Søk

Søk støtte


30
sep 2022

Norges Rederiforbunds fond ved NTNU

Søknadsfrist: 30.09.2022
    The Fund supports research and education at the Department of Marine Technology, NTNU. Only employees and students at…

Les mer...

Lukk

 

 

The Fund supports research and education at the Department of Marine Technology, NTNU. Only employees and students at the Department of Marine Technology can receive support from this fund.

 

Grants are given in the following categories

A. Fully or partly financing of scientific equipment.

B. International publishing. The following categories are supported:
- Conference fee, travel and hotel related to international conferences where the applicant shall present an article.
- Publishing costs related to international publishing such as side fees or publishing costs to open access journals. These journals must be at level 1 or 2 in the list of journals from Norwegian Center for Research Data.

Costs related to book publishing can also be supported if the publisher is listed at level 1 or 2 of Norwegian Center for Research Data.

Cost related to a study stay or other expenses related to the work with the publication will not be supported.

C. Seminars and conferences in Norway that supports the national and international network in the marine technology area.

D. Initiative to strengthen recruitment of competent students to the marine technology study at NTNU.

E. Professional and social student initiatives, for instance travel grant to the top student of his/her class (in Marine Technology).

Click her for the fund's detailed guidelines.

The current call for applications aims to distribute a total of NOK 176 000 in grants.

Please make sure to read all available information about the fund, its by-laws/statutes and the complete call for applications.

The application must be submitted electronically via UNIFOR’s application system.

 

The application deadline is 30 September.

 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

01
okt 2022

Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo

Søknadsfrist: 01.10.2022
  Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo Stiftelsen gir økonomisk støtte til vitenskapelige og faglige reiser tilknyttet livsvitenskap…

Les mer...

Lukk

 

Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen gir økonomisk støtte til vitenskapelige og faglige reiser tilknyttet livsvitenskap for ansatte ved Universitetet i Oslo. 


STØTTE GIS I FORM AV

- reisestipend

Det deles tradisjonelt ut  stipendier i størrelsesordenen 5 000 kr - 25 000 kr. Stiftelsen skal totalt dele ut inntil 60 500 kr i denne utlysningsrunden. 

Gitt at stiftelsen har begrensede midler, kan ikke søkere påregne å få fullfinansiert sine reiser. Potensielle søkere oppfordres derfor til å søke flere finansieringskilder. 

 

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være ansatt ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om en vitenskapelig/faglig reise tilknyttet livsvitenskap

 

Søknadsfristen er 1. oktober 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

01
okt 2022

Halfdan og Ragnhild Wilhelmsens søsterhjemslegat

Søknadsfrist: 01.10.2022
  Halfdan og Ragnhild Wilhelmsens søsterhjemslegat Legatet lyser ut legatmidler for sykepleiere ved Sykehuset i Vestfold som er under videreutdanning…

Les mer...

Lukk

 

Halfdan og Ragnhild Wilhelmsens søsterhjemslegat

Legatet lyser ut legatmidler for sykepleiere ved Sykehuset i Vestfold som er under videreutdanning i 2022 eller er tildelt studieplass og starter opp en videreutdanning høsten 2022.

Følgende kriterier gjelder for tildeling av studiestipend:

            - Det er kun sykepleiere som kan tildeles legatmidler.
            - Søker må være ansatt ved en sykehuslokasjon i Tønsberg.
            - Videreutdanningen er anbefalt av leder, og arbeidsgiver har behov for kompetansen.
            - Søker er under videreutdanning i 2022 eller er tildelt studieplass og starter opp en videreutdanning høsten 2022.
            - Maksimalt søknadsbeløp er kr 25 000. Det er de reelle utgiftene den enkelte har til studiet som legger føringer for beløpet som tildeles.
            - Legatmidler kan tildeles uavhengig av om aktuell videreutdanning er på heltid eller deltid.
            - Sykepleiere som er i utdanningsstilling og har avtale med sykehuset om videreutdanning i anestesi, intensiv eller operasjon m.fl. tildeles ikke støtte.
            - Søknader til videreutdanning som bidrar til å styrke grunnutdanningen av sykepleierstudenter vil kunne gis fortrinnsrett ved ellers like søknader. Dette omfatter spesielt veiledere.

Det gjøres oppmerksom på at søkerne må legge ved en bekreftelse fra leder på at videreutdanningen er i tråd med arbeidsgivers behov.  

 

 Søknadsfristen er 1. oktober 2022.

Søk her

Utlysning

01
okt 2022

Legat til Henrik Homans minne

Søknadsfrist: 01.10.2022
  Legat til Henrik Homans minne Stiftelsen gir økonomisk støtte til studenter ved sivilingeniørstudiet og sivilarkitektstudiet ved NTNU. Les legatets…

Les mer...

Lukk

 

Legat til Henrik Homans minne

Stiftelsen gir økonomisk støtte til studenter ved sivilingeniørstudiet og sivilarkitektstudiet ved NTNU.

Les legatets retningslinjer før du fyller inne søknadsskjemaet. 

STØTTEN GIS I FORM AV

- reisestipend

Se egne satser for informasjon om søknadsbeløp. 

Ved ønske om å søke støtte til flere forskjellige reiser må en uavhengig søknad sendes inn for hver av reisene. Klikk "Søk her" for å åpne et nytt søknadsskjema.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være student ved sivilingeniørstudiet eller sivilarkitektstudiet ved NTNU

- ha fullført en relevant reise

- søke ved første søknadsfrist etter hjemkomst

Det er mulig å søke støtte fra stiftelsen flere ganger, men ikke mer enn en gang per reise.

 

NB! DET GIS IKKE STØTTE TIL

- reiser som er delvis finansiert av ekskursjonsmidler fra NTNU

- hovedekskursjon

 

HVA SKAL SØKNADEN INNEHOLDE?

Alle søknader skal inneholde

- en reiserapport på maks én side. Rapporten skal inneholde din reiserute og en beskrivelse av reisens faglig utbytte

- en økonomisk rapport med originalkvitteringer

- en anbefaling fra veileder / uttalelse om faglig relevans fra en fast vitenskapelig ansatt ved søkers institutt ved NTNU

 

GRUPPESØKNADER SKAL YTTERLIGERE INNEHOLDE:
(to eller flere studenter som har reist til samme reisemål med samme formål)

- en komplett deltakerliste med fullt navn og bankkontonummer for alle deltakere. Det gis full støtte for grupper på inntil 8 personer.

 

SØKERE FRA ENTREPRENØRSKOLEN BES YTTERLIGERE LEGGE VED

- en bekreftelse på at du oppnår sivilingeniørgraden gjennom masterprogrammet. Ved gruppesøknader må alle deltakere i gruppen legge ved bekreftelse. Bekreftelsen utstedes av Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.

NB! Søknader som ikke oppfyller kravene vil rutinemessig bli avslått.

LAST NED RETNINGSLINJER FOR UTFYLLING AV SØKNAD VED Å KLIKKE HER. 

 

STYRETS PRIORITERINGSLISTE

Stipend kan gis til følgende formål, i prioritert rekkefølge:

1. Reiser med studieformål.

2. Praktikantutveksling, som for eksempel formidlet v/IAESTE.

3. Utvekslingsopphold

SØKNADSBELØP

Områdesatser

Styret har vedtatt følgende områdesatser for tildelingsbeløp:

- 1500 NOK  -- Skandinavia (Norge, Sverige og Danmark)

- 2500 NOK -- Europa og Norden

- 4000 NOK -- Nord-Amerika, Asia, Svalbard og Grønland

- 6000 NOK -- Sør- og Mellom-Amerika, Afrika og Australia og Oseania

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

 Søknadsfristen er 1. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

01
okt 2022

Mina og Samson Berges Forskningsfond

Søknadsfrist: 01.10.2022
  Mina og Samson Berges Forskningsfond Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning innen husdyravl ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet…

Les mer...

Lukk

 

Mina og Samson Berges Forskningsfond

Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning innen husdyravl ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

STØTTEN GIS I FORM AV

- vitenskapelig stipend

Det er i år mulig å søke om inntil kr 50 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må drive med forskning innen husdyravl ved NMBU.

Forskningsprosjekter har fortrinnsrett dersom søkerne ellers står likt.

 

Søknadsfristen er 1. oktober 

 

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

01
okt 2022

Wedel Jarlsbergs Fond

Søknadsfrist: 01.10.2022
  Wedel Jarlsbergs fond   Fondet støtter hovedsakelig unge forskerrekrutter (ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo.   STØTTEN GIS…

Les mer...

Lukk

 

Wedel Jarlsbergs fond

 

Fondet støtter hovedsakelig unge forskerrekrutter (ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

 

STØTTEN GIS I FORM AV

- reisestipend

Det kan søkes om inntil 100 000 kroner til reise og opphold.

 

STIPENDENE SKAL GÅ TIL

- lengre forskningsopphold (minimum 3 måneder) ved fremragende universiteter i utlandet

 

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- være ph. d.-kandidat innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om minimum 3 måneders forskningsopphold ved et fremragende universitet i utlandet. Bekreftelse på opptak må lastes opp i søknadsskjemaet. 

 

Søknadsfristen er 1. oktober 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

14
okt 2022

The Minor Foundation for Major Challenges, LARGE GRANTS

Søknadsfrist: 14.10.2022
Click here for an overview of freequentley asked questions (FAQ).    The Minor Foundation for Major Challenges – larger grants…

Les mer...

Lukk

Click here for an overview of freequentley asked questions (FAQ). 

 

The Minor Foundation for Major Challenges – larger grants (step 1)

In this call for applications the foundation is looking for projects above EUR 10,000 – typically in the range of €20,000 to €200,000, although larger projects may be considered. The foundation will only consider applications that clearly fall under its strategy. Please consult the MFMC strategy carefully before considering submitting an application.

The application process for larger grants is in two steps. In the first step, you are welcome to submit a short pitch on behalf of your organization. After thorough evaluation by the foundation’s board, applicants may be invited to the second step, in which a full application will be submitted.

Step one of the application procedure may be completed electronically by clicking “Apply here”. In order to prepare your application ahead of time, click here to download a screenshot of the application form

 

Applicant with a Norwegian ID?

In order to submit an application to the Minor Foundation for Major Challenges your organization must submit a short description of the planned application to the secretary of the MFMC board. The purpose of the description is to determine whether or not your project clearly falls within the MFMC strategy and thus merits the attention of the board.

The secretary to the MFMC board, Mr. Tore Brænd, may be contacted at tore.braend@minor-foundation.no.

Please note that processing a description may take several days, and contact should therefore be made well in advance of the deadline for the relevant call.

Upon receiving preapproval, applicants with a Norwegian ID can easily access and register in UNIFOR's application portal through "ID-porten".

Applications by organizations not preapproved by the secretary of the board will be rejected.

International applicant without a Norwegian ID?

