Søk

Søk støtte


 • Institusjoner

 • Fagområder

 • Type stipend

 • Utdanningsnivå

01
okt 2018

Torgny Segerstedts forelesningsfond slått sammen med Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter

Søknadsfrist: 01.10.2018
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til rektor og Universitetsstyret til dekning av utgifter i forbindelse med besøk av gjesteforelesere fra…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til rektor og Universitetsstyret til dekning av utgifter i forbindelse med besøk av gjesteforelesere fra de andre nordiske land.

Det skal i år deles ut inntil kr 50 000.

 

 Hvem kan søke?

Du må være

- ansatt ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om å invitere gjesteforelesere fra de andre nordiske land

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. oktober 2018.

01
okt 2018

Mina og Samson Berges Forskningsfond

Søknadsfrist: 01.10.2018
    Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning innen husdyravl ved Norges miljø-og biovitenskaplige universitet (NMBU). Støtten gis i form…

Les mer...

Lukk

 

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning innen husdyravl ved Norges miljø-og biovitenskaplige universitet (NMBU). Støtten gis i form av

 • finansiering av forskningsprosjekter

Det skal i år deles ut inntil kr 60 000.

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

 

Søknadsfrist er 1. oktober 2018.

 

01
okt 2018

Legat til Henrik Homans minne

Søknadsfrist: 01.10.2018
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til studenter ved sivilingeniørstudiet og sivilarkitektstudiet ved NTNU. Støtten gis i form av - reisestipend…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til studenter ved sivilingeniørstudiet og sivilarkitektstudiet ved NTNU.

Støtten gis i form av

- reisestipend

Det skal i høst deles ut inntil kr 190 000.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen (se fanen «Søk støtte» øverst på siden) nøye.

Søknader som ikke oppfyller kravene vil rutinemessig bli avslått.

Hvem kan søke?

Du må

- være student ved sivilingeniørstudiet eller sivilarkitektstudiet ved NTNU

- ha fullført en relevant reise

- søke ved første søknadsfrist etter hjemkomst

Det er mulig å søke støtte fra stiftelsen flere ganger, men ikke mer enn en gang per reise.

 

Det gis ikke støtte til

- reiser som er delvis finansiert av ekskursjonsmidler fra NTNU

- hovedekskursjon

 

Hva skal søknaden inneholde?

Alle søknader skal inneholde

- en reiserapport på maks én side. Rapporten skal inneholde din reiserute og en beskrivelse av reisens faglig utbytte

- en økonomisk rapport med originalkvitteringer

- en anbefaling fra veileder / uttalelse om faglig relevans fra en fast vitenskapelig ansatt ved søkers institutt

 

Gruppesøknader (to eller flere studenter som har reist til samme reisemål med samme formål) skal ytterligere inneholde:

- en komplett deltakerliste med fullt navn og bankkontonummer for alle deltakere. Det gis full støtte for grupper på inntil 8 personer.

 

Søkere fra Entreprenørskolen bes ytterligere legge ved

- en bekreftelse på at du oppnår sivilingeniørgraden gjennom masterprogrammet. Ved gruppesøknader må alle deltakere i gruppen legge ved bekreftelse. Bekreftelsen utstedes av Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.

 

Styrets prioriteringsliste

Stipend kan gis til følgende formål, i prioritert rekkefølge:

 1. Reiser med studieformål.
 2. Praktikantutveksling, som for eksempel formidlet v/IAESTE.
 3. Utvekslingsopphold

Søknadsbeløp

Områdesatser

Styret har vedtatt følgende områdesatser for tildelingsbeløp:

- 1500 NOK  -- Skandinavia (Norge, Sverige og Danmark)

- 2500 NOK -- Europa og Norden

- 4000 NOK -- Nord-Amerika, Asia og Svalbard

- 6000 NOK -- Sør- og Mellom-Amerika, Afrika og Australia og Oseania

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

 

Søknadsfrist er 1. oktober 2018.

 

01
okt 2018

Wedel Jarlsbergs Fond

Søknadsfrist: 01.10.2018
Stiftelsen støtter unge forskerrekrutter (Ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av - reisestipend   Stipendene…

Les mer...

Lukk

Stiftelsen støtter unge forskerrekrutter (Ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av

- reisestipend

 

Stipendene skal gå til

- lengre forskningsopphold (minimum 3 måneder) ved fremragende universiteter i utlandet

Det kan søkes om inntil 50 000 kroner til reise og opphold.

