen gir støtte til videreutdanning av kandidater som har avlagt sosial/samfunnsøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, eller som er ansatt som vitenskapelig personale ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det er mulig å søke om inntil kr 35 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- ha avlagt sosial- eller samfunnsøkonomisk embetseksamen ved UiO

eller

- være ansatt som vitenskapelig personale ved Økonomisk institutt ved UiO

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Den norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Den norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo Stiftelsen støtter vitenskapelig forskning innen fagene som…

Les mer...

Lukk

 

Den norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen støtter vitenskapelig forskning innen fagene som til enhver tid hører inn under fakultetet.

STØTTEN GIS I FORM AV

- reisestipend

- vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 33 000.

STØTTEN KAN DEKKE

- vitenskapelig forskning innen de fag som til enhver tid hører inn under Det juridiske fakultetet

- studiereiser for fakultetets lærere

- studiereiser for personer som har tatt sin avsluttende universitetseksamen i ett av fakultetets fag

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være lærer ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

og/eller

- ha tatt din avsluttende universitetseksamen i ett av fakultetets fag

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO Fondet dekker utgifter (1) i forbindelse med forelesninger fra…

Les mer...

Lukk

 

Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

Fondet dekker utgifter

(1) i forbindelse med forelesninger fra andre enn universitetets egen lærerstab, særlig utenlandske gjester, innen fagområdene bank-, penge- og finansvesen, eller internasjonal økonomi, og

(2) til norske forskeres opphold i utlandet for å drive studier i de samme emner.

Støtte gis i form av vitenskapelige stipender og reisestipender.

Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 10 000 kr – 100 000 kr.

HVEM KAN SØKE?

Din aktivitet må falle inn under fondets formålsparagraf. Du må

(1)        være ansatt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO
(2)        ha konkrete planer om å organisere gjesteforelesning(er) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO, eller
(3)        ha konkrete planer om et forskningsopphold i utlandet innen aktuelt fagområde (bank-, penge- og finansvesen eller internasjonal økonomi)

Utfyllende om gjesteforelesning(er)

Foreleserne bør ha arbeidet i forretningsbank, sentralbank, offentlig finansadministrasjon eller i internasjonale økonomiske organisasjoner eller institutter, eller ha særlig engasjert seg med spørsmål som berører de nevnte institusjoners og organers virksomhet.

Det er aktuelt å støtte kortvarige gjesteforelesninger og noe lengre sammenhengende opphold ved universitetet.

 

Søknadsfristen er 15. oktober.

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Det juridiske fakultets reisefond av 1973

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Det juridiske fakultets reisefond av 1973 Fondet gir økonomisk støtte til juridiske kandidater som skal reise i forbindelse med…

Les mer...

Lukk

 

Det juridiske fakultets reisefond av 1973

Fondet gir økonomisk støtte til juridiske kandidater som skal reise i forbindelse med vitenskapelige studier. Støtten gis i form av reisestipend. 

Stipend gis vanligvis i størrelsesordenen 10 000 kr - 50 000 kr.  Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. 

HVEM KAN SØKE?

Du må være en juridisk kandidat tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og ha konkrete planer om en reise i forbindelse med vitenskapelige studier.

Den planlagte reisen må gå til land utenfor de skandinaviske land, Island, Færøyene og Finland, og utføres i forbindelse med vitenskapelige studier

 

Søknadsfristen er 15. oktober.

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Elkem og Olge Adamsons stiftelse til støtte av geologisk forskning

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Elkem og Olge Adamsons stiftelse til støtte av geologisk forskning Stiftelsen støtter geologisk og mineral-geologisk forskning i Norge, fortrinnsvis…

Les mer...

Lukk

 

Elkem og Olge Adamsons stiftelse til støtte av geologisk forskning

Stiftelsen støtter geologisk og mineral-geologisk forskning i Norge, fortrinnsvis innen fagområdene geokjemi, mineralogi og petrologi.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

- Boligstøtte til gjestende geokjemikere

Det er mulig å søke om inntil kr 143 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- drive med geologisk og mineral-geologisk forskning i Norge

Fagområdene geokjemi, mineralogi og petrologi har fortrinnsrett dersom søknadene for øvrig står likt.

Elkem og Olge Adamsons stiftelse krever at stipendmottakere leverer inn en 1-2 siders rapport som skal inneholde informasjon om oppnådde resultater inklusive publikasjoner som følge av mottatte stipend. Rapporten må leveres inn senest en måned etter at tildelte stipend er brukt opp.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Enkedronning Josephines legat til høyere utdanning

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Enkedronning Josephines legat til høyere utdanning Stiftelsen gir økonomisk støtte til kvinnelige doktorgradsstudenter ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet…

Les mer...

Lukk

 

Enkedronning Josephines legat til høyere utdanning

Stiftelsen gir økonomisk støtte til kvinnelige doktorgradsstudenter ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 59 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- kvinnelig doktorgradsstudent ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 

Søknadsfrist er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Finn Wilhelmsens stiftelse

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Finn Wilhelmsens Stiftelse Stiftelsen tar imot søknader om støtte til medisinsk forskning og kulturelle formål knyttet til Tønsberg og…

Les mer...

Lukk

 

Finn Wilhelmsens Stiftelse

Stiftelsen tar imot søknader om støtte til medisinsk forskning og kulturelle formål knyttet til Tønsberg og Nøtterøy.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelige stipend
- Bidrag til dekning av utgifter til konkrete prosjekter, arrangementer
- Studiestøtte

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000-200 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.

HVEM KAN SØKE?

Søknaden må falle inn under en følgende kategorier
1) Medisinsk forskning
2) Kulturelt formål
3) Studier

Personer som representerer konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner som faller inn under stiftelsens formål oppfordres til å søke.

Søknaden må være knyttet til Tønsberg og/eller Nøtterøy.

Følgende vedlegg bes lastes opp i det elektroniske søknadsskjemaet hvis aktuelle

- CV med vitnemål, attester, annet
- Et resymé om organisasjonen det søkes for
- Fra organisasjonen: relevante attester, presseklipp/medieomtale, e. l.
- Bekreftelse på opptak til studiested

Søknader om støtte til studier må legge ved opptaksbevis. Søknader uten opptaksbevis vil ikke bli vurdert. Det er dessverre ikke mulig å ettersende dokumenter. Søknader kan fremmes når som helst i løpet av studiet.

Stiftelsen tar kun imot søknader elektronisk via UNIFORs søknadssystem.

Søknadsfrist er 15.april/15. oktober

Søkere kan forvente å få svar på sine søknader medio juli/medio desember.

 

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post.

Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

George Sautreaus legat

Søknadsfrist: 15.10.2023
  George Sautreaus legat Stiftelsen gir økonomiske bidrag til minimum et semesters opphold i Frankrike for norske studenter tilknyttet Universitetet…

Les mer...

Lukk

 

George Sautreaus legat

Stiftelsen gir økonomiske bidrag til minimum et semesters opphold i Frankrike for norske studenter tilknyttet Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det er mulig å søke om inntil kr 180 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være norsk student ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om å studere minimum et semester i Frankrike

HVA SKAL SØKNADSTEKSTEN INNEHOLDE?

Du må oppgi opplysninger om

        - alder

        - studier

        - avlagte eksamener med resultater

        - planer for oppholdet i Frankrike

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Grini-fangers Kulturfond

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Grini-fangers Kulturfond Fondet gir støtte til én eller flere høyt begavede unge skapende kunstnere eller vitenskapsmenn ved Universitetet i…

Les mer...

Lukk

 

Grini-fangers Kulturfond

Fondet gir støtte til én eller flere høyt begavede unge skapende kunstnere eller vitenskapsmenn ved Universitetet i Oslo.

STØTTE KAN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

- Kunstnerstipend

Det er mulig å søke om inntil kr 40 000. 

HVEM KAN SØKE?

Fondet tar imot søknader fra kunstnere og vitenskapsmenn på tvers av fakultetene ved Universitetet i Oslo.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Grosserer, cand. jur. Halvdan Bjørums legat

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Grosserer, cand. jur. Halvdan Bjørums legat Legatet gir stipend til geologisk og mineralogisk forskning, fortrinnsvis innen industrimineralsektoren. STØTTEN GIS…

Les mer...

Lukk

 

Grosserer, cand. jur. Halvdan Bjørums legat

Legatet gir stipend til geologisk og mineralogisk forskning, fortrinnsvis innen industrimineralsektoren.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Stipend gis hovedsakelig i størrelsesordenen kr 50 000 – kr 100 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. 

 

HVEM KAN SØKE?

Du må drive med geologisk eller mineralogisk forskning.

 

Søknadsfristen er 15. oktober. 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi Stiftelsen gir økonomisk støtte til studiet…

Les mer...

Lukk

 

Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi

Stiftelsen gir økonomisk støtte til studiet av geologi og fysisk geografi.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

- Pris/belønning

Det er mulig å søke om inntil kr 71 000.

HVEM KAN SØKE?

Du 

- søker støtte til aktivitet tilknyttet studiet geologi eller fysisk geografi

- er under 35 år

- har ikke mottatt stipend fra stiftelsen tidligere

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Hedvig og Kristian Winterhjelms legat

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Hedvig og Kristian Winterhjelms legat Stiftelsen deler ut vitenskapelige stipend innen dramatisk kunst eller dramatisk litteratur ved Universitetet i…

Les mer...

Lukk

 

Hedvig og Kristian Winterhjelms legat

Stiftelsen deler ut vitenskapelige stipend innen dramatisk kunst eller dramatisk litteratur ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 39 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være tilknyttet Universitetet i Oslo

- jobbe med/studere dramatisk kunst eller dramatisk litteratur

Studenter på hovedfagsnivå kan også komme i betraktning.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat Stiftelsen deler ut stipend til doktorgradsstipendiater ved UiO eller Veterinærhøgskolen som har tatt avsluttende høyere eksamen,…

Les mer...

Lukk

 

Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat

Stiftelsen deler ut stipend til doktorgradsstipendiater ved UiO eller Veterinærhøgskolen som har tatt avsluttende høyere eksamen, og som ønsker å innlede/avslutte en forskerutdanning.