In order to access UNIFOR's application portal without a Norwegian ID, you have to request a user profile by contacting the secretary of the MFMC board. A user profile will be set up if the project is found to clearly fall within the MFMC strategy and thus merits the attention of the board. When contacting the secretary of the MFMC board, prospective applicants must  provide the following information:

- Name of organization

- Full name (as is written in passport) of organization’s contact person

- Organization's full postal address

- Contact person’s phone number

- Contact person’s e-mail address

- A short description of the planned application, for example the pitch or short description to be submitted in the application form, that clearly explains how the project falls within the strategic aims of MFMC (copy directly into e-mail, not as an attachment)

- Documentation that you represent an organization, in the form of an officially certified proof of registration (f. ex. tax registration) of your organization must be included as an attachment to your inquiry

The secretary to the MFMC board, Mr. Tore Brænd, may be contacted at tore.braend@minor-foundation.no. Please note that processing a request for a user profile may take several days, and that contact therefore should be made well in advance of the deadline for the relevant call.

 

Technical assistance

After your request for a user profile in the UNIFOR portal is granted, the UNIFOR staff will set up your profile and may assist with the rest of the application process as needed.

UNIFOR is a Norwegian organization and our working hours are 08:00-16:00 CEST. If you contact us on the day of the current deadline, we cannot guarantee that we will be able to assist you in time to submit your application. In such case you have to wait until the next call for applications is announced.

Please note that most of UNIFOR’s website is in Norwegian language. It is possible to use the Google translate button on the bottom left of the page. However, please be sceptical about the accuracy of the resulting translations. If you find the translated text difficult to understand, please contact UNIFOR’s administration for an explanation.

Søk her

Åpen prekvalifisering

14
okt 2022

The Minor Foundation for Major Challenges, SMALL GRANTS

Søknadsfrist: 14.10.2022
Click here for an overview of freequentley asked questions (FAQ).    The Minor Foundation for Major Challenges – small grants…

Les mer...

Lukk

Click here for an overview of freequentley asked questions (FAQ). 

 

The Minor Foundation for Major Challenges – small grants

In this call for applications it is possible to apply for smaller grants of up to EUR 10,000, provided that the application falls within the strategic aims of MFMC. Please consult the MFMC strategy carefully before considering submitting an application.

You are welcome to submit an application on behalf of your organization electronically by clicking “Apply here”. In order to prepare your application ahead of time, click here to download a screenshot of the application form.

 

Applicant with a Norwegian ID?

In order to submit an application to the Minor Foundation for Major Challenges your organization must submit a short description of the planned application to the secretary of the MFMC board. The purpose of the description is to determine whether or not your project clearly falls within the MFMC strategy and thus merits the attention of the board.

The secretary to the MFMC board, Mr. Tore Brænd, may be contacted at tore.braend@minor-foundation.no.

Please note that processing a description may take several days, and contact should therefore be made well in advance of the deadline for the relevant call.

Upon receiving preapproval, applicants with a Norwegian ID can easily access and register in UNIFOR's application portal through "ID-porten".

Applications by organizations not preapproved by the secretary of the board will be rejected.

International applicant without a Norwegian ID?

In order to access UNIFOR's application portal without a Norwegian ID, you have to request a user profile by contacting the secretary of the MFMC board. A user profile will be set up if the project is found to clearly fall within the MFMC strategy and thus merits the attention of the board. When contacting the secretary of the MFMC board, prospective applicants must  provide the following information:

- Name of organization

- Full name (as is written in passport) of organization’s contact person

- Organization's full postal address

- Contact person’s phone number

- Contact person’s e-mail address

- A short description of the planned application, for example the pitch or short description to be submitted in the application form, that clearly explains how the project falls within the strategic aims of MFMC (copy directly into e-mail, not as an attachment)

- Documentation that you represent an organization, in the form of an officially certified proof of registration (f. ex. tax registration) of your organization must be included as an attachment to your inquiry

The secretary to the MFMC board, Mr. Tore Brænd, may be contacted at tore.braend@minor-foundation.no. Please note that processing a request for a user profile may take several days, and that contact therefore should be made well in advance of the deadline for the relevant call.

 

Technical assistance

After your request for a user profile in the UNIFOR portal is granted, the UNIFOR staff will set up your profile and may assist with the rest of the application process as needed.

UNIFOR is a Norwegian organization and our working hours are 08:00-16:00 CEST. If you contact us on the day of the current deadline, we cannot guarantee that we will be able to assist you in time to submit your application. In such case you have to wait until the next call for applications is announced.

Please note that most of UNIFOR’s website is in Norwegian language. It is possible to use the Google translate button on the bottom left of the page. However, please be sceptical about the accuracy of the resulting translations. If you find the translated text difficult to understand, please contact UNIFOR’s administration for an explanation.

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Alf Bjerckes legat til forskningsstipendier i organisk kjemi, underlagt Universitetets Kjemiske institutt, Blindern

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Alf Bjerckes legat til forskningsstipendier i organisk kjemi, underlagt Universitetets Kjemiske institutt, Blindern Legatet støtter forskning innen organisk kjemi…

Les mer...

Lukk

 

Alf Bjerckes legat til forskningsstipendier i organisk kjemi, underlagt Universitetets Kjemiske institutt, Blindern

Legatet støtter forskning innen organisk kjemi og tilgrensende områder av kjemien. Forskningen kan pågå i Norge eller utenlands.

STØTTEN GIS I FORM AV

- vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 28 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- drive med forskning innen organisk kjemi eller tilgrensende områder av kjemien

Stipend deles fortrinnsvis til ferdig uteksaminerte kjemikere tilknyttet seksjon for organisk kjemi, Universitetet i Oslo.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Anders Madsen og Familien Wilhelmsen med sammensluttede stiftelser

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Anders Madsen og Familien Wilhelmsen med sammensluttede stiftelser Stiftelsen gir bistand til økonomisk vanskeligstilte kvinner, menn og barn på…

Les mer...

Lukk

 

Anders Madsen og Familien Wilhelmsen med sammensluttede stiftelser

Stiftelsen gir bistand til økonomisk vanskeligstilte kvinner, menn og barn på Nøtterøy og i Tønsberg og byens øvrige omegn. Støtte gis i første rekke til større, konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner.

STØTTEN GIS I FORM AV

- prosjektstøtte

- aktivitetsstøtte

- bidrag

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000 kr - 300 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Det skal totalt deles ut inntil 500 000 kr.

HVEM KAN SØKE?

Styret prioriterer større, konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner.

Søknader må ha konkret tilknytning til Nøtterøy og i Tønsberg og byens øvrige omegn.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Apoteker Harald Conrad Thaulows legat

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Apoteker Harald Conrad Thaulows legat Stiftelsen støtter bekjentgjøringen av kjemivitenskapens resultater for allmennheten. STØTTEN GIS I FORM AV  -…

Les mer...

Lukk

 

Apoteker Harald Conrad Thaulows legat

Stiftelsen støtter bekjentgjøringen av kjemivitenskapens resultater for allmennheten.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- 2-3 vitenskapelig stipender til verdige kandidater

STIPENDET KAN BENYTTES TIL 

- prisoppgaver/belønninger for popularisering

- foredrag

- skrift eller i andre media

- organisert undervisning

Det er mulig å søke om inntil kr 200 000.

VED VURDERING AV SØKNADER VIL FØLGENDE VEKTLEGGES

- tiltak som fremmer en bedret undervisning ved og utenfor universitetene

- tiltak som fremmer en økt forståelse for samspillet mellom vitenskapen og samfunnet

- tiltak som fremmer en styrket vitenskapshistorisk forståelse for de kjemiske fag

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma Knagenhjelms født Rolls legat

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma Knagenhjelms født Rolls legat Legatet gir reisestipend til juridiske kandidater uteksaminert fra…

Les mer...

Lukk

 

Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma Knagenhjelms født Rolls legat

Legatet gir reisestipend til juridiske kandidater uteksaminert fra Universitetet i Oslo. Aktuelle stipendkandidater må være uteksaminert med laud og ha konkrete planer om å ta videre utdannelse for den norske statstjenesten i utlandet.

Det kan også gis stipender til Ph.D.-kandidater som skal jobbe som gjesteforskere ved utenlandske.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Reisestipend

Det er mulig å søke om inntil kr 50 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være juridisk kandidat uteksaminert med laud fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om videre utdannelse i utlandet

eller

- være Ph.d.-kandidat som skal jobbe som gjesteforskere ved utenlandske universitet 

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Borgermester Edvard Christies legat

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Borgermester Edvard Christies legat Stiftelsen deler i år ut reisestipender til kandidater ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i…

Les mer...

Lukk

 

Borgermester Edvard Christies legat

Stiftelsen deler i år ut reisestipender til kandidater ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- reisestipend

Det er mulig å søke om inntil kr 35 000.

HVEM KAN SØKE I ÅR?

Du må 

- være kandidat ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

- ha tatt avsluttende universitetseksamen med laud

- planer om å fortsette dine studier i utlandet

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Christiania Bank og Kreditkasses legat til Universitetet i Oslo

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Christiania Bank og Kreditkasses legat til Universitetet i Oslo Stiftelsen gir støtte til videreutdanning av kandidater som har avlagt…

Les mer...

Lukk

 

Christiania Bank og Kreditkasses legat til Universitetet i Oslo

Stiftelsen gir støtte til videreutdanning av kandidater som har avlagt sosial/samfunnsøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, eller som er ansatt som vitenskapelig personale ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det er mulig å søke om inntil kr 33 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- ha avlagt sosial- eller samfunnsøkonomisk embetseksamen ved UiO

eller

- være ansatt som vitenskapelig personale ved Økonomisk institutt ved UiO

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Den norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Den norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo Stiftelsen støtter vitenskapelig forskning innen fagene som…

Les mer...

Lukk

 

Den norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen støtter vitenskapelig forskning innen fagene som til enhver tid hører inn under fakultetet.

STØTTEN GIS I FORM AV

- reisestipend

- vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 32 000.

STØTTEN KAN DEKKE

- vitenskapelig forskning innen de fag som til enhver tid hører inn under Det juridiske fakultetet

- studiereiser for fakultetets lærere

- studiereiser for personer som har tatt sin avsluttende universitetseksamen i ett av fakultetets fag

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være lærer ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

og/eller

- ha tatt din avsluttende universitetseksamen i ett av fakultetets fag

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO Fondet dekker utgifter i forbindelse med forelesninger fra andre…

Les mer...

Lukk

 

Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

Fondet dekker utgifter i forbindelse med forelesninger fra andre enn universitetets egen lærerstab, og særlig utenlandske gjester, innen fagområdene bank-, penge- og finansvesen, eller internasjonal økonomi, og til norske forskeres opphold i utlandet for å drive studier i de samme emner.

Foreleserne bør ha arbeidet i forretningsbank, sentralbank, offentlig finansadministrasjon eller i internasjonale økonomiske organisasjoner eller institutter, eller særlig ha beskjeftiget seg med spørsmål som berører de nevnte institusjoners og organers virksomhet.