Det skal i år totalt deles ut inntil kr 480 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- ph. d.-kandidat innen samfunnsvitenskap

- tilknyttet Universitetet i Oslo

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. oktober 2018.

 

01
okt 2018

Orlaug L. Merkesdals legat

Søknadsfrist: 01.10.2018
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til geologer. Støtten gis i form av - 2-3 vitenskapelig stipender   Stipendet skal benyttes…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til geologer.

Støtten gis i form av

- 2-3 vitenskapelig stipender

 

Stipendet skal benyttes til

- fremme av forskning

- studier knyttet til geologi

- utenlandsopphold ved relevante institusjoner

- reiser

- vitenskapelige møter

Det skal i år deles ut inntil kr 80 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- utdannet geolog

- geolog i fast stilling og/eller ph. d- kandidat, postdoktorer eller mastergradsstudent

- tilknyttet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

 

Hva skal søknaden inneholde?

- CV

- ved konferansedeltakelse må abstrakt av foredrag/poster/innlegg foreligge

- ph.d.-kandidater må legge ved en skriftlig anbefaling fra en veileder (lastes opp som relevant dokument under feltet "Andre vedlegg")

- ved utenlandsopphold ved en relevant institusjon må det fremlegges invitasjonsbrev fra institusjonen (lastes opp som relevant dokument under feltet "Andre vedlegg")

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. oktober 2018.

01
okt 2018

Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo

Søknadsfrist: 01.10.2018
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til vitenskapelige og faglige reiser tilknyttet livsvitenskap for ansatte ved Universitetet i Oslo. Støtten gis…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til vitenskapelige og faglige reiser tilknyttet livsvitenskap for ansatte ved Universitetet i Oslo.

Støtten gis i form av

- reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 81 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være ansatt ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om en vitenskapelig/faglig reise tilknyttet livsvitenskap

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. oktober 2018.

01
okt 2018

Tønsberg kommunes stiftelse til fordel for forskjønnelse av Tønsberg by og omegn

Søknadsfrist: 01.10.2018
  Stiftelsen skal gi bistand til forskjønnelse av Tønsberg og omegn. Støtten gis i form av - stipend Det skal…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen skal gi bistand til forskjønnelse av Tønsberg og omegn.

Støtten gis i form av

- stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 100 000.

 

Hva skal stipendet brukes til?

Stipendet skal bidra til oppføring, bevarelse eller kunstnerisk eller annen utsmykning av kommunale eller offentlige bygninger og anlegg, f.eks

- kirker

- skoler

- forsamlingslokaler for foreninger

- m.m.

Minimum 40 % av utdelingene skal gå til tiltak i Sem sogn, mens resterende utdelinger skal gå til øvrig byforskjønnelse i Tønsberg og omegn, inkludert treplanting i byen.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. oktober 2018.

01
okt 2018

Tønsberg kommunes utdanningsstiftelse

Søknadsfrist: 01.10.2018
  Stiftelsen skal gi økonomisk støtte til utdanning i Tønsberg kommune. Støtten gis i form av - stipend Det skal…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen skal gi økonomisk støtte til utdanning i Tønsberg kommune.

Støtten gis i form av

- stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 35 000.

 

Hvem kan søke?

Stiftelsen gir økonomisk støtte til

-  utdanning for elever i grunnskole og videregående skole

- utdannelse av ungdom til ungdomsledere osv. innenfor Den Norske Kirke

- Tønsberg Sangforening

- lærere i grunnskolen som ønsker å delta i kurs mv.

- velferdstiltak for barn og unge i Tønsberg

- velferdstiltak i kommunale barnehager og grunnskole

Slektninger av stiftelsens opprettere har fortrinnsrett ved utdeling hvis den opprinnelige formålsbestemmelsen fastsatte slik fortrinnsrett.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. oktober 2018.

15
okt 2018

Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat

Søknadsfrist: 15.10.2018
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning som fremmer utviklingen av landets næringsveier, særlig innenfor områdene jordbruk, fiskerier, meteorologi og…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning som fremmer utviklingen av landets næringsveier, særlig innenfor områdene jordbruk, fiskerier, meteorologi og kjemi.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 126 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- tilknyttet Det matematisk-naturvitenskapelige ved Universitetet i Oslo

- kandidat/forsker på doktorgradsnivå innenfor et av følgende områder

- jordbruk

- fiskerier

- meteorologi

- kjemi

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. oktober 2018.