STØTTEN GIS I FORM AV

- kvalifiseringsstipend

- avslutningsstipend

Stipend utbetales kun via arbeidsgiver og det er følgelig ikke satt begrensninger ift maks søknadsbeløp. Vanlige stipendstørrelser ligger for øvrig på inntil kr 100 000. Høyere stipendbeløp kan vurderes ved særdeles kvalifiserte søknader. 

HVEM KAN SØKE I ÅR? 

Du må 

- være doktorgradsstipendiat ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (kun botanikk), Det juridiske fakultet, Det medisinske fakultet eller Veterinærhøgskolen

- ha tatt avsluttende høyere eksamen 

- være fast ansatt i minimum 50 % stipendiatstilling enten ved UiO

- ha konkrete planer om å innlede/avslutte en forskerutdanning

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Ingmund Kirkeruds legat

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Ingmund Kirkeruds legat Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning innenfor fremmede kulturer og samfunn. STØTTEN GIS I FORM AV…

Les mer...

Lukk

 

Ingmund Kirkeruds legat

Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning innenfor fremmede kulturer og samfunn.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 39 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- drive med forskning innen fremmede kulturer og samfunn

- være forsker eller doktorgradstudent ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Legatet ”Patrick Geddes-samlingen”

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Legatet ”Patrick Geddes-samlingen” Legatet gir støtte til arkitekter, samfunnsplanleggere og forskere som driver med prosjekter og forskning som fremmer…

Les mer...

Lukk

 

Legatet ”Patrick Geddes-samlingen”

Legatet gir støtte til arkitekter, samfunnsplanleggere og forskere som driver med prosjekter og forskning som fremmer og formidler nærmiljøvern og tverrfaglig forskning omkring helhetlig helse og trivsel, fortrinnsvis i samsvar med Patrick Geddes´ ånd og ideer. Det er en fordel om søker kan utdype hvordan søknaden kan sees i tråd med dette. 

Legatet gir også støtte til publikasjoner av resultater av forskning i samfunnsplanlegging. Publikasjoner som er direkte knyttet til Patrick-Geddes-samlingens dokumenter har fortrinnsrett dersom søkerne for øvrig står likt.

STØTTEN GIS I FORM AV

- vitenskapelig stipend

- publikasjonsbidrag

Det er mulig å søke om inntil kr 41 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være arkitekt, samfunnsplanlegger og/eller forsker

- arbeide med et prosjekt eller forskning som fremmer og formidler nærmiljøvern og/eller tverrfaglig forskning om helhetlig helse og trivsel.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i samfunnsøkonomisk analyse ved Universitetet i Oslo

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i samfunnsøkonomisk analyse ved Universitetet i Oslo Stiftelsen gir vitenskapelige stipend…

Les mer...

Lukk

 

Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i samfunnsøkonomisk analyse ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen gir vitenskapelige stipend til samfunnsøkonomiske analyser innenfor handel, markeder, konkurranse og offentlig regulering.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 100 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- være tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

- drive med samfunnsøkonomiske analyser innenfor handel, markeder, konkurranse og offentlig regulering

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Norsk Oxford – stipendium ved Wadham College eller Norway Scholarship

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Norsk Oxford – stipendium ved Wadham College eller Norway Scholarship Stiftelsen gir økonomisk støtte til én students studieår 2024/…

Les mer...

Lukk

 

Norsk Oxford – stipendium ved Wadham College eller Norway Scholarship

Stiftelsen gir økonomisk støtte til én students studieår 2024/ 2025 ved Wadham College ved University of Oxford.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det skal deles ut et stipend tilsvarende kr 150 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være student ved eller nylig uteksaminert fra Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om å studere ved Wadham College (klikk her for liste over studieemner)

Studenter på alle studienivåer kan søke. Det anses som en fordel å søke med hensikt å ta en grad.

SØKNADEN MÅ INNEHOLDE FØLGENDE VEDLEGG

- søknadstekst skrevet på engelsk

- vitnemål / karakterutskrift

- informasjon om personlig og faglig potensial

- anbefaling fra veileder / vitenskapelig ansatte ved UiO

- referanser

Vedleggene lastes opp i UNIFORs elektronisk søknadsskjema under punktet "Andre vedlegg"

Ved spørsmål om din søknads innhold kan stipendkomiteens leder, Iver B. Neumann, kontaktes på e-post: ibneumann@fni.no 

Søknadsfrist er 15. oktober

 

For planlagte engelsk studier i Oxford, England, informerer UNIFOR om at det også er mulig å søke om stipend fra Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat (klikk her) Stiftelsen har søknadsfrist 15. oktober. 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Norske kvinnelige akademikeres stipendiefond til Ellen Gleditsch` Minne

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Norske kvinnelige akademikeres stipendiefond til Ellen Gleditsch` Minne Fondet gir stipend til kvinnelige akademikere til videre utdannelse og forskning.…

Les mer...

Lukk

 

Norske kvinnelige akademikeres stipendiefond til Ellen Gleditsch` Minne

Fondet gir stipend til kvinnelige akademikere til videre utdannelse og forskning.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det er mulig å søke om inntil kr 40 000.

HVEM KAN SØKE?

Fondet tar imot søknader fra kvinnelige akademikere til videre utdannelse og forskning, uavhengig av tilhørighet til institusjon.


Vi vil i år prioritere å dele ut ett eller flere stipender til kandidater med følgende profil:

- Du er PhD-kandidat

- Du søker støtte til kortere utenlandsopphold

- Du kan bekrefte reisens vitenskapelig relevans ved deltakelse på kurs, konferanse, kongress, seminar, e.l.


Søknadene vil vurderes på bakgrunn av

- utenlandsoppholdets relevans for din forskning og/eller videreutdanning

- utenlandsoppholdets gjennomførbarhet ved fremlegging av konkrete planer

- det presenterte budsjettet

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Orlaug L. Merkesdals legat

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Orlaug L. Merkesdals legat Stiftelsen gir økonomisk støtte til geologer. STØTTEN GIS I FORM AV  - Vitenskapelig stipend Det…

Les mer...

Lukk

 

Orlaug L. Merkesdals legat

Stiftelsen gir økonomisk støtte til geologer.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 295 000.

STIPENDET KAN BENYTTES TIL 

- fremme av forskning

- studier knyttet til geologi

- utenlandsopphold ved relevante institusjoner

- vitenskapelige reiser

- vitenskapelige møter

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- geolog i fast stilling ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

eller

- ph. d- kandidat, postdoktorer eller mastergradsstudent innen faget geologi ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

HVA SKAL SØKNADEN INNEHOLDE?

- CV

- ved konferansedeltakelse må abstrakt av foredrag/poster/innlegg foreligge

- ph.d.-kandidater må legge ved en skriftlig anbefaling fra en veileder (lastes opp som relevant dokument under feltet "Andre vedlegg")

- ved utenlandsopphold ved en relevant institusjon må det fremlegges invitasjonsbrev fra institusjonen (lastes opp som relevant dokument under feltet "Andre vedlegg")

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

 

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Otto Løvenskiolds Legat

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Otto Løvenskiolds Legat Legatet gir økonomisk støtte til juridiske kandidater ved studieopphold i utlandet. STØTTEN GIS I FORM AV…

Les mer...

Lukk

 

Otto Løvenskiolds Legat

Legatet gir økonomisk støtte til juridiske kandidater ved studieopphold i utlandet.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det er mulig å søke om inntil kr 82 000.


HVEM KAN SØKE?

Du må

- være jurist uteksaminert fra et norsk universitet

- ha konkrete planer om studieopphold i utlandet

- være bosatt i Norge ved søknadstidspunktet

- være 38 år eller yngre ved tidspunkt for tildeling (oktober-november 2023)


KANDIDATER SOM KAN KOMME I BETRAKTNING

- jurister som skal utføre rettsvitenskapelig forskning

- jurister som er ansatt i forvaltningen, diplomatiet eller domstolene og har vært det i minst ett år, og som ønsker videre utdanning for slikt arbeid.

Søkere som er uteksaminert fra, eller har forskerstilling ved, Universitetet i Oslo, har fortrinnsrett dersom søkerne for øvrig står likt.

  

Søknadsfristen er 15. oktober.

 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Overrettssakfører J.H.H. Meyers legat

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Overrettssakfører J.H.H. Meyers legat Legatet gir økonomisk støtte til fortjente, interesserte og lærelystne unge arbeidere ved mekaniske verksteder i…

Les mer...

Lukk

 

Overrettssakfører J.H.H. Meyers legat

Legatet gir økonomisk støtte til fortjente, interesserte og lærelystne unge arbeidere ved mekaniske verksteder i Tønsberg.

Det er mulig å søke om stipend på inntil 50 000 kr. 

STØTTEN GIS I FORM AV

- stipend ifm. utdannelse
- reisestipend til opphold ved andre mekaniske verksteder (inn- og utland)
- reisestipend til opphold ved teknisk skole eller annen teknisk læreanstalt (inn- og utland)

HVEM KAN SØKE

Du må

- være ansatt eller lærling ved et mekanisk verksted i Tønsberg

Søknader ved et eventuelt verksted i Kaldnes-området gis fortrinnsrett ved ellers like søknader.

Det er mulig å søke selv om man har mottatt stipend tidligere.

Søknader bør inneholde et anbefalingsbrev fra en overordnede ved det aktuelle verkstedet.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Professor Didrik Arup Seips fond

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Professor Didrik Arup Seips fond Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning innen norsk språkhistorie ved Universitetet i Oslo. STØTTEN…

Les mer...

Lukk

 

Professor Didrik Arup Seips fond

Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning innen norsk språkhistorie ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

STØTTEN SKAL GÅ TIL

- forskningsperioder for fast vitenskapelig ansatte som forsker innenfor nevnte området

- utgivelser som kan belyse norsk språkhistorie

- språkvask

- doktorander og forskningsassistanse innenfor området

Det er mulig å søke om inntil kr 123 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- være forsker eller stipendiat ved Universitetet i Oslo

- drive med forskning innen norsk språkhistorie ved Universitetet i Oslo

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Professor Dr. Agnes Mathilde Wergelands legat

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Professor Dr. Agnes Mathilde Wergelands legat Legatet gir økonomisk støtte til kvinnelige studenter til studier om Norges forhold til…

Les mer...