Invitasjonen kan gjelde så vel kortvarige gjesteforelesninger som noe lengre sammenhengende opphold ved universitetet. Arrangementet søkes så vidt mulig kombinert med offentlige foredrag, samt gjesteforelesninger også ved Norges Handelshøyskole. Foreleseren bør gis anledning til å møte representanter for norsk offentlig administrasjon, Norges Bank, bankvesenet og næringslivet for øvrig. Med fagkomitéens samtykke kan universitetet helt eller delvis dekke også utgiftene ved sådanne tilleggsarrangementer ved hjelp av fondets avkastning.

Ved kunngjøring av forelesninger og foredrag bør det opplyses at disse arrangeres med fondets støtte.

 

STØTTEN GIS I FORM AV

- vitenskapelig stipend
- reisestipend

Det er mulig å søke om inntil kr 112 000.

 

HVEM KAN SØKE?

Du må

1)        være ansatt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

2)        ha konkrete planer om å organisere gjesteforelesning(er) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

eller 

           ha konkrete planer om et forskningsopphold i utlandet innen aktuelt fagområde (bank-, penge- og finansvesen eller internasjonal økonomi)

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Det juridiske fakultets reisefond av 1973

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Det juridiske fakultets reisefond av 1973 Fondet gir økonomisk støtte til juridiske kandidater som skal reise i forbindelse med…

Les mer...

Lukk

 

Det juridiske fakultets reisefond av 1973

Fondet gir økonomisk støtte til juridiske kandidater som skal reise i forbindelse med vitenskapelige studier.

STØTTEN GIS I FORM AV

- reisestipend

Det er mulig å søke om inntil kr 140 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- være juridisk kandidat

- være tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om en reise i forbindelse med vitenskapelige studier

DEN PLANLAGTE REISEN MÅ

- gå til land utenfor de skandinaviske land, Island, Færøyene og Finland.

- utføres i forbindelse med vitenskapelige studier

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Elkem og Olge Adamsons stiftelse til støtte av geologisk forskning

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Elkem og Olge Adamsons stiftelse til støtte av geologisk forskning Stiftelsen støtter geologisk og mineral-geologisk forskning i Norge, fortrinnsvis…

Les mer...

Lukk

 

Elkem og Olge Adamsons stiftelse til støtte av geologisk forskning

Stiftelsen støtter geologisk og mineral-geologisk forskning i Norge, fortrinnsvis innen fagområdene geokjemi, mineralogi og petrologi.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

- Boligstøtte til gjestende geokjemikere

Det er mulig å søke om inntil kr 120 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- drive med geologisk og mineral-geologisk forskning i Norge

Fagområdene geokjemi, mineralogi og petrologi har fortrinnsrett dersom søknadene for øvrig står likt.

Elkem og Olge Adamsons stiftelse krever at stipendmottakere leverer inn en 1-2 siders rapport som skal inneholde informasjon om oppnådde resultater inklusive publikasjoner som følge av mottatte stipend. Rapporten må leveres inn senest en måned etter at tildelte stipend er brukt opp.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Enkedronning Josephines legat til høyere utdanning

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Enkedronning Josephines legat til høyere utdanning Stiftelsen gir økonomisk støtte til kvinnelige doktorgradsstudenter ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet…

Les mer...

Lukk

 

Enkedronning Josephines legat til høyere utdanning

Stiftelsen gir økonomisk støtte til kvinnelige doktorgradsstudenter ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 100 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- kvinnelig doktorgradsstudent ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 

Søknadsfrist er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat Stiftelsen deler ut vitenskapelige reisestipend til yngre forskere ved Det matematisk-naturvitenskapelige…

Les mer...

Lukk

 

Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat

Stiftelsen deler ut vitenskapelige reisestipend til yngre forskere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Reisestipend

Det skal deles ut inntil kr 33 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være forsker ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om vitenskapelig reise

Halvparten av midlene skal gå til fagområdet kjemi hvis det finnes kvalifiserte kandidater.

 

Søknadsfrist er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Finn Wilhelmsens stiftelse

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Finn Wilhelmsens Stiftelse Stiftelsen tar imot søknader om støtte til medisinsk forskning og kulturelle formål knyttet til Tønsberg og…

Les mer...

Lukk

 

Finn Wilhelmsens Stiftelse

Stiftelsen tar imot søknader om støtte til medisinsk forskning og kulturelle formål knyttet til Tønsberg og Nøtterøy.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelige stipend
- Bidrag til dekning av utgifter til konkrete prosjekter, arrangementer
- Studiestøtte

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000-200 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.

HVEM KAN SØKE?

Søknaden må falle inn under en følgende kategorier
1) Medisinsk forskning
2) Kulturelt formål
3) Studier

Personer som representerer konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner som faller inn under stiftelsens formål oppfordres til å søke.

Søknaden må være knyttet til Tønsberg og/eller Nøtterøy.

Følgende vedlegg bes lastes opp i det elektroniske søknadsskjemaet hvis aktuelle

- CV med vitnemål, attester, annet
- Et resymé om organisasjonen det søkes for
- Fra organisasjonen: relevante attester, presseklipp/medieomtale, e. l.
- Bekreftelse på opptak til studiested

Søknader om støtte til studier må legge ved opptaksbevis. Søknader uten opptaksbevis vil ikke bli vurdert. Det er dessverre ikke mulig å ettersende dokumenter. Søknader kan fremmes når som helst i løpet av studiet.

Stiftelsen tar kun imot søknader elektronisk via UNIFORs søknadssystem.

Søknadsfrist er 15.april/15. oktober

Søkere kan forvente å få svar på sine søknader medio juli/medio desember.

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

George Sautreaus legat

Søknadsfrist: 15.10.2022
  George Sautreaus legat Stiftelsen gir økonomiske bidrag til minimum et semesters opphold i Frankrike for norske studenter tilknyttet Universitetet…

Les mer...

Lukk

 

George Sautreaus legat

Stiftelsen gir økonomiske bidrag til minimum et semesters opphold i Frankrike for norske studenter tilknyttet Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det er mulig å søke om inntil kr 170 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være norsk student ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om å studere minimum et semester i Frankrike

HVA SKAL SØKNADSTEKSTEN INNEHOLDE?

Du må oppgi opplysninger om

        - alder

        - studier

        - avlagte eksamener med resultater

        - planer for oppholdet i Frankrike

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Grosserer, cand. jur. Halvdan Bjørums legat

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Grosserer, cand. jur. Halvdan Bjørums legat Legatet gir stipend til geologisk og mineralogisk forskning, fortrinnsvis innen industrimineralsektoren. STØTTEN GIS…

Les mer...

Lukk

 

Grosserer, cand. jur. Halvdan Bjørums legat

Legatet gir stipend til geologisk og mineralogisk forskning, fortrinnsvis innen industrimineralsektoren.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Legatet skal totalt dele ut inntil kr 200 000. Stipend gis hovedsakelig i størrelsesordenen kr 50 000 – kr 100 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.

HVEM KAN SØKE?

Du må drive med geologisk eller mineralogisk forskning.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Hans Andreas Benneches stiftelse

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Hans Andreas Benneches stiftelse Stiftelsen gir økonomisk støtte til studier innen klassisk gresk-romersk og orientalsk filologi. STØTTEN GIS I…

Les mer...

Lukk

 

Hans Andreas Benneches stiftelse

Stiftelsen gir økonomisk støtte til studier innen klassisk gresk-romersk og orientalsk filologi.

STØTTEN GIS I FORM AV

- vitenskapelig stipend

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000-200 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.

Det skal i år totalt deles ut inntil kr 500 000.

HVEM KAN SØKE?

Relevante kandidater må drive med vitenskapelige studier innen klassisk gresk-romersk og orientalsk filologi. 

Studenter på hovedfagsnivå kan komme i betraktning ved tildeling av stipend. 

 

 Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi Stiftelsen gir økonomisk støtte til studiet…

Les mer...

Lukk

 

Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi

Stiftelsen gir økonomisk støtte til studiet av geologi og fysisk geografi.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

- Pris/belønning

Det er mulig å søke om inntil kr 67 000.

HVEM KAN SØKE?

Du 

- søker støtte til aktivitet tilknyttet studiet geologi eller fysisk geografi

- er under 35 år

- har ikke mottatt stipend fra stiftelsen tidligere

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Hedvig og Kristian Winterhjelms legat

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Hedvig og Kristian Winterhjelms legat Stiftelsen deler ut vitenskapelige stipend innen dramatisk kunst eller dramatisk litteratur ved Universitetet i…

Les mer...

Lukk

 

Hedvig og Kristian Winterhjelms legat

Stiftelsen deler ut vitenskapelige stipend innen dramatisk kunst eller dramatisk litteratur ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 37 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være tilknyttet Universitetet i Oslo

- jobbe med/studere dramatisk kunst eller dramatisk litteratur

Studenter på hovedfagsnivå kan også komme i betraktning.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Høyesterettsadvokat Harald Blichfeldts og hustru Marie Margarethes legat

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Høyesterettsadvokat Harald Blichfeldts og hustru Marie Margarethes legat Legatet fremme rettsvitenskapelig forskning. STØTTEN GIS I FORM AV - vitenskapelig…

Les mer...

Lukk

 

Høyesterettsadvokat Harald Blichfeldts og hustru Marie Margarethes legat

Legatet fremme rettsvitenskapelig forskning.

STØTTEN GIS I FORM AV

- vitenskapelig stipend

- bidrag til deltakelse konferanser, seminarer, vitenskapelige reiser, o. l.

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000-200 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.

Det skal i år totalt deles ut inntil kr 400 000.

HVEM KAN SØKE?

Relevante kandidater må drive med rettsvitenskapelig forskning. 

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat Stiftelsen deler ut stipend til doktorgradsstipendiater ved UiO eller Veterinærhøgskolen som har tatt avsluttende høyere eksamen,…

Les mer...

Lukk

 

Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat

Stiftelsen deler ut stipend til doktorgradsstipendiater ved UiO eller Veterinærhøgskolen som har tatt avsluttende høyere eksamen, og som ønsker å innlede/avslutte en forskerutdanning.

STØTTEN GIS I FORM AV

- kvalifiseringsstipend

- avslutningsstipend

Stipend utbetales kun via arbeidsgiver og det er følgelig ikke satt begrensninger ift maks søknadsbeløp. Vanlige stipendstørrelser ligger for øvrig på inntil kr 100 000. Høyere stipendbeløp kan vurderes ved særdeles kvalifiserte søknader. 

HVEM KAN SØKE I ÅR? 

Du må 

- være doktorgradsstipendiat ved  Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet eller Det teologiske fakultet

- ha tatt avsluttende høyere eksamen 

- være fast ansatt i minimum 50 % stipendiatstilling enten ved UiO

- ha konkrete planer om å innlede/avslutte en forskerutdanning

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Ingmund Kirkeruds legat

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Ingmund Kirkeruds legat Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning innenfor fremmede kulturer og samfunn. STØTTEN GIS I FORM AV…

Les mer...