15
okt 2018

Enkedronning Josephines legat til høyere utdanning

Søknadsfrist: 15.10.2018
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til kvinnelige doktorgradsstudenter ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til kvinnelige doktorgradsstudenter ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 70 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- kvinne

- doktorgradsstudent

- tilknyttet Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. oktober 2018.

15
okt 2018

Det juridiske fakultets reisefond av 1973

Søknadsfrist: 15.10.2018
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til juridiske kandidater som skal reise i forbindelse med vitenskapelige studier. Støtten gis i form…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til juridiske kandidater som skal reise i forbindelse med vitenskapelige studier. Støtten gis i form av

 • reisestipend

Det skal i høst deles ut inntil kr 45 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

 • juridisk kandidat
 • tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Den planlagte reisen må

 • gå til land utenfor de skandinaviske land, Island, Færøyene og Finland.
 • utføres i forbindelse med vitenskapelige studier

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

 

Søknadsfrist er 15. oktober 2018.

15
okt 2018

Hans Andreas Benneches stiftelse

Søknadsfrist: 15.10.2018
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til studenter innen klassisk gresk-romersk og orientalsk filologi. Støtten gis i form av vitenskapelig stipend…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til studenter innen klassisk gresk-romersk og orientalsk filologi. Støtten gis i form av

 • vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 50 000.

Hvem kan søke?

Du må være

 • student innen klassisk gresk-romersk og orientalsk filologi
 • tilknyttet Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Studenter på mastergradsnivå kan komme i betraktning.

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

 

Søknadsfrist er 15. oktober 2018.

 

15
okt 2018

Alf Bjerckes legat til forskningsstipendier i organisk kjemi, underlagt Universitetets Kjemiske institutt, Blindern

Søknadsfrist: 15.10.2018
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning i Norge eller utenlands innen organisk kjemi eller tilgrensende områder av kjemien. Støtten…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning i Norge eller utenlands innen organisk kjemi eller tilgrensende områder av kjemien. Støtten gis i form av

 • vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 32 000.

Hvem kan søke?

Du må være

 • ferdig uteksaminert kjemiker
 • tilknyttet seksjon for organisk kjemi ved Universitetet i Oslo

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

 

Søknadsfrist er 1. september 2018.

 

15
okt 2018

Den norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Søknadsfrist: 15.10.2018
  Stiftelsen støtter vitenskapelig forskning innen fagene som til enhver tid hører inn under fakultetet. Støtten gis i form av…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter vitenskapelig forskning innen fagene som til enhver tid hører inn under fakultetet.

Støtten gis i form av

- reisestipend

 

Støtten skal dekke

- studiereiser for fakultetets lærere

- studiereiser for personer som har tatt sin avsluttende universitetseksamen i ett av fakultetets fag

 

Det skal i år deles ut inntil kr 30 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- Være lærer ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

- Ha tatt din avsluttende universitetseksamen i ett av fakultetets fag

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. oktober 2018.

15
okt 2018

Borgermester Edvard Christies legat

Søknadsfrist: 15.10.2018
Stiftelsen deler i år ut støtte til jurister tilknyttet Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av - reisestipend  …

Les mer...

Lukk

Stiftelsen deler i år ut støtte til jurister tilknyttet Universitetet i Oslo.

Støtten gis i form av

- reisestipend

 

Det skal i år deles ut inntil kr 21 000.

 

Hvem kan søke i år (2018)?

Du må

- ha tatt juridisk embetseksamen med laud

- ha planer om å fortsette sine studier i utlandet

- tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

 Søknadsfrist er 15. oktober 2018.

 

15
okt 2018

Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

Søknadsfrist: 15.10.2018
  Stiftelsen støtter vitenskapelig forskning innen fagene som til enhver tid hører inn under fakultetet. Støtten skal dekke utgifter -…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter vitenskapelig forskning innen fagene som til enhver tid hører inn under fakultetet.

Støtten skal dekke utgifter

- i forbindelse med forelesninger fra andre enn universitetets egen lærerstab, og særlig utenlandske gjester (gjelder kortvarige gjesteforelesninger og lengre sammenhengende opphold ved universitetet).

- til norske forskeres opphold i utlandet


De prioriterte fagområdene er

- bank-, penge- og finansvesen

- internasjonal økonomi

Det skal i år deles ut inntil kr 75 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

 

Du bør ha

- arbeidet i forretningsbank, sentralbank, offentlig finansadministrasjon eller i internasjonale økonomiske organisasjoner eller institutter

- arbeidet med spørsmål som berører de nevnte institusjoners og organers virksomhet

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

 Søknadsfrist er 15. oktober 2018.