Lukk

 

Professor Dr. Agnes Mathilde Wergelands legat

Legatet gir økonomisk støtte til kvinnelige studenter til studier om Norges forhold til USA.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det er mulig å søke om inntil kr 50 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- kvinne

- immatrikulert ved Universitetet i Oslo og studere eller ha studert historie der

RELEVANTE TEMAER FOR STIPENDER ER 

- historie

- befolkning

- handelssamkvem

- tollpolitikk

- mellomfolkelig forbindelse generelt

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Professor Morgenstiernes fond

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Professor Morgenstiernes fond Stiftelsen vil i år dele ut stipend til én (unntaksvis to) forsker(e) innen humaniora ved Universitetet i…

Les mer...

Lukk

 

Professor Morgenstiernes fond

Stiftelsen vil i år dele ut stipend til én (unntaksvis to) forsker(e) innen humaniora ved Universitetet i Oslo

STØTTEN GIS I FORM AV:

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 77 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- forsker innen humaniora ved Universitetet i Oslo

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Professor Rathkes, Professor R. Collett og Professor N. Willes legat

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Professor R. Collett og Professor N. Willes legat Stiftelsen gir reisestipend til yngre forskere ved Universitetet i Oslo i…

Les mer...

Lukk

 

Professor R. Collett og Professor N. Willes legat

Stiftelsen gir reisestipend til yngre forskere ved Universitetet i Oslo i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser av Norges plante- og dyreliv.

STØTTEN GIS I FORM AV

- reisestipend

- vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 32 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- være yngre forsker ved Universitetet i Oslo

- drive med relevante vitenskapelige undersøkelser av Norges plante- og dyreliv

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat Legatet gir økonomisk støtte til forskning innen litteratur og språk. STØTTEN GIS…

Les mer...

Lukk

 

Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat

Legatet gir økonomisk støtte til forskning innen litteratur og språk.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 369 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- drive med forskning innen litteratur og språk

- være forsker tilknyttet Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Rektor M. Nygaard og Hartvig Lassens legat

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Rektor M. Nygaard og Hartvig Lassens legat Stiftelsen deler i år ut stipender til studenter som studerer norsk språk.…

Les mer...

Lukk

 

Rektor M. Nygaard og Hartvig Lassens legat

Stiftelsen deler i år ut stipender til studenter som studerer norsk språk.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 38 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være student innen norsk språk ved Universitetet i Oslo (omfatter språket i Norge i fortid og/eller nåtid)

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Robert og Ella Wenzins legat ved Universitetet i Oslo

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Robert og Ella Wenzins legat ved Universitetet i Oslo Stiftelsen gir økonomisk støtte til vitenskapelig forskning ved Universitetet i…

Les mer...

Lukk

 

Robert og Ella Wenzins legat ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen gir økonomisk støtte til vitenskapelig forskning ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det er totalt satt av kr 464 000 til årets tildeling. Hvert fakultet har derfor i utgangspunktet totalt kr 116 000 til fordeling på kvalifiserte søkere. 

HVEM KAN SØKE?

I 2023 er kandidater fra følgende fakulteter ved Universitetet i Oslo velkomne til å søke

- Det juridiske fakultet
- Det samfunnsvitenskapelige fakultet
- Det medisinske fakultet
- Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Studenter på mastergradsnivå kan komme i betraktning.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

S. G. Sønneland Foundation, Oslo

Søknadsfrist: 15.10.2023
  S. G. Sønneland Foundation, Oslo Stiftelsen lyser ut midler til forskning innen fysikk, kjemi, og biologi ved Universitetet i…

Les mer...

Lukk

 

S. G. Sønneland Foundation, Oslo

Stiftelsen lyser ut midler til forskning innen fysikk, kjemi, og biologi ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 295 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- forsker innen fysikk, kjemi eller biologi

- tilknyttet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

Mastergradsstudenter i fysikk, kjemi og biologi kan også søke om stipend fra legatet.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning som fremmer utviklingen av…

Les mer...

Lukk

 

Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat

Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning som fremmer utviklingen av landets næringsveier, særlig innenfor områdene jordbruk, fiskerier, meteorologi og kjemi.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 223 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være forsker eller doktorgradsstudent innen et av følgende områder

- jordbruk

- fiskeri

- meteorologi

- kjemi

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Stiftelsen til fordel for psykisk utviklingshemmede i Tønsberg kommune

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Stiftelsen til fordel for psykisk utviklingshemmede i Tønsberg kommune Stiftelsen tilgodeser psykisk utviklingshemmede i Tønsberg kommune. Stiftelsen ønsker å…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen til fordel for psykisk utviklingshemmede i Tønsberg kommune

Stiftelsen tilgodeser psykisk utviklingshemmede i Tønsberg kommune. Stiftelsen ønsker å støtte tiltak og aktiviteter for økt livskvalitet som det offentlige ikke dekker.

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000 kr - 150 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Det skal totalt deles ut inntil 150 000 kr. 

STØTTEN GIS I FORM AV

- prosjektstøtte
- aktivitetsstøtte
- bidrag

HVEM KAN SØKE?

Enkeltpersoner og organisasjoner inviteres til å søke.

Ved ellers like søknader, vil stiftelsen prioritere å støtte større, konkrete tiltak, prosjekter og aktiviteter som faller inn under formålet.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Stiftelsen til støtte for allmennyttige, religiøse og kulturelle formål i Tønsberg kommune

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Stiftelsen til støtte for allmennyttige, religiøse og kulturelle formål i Tønsberg kommune Stiftelsen støtter allmennyttige, religiøse og kulturelle formål…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen til støtte for allmennyttige, religiøse og kulturelle formål i Tønsberg kommune

Stiftelsen støtter allmennyttige, religiøse og kulturelle formål i Tønsberg kommune.

Aktuelle aktiviteter er

- korsang, orkestre, musikkorps og oppførelse av kirkemusikk i kirker. 15 % av stiftelsens midler øremerkes hvert år dette punktet. Dette tilsvarer i år 15 000 kr. Kor tilknyttet Tønsberg Domkirke har fortrinnsrett ved ellers like søknader.
- kirkelig ungdoms- og menighetsarbeid
- tiltak som kommer barn og unge til gode
- tiltak i regi av humanitære eller religiøse organisasjoner, fortrinnsvis til 1) Tønsberg domkirke, 2) Frelsesarmeens arbeid i Tønsberg og 3) Tønsberg Menighetspleie

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 5 000 kr - 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Det skal totalt deles ut inntil 86 000 kr.

STØTTEN GIS I FORM AV

- prosjektstøtte
- aktivitetsstøtte
- bidrag

HVEM KAN SØKE?

Stiftelsen støtter i første rekke konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner som faller inn under formålet.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Stiftelsen til støtte for velferdstiltak i Tønsberg Kommune, Velferdstiltak i Tønsberg Kommune

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Stiftelsen til støtte for velferdstiltak i Tønsberg Kommune Stiftelsen deler ut Jens Holtungs gavefond til velferdstiltak som skal gagne eldre og…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen til støtte for velferdstiltak i Tønsberg Kommune

Stiftelsen deler ut Jens Holtungs gavefond til velferdstiltak som skal gagne eldre og mental helse i det geografiske området som utgjør tidligere Re kommune.

Tidligere Re kommune besto av følgende kirkesokn: Våle, Ramnes, Fon, Vivestad og Undrumsdal. Klikk her for kart.

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 10 000 kr - 100 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader / prosjekter kan unntaksvis tildeles større beløp.

STØTTEN GIS I FORM AV

- aktivitetsstøtte
- bidrag
- stipend

HVEM KAN SØKE?

Enkeltpersoner og organisasjoner inviteres til å søke.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Stiftelsen til støtte for velferdstiltak i Tønsberg Kommune, Velferdstiltak tidligere Re kommune

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Stiftelsen til støtte for velferdstiltak i Tønsberg Kommune Stiftelsen deler ut Jens Holtungs gavefond til velferdstiltak som skal gagne eldre og…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen til støtte for velferdstiltak i Tønsberg Kommune

Stiftelsen deler ut Jens Holtungs gavefond til velferdstiltak som skal gagne eldre og mental helse i det geografiske området som utgjør tidligere Re kommune.

Tidligere Re kommune besto av følgende kirkesokn: Våle, Ramnes, Fon, Vivestad og Undrumsdal. Klikk her for kart.

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 10 000 kr - 100 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader / prosjekter kan unntaksvis tildeles større beløp.

STØTTEN GIS I FORM AV

- aktivitetsstøtte
- bidrag
- stipend

HVEM KAN SØKE?

Enkeltpersoner og organisasjoner inviteres til å søke.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Thorleif Dahls legat for historisk forskning

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Thorleif Dahls legat for historisk forskning Stiftelsen gir økonomisk støtte til aktiviteter innen historisk forskning. STØTTEN GIS I FORM…

Les mer...

Lukk

 

Thorleif Dahls legat for historisk forskning

Stiftelsen gir økonomisk støtte til aktiviteter innen historisk forskning.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 94 000.

HVEM KAN SØKE?

Aktuelle kandidater må drive med forskningsaktiviteter innen fagfeltet historie. 

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Tiltaksfondet for pedagogisk og spesialpedagogisk forskning

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Tiltaksfondet for pedagogisk og spesialpedagogisk forskning Stiftelsen gir økonomisk støtte til 1) pedagogisk grunnforskning ved Institutt for pedagogikk ved…

Les mer...

Lukk

 

Tiltaksfondet for pedagogisk og spesialpedagogisk forskning

Stiftelsen gir økonomisk støtte til

1) pedagogisk grunnforskning ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo og

2) til utprøvingstiltak, særlig innenfor spesialpedagogikk, i regi av norske universiteter (inkludert Universitetet i Oslo) og høgskoler.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 54 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må drive med

 - pedagogisk grunnforskning ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo

eller

- utprøvingstiltak i regi av et norsk universitet eller høgskole

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Tønsberg kommunes stiftelse til fordel for forskjønnelse av Tønsberg by og omegn

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Tønsberg kommunes stiftelse til fordel for forskjønnelse av Tønsberg by og omegn Stiftelsen gir bistand til forskjønnelse av Tønsberg…

Les mer...

Lukk

 

Tønsberg kommunes stiftelse til fordel for forskjønnelse av Tønsberg by og omegn

Stiftelsen gir bistand til forskjønnelse av Tønsberg og omegn.

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 5 000 kr - 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Det skal totalt deles ut inntil 71 000 kr. 