Lukk

 

Ingmund Kirkeruds legat

Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning innenfor fremmede kulturer og samfunn.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 37 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- drive med forskning innen fremmede kulturer og samfunn

- være forsker eller doktorgradstudent ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Legatet ”Patrick Geddes-samlingen”

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Legatet ”Patrick Geddes-samlingen” Legatet gir støtte til arkitekter, samfunnsplanleggere og forskere som driver med prosjekter og forskning som fremmer…

Les mer...

Lukk

 

Legatet ”Patrick Geddes-samlingen”

Legatet gir støtte til arkitekter, samfunnsplanleggere og forskere som driver med prosjekter og forskning som fremmer og formidler nærmiljøvern og tverrfaglig forskning omkring helhetlig helse og trivsel, fortrinnsvis i samsvar med Patrick Geddes´ ånd og ideer. Det er en fordel om søker kan utdype hvordan søknaden kan sees i tråd med dette. 

Legatet gir også støtte til publikasjoner av resultater av forskning i samfunnsplanlegging. Publikasjoner som er direkte knyttet til Patrick-Geddes-samlingens dokumenter har fortrinnsrett dersom søkerne for øvrig står likt.

STØTTEN GIS I FORM AV

- vitenskapelig stipend

- publikasjonsbidrag

Det er mulig å søke om inntil kr 40 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være arkitekt, samfunnsplanlegger og/eller forsker

- arbeide med et prosjekt eller forskning som fremmer og formidler nærmiljøvern og/eller tverrfaglig forskning om helhetlig helse og trivsel.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Niels Henrik Abel og C. M. Guldbergs mindefond

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Niels Henrik Abel og C. M. Guldbergs mindefond Stiftelsen gir vitenskapelige stipend til å fremme matematisk forskning. Søkere fra…

Les mer...

Lukk

 

Niels Henrik Abel og C. M. Guldbergs mindefond

Stiftelsen gir vitenskapelige stipend til å fremme matematisk forskning. Søkere fra Universitetet i Oslo gis fortrinnsrett ved ellers like søknader. 

STØTTEN GIS I FORM AV

- vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 33 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- drive med matematisk forskning 

 

 Søknadsfristen er 15. oktober 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i samfunnsøkonomisk analyse ved Universitetet i Oslo

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i samfunnsøkonomisk analyse ved Universitetet i Oslo Stiftelsen gir vitenskapelige stipend…

Les mer...

Lukk

 

Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i samfunnsøkonomisk analyse ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen gir vitenskapelige stipend til samfunnsøkonomiske analyser innenfor handel, markeder, konkurranse og offentlig regulering.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 95 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- være tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

- drive med samfunnsøkonomiske analyser innenfor handel, markeder, konkurranse og offentlig regulering

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Norsk Oxford – stipendium ved Wadham College eller Norway Scholarship

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Norsk Oxford – stipendium ved Wadham College eller Norway Scholarship Stiftelsen gir økonomisk støtte til én students studieår 2022/…

Les mer...

Lukk

 

Norsk Oxford – stipendium ved Wadham College eller Norway Scholarship

Stiftelsen gir økonomisk støtte til én students studieår 2022/ 2023 ved Wadham College ved University of Oxford.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det skal deles ut et stipend tilsvarende kr 140 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være student ved eller nylig uteksaminert fra Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om å studere ved Wadham College (klikk her for liste over studieemner)

Studenter på alle studienivåer kan søke. Det anses som en fordel å søke med hensikt å ta en grad.

SØKNADEN MÅ INNEHOLDE FØLGENDE VEDLEGG

- søknadstekst skrevet på engelsk

- vitnemål / karakterutskrift

- informasjon om personlig og faglig potensial

- anbefaling fra veileder / vitenskapelig ansatte ved UiO

- referanser

Vedleggene lastes opp i UNIFORs elektronisk søknadsskjema under punktet "Andre vedlegg"

Ved spørsmål om din søknads innhold kan stipendkomiteens leder, Iver B. Neumann, kontaktes på e-post: ibneumann@fni.no 

Søknadsfrist er 15. oktober

 

For planlagte engelsk studier i Oxford, England, informerer UNIFOR om at det også er mulig å søke om stipend fra Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat (klikk her) Stiftelsen har søknadsfrist 15. oktober. 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Orlaug L. Merkesdals legat

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Orlaug L. Merkesdals legat Stiftelsen gir økonomisk støtte til geologer. STØTTEN GIS I FORM AV  - Vitenskapelig stipend Det…

Les mer...

Lukk

 

Orlaug L. Merkesdals legat

Stiftelsen gir økonomisk støtte til geologer.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 265 000.

STIPENDET KAN BENYTTES TIL 

- fremme av forskning

- studier knyttet til geologi

- utenlandsopphold ved relevante institusjoner

- vitenskapelige reiser

- vitenskapelige møter

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- geolog i fast stilling ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

eller

- ph. d- kandidat, postdoktorer eller mastergradsstudent innen faget geologi ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

HVA SKAL SØKNADEN INNEHOLDE?

- CV

- ved konferansedeltakelse må abstrakt av foredrag/poster/innlegg foreligge

- ph.d.-kandidater må legge ved en skriftlig anbefaling fra en veileder (lastes opp som relevant dokument under feltet "Andre vedlegg")

- ved utenlandsopphold ved en relevant institusjon må det fremlegges invitasjonsbrev fra institusjonen (lastes opp som relevant dokument under feltet "Andre vedlegg")

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Otto Løvenskiolds Legat

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Otto Løvenskiolds Legat   Legatet gir økonomisk støtte til juridiske kandidater ved studieopphold i utlandet. STØTTEN GIS I FORM…

Les mer...

Lukk

 

Otto Løvenskiolds Legat

 

Legatet gir økonomisk støtte til juridiske kandidater ved studieopphold i utlandet.


STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det er mulig å søke om inntil kr 75 000.


HVEM KAN SØKE?

Du må

- være jurist uteksaminert fra et norsk universitet

- ha konkrete planer om studieopphold i utlandet

- være bosatt i Norge ved søknadstidspunktet

- være 38 år eller yngre ved tidspunkt for tildeling (oktober-november 2022)


KANDIDATER SOM KAN KOMME I BETRAKTNING

- jurister som skal utføre rettsvitenskapelig forskning

- jurister som er ansatt i forvaltningen, diplomatiet eller domstolene og har vært det i minst ett år, og som ønsker videre utdanning for slikt arbeid.

Søkere som er uteksaminert fra, eller har forskerstilling ved, Universitetet i Oslo, har fortrinnsrett dersom søkerne for øvrig står likt.

  

Søknadsfristen er 15. oktober.

 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Overrettssakfører J.H.H. Meyers legat

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Overrettssakfører J.H.H. Meyers legat Legatet gir økonomisk støtte til fortjente, interesserte og lærelystne unge arbeidere ved mekaniske verksteder i…

Les mer...

Lukk

 

Overrettssakfører J.H.H. Meyers legat

Legatet gir økonomisk støtte til fortjente, interesserte og lærelystne unge arbeidere ved mekaniske verksteder i Tønsberg.

Det er mulig å søke om stipend på inntil 45 000 kr. 

STØTTEN GIS I FORM AV

- stipend ifm. utdannelse
- reisestipend til opphold ved andre mekaniske verksteder (inn- og utland)
- reisestipend til opphold ved teknisk skole eller annen teknisk læreanstalt (inn- og utland)

HVEM KAN SØKE

Du må

- være ansatt eller lærling ved et mekanisk verksted i Tønsberg

Søknader ved et eventuelt verksted i Kaldnes-området gis fortrinnsrett ved ellers like søknader.

Det er mulig å søke selv om man har mottatt stipend tidligere.

Søknader bør inneholde et anbefalingsbrev fra en overordnede ved det aktuelle verkstedet.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Professor Didrik Arup Seips fond

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Professor Didrik Arup Seips fond Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning innen norsk språkhistorie ved Universitetet i Oslo. STØTTEN…

Les mer...

Lukk

 

Professor Didrik Arup Seips fond

Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning innen norsk språkhistorie ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

STØTTEN SKAL GÅ TIL

- forskningsperioder for fast vitenskapelig ansatte som forsker innenfor nevnte området

- utgivelser som kan belyse norsk språkhistorie

- språkvask

- doktorander og forskningsassistanse innenfor området

Det er mulig å søke om inntil kr 116 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- være forsker eller stipendiat ved Universitetet i Oslo

- drive med forskning innen norsk språkhistorie ved Universitetet i Oslo

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Professor Dr. Agnes Mathilde Wergelands legat

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Professor Dr. Agnes Mathilde Wergelands legat Legatet gir økonomisk støtte til kvinnelige studenter til studier om Norges forhold til…

Les mer...

Lukk

 

Professor Dr. Agnes Mathilde Wergelands legat

Legatet gir økonomisk støtte til kvinnelige studenter til studier om Norges forhold til USA.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det er mulig å søke om inntil kr 80 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- kvinne

- immatrikulert ved Universitetet i Oslo og studere eller ha studert historie der

RELEVANTE TEMAER FOR STIPENDER ER 

- historie

- befolkning

- handelssamkvem

- tollpolitikk

- mellomfolkelig forbindelse generelt

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Professor Morgenstiernes fond

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Professor Morgenstiernes fond Stiftelsen vil i år dele ut stipend til én (unntaksvis to) forsker(e) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet…

Les mer...

Lukk

 

Professor Morgenstiernes fond

Stiftelsen vil i år dele ut stipend til én (unntaksvis to) forsker(e) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo

STØTTEN GIS I FORM AV:

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 73 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- forsker innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Professor R. Collett og Professor N. Willes legat

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Professor R. Collett og Professor N. Willes legat Stiftelsen gir reisestipend til yngre forskere ved Universitetet i Oslo i…

Les mer...

Lukk

 

Professor R. Collett og Professor N. Willes legat

Stiftelsen gir reisestipend til yngre forskere ved Universitetet i Oslo i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser av Norges plante- og dyreliv.

STØTTEN GIS I FORM AV

- reisestipend

- vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 30 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- være yngre forsker ved Universitetet i Oslo

- drive med relevante vitenskapelige undersøkelser av Norges plante- og dyreliv

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat Legatet gir økonomisk støtte til forskning innen litteratur og språk. STØTTEN GIS…

Les mer...

Lukk

 

Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat

Legatet gir økonomisk støtte til forskning innen litteratur og språk.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 348 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- drive med forskning innen litteratur og språk

- være forsker tilknyttet Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Rektor M. Nygaard og Hartvig Lassens legat

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Rektor M. Nygaard og Hartvig Lassens legat Stiftelsen deler i år ut stipender til studenter som studerer nordisk litteratur.…

Les mer...