15
okt 2018

Thorleif Dahls legat for historisk forskning

Søknadsfrist: 15.10.2018
  Stiftelsen støtter historisk forskning ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av - Vitenskapelig stipend   Det skal…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter historisk forskning ved Universitetet i Oslo.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

 

Det skal i år deles ut inntil kr 54 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- tilknyttet Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

 Søknadsfrist er 15. oktober 2018.

15
okt 2018

Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma Knagenhjelms født Rolls legat

Søknadsfrist: 15.10.2018
Stiftelsen gir økonomisk støtte til juridiske kandidater som er uteksaminert med laud fra Universitetet i Oslo, og som ønsker videre…

Les mer...

Lukk

Stiftelsen gir økonomisk støtte til juridiske kandidater som er uteksaminert med laud fra Universitetet i Oslo, og som ønsker videre utdannelse for statstjenesten i utlandet.

Støtten gis i form av

- Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 30 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- Være juridisk kandidat uteksaminert med laud fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

- Ha konkrete planer om videre utdannelse for statstjenesten i utlandet

Ph.d.-kandidater som skal jobbe som gjesteforskere ved utenlandske universitet, er velkomne til å søke.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

 Søknadsfrist er 15. oktober 2018.

15
okt 2018

Christiania Bank og Kreditkasses legat til Universitetet i Oslo

Søknadsfrist: 15.10.2018
Stiftelsen støtter den vitenskapelige forskningen ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av - Vitenskapelig stipend - Reisestipend Det…

Les mer...

Lukk

Stiftelsen støtter den vitenskapelige forskningen ved Universitetet i Oslo.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 20 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- ha konkrete planer om videreutdanning

- ha avlagt sosial- eller samfunnsøkonomisk embetseksamen ved UiO

eller

- være ansatt som vitenskapelig personale ved Økonomisk institutt ved UiO

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

 Søknadsfrist er 15. oktober 2018.

15
okt 2018

Otto Løvenskiolds Legat

Søknadsfrist: 15.10.2018
Stiftelsen gir økonomisk støtte til juridiske kandidater ved studieopphold i utlandet. Støtten gis i form av - Vitenskapelig stipend -…

Les mer...

Lukk

Stiftelsen gir økonomisk støtte til juridiske kandidater ved studieopphold i utlandet.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 45 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være jurist uteksaminert fra Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om studieopphold i utlandet

- være norsk statsborger

- være bosatt i Norge

- være 38 år eller yngre ved tidspunkt for tildeling

 

Kandidater som kan komme i betraktning, er

- jurister som skal utføre rettsvitenskapelig forskning

- jurister som er ansatt i forvaltningen, diplomatiet eller domstolene og har vært det i minst ett år, og som ønsker videre utdanning for slikt arbeid.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

  

Søknadsfrist er 15. oktober 2018.

15
okt 2018

Professor Morgenstiernes fond

Søknadsfrist: 15.10.2018
  Stiftelsen gir i 2018 økonomisk støtte til én (unntaksvis to) forsker(e) ved Universitetet i Oslo innen samfunnsfag. Støtten gis…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir i 2018 økonomisk støtte til én (unntaksvis to) forsker(e) ved Universitetet i Oslo innen samfunnsfag.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 45 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. oktober 2018.

15
okt 2018

Norsk Oxford – stipendium ved Wadham College eller Norway Scholarship

Søknadsfrist: 15.10.2018
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til én students studieår 2019 / 2020 ved Wadham College ved University of Oxford. Støtten…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til én students studieår 2019 / 2020 ved Wadham College ved University of Oxford.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut kr 100 000.

 

Hvem kan søke?

Studenter på alle studienivåer kan søke. Det anses som en fordel å søke med hensikt å ta en grad.

 

Du må

- være student ved eller nylig uteksaminert fra Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om å studere ved Wadham College (klikk her for liste over emner)

 

Søknaden må inneholde følgende vedlegg

- søknadstekst skrevet på engelsk

- vitnemål / karakterutskrift

- informasjon om personlig og faglig potensial

- anbefaling fra veileder / vitenskapelig ansatte ved UiO

- referanser

Vedleggene lastes opp nederst i søknadsskjemaet under "Andre vedlegg"

 

Søknadsteksten må fremmes på engelsk!

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

For mer informasjon angående innhold i søknad kan stipendkomiteens leder, Iver B. Neumann tilskrives på iver@nupi.no.

 

Søknadsfrist er 15. oktober 2018.