Minimum 40 % av årets midler, dvs 28 000 kroner, er øremerket tiltak i Sem sogn. Det kom ikke inn søknader til denne kategorien i 2022. Gode søknader fra Sem sogn vil derfor prioriteres i 2023. 

STØTTEN GIS I FORM AV

- prosjektstøtte

- aktivitetsstøtte

- bidrag

HVEM KAN SØKE?

Stiftelsen støtter i første rekke konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner som faller inn under formålet. Dette omfatter treplanting i byen, oppføring, bevarelse eller kunstnerisk eller annen utsmykning av kommunale eller offentlige bygninger og anlegg, f.eks. kirker, skoler, forsamlingslokaler for foreninger m.m.


Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Tønsberg kommunes utdanningsstiftelse

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Tønsberg kommunes utdanningsstiftelse Stiftelsen gir økonomisk støtte til utdanning og velferdstiltak til barn og unge i Tønsberg kommune. DET…

Les mer...

Lukk

 

Tønsberg kommunes utdanningsstiftelse

Stiftelsen gir økonomisk støtte til utdanning og velferdstiltak til barn og unge i Tønsberg kommune.

DET GIS STØTTE TIL

- utdanning for elever i grunnskole og videregående skole
- utdannelse av ungdom til ungdomsledere osv. innenfor Den Norske Kirke
- Tønsberg Sangforening
- lærere i grunnskolen som ønsker å delta i kurs mv.
- velferdstiltak for barn og unge i Tønsberg, inkludert velferdstiltak i kommunale barnehager og grunnskole

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 5 000 kr - 30 000 kr. Det skal totalt deles ut inntil 33 000 kr.

STØTTEN GIS I FORM AV

- studentstipend
- prosjektstøtte
- aktivitetsstøtte
- bidrag

HVEM KAN SØKE?

Enkeltpersoner og organisasjoner inviteres til å søke.

Ved ellers like søknader, vil stiftelsen prioritere å støtte større, konkrete tiltak, prosjekter og aktiviteter som faller inn under formålet.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Torgny Segerstedts forelesningsfond slått sammen med Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Torgny Segerstedts forelesningsfond slått sammen med Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter Stiftelsen gir økonomisk støtte til ansatte ved…

Les mer...

Lukk

 

Torgny Segerstedts forelesningsfond slått sammen med Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter

Stiftelsen gir økonomisk støtte til ansatte ved Universitetet i Oslo til dekning av utgifter i forbindelse med besøk av gjesteforelesere fra de andre nordiske land.

STØTTEN GIS I FORM AV:

- Bidrag

Bidrag gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000 kr - 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- være ansatt ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om å invitere gjesteforeleser fra et av de andre nordiske land

Følgende land anses som "de andre nordiske land": Sverige, Finland, Danmark og Island.

 

Søknadsfristen er 15.oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
okt 2023

Wilhelm Andreas Wexels legat

Søknadsfrist: 15.10.2023
  Wilhelm Andreas Wexels legat Legatet deler ut stipend til teologistudenter ved Universitetet i Oslo. STØTTEN KAN GIS I FORM…

Les mer...

Lukk

 

Wilhelm Andreas Wexels legat

Legatet deler ut stipend til teologistudenter ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN KAN GIS I FORM AV

- Studentstipend

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det er mulig å søke om inntil kr 43 000. 

HVEM KAN SØKE?

Teologistudenter ved Universitetet i Oslo er velkomne til å søke om stipend.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

18
okt 2023

Centre for Advanced Study (CAS) at The Norwegian Academy of Science and Letters, CAS project applications

Søknadsfrist: 18.10.2023
Call for Applications for CAS Research Grant 2025/2026 The Centre for Advanced Study (CAS) invites researchers to pursue excellent, fundamental,…

Les mer...

Lukk

Call for Applications for CAS Research Grant 2025/2026

The Centre for Advanced Study (CAS) invites researchers to pursue excellent, fundamental, curiosity-driven research in Oslo during the 2025/2026 academic year. Assemble your international dream team of prominent researchers and apply for a research stay at CAS.

Each year, we host three research groups working within and across the following fields:

       - Humanities/Theology
       - Social sciences/Law
       - Natural sciences/Medicine/Mathematics

The research groups stay at CAS, situated at the stately premises of The Norwegian Academy of Science and Letters in Oslo, for one academic year. Each project receives a grant of roughly NOK 3.2 million.

There are no laboratory facilities at CAS. However, projects involving laboratory work, field work and data collection are welcome to apply to develop the theoretical aspects of their research. Laboratory work, field work and data collection must take place either before the stay at CAS or at another suitable place during the stay.

Researchers who have ongoing laboratory activities at their home institutions during their stay at CAS, should consider carefully how these can be handled on the day-to-day basis by one or more junior researchers as part of their training. These younger researchers may then in turn be included as part of the research environment established at CAS if this is in accordance with the overall plan for the stay at CAS.

Who may apply?

Only faculty members who hold permanent, full-time, tenured academic positions at CAS' partner institutions in Norway are eligible to apply. The applicants will function as principal investigator (PI) and will assemble and lead their research group at CAS. In order to share leadership responsibilities, it is advisable to have a co-PI. The co-PI must also hold a permanent, full-time, tenured academic position at one of CAS' partner institutions. The PIs can invite prominent researchers from around the world to participate in their projects. PIs are encouraged to include Ph.D. candidates or postdoctoral fellows for career development and mentorship.

CAS is modelled to further daily intellectual dialogue. The agreements between the Centre and our partner institutions guarantee that PIs and group members employed in tenured academic positions at these institutions will be granted sabbatical leave with full salary during their stay at CAS. 

Scholars not employed by one of the Centre’s partner institutions are normally expected to use their sabbatical leave during their stay at CAS. For researchers for whom this is not a possibility, a portion of the project’s budget may be used to cover teaching replacement costs.

The project participants’ stay at CAS vary from a few months to an entire year. PIs must be based at CAS for the duration of the academic year, which runs from 15 August to 30 June. If the project has two PIs, they may during shorter periods of the academic year alternate leadership responsibility if their family situation, laboratory work requirements or central elements of the project make this necessary. The absent PI must participate remotely during such periods. Fellows are also expected to work full-time on topics relevant to the project while in residence at CAS.

What we offer: a generous service platform and a unique research infrastructure

CAS provides a unique research infrastructure, an extensive service platform and an inspiring, collegial atmosphere. This includes:

- Five office spaces in well-equipped offices for single or double occupancy.
- Well-equipped seminar rooms with video conferencing equipment.
- IT and library services.
- Assistance with conference and workshop planning.
- Subsidised lunch in the Centre’s Turret room for all fellows.
- Pleasant accommodations within walking distance of the Centre (for researchers not based in the Oslo area).
- Help with finding kindergartens or schools (for visiting researchers bringing their children).

What does the funding cover?

The current budget frame for each project is NOK 3,200,000. The funds can cover:

- Teaching replacement costs for scholars not associated with CAS’ partner institutions and who have no sabbatical leave.
             - Note: CAS does not pay overhead, but it is possible to cover an administration fee.
- Conferences, seminars and workshops organised as part of the group’s accomplishments during the stay at CAS.
- Travel and accommodation* expenses for visiting fellows and their accompanying family members.
             -
Note: CAS only covers economy class tickets.
- Visits from prominent scholars for internal seminars.
- Travel expenses for family members visiting while the fellow is in residence at the Centre.
- Childcare and school expenses for visiting researchers bringing their children.
- Research assistance for conferences and seminars, limited to a maximum of two months’ work.
- Other expenses, which may include social expenses, special equipment and supplies.

* CAS rents apartments in the vicinity of the Centre for fellows who live more than 40 km from CAS (as long as the Fellow for tax purposes is to be regarded as a commuter). The current monthly rates are:

- 1 bedroom: NOK 22,000
-  2 bedrooms: NOK 26,000
- 3 bedrooms: NOK 30,000

PIs who have their residence more than 40 km from CAS may apply for commuter accommodation in Oslo provided by the Centre. Please contact CAS for more information. CAS’ operating budget will cover any such costs, and they therefore do not need to be included in the project budget.

How to apply

Applicants for the academic year of 2025/2026 must submit a complete application through the application portal UNIFOR

Required templates are available in the application portal.

The deadline for submitting applications is 18 October 2023.

All documents must be written in English and submitted as PDF files.

Successful applicants will:

- Submit a proposal that clearly illustrates the project's potential as a contribution to excellent, fundamental research.
- Describe how the research at CAS will be led and organised to achieve the objectives of the project.

The application must contain:

- A full project description written for specialists in your field (max. 10 A4 pages).
- A CV (for each PI). Each project can have a maximum of two PIs. The PI not submitting the application must sign a letter of intent (click here) confirming their participation.
             - Note: The following CV template must be used. Download the template here >

- A letter of support from the head of each PI’s department (max. one A4 page).
             - Note: At minimum, the letter must confirm that you will keep your salary, and that you will be released from other duties during your period as a PI at CAS. We also advise that the letter include a                short description of how the project will strengthen and generate value to the research environment at your home institution, even after the year at CAS has concluded.

- A short CV (max. one A4 page) and a signed letter of intent (click here)for up to four core members whom you intend to invite to long-term stays at CAS.
             - Note: Please do not submit CVs for any other group members whom you intend to invite to CAS.

- A short list of other colleagues involved in the project, describing their background, merits and how they will contribute to the project.
- A preliminary budget.
             - Note: The following budget template must be used. Download the template here >

In the relevant fields in the application form in the portal, you must fill out the following:

- A project abstract (approximately 100 words).
- Primary and secondary objectives of the project (approximately 100 words).
- A description of how a year at CAS will benefit the project (approximately 300 words).

- A detailed work plan for the year at CAS.
- An ethical self-assessment (approximately 200 words).
             -
Note: Please read CAS’ guidelines for ethics in research >

We encourage all applicants to have all documents, attachments and texts finalised and converted to the right format before registering their application in the portal.

Other requirements:

If the project requires pre-approval from the Norwegian Data Protection Authority, the Regional Committees for Medical and Health Research Ethics, or a similar body, this must be secured by 21 November 2023. Documentation of pre-approval must be submitted as part of the project description in the application portal, or sent by email to Rune Flaten, rune.flaten@cas-nor.no.