Lukk

 

Rektor M. Nygaard og Hartvig Lassens legat

Stiftelsen deler i år ut stipender til studenter som studerer nordisk litteratur.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 35 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være student innen nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo (omfatter litteratur fra fortid og/eller nåtid)

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Robert og Ella Wenzins legat ved Universitetet i Oslo

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Robert og Ella Wenzins legat ved Universitetet i Oslo Stiftelsen gir økonomisk støtte til vitenskapelig forskning ved Universitetet i…

Les mer...

Lukk

 

Robert og Ella Wenzins legat ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen gir økonomisk støtte til vitenskapelig forskning ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det er totalt satt av kr 432 000 til årets tildeling. Hvert fakultet har derfor i utgangspunktet totalt kr 108 000 til fordeling på kvalifiserte søkere. 

HVEM KAN SØKE?

I 2022 er kandidater fra følgende fakulteter ved Universitetet i Oslo velkomne til å søke

- Det teologiske fakultet

- Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

- Det humanistiske fakultet

- Det odontologiske fakultet.

Studenter på mastergradsnivå kan komme i betraktning.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

S. G. Sønneland Foundation, Oslo

Søknadsfrist: 15.10.2022
  S. G. Sønneland Foundation, Oslo Stiftelsen lyser ut midler til forskning innen fysikk, kjemi, og biologi ved Universitetet i…

Les mer...

Lukk

 

S. G. Sønneland Foundation, Oslo

Stiftelsen lyser ut midler til forskning innen fysikk, kjemi, og biologi ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 271 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- forsker innen fysikk, kjemi eller biologi

- tilknyttet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

Mastergradsstudenter i fysikk, kjemi og biologi kan også søke om stipend fra legatet.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning som fremmer utviklingen av…

Les mer...

Lukk

 

Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat

Stiftelsen gir økonomisk støtte til forskning som fremmer utviklingen av landets næringsveier, særlig innenfor områdene jordbruk, fiskerier, meteorologi og kjemi.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 212 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være forsker eller doktorgradsstudent innen et av følgende områder

- jordbruk

- fiskeri

- meteorologi

- kjemi

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Stiftelsen til fordel for psykisk utviklingshemmede i Tønsberg kommune

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Stiftelsen til fordel for psykisk utviklingshemmede i Tønsberg kommune Stiftelsen tilgodeser psykisk utviklingshemmede i Tønsberg kommune. Stiftelsen ønsker å…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen til fordel for psykisk utviklingshemmede i Tønsberg kommune

Stiftelsen tilgodeser psykisk utviklingshemmede i Tønsberg kommune. Stiftelsen ønsker å støtte tiltak og aktiviteter for økt livskvalitet som det offentlige ikke dekker.

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000 kr - 150 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Det skal totalt deles ut inntil 176 000 kr. 

STØTTEN GIS I FORM AV

- prosjektstøtte
- aktivitetsstøtte
- bidrag

HVEM KAN SØKE?

Enkeltpersoner og organisasjoner inviteres til å søke.

Ved ellers like søknader, vil stiftelsen prioritere å støtte større, konkrete tiltak, prosjekter og aktiviteter som faller inn under formålet.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Stiftelsen til støtte for allmennyttige, religiøse og kulturelle formål i Tønsberg kommune

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Stiftelsen til støtte for allmennyttige, religiøse og kulturelle formål i Tønsberg kommune Stiftelsen støtter allmennyttige, religiøse og kulturelle formål…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen til støtte for allmennyttige, religiøse og kulturelle formål i Tønsberg kommune

Stiftelsen støtter allmennyttige, religiøse og kulturelle formål i Tønsberg kommune.

Aktuelle aktiviteter er

- korsang, orkestre, musikkorps og oppførelse av kirkemusikk i kirker. 15 % av stiftelsens midler øremerkes hvert år dette punktet. Dette tilsvarer i år 15 000 kr. Kor tilknyttet Tønsberg Domkirke har fortrinnsrett ved ellers like søknader.
- kirkelig ungdoms- og menighetsarbeid
- tiltak som kommer barn og unge til gode
- tiltak i regi av humanitære eller religiøse organisasjoner, fortrinnsvis til 1) Tønsberg domkirke, 2) Frelsesarmeens arbeid i Tønsberg og 3) Tønsberg Menighetspleie

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 5 000 kr - 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Det skal totalt deles ut inntil 100 000 kr.

STØTTEN GIS I FORM AV

- prosjektstøtte
- aktivitetsstøtte
- bidrag

HVEM KAN SØKE?

Stiftelsen støtter i første rekke konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner som faller inn under formålet.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Thorleif Dahls legat for historisk forskning

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Thorleif Dahls legat for historisk forskning Stiftelsen gir økonomisk støtte til aktiviteter innen historisk forskning. STØTTEN GIS I FORM…

Les mer...

Lukk

 

Thorleif Dahls legat for historisk forskning

Stiftelsen gir økonomisk støtte til aktiviteter innen historisk forskning.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 89 000.

HVEM KAN SØKE?

Aktuelle kandidater må drive med forskningsaktiviteter innen fagfeltet historie. 

 

Søknadsfristen er 15. oktober 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Tiltaksfondet for pedagogisk og spesialpedagogisk forskning

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Tiltaksfondet for pedagogisk og spesialpedagogisk forskning Stiftelsen gir økonomisk støtte til 1) pedagogisk grunnforskning ved Institutt for pedagogikk ved…

Les mer...

Lukk

 

Tiltaksfondet for pedagogisk og spesialpedagogisk forskning

Stiftelsen gir økonomisk støtte til

1) pedagogisk grunnforskning ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo og

2) til utprøvingstiltak, særlig innenfor spesialpedagogikk, i regi av norske universiteter (inkludert Universitetet i Oslo) og høgskoler.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det er mulig å søke om inntil kr 50 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må drive med

 - pedagogisk grunnforskning ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo

eller

- utprøvingstiltak i regi av et norsk universitet eller høgskole

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Tønsberg kommunes stiftelse til fordel for forskjønnelse av Tønsberg by og omegn

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Tønsberg kommunes stiftelse til fordel for forskjønnelse av Tønsberg by og omegn Stiftelsen gir bistand til forskjønnelse av Tønsberg…

Les mer...

Lukk

 

Tønsberg kommunes stiftelse til fordel for forskjønnelse av Tønsberg by og omegn

Stiftelsen gir bistand til forskjønnelse av Tønsberg og omegn.

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 5 000 kr - 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Det skal totalt deles ut inntil 71 000 kr. 

Minimum 40 % av årets midler, dvs 28 000 kroner, er øremerket tiltak i Sem sogn.

STØTTEN GIS I FORM AV

- prosjektstøtte

- aktivitetsstøtte

- bidrag

HVEM KAN SØKE?

Stiftelsen støtter i første rekke konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner som faller inn under formålet. Dette omfatter treplanting i byen, oppføring, bevarelse eller kunstnerisk eller annen utsmykning av kommunale eller offentlige bygninger og anlegg, f.eks. kirker, skoler, forsamlingslokaler for foreninger m.m.


Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Tønsberg kommunes utdanningsstiftelse

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Tønsberg kommunes utdanningsstiftelse Stiftelsen gir økonomisk støtte til utdanning og velferdstiltak til barn og unge i Tønsberg kommune. DET…

Les mer...

Lukk

 

Tønsberg kommunes utdanningsstiftelse

Stiftelsen gir økonomisk støtte til utdanning og velferdstiltak til barn og unge i Tønsberg kommune.

DET GIS STØTTE TIL

- utdanning for elever i grunnskole og videregående skole
- utdannelse av ungdom til ungdomsledere osv. innenfor Den Norske Kirke
- Tønsberg Sangforening
- lærere i grunnskolen som ønsker å delta i kurs mv.
- velferdstiltak for barn og unge i Tønsberg, inkludert velferdstiltak i kommunale barnehager og grunnskole

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 5 000 kr - 30 000 kr. Det skal totalt deles ut inntil 32 000 kr.

STØTTEN GIS I FORM AV

- studentstipend
- prosjektstøtte
- aktivitetsstøtte
- bidrag

HVEM KAN SØKE?

Enkeltpersoner og organisasjoner inviteres til å søke.

Ved ellers like søknader, vil stiftelsen prioritere å støtte større, konkrete tiltak, prosjekter og aktiviteter som faller inn under formålet.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
okt 2022

Wilhelm Andreas Wexels legat

Søknadsfrist: 15.10.2022
  Wilhelm Andreas Wexels legat Legatet deler ut stipend til teologistudenter ved Universitetet i Oslo. STØTTEN KAN GIS I FORM…

Les mer...

Lukk

 

Wilhelm Andreas Wexels legat

Legatet deler ut stipend til teologistudenter ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN KAN GIS I FORM AV

- Studentstipend

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det er mulig å søke om inntil kr 41 000. 

HVEM KAN SØKE?

Teologistudenter ved Universitetet i Oslo er velkomne til å søke om stipend.

 

Søknadsfristen er 15. oktober

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

18
okt 2022

Centre for Advanced Study (CAS) at The Norwegian Academy of Science and Letters, CAS project applications

Søknadsfrist: 18.10.2022
Call for CAS project applications for 2024/2025 The Centre for Advanced Study (CAS) invites researchers to pursue excellent, fundamental, curiosity-driven…

Les mer...

Lukk

Call for CAS project applications for 2024/2025

The Centre for Advanced Study (CAS) invites researchers to pursue excellent, fundamental, curiosity-driven research in Oslo during the 2024/2025 academic year. Assemble your international dream team of prominent researchers and apply for a research stay at CAS.

Each year, we host three research groups working within and across the following fields:

       - Humanities/Theology

       - Social sciences/Law

       - Natural sciences/Medicine/Mathematics

The research groups stay at CAS, situated at the stately premises of The Norwegian Academy of Science and Letters in Oslo, for one academic year. Each project receives a grant of roughly NOK 3.5 million.

There are no laboratory facilities at CAS. However, projects involving laboratory work, field work and data collection are welcome to apply to develop the theoretical aspects of their research. Laboratory work, field work and data collection must take place either before the stay at CAS or at another suitable place during the stay.

Who may apply?

Only faculty members who hold permanent, full-time, tenured academic positions at CAS' partner institutions in Norway are eligible to apply. The applicants will function as project leader and will assemble and lead their research group at CAS. In order to share leadership responsibilities it is advisable to have a co-leader. The co-leader must also hold a permanent, full-time, tenured academic position at one of CAS' partner institutions. The project leaders can invite prominent researchers from around the world to participate in their projects. Project leaders are encouraged to include Ph.D. candidates or postdoctoral fellows for career development and mentorship.

CAS is modelled to further daily intellectual dialogue. The agreements between the Centre and our partner institutions guarantee that project leaders and group members employed in tenured academic positions at these institutions will be granted sabbatical leave with full salary during their stay at CAS. 

Scholars not employed by one of the Centre’s partner institutions are normally expected to use their sabbatical leave during their stay at CAS. For researchers for whom this is not a possibility, a portion of the project’s budget may be used to cover teaching replacement costs.