15
okt 2018

Rektor M. Nygaard og Hartvig Lassens legat

Søknadsfrist: 15.10.2018
  Stiftelsen gir i 2018 økonomisk støtte til studier hjemme eller i utlandet av nordisk litteratur. Støtten gis i form…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir i 2018 økonomisk støtte til studier hjemme eller i utlandet av nordisk litteratur.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 21 000.

 

Hvem kan søke?

Stipend gis til studenter som studerer i Norge eller i utlandet.

Du må

- være tilknyttet Universitetet i Oslo

- studere nordisk litteratur (omfatter litteratur fra fortid og/eller nåtid)

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

 Søknadsfrist er 15. oktober 2018.

15
okt 2018

Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i samfunnsøkonomisk analyse ved Universitetet i Oslo

Søknadsfrist: 15.10.2018
  Stiftelsen gir vitenskapelige stipend til samfunnsøkonomiske analyser innenfor handel, markeder, konkurranse og offentlig regulering. Støtten gis i form av…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir vitenskapelige stipend til samfunnsøkonomiske analyser innenfor handel, markeder, konkurranse og offentlig regulering.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 57 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

  

Søknadsfrist er 15. oktober 2018.

15
okt 2018

S. G. Sønneland Foundation, Oslo

Søknadsfrist: 15.10.2018
  Stiftelsen gir ved denne utlysningen økonomisk støtte til forskning innen fysikk, kjemi, og biologi ved Universitetet i Oslo. Støtten…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir ved denne utlysningen økonomisk støtte til forskning innen fysikk, kjemi, og biologi ved Universitetet i Oslo.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 171 000.

Hvem kan søke?

Du må være

- forsker ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

Hovedfagsstudenter i fysikk, kjemi og biologi kan også søke om stipend fra legatet.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

 Søknadsfrist er 15. oktober 2018.

15
okt 2018

Professor Didrik Arup Seips fond

Søknadsfrist: 15.10.2018
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning innen norsk språkhistorie ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av -…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning innen norsk språkhistorie ved Universitetet i Oslo.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

 

Støtten skal gå til

- forskningsperioder for fast vitenskapelig ansatte som forsker innenfor nevnte området

- utgivelser som kan belyse norsk språkhistorie

- språkvask

- doktorander og forskningsassistanse innenfor området

Det skal i år deles ut inntil kr 70 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- forsker eller stipendiat ved Universitetet i Oslo

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

  

Søknadsfrist er 15. oktober 2018.

15
okt 2018

Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi

Søknadsfrist: 15.10.2018
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til studiet av geologi og fysisk geografi. Støtten gis i form av - Vitenskapelig stipend…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til studiet av geologi og fysisk geografi.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

- Pris/belønning

Det skal i år deles ut inntil kr 40 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- under 35 år

- førstegangssøker til stiftelsen

- tilknyttet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. oktober 2018.

15
okt 2018

Apoteker Harald Conrad Thaulows legat

Søknadsfrist: 15.10.2018
  Stiftelsen støtter bekjentgjøringen av kjemivitenskapens resultater for allmennheten. Støtten gis i form av - 2-3 vitenskapelig stipender til verdige…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen støtter bekjentgjøringen av kjemivitenskapens resultater for allmennheten.

Støtten gis i form av

- 2-3 vitenskapelig stipender til verdige kandidater

 

Stipendet skal benyttes til:

- prisoppgaver/belønninger for popularisering

- foredrag

- skrift eller i andre media

- organisert undervisning

 

Det skal i år deles ut inntil kr 140 000.

 

Ved vurdering av søknader vil følgende vektlegges:

- tiltak som fremmer en bedret undervisning ved og utenfor universitetene

- tiltak som fremmer en økt forståelse for samspillet mellom vitenskapen og samfunnet

- tiltak som fremmer en styrket vitenskapshistorisk forståelse for de kjemiske fag

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. oktober 2018.

 

15
okt 2018

Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat

Søknadsfrist: 15.10.2018
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til doktorgradsstipendiater ved Universitetet i Oslo og Veterinærhøgskolen. Støtten gis i form av - kvalifiserings-…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til doktorgradsstipendiater ved Universitetet i Oslo og Veterinærhøgskolen.

Støtten gis i form av

- kvalifiserings- eller avslutningsstipend

Det skal i år deles ut inntil kr 444 000. Det er mulig å søke om støtte på inntil kr 90 000.

 

Hvem kan søke?

Du må i 2018

- være tilknyttet Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet eller Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om å gjennomføre en forskerutdanning eller å avslutte en forskerutdanning.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. oktober 2018.