For information about the requirements for the project while at CAS, see ‘Framework and Requirements for the Project.’

The selection process

Applications that meet our requirements, standard and format will be subject to international peer review.

The Board of Directors will make the final selection in June 2024. CAS will assist PIs during the planning phase leading up to the groups’ arrival at the Centre in August 2025.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us at admin@cas-nor.no.

 

CAS has recently revised its applications process and its application form in UNIFOR’s electronic application system. If something is unclear or missing, please let us know.

Søk her

Utlysning

01
nov 2023

Advokat Thorvald Meyer og hustru Elsa Margrethe Meyers musikklegat

Søknadsfrist: 01.11.2023
  Advokat Thorvald Meyer og hustru Elsa Margrethe Meyers musikklegat Legatet støtter særlige talentfulle elever ved Norges musikkhøgskole, andre musikkstuderende…

Les mer...

Lukk

 

Advokat Thorvald Meyer og hustru Elsa Margrethe Meyers musikklegat

Legatet støtter særlige talentfulle elever ved Norges musikkhøgskole, andre musikkstuderende og unge kunstnere til videre utdannelse. Stipend gis til dekke av et studieopphold av rimelig varighet innen-/utenlands ved en høyere musikkinstitusjon eller hos en autoritet.

Fagområder som støttes er

    - fiolin
    - klaver
    - sang

Samme person kan tildeles stipendet inntil 3 – tre – ganger.

Det bevilges inntil 50 000 kr til det enkelte formål

Søknadskriterier

Søker må være musikkstuderende med planer om videre utdannelse ved tidspunktet for søknaden. Søker må oppgi planlagte studieopphold og/eller studieprogram og instrument i søknadskjemaet.

Søknaden skal fremmes gjennom UNIFORs søknadsportal og må inneholde:

 • kort beskrivelse av formålet og begrunnelse for søknaden
 • oversikt over planlagte utgifter
 • CV
 • 15-20 min opptak
 • opplysning om søkerens kontonummer og organisasjonsnummer

Vi gjør oppmerksom på at stipendinntekter på over 10 000, som tas som lønn, er skattepliktige.

Støtten kan bortfalle eller avkortes dersom søker mottar støtte til samme formål fra annen kilde. De som har fått bevilget støtte, skal skrive en kort rapport på maks en side, som også inneholder et regnskap og kvitteringer.

 

Søknadsfrist er 15. mai og 1. november.

Normal svartid er 4-6 uker etter søknadsfrist

 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt. 

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

01
nov 2023

Direktør Throne Holsts stiftelse for ernæringsforskning

Søknadsfrist: 01.11.2023
  CALL FROM THE THRONE HOLST NUTRITION RESEARCH FOUNDATION FOR FUNDING IN 2024 Permanent academic staffs (including university lectorates) at…

Les mer...

Lukk

 

CALL FROM THE THRONE HOLST NUTRITION RESEARCH FOUNDATION FOR FUNDING IN 2024

Permanent academic staffs (including university lectorates) at the Department of Nutrition, University of Oslo are invited to apply for funds to research projects within the field of nutrition for 2023. Academic staff in professor II positions can also apply. Academic staff who retire during 2024 are also invited to apply. Academic staff who have retired before 2024 are not entitled to apply.

For all applications it is required that the research activities shall be performed at the Department of Nutrition, and will contribute to further development of the scientific milieu at the Department. Only collaborative projects with other research groups at the department are eligible for funding. The nature of the collaboration must be clearly indicated in the application form. Only projects with clear nutrition relevance will, however, be funded. Scientific quality is the major criteria for evaluation.

Range of funding per application/project is between NOK 50.000-400.000

THE APPLICATION SHOULD INCLUDE

1. The completed electronic application form.

2. A project description (maximum 7 pages, excluding references).
Upload the project description as a PDF-file to the electronic application form in the specified field.

3. A clear description regarding the use of funding from THS the previous year.

4. For projects that received funding the previous year, please give a clear description of the status and scientific progression of the project in the new application.

5. CV and list of publications the last 5 years (2017-2023)

Upload the documents as PDF-files to the electronic application form in the specified fields.

Funding from Throne Holst Nutrition Research Foundation must be used within 2 years. Otherwise, the funded resources will be returned to the Throne Holst Nutrition Research Foundation.

 

The application must be submitted electronically

 

BY NOVEMBER 1, 2023

 

For questions regarding the call for applications, please contact Hege Berg Henriksen (h.b.henriksen@medisin.uio.no).

For technical support, please contact UNIFOR (unifor@unifor.no).

 

General information:

UNIFOR's application system sends automatic confirmations of received applications via email. If you have not received a confirmation of your application, you should check the status of the application. If the status is "Saved," it has not been received. If the status is "Submitted," it has been received.

In cases where applications cannot be submitted, it is usually due to firewalls blocking the use of UNIFOR's application system. In such cases, we recommend trying to submit the application using an alternative browser.

If you encounter problems submitting your application, please contact UNIFOR for guidance. UNIFOR is happy to provide application assistance during office hours throughout the application period. However, we cannot guarantee assistance if questions arise close to the application deadline, so you should apply well in advance of the deadline.

NOTE: Scholarships are intended to cover additional expenses (such as operating costs, travel expenses) to be tax-exempt.

As a general rule, UNIFOR's foundations do not provide support for general living expenses (rent, food, etc.). The foundations that can cover such expenses will specifically inform about this in their announcements. Such scholarships are subject to taxation.

 

Søk her

Utlysning

01
nov 2023

Norges musikkhøgskoles legat til beste for musikkstuderende

Søknadsfrist: 01.11.2023
  Norges musikkhøgskoles legat til beste for musikkstuderende Legatet støtter musikkstudenter ved Norges musikkhøgskole og andre formål ved NMH. Det…

Les mer...

Lukk

 

Norges musikkhøgskoles legat til beste for musikkstuderende

Legatet støtter musikkstudenter ved Norges musikkhøgskole og andre formål ved NMH. Det kan søkes om støtte til deltakelse på mesterklasser, kurs, prøvespill, konkurranser og andre aktiviteter som bidrar til å supplere studiene ved NMH. Støtten skal brukes til dekking av utgifter til reise og opphold, til kursavgift eller til andre utgifter knyttet til deltakelse på disse aktivitetene.

Det gis ikke støtte til konsertvirksomhet, turnéer og/eller fonograminnspilling eller - utgivelse.

Særskilte tildelinger

Benny Dahl-Hansens minnepris til studenter og stipendiater som ønsker å spesialisere seg innen fagområdet «historisk oppføringspraksis». Fagområdet dekker i denne sammenheng interpretasjonspraksis frem til 1900 og omfatter alle klassiske instrumenter. Velbegrunnede søknader utover denne avgrensningen kan unntaksvis støttes. Tildeling skjer etter samme kriterier som øvrige tilskudd fra Felleslegatet. Det deles ut i alt kr 50 000 hvert år.

Kjell Aksel Liers minnepris gis til harpestudenter etter samme kriterier som øvrige stipender, se under. Det kan søkes om støtte på opp til kr 20 000. Prisene kan deles mellom flere søkere.

Søknadskriterier

Det kan søkes om støtte på vegne av kammermusikkgrupper, band og ensembler. Vurdering og eventuell tildeling skjer likevel individuelt.

Søker må være student ved NMH ved tidspunktet for søknaden. Stipendiater har også adgang til å søke. Søker må oppgi studieprogram og instrument i søknadskjemaet.

Det kan søkes om støtte til flere prosjekter i samme søknadsrunde, men tildeling vil kun skje til ett prosjekt pr søker. Det er ingen begrensning for fornyet støtte fra legatet så lenge søker oppfyller kvalifikasjonskravene.

Søknaden skal fremmes gjennom UNIFORs søknadsportal og må inneholde:

 • kort beskrivelse av formålet og begrunnelse for søknaden
 • oversikt over planlagte utgifter
 • CV
 • opplysning om søkerens kontonummer og organisasjonsnummer

Vi gjør oppmerksom på at stipendinntekter på over 10 000, som tas som lønn, er skattepliktige.

Støtten kan bortfalle eller avkortes dersom søker mottar støtte til samme formål fra annen kilde. De som har fått bevilget støtte, skal skrive en kort rapport på maks en side, som også inneholder et regnskap og kvitteringer.

 

Søknadsfrist er 15. mai og 1. november.

Normal svartid er 4-6 uker etter søknadsfrist

 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt. 

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

02
nov 2023

The Minor Foundation for Major Challenges, LARGE GRANTS

Søknadsfrist: 02.11.2023
Click here for an overview of freequentley asked questions (FAQ).    The Minor Foundation for Major Challenges – larger grants…

Les mer...

Lukk

Click here for an overview of freequentley asked questions (FAQ). 

 

The Minor Foundation for Major Challenges – larger grants (step 1)

In this call for applications the foundation is looking for projects above EUR 10,000 – typically in the range of €20,000 to €200,000, although larger projects may be considered. The foundation will only consider applications that clearly fall under its strategy. Please consult the MFMC strategy carefully before considering submitting an application.

The application process for larger grants is in two steps. In the first step, you are welcome to submit a short pitch on behalf of your organization. After thorough evaluation by the foundation’s board, applicants may be invited to the second step, in which a full application will be submitted.

Step one of the application procedure may be completed electronically by clicking “Apply here”. In order to prepare your application ahead of time, click here to download a screenshot of the application form

 

Applicant with a Norwegian ID?

In order to submit an application to the Minor Foundation for Major Challenges your organization must submit a short description of the planned application to the secretary of the MFMC board. The purpose of the description is to determine whether or not your project clearly falls within the MFMC strategy and thus merits the attention of the board.

The secretary to the MFMC board, Mr. Tore Brænd, may be contacted at tore.braend@minor-foundation.no.

Please note that processing a description may take several days, and contact should therefore be made well in advance of the deadline for the relevant call.

Upon receiving preapproval, applicants with a Norwegian ID can easily access and register in UNIFOR's application portal through "ID-porten".

Applications by organizations not preapproved by the secretary of the board will be rejected.

International applicant without a Norwegian ID?