The project participants’ stay at CAS vary from a few months to an entire year. Project leaders must be based at CAS for the duration of the academic year, which runs from 15 August to 30 June. If the project has two leaders, they may during shorter periods of the academic year alternate leadership responsibility if their family situation, laboratory work requirements or other central elements of the project make this necessary. The absent project leader must participate remotely during such periods. Fellows are also expected to work full-time on topics relevant to the project while in residence at CAS.

What we offer: a generous service platform and a unique research infrastructure

CAS provides a unique research infrastructure, an extensive service platform and an inspiring, collegial atmosphere. This includes:

       - Five office spaces in well-equipped offices for single or double occupancy.
       - Well-equipped seminar rooms with video conferencing equipment.
       -
IT and library services.
       -
Assistance with conference and workshop planning.
       -
Subsidised lunch in the Centre’s Turret room for all fellows.
       -
Pleasant accommodations within walking distance of the Centre (for researchers not based in the Oslo area).
       -
Help with finding kindergartens or schools (for visiting researchers bringing their children).

What does the funding cover?

The current budget frame for each project is NOK 3,500,000. The funds can cover:

       - Teaching replacement costs for scholars not associated with CAS’ partner institutions and who have no sabbatical leave.            
                             - Note: CAS does not pay overhead, but it is possible to cover an administration fee.
- Conferences, seminars and workshops organised as part of the group’s accomplishments during the stay at CAS.
- Travel and accommodation* expenses for visiting fellows and their accompanying family members.              
                             - Note: CAS only covers economy class tickets.
- Visits from prominent scholars for internal seminars.
- Travel expenses for family members visiting while the fellow is in residence at the Centre.
- Childcare and school expenses for visiting researchers bringing their children.
- Other expenses, which may include social expenses, special equipment and supplies.


* CAS rents apartments in the vicinity of the Centre (for researchers not based in the Oslo area). The current monthly rates are:

       - 1 bedroom: NOK 16,000
- 2 bedrooms: NOK 20,000

       - 3 bedrooms: NOK 24,000

CAS’ operating budget covers accommodation expenses for project leaders based outside of the Oslo area. This cost therefore does not need to be included in the project budget.

How to apply

Applicants for the academic year of 2024/2025 must submit a complete application through the application portal UNIFOR. Required templates are available in the application portal.

The deadline for submitting applications is 18 October 2022.

All documents must be written in English and submitted as PDF files.

Successful applicants will:

       - Submit a proposal that clearly illustrates the project's potential as a contribution to excellent, fundamental research.
       - Describe how the research at CAS will be led and organised to achieve the objectives of the project.

 The application must contain:

       - A full project description written for specialists in your field (max. 10 A4 pages).

       - A CV (for each project leader). Each project can have a maximum of two leaders. The project leader not submitting the application must sign a letter of intent confirming their participation.
                             - Note: The following CV template must be used. Download the template here.

       - A letter of support from the head of each project leader’s department (max. one A4 page).
                             - Note: At minimum, the letter must confirm that you will keep your salary, and that you will be released from other duties during your period as a project leader at CAS.
                                     We also advise that the letter include a short description of how the project will strengthen and generate value to the research environment at your home institution,
                                     even after the year at CAS has concluded.

       - A short CV (max. one A4 page) and a signed letter of intent for up to four core members whom you intend to invite to long-term stays at CAS.
                             - Note: Please do not submit CVs for any other group members whom you intend to invite to CAS.

       - A short list of other colleagues involved in the project, describing their background, merits and how they will contribute to the project.

       - A preliminary budget.
                             - Note: The following budget template must be used. Download the template here.

In the relevant fields in the application form in the portal, you must fill out the following:

- A project abstract (approximately 100 words).
- Primary and secondary objectives of the project (approximately 100 words).
- A description of how a year at CAS will benefit the project (approximately 300 words).
- A detailed work plan for the year at CAS.
- An ethical self-assessment (approximately 200 words).
                             - Note: Please read
CAS’ guidelines for ethics in research.

We encourage all applicants to have all documents, attachments and texts finalised and converted to the right format before registering their application in the portal.

Other requirements:

If the project requires pre-approval from the Norwegian Data Protection Authority, the Regional Committees for Medical and Health Research Ethics, or a similar body, this must be secured by 21 November 2022. Documentation of pre-approval must be submitted as part of the project description in the application portal, or sent by email to Rune Flaten, rune.flaten@cas.oslo.no.

For information about the requirements for the project while at CAS, see “Framework and Requirements for the Project.”

The selection process

Applications that meet our requirements, standard and format will be subject to international peer review.

The CAS Board of Directors will make the final selection in June 2023. CAS will assist project leaders during the planning phase leading up to the groups’ arrival at the Centre in August 2023.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us at cas@cas.oslo.no.

 

CAS has recently revised its applications process and its application form in UNIFOR’s electronic application system. If something is unclear or missing, please let us know.

Søk her

Utlysning

18
okt 2022

Hans og Helga Reuschs legat til utdannelse av kunstmalere

Søknadsfrist: 18.10.2022
  Hans og Helga Reuschs legat til utdannelse av kunstmalere Hans og Helga Reuschs legat støtter kunstmaleres utdannelse. Stipend deles…

Les mer...

Lukk

 

Hans og Helga Reuschs legat til utdannelse av kunstmalere

Hans og Helga Reuschs legat støtter kunstmaleres utdannelse. Stipend deles ut til kunststudenter som er under 35 år ved tildelingspunktet, og skal helst utdeles som en belønning for utført arbeid. Studenter som tidligere er tildelt et stipend fra legatet kan ikke søke på nytt.

Stipendutdelingene foretas av legatets styre etter innstilling fra Norske Billedkunstneres stipendkomité.

Stipendene gis erfaringsmessig i størrelsesorden NOK 20 000 - NOK 80 000. 

- Legatet deler ut stipend til aktive studenter. Personer som er under kunstutdanning høst 2022/ vår 2023 kan søke stipend.
- Alderskravet på 35 år gjelder f.o.m. tildelingspunktet. Legatets styre behandler stipendkomitéens innstilling tidlig februar hvert år, og det er dette tidspunktet som er gjeldende.
- Legatet tildeles fortrinnsvis søkere som ikke mottar annet stipend, men det kan i særskilte tilfeller gjøres unntak.
- Ved søknad om støtte til generelt livsopphold (mat, husleie, dagligdagse utgifter) som bes utbetalt til privat konto, kan det høyst søkes om kr. 80.000. Slike stipendtildelinger er skattepliktig. 


Søknaden skal inneholde:

- CV (maks 2 A4 sider): Bør inneholde oversikt over kunstnerisk utdanningsforløp, samt oversikt over kunstnerisk virksomhet og produksjon, herunder både gjennomførte og planlagte prosjekter. Bruk gjerne en omvendt kronologisk rekkefølge, slik at de siste utstillingene eller den nyeste aktiviteten kommer øverst.

- Kort søknadsstekst (ca halv A4 side): Skal gi komiteen en forståelse av ditt virke. Teksten bør inneholde en overordnet beskrivelse av teknikk og tematikk, samt kort beskrivelse av inntil 3 av dine seneste gjennomførte prosjekter/ arbeider.

- Kunstnerisk dokumentasjon av inntil 3 utførte arbeider (inntil 3 vedlegg): Inntil 3 vedlegg leveres som PDF (bør samsvare med prosjektene som beskrives i søknadsteksten)


Søknad sendes inn elektronisk ved å trykke "Søk her".

Søknadsfristen er midnatt 18. oktober.

 

Kontakt/ veiledning:
Norske Billedkunstnere, avd. stipend og prosjektstøtte
stipend@norskebilledkunstnere.no / 23 00 50 01


Kontakt teknisk støtte ved innsendelse av søknad:
UNIFOR, unifor@unifor.no / 22 34 01 40

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

01
nov 2022

Direktør Throne Holsts stiftelse for ernæringsforskning

Søknadsfrist: 01.11.2022
  CALL FROM THE THRONE HOLST NUTRITION RESEARCH FOUNDATION FOR FUNDING IN 2023 Permanent academic staffs (including university lectorates) at…

Les mer...

Lukk

 

CALL FROM THE THRONE HOLST NUTRITION RESEARCH FOUNDATION FOR FUNDING IN 2023

Permanent academic staffs (including university lectorates) at the Department of Nutrition, University of Oslo are invited to apply for funds to research projects within the field of nutrition for 2023. Academic staff in professor II positions can also apply. Academic staff who retire during 2023 are also invited to apply. Academic staff who have retired before 2023 are not entitled to apply.

For all applications it is required that the research activities shall be performed at the Department of Nutrition, and will contribute to further development of the scientific milieu at the Department. Only collaborative projects with other research groups at the department are eligible for funding. The nature of the collaboration must be clearly indicated in the application form. Only projects with clear nutrition relevance will, however, be funded. Scientific quality is the major criteria for evaluation.

Range of funding per application/project is between NOK 50.000-400.000

THE APPLICATION SHOULD INCLUDE

1. The completed electronic application form.

2. A project description (maximum 7 pages, excluding references).
Upload the project description as a PDF-file to the electronic application form in the specified field.

3. A clear description regarding the use of funding from THS the previous year.

4. For projects that received funding the previous year, please give a clear description of the status and scientific progression of the project in the new application.

5. CV and list of publications the last 5 years (2017-2022)

Upload the documents as PDF-files to the electronic application form in the specified fields.

Funding from Throne Holst Nutrition Research Foundation must be used within 2 years. Otherwise, the funded resources will be returned to the Throne Holst Nutrition Research Foundation.

 

The application must be submitted electronically

 

BY NOVEMBER 1, 2022

 

For questions regarding the call for applications, please contact Hege Berg Henriksen (h.b.henriksen@medisin.uio.no).

For technical support, please contact UNIFOR (unifor@unifor.no).

 

 

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post.

Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
nov 2022

Det juridiske fakultets lovsamlingsfond

Søknadsfrist: 15.11.2022
  Det juridiske fakultets lovsamlingsfond Lovsamlingsfondet støtter juridisk undervisning og rettsvitenskapelig forskning ved UiOs juridiske fakultet. STØTTEN GIS I FORM…

Les mer...

Lukk

 

Det juridiske fakultets lovsamlingsfond

Lovsamlingsfondet støtter juridisk undervisning og rettsvitenskapelig forskning ved UiOs juridiske fakultet.

STØTTEN GIS I FORM AV

 - Bidrag

Det kan søkes om midler til kommende arrangementer. Allerede påløpte utgifter dekkes ikke.

Det skal i denne utlysningsrunden deles ut i størrelsesorden kr 300 000.

Merk! Ved ønske om å søke støtte til flere forskjellige prosjekter må en uavhengig søknad sendes inn for hvert av prosjektene.

 

HVEM KAN SØKE?

 Du må

- være tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

- drive med juridisk undervisning eller rettsvitenskapelig forskning. Administrativt ansatte kan også søke.

HVA MÅ SØKNADEN INNEHOLDE?