15
okt 2018

Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat

Søknadsfrist: 15.10.2018
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til yngre forskere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til yngre forskere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Støtten gis i form av

- Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 20 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- forsker

- tilknyttet Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

Halvparten av midlene skal gå til fagområdet kjemi hvis det finnes kvalifiserte kandidater.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. oktober 2018.

15
okt 2018

Professor Dr. Agnes Mathilde Wergelands legat

Søknadsfrist: 15.10.2018
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til kvinnelige studenter til studier om Norges forhold til USA. Støtten gis i form av…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til kvinnelige studenter til studier om Norges forhold til USA.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 27 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- kvinne

- tidligere eller nåværende student i historie tilknyttet Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 

Dine studier må ha fokus på enten

- befolkning

- handelssamkvem

- tollpolitikk

- mellomfolkelig forbindelse generelt

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

 Søknadsfrist er 15. oktober 2018.

 

15
okt 2018

Robert og Ella Wenzins legat ved Universitetet i Oslo

Søknadsfrist: 15.10.2018
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til vitenskapelig forskning ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av - Vitenskapelig stipend…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til vitenskapelig forskning ved Universitetet i Oslo.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 242 000.

 

Hvem kan søke?

Du må i 2018 være tilknyttet ett av følgende fakulteter ved UiO

- Det teologiske fakultet

- Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

- Det humanistiske fakultet

- Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Studenter på mastergradsnivå kan komme i betraktning.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

 Søknadsfrist er 15. oktober 2018.

 

15
okt 2018

Tiltaksfondet for pedagogisk og spesialpedagogisk forskning

Søknadsfrist: 15.10.2018
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til pedagogisk grunnforskning ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo og til utprøvingstiltak. Støtten…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til pedagogisk grunnforskning ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo og til utprøvingstiltak.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 24 000.

 

Hvem kan søke?

Forskning innenfor spesialpedagogikk i regi av norske universiteter (inkludert Universitetet i Oslo) og høyskoler anses som særlig relevant.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. oktober 2018.

15
okt 2018

Ingmund Kirkeruds legat

Søknadsfrist: 15.10.2018
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning innenfor fremmede kulturer og samfunn. Støtten gis i form av - Vitenskapelig stipend…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning innenfor fremmede kulturer og samfunn.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 23 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

Midlene kan tildeles doktorgradsstudenter som et ledd i deres doktorgradsarbeid. Øvrige studenter kan ikke tildeles midler fra stiftelsen.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. oktober 2018.

15
okt 2018

Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat

Søknadsfrist: 15.10.2018
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning innen litteratur og språk. Støtten gis i form av - Vitenskapelig stipend Det…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning innen litteratur og språk.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 211 000.

 

Hvem kan søke?

Du må være

- tilknyttet Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. oktober 2018.

01
des 2018

Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat

Søknadsfrist: 01.12.2018
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til studenter som studerer engelsk ved Balliol College ved University of Oxford og til studenter…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til studenter som studerer engelsk ved Balliol College ved University of Oxford og til studenter som reiser til Storbritannia i forbindelse med "British studies".

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

 

Det skal i år deles ut inntil kr 255 550 til studenter som studerer engelsk ved Balliol College ved University of Oxford.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være mellom 22 og 27 år

- være student ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer å studere engelsk i Oxford i England, fortrinnsvis ved Balliol College

Tilsvarende stipend kan tildeles engelske studenter ved Oxford som vil studere norsk språk ved Universitetet i Oslo. Søknader fra engelske søkere må sendes til UNIFOR per e-post på unifor@unifor.no.

 

Mindre stipender

Stiftelsen deler også ut et mindre stipend til studenter eller doktorgradsstipendiater som ønsker å reise til Storbritannia i forbindelse med «British studies».

Det lyses ut inntil kr 13 450 av den totale summen til dette formålet.

 

Presiser hva du søker om i din søknadstekst.

 Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 15. oktober 2018.

 

01
des 2018

George Sautreaus legat

Søknadsfrist: 01.12.2018
  Stiftelsen gir økonomisk bidrag til et års opphold i Frankrike for en norsk student. Støtten gis i form av…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk bidrag til et års opphold i Frankrike for en norsk student.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 103 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være tilknyttet Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om å studere i Frankrike

 

Hva skal søknadsteksten inneholde?

Du må oppgi opplysninger om

- alder

- studier

- avlagte eksamener med resultater

- planer for oppholdet i Frankrike

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. desember 2018.

Translate »