In order to access UNIFOR's application portal without a Norwegian ID, you have to request a user profile by contacting the secretary of the MFMC board. A user profile will be set up if the project is found to clearly fall within the MFMC strategy and thus merits the attention of the board. When contacting the secretary of the MFMC board, prospective applicants must  provide the following information:

- Name of organization

- Full name (as is written in passport) of organization’s contact person

- Organization's full postal address

- Contact person’s phone number

- Contact person’s e-mail address

- A short description of the planned application, for example the pitch or short description to be submitted in the application form, that clearly explains how the project falls within the strategic aims of MFMC (copy directly into e-mail, not as an attachment)

- Documentation that you represent an organization, in the form of an officially certified proof of registration (f. ex. tax registration) of your organization must be included as an attachment to your inquiry

The secretary to the MFMC board, Mr. Tore Brænd, may be contacted at tore.braend@minor-foundation.no. Please note that processing a request for a user profile may take several days, and that contact therefore should be made well in advance of the deadline for the relevant call.

 

Technical assistance

After your request for a user profile in the UNIFOR portal is granted, the UNIFOR staff will set up your profile and may assist with the rest of the application process as needed.

UNIFOR is a Norwegian organization and our working hours are 08:00-16:00 CEST. If you contact us on the day of the current deadline, we cannot guarantee that we will be able to assist you in time to submit your application. In such case you have to wait until the next call for applications is announced.

Please note that most of UNIFOR’s website is in Norwegian language. It is possible to use the Google translate button on the bottom left of the page. However, please be sceptical about the accuracy of the resulting translations. If you find the translated text difficult to understand, please contact UNIFOR’s administration for an explanation.

Søk her

Åpen prekvalifisering

02
nov 2023

The Minor Foundation for Major Challenges, SMALL GRANTS

Søknadsfrist: 02.11.2023
Click here for an overview of freequentley asked questions (FAQ).    The Minor Foundation for Major Challenges – small grants…

Les mer...

Lukk

Click here for an overview of freequentley asked questions (FAQ). 

 

The Minor Foundation for Major Challenges – small grants

In this call for applications it is possible to apply for smaller grants of up to EUR 10,000, provided that the application falls within the strategic aims of MFMC. Please consult the MFMC strategy carefully before considering submitting an application.

You are welcome to submit an application on behalf of your organization electronically by clicking “Apply here”. In order to prepare your application ahead of time, click here to download a screenshot of the application form.

 

Applicant with a Norwegian ID?

In order to submit an application to the Minor Foundation for Major Challenges your organization must submit a short description of the planned application to the secretary of the MFMC board. The purpose of the description is to determine whether or not your project clearly falls within the MFMC strategy and thus merits the attention of the board.

The secretary to the MFMC board, Mr. Tore Brænd, may be contacted at tore.braend@minor-foundation.no.

Please note that processing a description may take several days, and contact should therefore be made well in advance of the deadline for the relevant call.

Upon receiving preapproval, applicants with a Norwegian ID can easily access and register in UNIFOR's application portal through "ID-porten".

Applications by organizations not preapproved by the secretary of the board will be rejected.

International applicant without a Norwegian ID?

In order to access UNIFOR's application portal without a Norwegian ID, you have to request a user profile by contacting the secretary of the MFMC board. A user profile will be set up if the project is found to clearly fall within the MFMC strategy and thus merits the attention of the board. When contacting the secretary of the MFMC board, prospective applicants must  provide the following information:

- Name of organization

- Full name (as is written in passport) of organization’s contact person

- Organization's full postal address

- Contact person’s phone number

- Contact person’s e-mail address

- A short description of the planned application, for example the pitch or short description to be submitted in the application form, that clearly explains how the project falls within the strategic aims of MFMC (copy directly into e-mail, not as an attachment)

- Documentation that you represent an organization, in the form of an officially certified proof of registration (f. ex. tax registration) of your organization must be included as an attachment to your inquiry

The secretary to the MFMC board, Mr. Tore Brænd, may be contacted at tore.braend@minor-foundation.no. Please note that processing a request for a user profile may take several days, and that contact therefore should be made well in advance of the deadline for the relevant call.

 

Technical assistance

After your request for a user profile in the UNIFOR portal is granted, the UNIFOR staff will set up your profile and may assist with the rest of the application process as needed.

UNIFOR is a Norwegian organization and our working hours are 08:00-16:00 CEST. If you contact us on the day of the current deadline, we cannot guarantee that we will be able to assist you in time to submit your application. In such case you have to wait until the next call for applications is announced.

Please note that most of UNIFOR’s website is in Norwegian language. It is possible to use the Google translate button on the bottom left of the page. However, please be sceptical about the accuracy of the resulting translations. If you find the translated text difficult to understand, please contact UNIFOR’s administration for an explanation.

Søk her

Utlysning

15
nov 2023

Det juridiske fakultets lovsamlingsfond

Søknadsfrist: 15.11.2023
  Det juridiske fakultets lovsamlingsfond Lovsamlingsfondet støtter juridisk undervisning og rettsvitenskapelig forskning ved UiOs juridiske fakultet. STØTTEN GIS I FORM…

Les mer...

Lukk

 

Det juridiske fakultets lovsamlingsfond

Lovsamlingsfondet støtter juridisk undervisning og rettsvitenskapelig forskning ved UiOs juridiske fakultet.

STØTTEN GIS I FORM AV

 - Bidrag

Det kan søkes om midler til kommende arrangementer. Allerede påløpte utgifter dekkes ikke.

Det skal i denne utlysningsrunden deles ut i størrelsesorden kr 300 000.

Merk! Ved ønske om å søke støtte til flere forskjellige prosjekter må en uavhengig søknad sendes inn for hvert av prosjektene.

 

HVEM KAN SØKE?

 Du må

- være tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

- drive med juridisk undervisning eller rettsvitenskapelig forskning. Administrativt ansatte kan også søke.

HVA MÅ SØKNADEN INNEHOLDE?

Søknaden skal inneholde

          (1) Ferdig utfylt søknadsskjema

Trykk «Søk her» for å åpne fondets elektroniske søknadsskjema.

          (2) Søknadstekst.

Dokumentet lastes opp i søknadsskjemaet på angitte sted i PDF-format. Dokumentet skal bestå av maks 3 sider ved bruk av skriftstørrelse 12 og enkel linjeavstand.

Dokumentet må inneholde følgende:

- redegjørelse for prosjektets formål, evt. problemstilling, og forventet resultat.

- dersom søknaden gjelder seminar/konferanse, ber vi om antall deltagere, deltagerliste, samt informasjon om det er noen utenlandske deltagere

- dersom aktuelt, informasjon om planlagte seminar/konferanse er åpen for alle ved fakultetet

- informasjon om det søkes om annen ekstern finansiering, eventuelt fra hvilken kilde og hvilket beløp.

          (3) Budsjett

Dokumentet lastes opp i søknadsskjemaet på angitte sted i PDF-format.

Budsjettet må være detaljert, gjenspeile prosjektets mål og aktiviteter, og spesifisere eventuelle andre finansieringskilder.

          (4) Andre vedlegg

Det er mulig å laste opp andre vedlegg i søknadsskjemaet. Last kun opp vedlegg hvis relevant for din søknad. Vi ønsker bl.a. følgende dokumentasjon, hvis aktuelt:

- deltagerlister

- program

- lenke til arrangementer

- informasjon om hvor tildelte midler skal konteres må legges ved søknaden.

 

Søknadsfristen er 15. februar | 15. mai | 15. september | 15. november

 

NB! Sjekk at din søknad er komplett og inneholder all nødvendig informasjon. Dersom noe mangler kan du risikere at søknaden blir avslått. 

Det er viktig at alle søkere opplyser om hvor pengene skal konteres i søknaden. Manglende kontostreng vil forsinke utbetalingsprosessen for alle søkerne.

 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal "overskuddet" tilbakebetales.

Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

 

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post.

Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
nov 2023

Oslo Maritime Stiftelse

Søknadsfrist: 15.11.2023
I perioden 2022 – 2026 vil stiftelsen fokusere på å støtte prosjekter innen to hovedområder: 1. Norsk skipsfarts historie 2.…

Les mer...

Lukk

I perioden 2022 – 2026 vil stiftelsen fokusere på å støtte prosjekter innen to hovedområder:

1. Norsk skipsfarts historie

2. Utviklingen av Norsk maritim kompetanse og skipsfartsvirksomhet.

Dette planlegges gjennomført ved å

 

A. Tildele allmennyttige prosjektstipend til norsk skipsfarts historie.

Følgende typer prosjekter vil prioriteres:

a. Få, men viktige og større maritime prosjekter av historisk betydning
b. Dokumentasjon av norske sjøfolks innsats, primært i nyere tid, hvor det har vært utført særskilte oppgaver.

Stiftelsen ønsker å bidra til at prosjekter av historisk betydning og innsatsen til norske sjøfolk blir allment kjent, og at prosjektene skal nå ut til flest mulig.

Stiftelsen delfinansierer prosjekter.

 

B. Initiere til eller bidra i 1-3 store prosjekter innen skipsfartens utvikling. Prosjekter kan være innenfor:

a. Bærekraftig utvikling av skipsfart
b. Utviklingen av sjøfartsnæringens kompetanse

Stiftelsen ønsker å bidra til utviklingen av en bærekraftig skipsfart i tråd med EUs Taksonomi og FNs bærekraftsmål, og bidra til utviklingen av norske sjøfolks kompetanse.

Aktuelle prosjekter bør benytte nettverk og miljøer med kjennskap til næringen som kontaktpunkter for mottak av søknader. Dette kan for eksempel være Norges Rederiforbund, Oslo Rederiforening, Oslo Sjømannsforening, NTNU Marin Teknikk, Forskningsmiljøer som SINTEF, Redningsselskapet eller andre.

Stiftelsen vil ikke fullfinansiere prosjekter, men gi prosjektstøtte i samarbeid med andre større aktører.

 

C. Stiftelsens styre kan gi andre ekstraordinære tildelinger etter egen vurdering.

Aktuelle prosjekter er initiert av norske virksomheter/organisasjoner registrert i Foretaksregisteret/ Enhetsregisteret.

 

Hva må søknaden inneholde?