Søknaden skal inneholde

          (1) Ferdig utfylt søknadsskjema

Trykk «Søk her» for å åpne fondets elektroniske søknadsskjema.

          (2) Søknadstekst.

Dokumentet lastes opp i søknadsskjemaet på angitte sted i PDF-format. Dokumentet skal bestå av maks 3 sider ved bruk av skriftstørrelse 12 og enkel linjeavstand.

Dokumentet må inneholde følgende:

- redegjørelse for prosjektets formål, evt. problemstilling, og forventet resultat.

- dersom søknaden gjelder seminar/konferanse, ber vi om antall deltagere, deltagerliste, samt informasjon om det er noen utenlandske deltagere

- dersom aktuelt, informasjon om planlagte seminar/konferanse er åpen for alle ved fakultetet

- informasjon om det søkes om annen ekstern finansiering, eventuelt fra hvilken kilde og hvilket beløp.

          (3) Budsjett

Dokumentet lastes opp i søknadsskjemaet på angitte sted i PDF-format.

Budsjettet må være detaljert, gjenspeile prosjektets mål og aktiviteter, og spesifisere eventuelle andre finansieringskilder.

          (4) Andre vedlegg

Det er mulig å laste opp andre vedlegg i søknadsskjemaet. Last kun opp vedlegg hvis relevant for din søknad. Vi ønsker bl.a. følgende dokumentasjon, hvis aktuelt:

- deltagerlister

- program

- lenke til arrangementer

- informasjon om hvor tildelte midler skal konteres må legges ved søknaden.

 

Søknadsfristen er 15. februar | 15. mai | 15. september | 15. november

 

NB! Sjekk at din søknad er komplett og inneholder all nødvendig informasjon. Dersom noe mangler kan du risikere at søknaden blir avslått. 

Det er viktig at alle søkere opplyser om hvor pengene skal konteres i søknaden. Manglende kontostreng vil forsinke utbetalingsprosessen for alle søkerne.

 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal "overskuddet" tilbakebetales.

Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

 

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post.

Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
nov 2022

Oslo Maritime Stiftelse

Søknadsfrist: 15.11.2022
I perioden 2022 – 2026 vil stiftelsen fokusere på å støtte prosjekter innen to hovedområder: 1. Norsk skipsfarts historie 2.…

Les mer...

Lukk

I perioden 2022 – 2026 vil stiftelsen fokusere på å støtte prosjekter innen to hovedområder:

1. Norsk skipsfarts historie

2. Utviklingen av Norsk maritim kompetanse og skipsfartsvirksomhet.

Dette planlegges gjennomført ved å

 

A. Tildele allmennyttige prosjektstipend til norsk skipsfarts historie.

Følgende typer prosjekter vil prioriteres:

a. Få, men viktige og større maritime prosjekter av historisk betydning
b. Dokumentasjon av norske sjøfolks innsats, primært i nyere tid, hvor det har vært utført særskilte oppgaver.

Stiftelsen ønsker å bidra til at prosjekter av historisk betydning og innsatsen til norske sjøfolk blir allment kjent, og at prosjektene skal nå ut til flest mulig.

Stiftelsen delfinansierer prosjekter.

 

B. Initiere til eller bidra i 1-3 store prosjekter innen skipsfartens utvikling. Prosjekter kan være innenfor:

a. Bærekraftig utvikling av skipsfart
b. Utviklingen av sjøfartsnæringens kompetanse

Stiftelsen ønsker å bidra til utviklingen av en bærekraftig skipsfart i tråd med EUs Taksonomi og FNs bærekraftsmål, og bidra til utviklingen av norske sjøfolks kompetanse.

Aktuelle prosjekter bør benytte nettverk og miljøer med kjennskap til næringen som kontaktpunkter for mottak av søknader. Dette kan for eksempel være Norges Rederiforbund, Oslo Rederiforening, Oslo Sjømannsforening, NTNU Marin Teknikk, Forskningsmiljøer som SINTEF, Redningsselskapet eller andre.

Stiftelsen vil ikke fullfinansiere prosjekter, men gi prosjektstøtte i samarbeid med andre større aktører.

 

C. Stiftelsens styre kan gi andre ekstraordinære tildelinger etter egen vurdering.

Aktuelle prosjekter er initiert av norske virksomheter/organisasjoner registrert i Foretaksregisteret/ Enhetsregisteret.

 

Hva må søknaden inneholde?

Søknaden skal fremmes elektronisk via UNIFORs søknadssystem og må inneholde følgende

- søknadstekst med beskrivelse av aktiviteter og formålet (gjenstanden) det søkes om midler til
- budsjett for det konkrete tiltak som det søkes midler til
- finansieringsplan for hele prosjektet, hvis relevant *

Personer som fremmer søknader på vegne av organisasjoner må i tillegg fremlegge følgende:

- organisasjonens vedtekter
- organisasjonens årsberetning og reviderte regnskaper for siste regnskapsår
- organisasjonens budsjett for inneværende år (ev. neste år, avhengig av )

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen inntil 200 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.


* Styret ønsker at fullfinansiering er sikret, slik at det hersker visshet om at tiltaket vil la seg gjennomføre i sin helhet.

Søkere som innvilges støtte må avlegge rapport om gjennomføringen av det omsøkte tiltaket når dette er fullført. Større tiltak og organisasjoner må fremlegge revisorbekreftet attest på at midlene er brukt i tråd med den godkjente søknaden. Rapporter leveres via UNIFORs søknadssystem og utfyllende informasjon gis i egne vedtaksbrev.

Stiftelsen tar kun imot søknader elektronisk via UNIFORs søknadssystem. Klikk «Søk her» for å bli videreført til stiftelsens søknadsskjema.


Søknadsfristen er 15. februar | 15. mai | 15. september | 15. november

 

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post.

Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
nov 2022

Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat

Søknadsfrist: 15.11.2022
  Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat Stiftelsen gir stipend til studenter ved Universitetet i Oslo som…

Les mer...

Lukk

 

Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat

Stiftelsen gir stipend til studenter ved Universitetet i Oslo som ønsker å studere engelsk i Oxford i England. På samme måte deles det ut stipender til engelske studenter ved Oxford, som vil studere norsk språk ved Universitetet i Oslo.

Det gis også stipender til studenter som planlegger reise til Storbritannia i forbindelse med «British studies».

STØTTEN GIS I FORM AV:

- Vitenskapelig stipend

- Reisestipend

Det skal totalt deles ut inntil kr 430 000.

5 % av beløpet (kr 21 500) settes av til studenter som planlegger reise til Storbritannia i forbindelse med «British studies».

HVEM KAN SØKE?

VED SPRÅKSTUDIER I OXFORD

Du må

-      være student ved Universitetet i Oslo

-      ha konkrete planer om å studere engelsk i Oxford, England

-      være mellom 22 og 27 år på tidspunktet stipendet deles ut (desember)

Søkere som planlegger å studere ved Balliol College har fortrinnsrett dersom søkere for øvrig står likt.

Tilsvarende stipend kan tildeles engelske studenter fra Oxford som vil studere norsk språk ved Universitetet i Oslo.

Engelske søkere bes kontakte UNIFOR per e-post på unifor@unifor.no i god tid før søknadsfristens utløp.

VED SPRÅKREISE TIL STORBRITANNIA I FORBINDELSE MED "BRITISH STUDIES"

Du må

-      være innrullert student/doktorgradsstudent  ved "British studies" ved Universitetet i Oslo

-      ha konkrete planer om å reise til Storbritannia i forbindelse med dine studier

-      være mellom 22 og 27 år på tidspunktet stipendet deles ut (desember)

Pressiser hvilket stipend du søker om i din søknadstekst!

 

Søknadsfristen er 15. februar | 15. mai | 15. september | 15. november

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
nov 2022

Skattebetalerforeningens jubileumsfond

Søknadsfrist: 15.11.2022
  Søknadsmottak for Skattebetalerforeningens jubileumsfond Fondets formål er å støtte vitenskapelig forskning innen skatte- og avgiftsrett.   STØTTEN GIS I…

Les mer...

Lukk

 

Søknadsmottak for Skattebetalerforeningens jubileumsfond

Fondets formål er å støtte vitenskapelig forskning innen skatte- og avgiftsrett.

 

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelige stipend
- Bidrag til dekning av utgifter til konkrete prosjekter
- Reisestipend
- Bidrag til dekking av utgifter ifm. deltakelse på konferanser, seminarer o.l. 

Bidrag gis vanligvis i størrelsesordenen 10 000 kr - 100 000 kr. Fondet skal i år totalt dele ut inntil 150 000 kr.

 

HVEM KAN SØKE?

Skattebetalerforeningens jubileumsfond ønsker å tilrettelegge for en praktisk rettet forskning innen skatte- og avgiftsrett.

Fondet gir støtte til enkeltpersoner og institusjoner, både i og utenfor universitets- og høyskolemiljøene.

 

Søknadsfristen er 15. februar | 15. mai | 15. september | 15. november

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

15
nov 2022

Torgny Segerstedts forelesningsfond slått sammen med Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter

Søknadsfrist: 15.11.2022
  Torgny Segerstedts forelesningsfond slått sammen med Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter Stiftelsen gir økonomisk støtte til ansatte ved…

Les mer...

Lukk

 

Torgny Segerstedts forelesningsfond slått sammen med Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter

Stiftelsen gir økonomisk støtte til ansatte ved Universitetet i Oslo til dekning av utgifter i forbindelse med besøk av gjesteforelesere fra de andre nordiske land.

STØTTEN GIS I FORM AV:

- Bidrag

Bidrag gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000 kr - 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.

HVEM KAN SØKE?

Du må 

- være ansatt ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om å invitere gjesteforeleser fra et av de andre nordiske land

Følgende land anses som "de andre nordiske land": Sverige, Finland, Danmark og Island.

 

Søknadsfristen er 15. februar | 15. mai | 15. september | 15. november

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning

09
des 2022

Centre for Advanced Study (CAS) at The Norwegian Academy of Science and Letters, Young CAS Fellow project applications

Søknadsfrist: 09.12.2022
  Are you a young researcher looking for a unique opportunity to grow your professional network and develop your research?…

Les mer...

Lukk

 

Are you a young researcher looking for a unique opportunity to grow your professional network and develop your research?

The Centre for Advanced Study (CAS) in Oslo is now accepting applications for the Young CAS Fellow programme for the period of August 2023 to June 2025. CAS’ mission is to further excellent, fundamental research. By providing our scholars with optimal working facilities and uninterrupted time for research, we pave the way for groundbreaking scientific results.

Application deadline: December 9, 2022

          • Les utlysningen på norsk her

The Young CAS Fellow programme is a collaboration between CAS, the Young Academy of Norway and The Norwegian Academy of Science and Letters. The programme offers residential fellowship with the aim to support young, outstanding researchers with project development and network building. By giving them the opportunity to receive funding and support for their research projects, our Young CAS Fellows gain valuable experience as research leaders. Young CAS Fellows can invite colleagues from all over the world to join them at CAS and participate in group-based, independent fundamental research.

