Søk

Søk støtte


  • Institusjoner

  • Fagområder

  • Type stipend

  • Utdanningsnivå

04
nov 2019

Direktør Throne Holsts fond for ernæringsforskning

Søknadsfrist: 04.11.2019
  Call from the Throne Holst Nutrition Research Foundation for funding in 2020 Permanent academic staffs (including university lectorates) at…

Les mer...

Lukk

 

Call from the Throne Holst Nutrition Research Foundation for funding in 2020

Permanent academic staffs (including university lectorates) at the Department of Nutrition, University of Oslo are invited to apply for funds to research projects within the field of nutrition for 2020. Academic staff in professor II positions can also apply. Academic staff who retire during 2020 are also invited to apply. Emerita who have retired before 2020 are not entitled to apply.

For all applications it is required that the research activities shall be performed at the Department of Nutrition, and will contribute to further development of the scientific milieu at the Department. Only collaborative projects with other research groups at the department are eligible for funding. The nature of the collaboration must be clearly indicated in the application form. Only projects with clear nutrition relevance will, however, be funded. Scientific quality is the major criteria for evaluation.

The application should include

1. The completed electronic application form available on Unifor`s website.

2. A project description (maximum10 pages including references).
Upload the project description as a PDF-file to the electronic application form in the specified field.

3. CV and list of publications the last 5 years (2014-2019)
Upload the documents as PDF-files to the electronic application form in the specified fields.

Staff members receiving funds from the special call of the Throne Holst Nutrition Research Foundation (i.e the PI’s of the three applications funded) are not eligible. Funding from Throne Holst Nutrition Research Foundation must be used within 2 years. Otherwise, the funded resources will be returned to the Throne Holst Nutrition Research Foundation.

A total amount of NOK 4 000 000 is available. The canditates granted funding may receive between 50 000 and 400 000 NOK each.

The applications must be submitted electronically by November 4, 2019.

For questions regarding the call for applications, please contact Hege Berg Henriksen (h.b.henriksen@medisin.uio.no).

For technical support, please contact UNIFOR (unifor@unifor.no).

Please also see information in the application form and the evaluation criteria (click here).

15
nov 2019

Det juridiske fakultets lovsamlingsfond

Søknadsfrist: 15.11.2019
  Lovsamlingsfondet støtter juridisk undervisning og rettsvitenskapelig forskning ved UiOs juridiske fakultet.  Støtten gis i form av  - Bidrag Det…

Les mer...

Lukk

 

Lovsamlingsfondet støtter juridisk undervisning og rettsvitenskapelig forskning ved UiOs juridiske fakultet.

 Støtten gis i form av

 - Bidrag

Det skal i denne utlysningsrunden deles ut i størrelsesorden kr 300 000.

  

Hvem kan søke?

 Du må

- være tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

- drive med juridisk undervisning eller rettsvitenskapelig forskning

 

Hva må søknaden inneholde?

Søknaden skal inneholde

(1) Ferdig utfylt søknadsskjema.

Trykk «Søk her» for å åpne fondets elektroniske søknadsskjema.

(2) Søknadstekst.

Dokumentet lastes opp i søknadsskjemaet på angitte sted i PDF-format. Dokumentet skal bestå av maks 3 sider ved bruk av skriftstørrelse 12 og enkel linjeavstand.

Dokumentet må inneholde følgende:

- redegjørelse for prosjektets formål, evt. problemstilling, og forventet resultat.

- dersom søknaden gjelder seminar/konferanse, ber vi om antall deltagere, deltagerliste, samt informasjon om det er noen utenlandske deltagere

- dersom aktuelt, informasjon om planlagte seminar/konferanse er åpen for alle ved fakultetet

- informasjon om det søkes om annen ekstern finansiering, eventuelt fra hvilken kilde og hvilket beløp.

(3) Budsjett

Dokumentet lastes opp i søknadsskjemaet på angitte sted i PDF-format.

Budsjettet må være detaljert, gjenspeile prosjektets mål og aktiviteter, og spesifisere eventuelle andre finansieringskilder.

(4) Andre vedlegg

Det er mulig å laste opp andre vedlegg i søknadsskjemaet. Last kun opp vedlegg hvis relevant for din søknad. Vi ønsker bl.a. følgende dokumentasjon, hvis aktuelt:

- deltagerlister

- program

- lenke til arrangementer

- informasjon om hvor tildelte midler skal konteres må legges ved søknaden.

Søknadsfrist er 15. november 2019

NB! Sjekk at din søknad er komplett og inneholder all nødvendig informasjon. Dersom noe mangler kan du risikere at søknaden blir avslått.

Det er viktig at alle søkere opplyser om hvor pengene skal konteres i søknaden, da manglende kontostreng vil forsinke utbetalingsprosessen for alle søkerne.

 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal "overskuddet" tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner UNIFORs søknadsveileder under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

01
des 2019

Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat

Søknadsfrist: 01.12.2019
  Stiftelsen gir økonomisk støtte til studenter som studerer engelsk ved Balliol College ved University of Oxford og til studenter…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til studenter som studerer engelsk ved Balliol College ved University of Oxford og til studenter som reiser til Storbritannia i forbindelse med "British studies".

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 361 000 til studenter som studerer engelsk ved Balliol College ved University of Oxford.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være mellom 22 og 27 år

- være student ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer å studere engelsk i Oxford i England, fortrinnsvis ved Balliol College

Tilsvarende stipend kan tildeles engelske studenter ved Oxford som vil studere norsk språk ved Universitetet i Oslo.

Søknader fra engelske søkere må sendes til UNIFOR per e-post på unifor@unifor.no.

 

Mindre stipender

Stiftelsen deler også ut et mindre stipend til studenter eller doktorgradsstipendiater som ønsker å reise til Storbritannia i forbindelse med «British studies».

Det lyses ut inntil kr 18 000 av den totale summen til dette formålet.

 

Presiser hva du søker om i din søknadstekst.

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. desember 2019.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

01
des 2019

George Sautreaus legat

Søknadsfrist: 01.12.2019
  Stiftelsen gir økonomisk bidrag til minimum et semesters opphold i Frankrike for en norsk student. Støtten gis i form…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen gir økonomisk bidrag til minimum et semesters opphold i Frankrike for en norsk student.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det skal i år deles ut inntil kr 136 000.

 

Hvem kan søke?

Du må

- være tilknyttet Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om å studere minimum et semester i Frankrike

 

Hva skal søknadsteksten inneholde?

Du må oppgi opplysninger om

- alder

- studier

- avlagte eksamener med resultater

- planer for oppholdet i Frankrike

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søknadsfrist er 1. desember 2019.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

 

Translate »