Søknaden skal fremmes elektronisk via UNIFORs søknadssystem og må inneholde følgende

- søknadstekst med beskrivelse av aktiviteter og formålet (gjenstanden) det søkes om midler til
- budsjett for det konkrete tiltak som det søkes midler til
- finansieringsplan for hele prosjektet, hvis relevant *

Personer som fremmer søknader på vegne av organisasjoner må i tillegg fremlegge følgende:

- organisasjonens vedtekter
- organisasjonens årsberetning og reviderte regnskaper for siste regnskapsår
- organisasjonens budsjett for inneværende år (ev. neste år, avhengig av )

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen inntil 200 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.


* Styret ønsker at fullfinansiering er sikret, slik at det hersker visshet om at tiltaket vil la seg gjennomføre i sin helhet.

Søkere som innvilges støtte må avlegge rapport om gjennomføringen av det omsøkte tiltaket når dette er fullført. Større tiltak og organisasjoner må fremlegge revisorbekreftet attest på at midlene er brukt i tråd med den godkjente søknaden. Rapporter leveres via UNIFORs søknadssystem og utfyllende informasjon gis i egne vedtaksbrev.

Stiftelsen tar kun imot søknader elektronisk via UNIFORs søknadssystem. Klikk «Søk her» for å bli videreført til stiftelsens søknadsskjema.

Det gis ikke støtte til enkelt-/privatpersoner.


Søknadsfristen er 15. februar | 15. mai | 15. september | 15. november

 

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post.

Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
nov 2023

Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat

Søknadsfrist: 15.11.2023
  Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat Legatet gir stipend til studenter ved Universitetet i Oslo som…

Les mer...

Lukk

 

Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat

Legatet gir stipend til studenter ved Universitetet i Oslo som

1)     ønsker å studere engelsk i Oxford i England
2)     planlegger reise til Storbritannia i forbindelse med «British studies».

Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 10 000 kr – 100 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan vurderes for større tildelinger. 

HVEM KAN SØKE?

Ved språkstudier i Oxford

Du må

1)     være student ved Universitetet i Oslo
2)     ha konkrete planer om å studere engelsk i Oxford, England
3)     være mellom 22 og 27 år når søknaden sendes inn 

Søkere som planlegger å studere ved Balliol College har fortrinnsrett dersom søkere for øvrig står likt.

Ved reise til Storbritannia ifm. "British studies"

Du må

1)     være innrullert student/doktorgradsstudent  ved "British studies" ved Universitetet i Oslo
2)     ha konkrete planer om å reise til Storbritannia i forbindelse med dine studier
3)     være mellom 22 og 27 år når søknaden sendes inn 

Pressiser hvilket stipend du søker om i din søknadstekst.

 

Søknadsfristen er 15. februar og 15. november

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
nov 2023

Skattebetalerforeningens jubileumsfond

Søknadsfrist: 15.11.2023
  Søknadsmottak for Skattebetalerforeningens jubileumsfond Fondets formål er å støtte vitenskapelig forskning innen skatte- og avgiftsrett. Støtte gis i form…

Les mer...

Lukk

 

Søknadsmottak for Skattebetalerforeningens jubileumsfond

Fondets formål er å støtte vitenskapelig forskning innen skatte- og avgiftsrett.

Støtte gis i form av

1) vitenskapelige stipend
2) bidrag til dekning av utgifter til konkrete prosjekter
3) reisestipend
4) bidrag til dekking av utgifter ifm. deltakelse på konferanser, seminarer o.l. 

Bidrag gis vanligvis i størrelsesordenen 10 000 kr - 50 000 kr.  Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.

HVEM KAN SØKE?

Din aktivitet må falle inn under fondets formålsbestemmelse. Fondet ønsker å tilrettelegge for en praktisk rettet forskning innen skatte- og avgiftsrett.

Det gis støtte til enkeltpersoner og institusjoner, både i og utenfor universitets- og høyskolemiljøene.

 

Søknadsfristen er 15. februar | 15. mai | 15. september | 15. november

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

09
des 2023

Centre for Advanced Study (CAS) at The Norwegian Academy of Science and Letters

Søknadsfrist: 09.12.2023
Call for Applications - Young CAS Grant The Centre for Advanced Study (CAS) in Oslo is currently accepting applications for…

Les mer...

Lukk

Call for Applications - Young CAS Grant

The Centre for Advanced Study (CAS) in Oslo is currently accepting applications for the Young CAS Grant for the period of August 2024 to June 2026.

Application deadline:  9 December 2023

The Young CAS Grant is a collaborative initiative between CAS, the Young Academy of Norway (AYF) and The Norwegian Academy of Science and Letters (DNVA). The programme is designed to empower and support young researchers in their pursuit of project development and network expansion through residential fellowships. By providing financial support and fostering research endeavours, Young CAS Principal Investigators (PIs) gain valuable experience as research leaders. The PIs have the opportunity to invite colleagues from around the world to participate in collaborative, independent fundamental research at CAS. The support includes funding, office spaces, and administrative support.

CAS will select two Young CAS projects for the period of August 2024 to June 2026. The applicant will serve as the PI of the project.

 

Eligibility Criteria

To be eligible for the Young CAS Grant, applicants must:

 • Have completed a PhD and be below the age of 40 at the application deadline. Extensions will be granted for leaves of absence, compulsory military or civilian service, and sick leave. There are no age limits for other project participants.
 • Maintain a full-time academic position* at one of our partner institutions throughout the entire period. The position does not have to be permanent, and you may change affiliation between partner institutions.
 • While project leadership experience is preferred, it is not mandatory.

  *An academic position pertains research and/or teaching at the college or university level.

 

Are you currently employed in a temporary position?

Applicants in temporary positions are also eligible to apply for the Young CAS Grant. Even if your employment circumstances for the second year of the program are uncertain, you can still apply. However, funding for the second year necessitates employment at one of our partner institutions when the second year begins. In this scenario, a letter of support from your new institution’s head of section is required.

 

Project Focus

Young CAS Grant projects should be blue-sky and curiosity-driven, challenge given truths and demonstrate the potential to advance the research frontier of the relevant field(s). Researchers from all disciplines are encouraged to apply. However, please note that laboratory-based research cannot be conducted at CAS. Projects involving laboratory work, fieldwork, or data collection are welcomed if they aim to develop the theoretical aspects of the research.

Successful applications should clearly outline how the Young CAS Grant, through its gatherings and networking opportunities, will contribute to achieving project’s objectives and enhancing the applicant’s career.

 

What does CAS offer?

 • Assistance in planning and organising the three workshops in year one.
 • Five well-equipped office spaces for the research stay at CAS during the second year.
 • Well-equipped seminar rooms with video conferencing equipment. CAS is wheelchair accessible, with ramps and elevators.
 • IT and library services during the research stay.
 • Pleasant accommodations within walking distance of the Centre for researchers not based in the Oslo area.

Two-year programme

Young CAS PIs will receive a grant of up to NOK 750,000 over two years, distributed as follows:

First year: Organise three intensive workshops with a budget of up to NOK 250,000

Second year: Convene a core group at CAS for a two-month research stay, with a budget of up to NOK 500,000.

CAS will provide administrative support to the PI throughout the two years.

For a comprehensive breakdown of budget inclusions, please refer to the “What can the funding cover?” section below.

 

Detailed two-year programme

The programme is structured as follows:

Year 1

 • The first workhop, lasting three to five days, will take place in the autumn semester of 2024 at CAS’ premises.
 • The second workshop, lasting three to five days, is ideally held at the PI’s home institution sometime in between workshop #1 and #3.

  The third and final workshop in spring 2025 will involve a three to five-day return to CAS, with the possibility of hosting a dinner at The Norwegian Academy of Science and Letters (DNVA).

Year 2

The research stay in year 2 is designed to resemble a CAS Research Grant project. The Young CAS PIs gather a core group of collaborators at CAS for two-month period, fostering concentrated work on the research project.

The core group, which includes four to five participants (including the PI), should preferably consist of scholars who participated in the first year’s gatherings.

Each participant should stay for a minimum of four weeks, which may be split into two periods (please note that stays shorter than one month increase accommodation costs). The PI must be present to lead the group during the entire two-month period.

 

What can the funding cover?

The grant covers the following expenses:

 • Travel and accommodation for project workshops and the two-month research stay at CAS. As a Young CAS PI based outside of the Oslo area, your accommodation expenses will be covered by CAS. Therefore, this cost does not need to be included in the project budget. CAS will arrange apartments for participants not residing in the Oslo area and staying for longer than 10 days. The current monthly rates are:

1 bedroom: NOK 22,000
2 bedrooms: NOK 26,000
3 bedrooms: NOK 30,000

Researchers with shorter stays will be accommodated in hotels, which currently cost NOK 1600/night for a single room.

 • CAS will cover the cost of venues for the workshops, except for the second workshop held at the PI’s home institution. CAS will also provide office spaces and seminar rooms for the research stay in year 2. Thus, these costs should not be included in your budget draft.
 • Food expenses:
  - Daily lunches for the project participants during workshops and the research stay.
  - Occasional dinner outings, adhering to CAS’ fixed rated for restaurant outings.
  - Participants staying in a hotel for shorter periods can have their dinner expenses covered, but the amount must be agreed upon in advance. CAS does not provide a per diem allowance. Moreover, only food meals purchased in restaurants can be reimbursed, as we cannot refund grocery shopping.
 • Buyouts for documentable teaching replacements costs necessitated by participants’ stays at CAS in the second year. The budget must include estimated costs for buyouts, including the name of the scholar, and the period for the buyout. As the PI, you will keep your salary from your home institution and will, therefore, not require any buyout. Please note that overhead costs are not covered by the grant.

Support for researchers with families:

Recognizing the challenges of a 2-month stay for researchers with families, CAS will cover housing expenses for PIs with families. For other participants, housing expenses will be covered by the project budget, and their family members are welcome if the budget allows. Childcare support can also be provided, and CAS can assist in exploring options if and when the need arises.