CAS provides funding, office space and administrative support. Read more about CAS here.

To be eligible as a Young CAS Fellow project, the research should be blue skies, curiosity-driven, challenge given truths and have the potential to advance the research front in the relevant field(s). Researchers in all fields can apply, but note that it is not possible to conduct laboratory-based research at CAS. A successful application will clearly describe how the Young CAS Fellow programme, with its gatherings and networking opportunities, will help realize the objectives of the project and benefit the applicant’s career.

CAS will select two Young CAS Fellows for the period of August 2023 to June 2025.

Read about the current Young CAS Fellow projects  

 

Two-year programme

A Young CAS Fellow will receive a grant of up to NOK 750 000 over two years.

During the first year, the Fellow will arrange three intensive workshops.
Budget: up to NOK 250 000.

During the second year, the Fellow will gather a group from her/his network at CAS in Oslo. The group will work together on the candidate’s project for a period of two months.
Budget: up to NOK 500 000.

CAS will offer administrative support to the Young CAS Fellow throughout the two-year period. The Young Academy of Norway (AYF) will contribute to gatherings with discussions, advice on outreach and communications, and strategies for further project developments. The Norwegian Academy of Science and Letters offers its elegant venues for the final day of the last gathering and contributes to the reception.

Further details about materials and activities that may be covered by the budget are described in the ‘What can the budget cover?’ section below.

 

Detailed two-year programme

This is how the programme is structured:

Year 1 (August 2023 – June 2025):

   • The first gathering will last for four to five days in August or September 2023 and may be held on CAS premises at the Norwegian Academy of Science and Letters in Oslo or in another suitable location nearby. CAS offers offices and seminar rooms.

   • The second gathering will last between three and five days and will preferably be held at the Fellow’s home institution in January or February 2024.

   • For the third and final gathering in spring 2024, the Fellow will return to CAS for three to five days. This gathering will culminate with an open meeting and reception hosted in the beautiful conference room of The Norwegian Academy of Science and Letters. DNVA will also contribute financially to refreshments during the reception.

Year 2 (January 2023 – December 2023):

The research stay in year 2 is designed to resemble an ordinary CAS project. The project leader will gather a core group of collaborators at CAS for two months of continuous work on the research project. This research stay, which normally takes place during the fall semester of the second year, provides a unique opportunity for specialisation and continuity.

The core group should consist of four to five participants (including the Fellow) at all times during the two-month period. The core group should preferably consist of scholars who have participated in one or more gatherings during the first year.

Each participant should stay for at least four weeks in total, but may split their stay in two. The Young CAS Fellow must be present to lead the group for the whole two-month period.

 

Who can apply?

To be eligible to apply you must:

   • Be below the age of 40 at the application deadline. Extensions will be granted for leaves of absence, compulsory military or civilian service or sick leave. There are no age limits for other project participants.

   • Have completed a Ph.D.

   • Be employed in a full-time academic position* at one of CAS’ partner institutions during the entire period from August 2023 to June 2025. The position does not have to be permanent, and you may change affiliation as long as it is from one partner institution to another.

*An academic position entails research and/or teaching at the college or university level.

 

Are you currently employed in a temporary position?

You may still apply even though you may not know where you will be employed during the second year of the programme (August 2024 – June 2025).

Funding for the second year will, however, require that you are hired by one of our partner institutions when the second year begins. In that case, you must also provide a letter of support from your head of section at the new institution when your new affiliation is__.

 

What can the budget cover?

   • Travel and accommodation expenses associated with the project’s gatherings and research stay at CAS.*

   • Food expenses:
-    Daily lunches for you and the project participants during the three gatherings and the research stay. A lunch can normally be budgeted with up to 150 NOK per person per day.
-   
Participants staying in a hotel can have their dinner expenses covered, but the amount must be agreed upon in advance. CAS adheres to the government’s fixed rates for dinner outings.**

   • Buyouts that cover documentable teaching replacement costs which incur due to a participant’s stay at CAS in the second year. Estimated costs for buyouts must be specified in the budget with the name of the scholar, cost per scholar and the period for the buyout. As a Young CAS Fellow, you will keep your salary from your home institution and will therefore not need any buyout.

*As a Young CAS Fellow based outside of the Oslo area you will get your accommodation expenses covered by CAS during the two months research stay, hence this cost does not need to be included in the project budget. CAS will book serviced apartments in the vicinity of CAS in Oslo for researchers staying for a longer period than 10 days. Researchers staying for a shorter period will be accommodated in hotels. The price per night for stays longer than 30 days is 600-800 NOK and the price per night for stays shorter than 30 days is approximately 1200 NOK.

**CAS does not provide a per diem allowance. Moreover, only food meals bought in restaurants can be reimbursed, as we cannot refund grocery shopping.

The budget draft must include information about the number of participants and an overview of the costs associated with travel, accommodations and meals for each gathering in year 1 and for the research stay in year 2. Potential buyouts during the research stay must also be included. Please include necessary explanations of the expenses.

CAS will cover the cost of venues for the gatherings, except for the second gathering held at the Young CAS Fellow's home institution. CAS will also provide office spaces and seminar rooms for the research stay in year 2. Thus, these costs should not be included in your budget draft.

 

The application must include:

   • description (3-4 pages) of the research project which must include clear hypotheses/research questions and objectives. The project will be assessed by a generalist panel and must be written in such a way that researchers from other subject areas can assess them. You should focus your project description specifically on what will be done during the fellowship. If you and/or members of the research group already serve as PIs of other projects with external funding, it must be explained how these can dovetail with the CAS project, how the different projects will be coordinated and how CAS funding would provide added value.

   • A plan (1 page) for the implementation of the work during the project period. The plan must show how you will organize and lead the project in order to achieve its objectives, and how the gatherings and the research stay will contribute to their realization. The plan should also clearly explain how the stay will benefit your professional development and research. Neither the gatherings nor the research stay should be used to write applications. However, it will be considered an advantage if the project can be developed with the aim of applying for funding from other research funding bodies such as the Research Council of Norway and Horizon Europe.

   • list of 3-5 researchers who will belong to the ‘core group’. The list must include the participants’ academic titles and institutional affiliations. However, you do not need a letter of intent from the participants.

   • A budget draft in accordance with the guidelines described above. Please use the budget template Download the template here.

   • brief ethical self-assessment no more than half a page) certifying that you are familiar with the relevant ethical guidelines. Please read CAS’ guidelines for ethics in research.

   • A CV iincluding a publication list (no more than four pages). Please use the CV template. Download the template here.

   • A letter of supportfor the period of January 2023 to December 2024 from the head of section at your home institution. As noted above, you can still apply even if you do not know where you will be employed during the second year of the programme.

The letter of support shall serve as a formal confirmation that:

   - You will keep your salary and be exempt from other obligations during the periods of absence due to your Young CAS Fellow activities

   - Your home institution will host the second gathering during the first year.

 

If the research requires pre-approval from the Norwegian Data Protection Authority, the Regional Committees for Medical and Health Research Ethics, or a similar body, this must be obtained before the start of the project. In the application, you must confirm that the necessary pre-approval will be obtained.

 

How to apply?

The application must be submitted electronically in UNIFOR’s electronic application system. All documents must be written in English and must be saved and uploaded as PDF files. Required templates are available in the application portal.

The application deadline is December 9, 2022

 

The selection process

A selection committee comprised of representatives from CAS, the CAS Board of Directors, and the Young Academy of Norway will present a shortlist to the CAS Board of Directors, which will ultimately select the two Young CAS Fellows in February, 2023.

The ranking will be based on the scientific quality of the project as well as on the applicant’s merits and experience. In order to succeed the project will also need to fit CAS’ mission and the criteria in this call.

Applications that do not meet the formal criteria will be rejected.

If you have any questions about the application process, please do not hesitate to contact adviser Julie Ellinor Frølich Dalseth (j.e.f.dalseth@cas.oslo.no)

 

About the Centre for Advanced Study (CAS)

The Centre for Advanced Study (CAS) is an independent foundation located at The Norwegian Academy of Science and Letters in Drammensveien 78, 0271 Oslo, with a branch in Oslo Science Park (link).

We support research groups within and across the fields of natural science, social science and the humanities, and all our projects are initiated and chosen by the scholars themselves. CAS hosts established leading researchers through our Research Group Grant, as well as talented early career researchers through the Young CAS Fellow Grant.

A stay at CAS yields an intellectually stimulating experience in an international, interdisciplinary research environment.

The Young CAS Fellow programme was created in partnership with the Young Academy of Norway (AYF) in 2019/2020 to expand CAS’ reach to early-career researchers. The programme is supported by The Norwegian Academy of Science and Letters (DNVA) and CAS’ partner institutions.

Søk her

Utlysning

01
feb 2023

Claus Johan Stamers legat

Søknadsfrist: 01.02.2023
  Claus Johan Stamers legat Legatets formål er å være til hjelp for fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn til…

Les mer...

Lukk

 

Claus Johan Stamers legat

Legatets formål er å være til hjelp for fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn til utdannelse, videreutdannelse eller på andre måter slik at de kan komme i arbeid igjen.

Legatet kan også gi tilskudd til tiltak og aktiviteter for økt livskvalitet for fysisk funksjonshemmede som det offentlige ikke dekker.

Støtten gis i form av
- stipend
- tilskudd

Stipend gis i størrelsesordenen NOK 5.000 – NOK 50.000.

Det skal totalt deles ut inntil NOK 50 000.

Hvem kan søke?
Både enkeltpersoner og organisasjoner kan søke.

Enkeltpersoner må
-            ha en fysisk funksjonshemming
-            ha bostedsadresse i Bergen og omegn. Med omegn menes gamle Hordaland fylke

Og enten
-            ha konkrete planer om utdannelse, videreutdannelse eller annen aktivitet som vil tilrettelegge for at du kan komme i arbeid igjen

eller
-            presentere tiltak/aktiviteter som vil øke din livskvalitet, men som ikke dekkes av det offentlige

Organisasjoner må:
-            presentere tiltak/aktiviteter som ikke dekkes av det offentlige, og som vil øke livskvaliteten for fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn.

Dersom etterkommere av Elsebeth Stamer Wahl oppfyller kriteriene er disse fortrinnsberettiget uansett om de er bosatt andre steder enn i Bergen og omegn.

Hva må søknaden inneholde?

-            Legeerklæring
-            En kort søknadstekst om hva et eventuelt stipend skal brukes til
-            En oversikt over utgiftsposter stipendet skal brukes til
-            Informasjon om tidligere mottatte stipender til samme formål

All informasjon fylles direkte inn i søknadsskjemaet som det er linket til øverst på denne siden. Legeerklæring lastes opp som vedlegg.


Søknadsfristen er 1. februar 2023

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). Slike utgifter skal dekkes av lønn og er skattepliktige. De stiftelsene som kan dekke slike kostnader, informerer om dette konkret i sine utlysninger. 

Søk her

Utlysning
Translate »