 

The application must include:

 • A description (3-4 pages) of the research project, including clear hypotheses/research questions and objectives. The project will be evaluated by a panel of generalists and must be written so that researchers from other subject areas can assess it. The focus should be on what will be accomplished during the fellowship. If you or members of your research group already serve as PIs of other projects with external funding, explain how these can complement the Young CAS project, how the different projects will be coordinated, and how CAS funding would provide added value.
 • A plan (1 page) for implementing the work during the project period. The plan should show how you will organize and lead the project to achieve its objectives, and how the workshops and research stay will contribute to their realization. The plan should also explain how the stay will benefit your professional development and research. Neither the workshops nor the research stay should be used to write applications. However, it will be considered an advantage if the project can be developed with the aim of applying for funding from other research funding bodies such as the Research Council of Norway and Horizon Europe.
 • A list of 3-5 researchers who will belong to the ‘core group’. The list should include the participants’ academic titles and institutional affiliations. However, a letter of intent from the participants is not necessary.
 • A budget draft following the above guidelines. The budget draft must include information about the number of participants and an overview of the costs associated with travel, accommodations, and meals for each gathering in year 1 and the research stay in year 2. The potential buyouts during the research stay must also be included. Please provide necessary explanations of the expenses. Download budget draft template here >
 • A brief ethical self-assessment (no more than half a page) certifying that you are familiar with the relevant ethical guidelines. Please read our guidelines for ethics in research >
 • A CV including a publication list. The CV should not exceed four pages. Download template here >
 • A letter of support* for the period of January 2024 to December 2025 from the head of section at your home institution. As noted above, you can still apply even if you do not know where you will be employed during the second year of the programme. The letter of support shall serve as a formal confirmation that: 1) You will keep your salary and be exempt from other obligations during the periods of absence due to your Young CAS Grant activities and 2) Your home institution will host the second gathering during the first year.

If the research requires pre-approval from the Norwegian Data Protection Authority, the Regional Committees for Medical and Health Research Ethics, or a similar body, this must be obtained before the start of the project. In the application, you must confirm that the necessary pre-approval will be obtained.

 

How to apply?

The application must be submitted electronically in UNIFOR’s electronic application system >

All documents should be written in English and saved and uploaded as PDF files. Required templates are available on the application portal.

The applications should be submitted by 00:00 on the specified date. Late submissions cannot be processed as the UNIFOR system closes after the deadline.

 

The selection process

A selection committee, consisting of representatives from CAS, the board of directors, and the Young Academy of Norway (AYF), will present a shortlist to the CAS board of directors, which will ultimately select the two Young CAS Grants in January/February 2024.

The selection is based on scientific quality, the applicant’s merits and the project’s alignment with CAS’ mission and criteria in this call.

 

Applications that do not meet the formal criteria will be rejected.

 

Inquiries can be directed to adviser Julie Ellinor Frølich Dalseth >

Søk her

Utlysning

15
jan 2024

Felleslegatet for døve, Personlig søknad

Søknadsfrist: 15.01.2024
Klikk på knappen "Søk her" til høyre hvis du er privat person som vil søke om midler til Felleslegatet for…

Les mer...

Lukk

Klikk på knappen "Søk her" til høyre hvis du er privat person som vil søke om midler til Felleslegatet for døve.

Vi tar ikke imot søknader om innkjøp av ting som f.eks. møbler og pc.

Støtte fra legatet skal ikke erstatte ordinære offentlige støtteordninger fra NAV og Statens lånekasse.

 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
jan 2024

Felleslegatet for døve, Prosjekt søknad

Søknadsfrist: 15.01.2024
Klikk på knappen "Søk her" til høyre hvis du representerer en organisasjon / forening / institusjon som vil søke støtte…

Les mer...

Lukk

Klikk på knappen "Søk her" til høyre hvis du representerer en organisasjon / forening / institusjon som vil søke støtte fra Felleslegatet for døve.

Vi tar ikke imot søknader som gjelder drift og aktivitet.

 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

01
feb 2024

Claus Johan Stamers legat

Søknadsfrist: 01.02.2024
Claus Johan Stamers legat Legatets formål er å være til hjelp for fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn til utdannelse,…

Les mer...

Lukk

Claus Johan Stamers legat

Legatets formål er å være til hjelp for fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn til utdannelse, videreutdannelse eller på andre måter slik at de kan komme i arbeid igjen.

Legatet kan også gi tilskudd til tiltak og aktiviteter for økt livskvalitet for fysisk funksjonshemmede som det offentlige ikke dekker.

 Støtten gis i form av

    - stipend
    - tilskudd

Stipend gis i størrelsesordenen NOK 5.000 – NOK 50.000.

Hvem kan søke?

Både enkeltpersoner og organisasjoner kan søke.

Enkeltpersoner må

    - ha en fysisk funksjonshemming
    - ha bostedsadresse i Bergen og omegn. Med omegn menes gamle Hordaland fylke

Og enten

    - ha konkrete planer om utdannelse, videreutdannelse eller annen aktivitet som vil tilrettelegge for at du kan komme i arbeid igjen

eller

    - presentere tiltak/aktiviteter som vil øke din livskvalitet, men som ikke dekkes av det offentlige

Legatets stipender skal være skattefrie og det er derfor ikke mulig å søke støtte til generelt livsopphold / utgifter som vanligvis dekkes av lønn (mat, husleie, osv.). Det gis støtte til merutgifter, gjerne som følger av funksjonshemningen, f.eks. til reise, utstyr o.l., men også til utgifter som følger den aktuelle aktiviteten eller tiltaket, f.eks. påmeldingsavgift, innkjøp av utstyr o.l.

Organisasjoner må:

    - presentere tiltak/aktiviteter som ikke dekkes av det offentlige, og som vil øke livskvaliteten for fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn.

Dersom etterkommere av Elsebeth Stamer Wahl oppfyller kriteriene, er disse fortrinnsberettiget uansett om de er bosatt andre steder enn i Bergen og omegn.

Hva må søknaden inneholde?

 • Legeerklæring som bekrefter at du har en fysisk funksjonshemming. Erklæringen innhentes og behandles i tråd med opplysninger gitt i søknadssystemets personvernerklæring. Vær sikker på at du ikke sender oss sensitive personopplysninger utover det som etterspørres.
 • En kort søknadstekst om hva et eventuelt stipend skal brukes til
 • En oversikt over utgiftsposter stipendet skal brukes til
 • Informasjon om tidligere mottatte stipender til samme formål

All informasjon fylles direkte inn i søknadsskjemaet som det er linket til øverst på denne siden. Legeerklæring lastes opp som vedlegg.

 

Rapportering

Personer og foreninger som mottar støtte fra legatet må dokumentere at midlene er brukt i tråd med beskrivelsen i søknaden. Rapporten skal leveres innen en gitt frist.

Hvis midlene er utbetalt til en organisasjon er det som dokumentasjon tilstrekkelig å levere et utdrag fra regnskap, f.eks. en hovedboksrapport (tidligere DH10-rapport), webrapport fra SAP eller tilsvarende utdrag fra regnskap som viser bruken av midlene.

Hvis midlene er utbetalt til en privat konto, skal rapporten inneholde regnskap og kopi av kvitteringer, originalbilag, e.l. for hele det tildelte beløpet.

Merk: Hvis stipendet ikke er benyttet i sin helhet i henhold til søknaden, og utgiftene ikke kan dokumenters, skal overskuddet tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til legatets formål, eller hvis det ikke leveres en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til legatet.

 


Søknadsfristen er 1. februar 2024

Søk her

Utlysning

15
mai 2024

Oslo Handelsgymnasiums stiftelse, REKTOR/LÆRERE

Søknadsfrist: 15.05.2024
Oslo Handelsgymnasiums stiftelse Oslo Handelsgymnasiums stiftelse er opprettet i 2011 ved en sammenslåing av alle skolens tidligere legater. Stiftelsens formål…

Les mer...

Lukk

Oslo Handelsgymnasiums stiftelse

Oslo Handelsgymnasiums stiftelse er opprettet i 2011 ved en sammenslåing av alle skolens tidligere legater. Stiftelsens formål er å støtte elever, rektor og lærere, samt uteksaminerte elever ved Oslo Handelsgymnasium.

Stiftelsen forvalter midler som skal komme skolen til gode, og støtter tiltak som viser og forsterker de verdier som Oslo Handelsgymnasium er opptatt av: rettskaffenhet, være inkluderende, ta hensyn til medelever og skolen som kunnskapsarena, inspirere til høy faglig kvalitet, og å utvikle konkurransedyktighet for skolens elever.

Dette skjer gjennom:

- Støtte for elever under skolegangen ved Oslo Handelsgymnasium
- Særskilte bevilgninger til stipend til rektor og skolens ansatte/lærere ved Oslo Handelsgymnasium
- Videreutdanning av uteksaminerte elever ved Oslo Handelsgymnasium

I denne utlysningen inviterer vi rektor/lærere til å søke støtte. Det er ikke definert noen beløpsgrense for denne søkergruppen.

Søknaden sendes inn elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal.

 

Stiftelsen tar kontinuerlig imot søknader og har fast årlig søknadsfrist 15. mai.

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning

15
mai 2024

Oslo Handelsgymnasiums stiftelse, UTEKSAMINERTE ELEVER

Søknadsfrist: 15.05.2024
Oslo Handelsgymnasiums stiftelse Oslo Handelsgymnasiums stiftelse er opprettet i 2011 ved en sammenslåing av alle skolens tidligere legater. Stiftelsens formål…

Les mer...

Lukk

Oslo Handelsgymnasiums stiftelse

Oslo Handelsgymnasiums stiftelse er opprettet i 2011 ved en sammenslåing av alle skolens tidligere legater. Stiftelsens formål er å støtte elever, rektor og lærere, samt uteksaminerte elever ved Oslo Handelsgymnasium.

Stiftelsen forvalter midler som skal komme skolen til gode, og støtter tiltak som viser og forsterker de verdier som Oslo Handelsgymnasium er opptatt av: rettskaffenhet, være inkluderende, ta hensyn til medelever og skolen som kunnskapsarena, inspirere til høy faglig kvalitet, og å utvikle konkurransedyktighet for skolens elever.

Dette skjer gjennom:

- Støtte for elever under skolegangen ved Oslo Handelsgymnasium
- Særskilte bevilgninger til stipend til rektor og skolens ansatte/lærere ved Oslo Handelsgymnasium
- Videreutdanning av uteksaminerte elever ved Oslo Handelsgymnasium

I denne utlysningen inviterer vi uteksaminerte elever ved Oslo Handelsgymnasium til å søke støtte til videreutdanning. Det er mulig å søke om inntil 30 000 kr. 

Søknaden sendes inn elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal.

 

Stiftelsen tar kontinuerlig imot søknader og har fast årlig søknadsfrist 15. mai.

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Søk her

Utlysning
Translate »