Søk

Søk Støtte

  • Institusjoner

  • Fagområder

  • Type stipend

  • Utdanningsnivå

01
feb 2021

Claus Johan Stamers legat

Søknadsfrist: 01.02.2021
  Claus Johan Stamers legat Legatets formål er å være til hjelp for fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn til…

Les mer...

Lukk

 

Claus Johan Stamers legat

Legatets formål er å være til hjelp for fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn til utdannelse, videreutdannelse eller på andre måter slik at de kan komme i arbeid igjen.

Legatet kan også gi tilskudd til tiltak og aktiviteter for økt livskvalitet for fysisk funksjonshemmede som det offentlige ikke dekker.

Støtten gis i form av
- stipend
- tilskudd

Stipend gis i størrelsesordenen NOK 5.000 – NOK 80.000.

Det skal totalt deles ut inntil NOK 80 000.

Hvem kan søke?
Både enkeltpersoner og organisasjoner kan søke.

Enkeltpersoner må
            - ha en fysisk funksjonshemming
            - være fra Bergen og omegn

Og enten
            - ha konkrete planer om utdannelse, videreutdannelse eller annen aktivitet som vil tilrettelegge for at du kan komme i arbeid igjen

eller
            - presentere tiltak/aktiviteter som vil øke din livskvalitet, men som ikke dekkes av det offentlige

Organisasjoner må:
            - presentere tiltak/aktiviteter som ikke dekkes av det offentlige, og som vil øke livskvaliteten for fysisk funksjonshemmede i Bergen og omegn.

Dersom etterkommere av Elsebeth Stamer Wahl oppfyller kriteriene er disse fortrinnsberettiget uansett om de er bosatt andre steder enn i Bergen og omegn.

Hva må søknaden inneholde?

            - Legeerklæring
            - En kort søknadstekst om hva et eventuelt stipend skal brukes til
            - En oversikt over utgiftsposter stipendet skal brukes til
            - Informasjon om tidligere mottatte stipender til samme formål

All informasjon fylles direkte inn i søknadsskjemaet som det er linket til øverst på denne siden. Legeerklæring lastes opp som vedlegg.


Søknadsfristen er 1. februar

Søk her

Utlysning

05
feb 2021

The Minor Foundation for Major Challenges, LARGE GRANTS

Søknadsfrist: 05.02.2021
    The Minor Foundation for Major Challenges – larger grants (step 1) In this call for applications the foundation…

Les mer...

Lukk

 

 

The Minor Foundation for Major Challenges – larger grants (step 1)

In this call for applications the foundation is looking for projects above EUR 10,000 – typically in the range of €20,000 to €200,000, although larger projects may be considered. The foundation will only consider applications that clearly fall under its strategy. Please consult the MFMC strategy carefully before considering submitting an application.

The application process for larger grants is in two steps. In the first step, you are welcome to submit a short pitch on behalf of your organization. After thorough evaluation by the foundation’s board, applicants may be invited to the second step, in which a full application will be submitted.

Step one of the application procedure may be completed electronically by clicking “Apply here”. In order to prepare your application ahead of time, click here to download a screenshot of the application form

 

International applicant without a Norwegian ID?

In order to access UNIFOR's application portal without a Norwegian ID, you have to request a user profile by contacting the secretary of the MFMC board. A user profile will be set up if the project is found to clearly fall within the MFMC strategy and thus merits the attention of the board. When contacting the secretary of the MFMC board, prospective applicants must  provide the following information:

- Name of organization

- Full name of organization’s contact person

- Organization's full postal address

- Contact person’s phone number

- Contact person’s e-mail address

- A short description of the planned application, for example the pitch or short description to be submitted in the application form, that clearly explains how the project falls within the strategic aims of MFMC

- Documentation that you represent an organization, in the form of an officially certified proof of registration (f. ex. tax registration) of your organization must be included as an attachment to your inquiry

The secretary to the MFMC board, Mr. Tore Brænd, may be contacted at tore.braend@minor-foundation.no. Please note that processing a request for a user profile may take several days, and that contact therefore should be made well in advance of the deadline for the relevant call.

 

Technical assistance

After your request for a user profile in the UNIFOR portal is granted, the UNIFOR staff will set up your profile and may assist with the rest of the application process as needed.

UNIFOR is a Norwegian organization and our working hours are 08:00-16:00 CEST. If you contact us on the day of the current deadline, we cannot guarantee that we will be able to assist you in time to submit your application. In such case you have to wait until the next call for applications is announced.

Please note that most of UNIFOR’s website is in Norwegian language. It is possible to use the Google translate button on the bottom left of the page. However, please be sceptical about the accuracy of the resulting translations. If you find the translated text difficult to understand, please contact UNIFOR’s administration for an explanation.

Søk her

Åpen prekvalifisering

05
feb 2021

The Minor Foundation for Major Challenges, SMALL GRANTS

Søknadsfrist: 05.02.2021
    The Minor Foundation for Major Challenges – small grants In this call for applications it is possible to…

Les mer...

Lukk

 

 

The Minor Foundation for Major Challenges – small grants

In this call for applications it is possible to apply for smaller grants of up to EUR 10,000, provided that the application falls within the strategic aims of MFMC. Please consult the MFMC strategy carefully before considering submitting an application.

You are welcome to submit an application on behalf of your organization electronically by clicking “Apply here”. In order to prepare your application ahead of time, click here to download a screenshot of the application form.

 

International applicant without a Norwegian ID?

In order to access UNIFOR's application portal without a Norwegian ID, you have to request a user profile by contacting the secretary of the MFMC board. A user profile will be set up if the project is found to clearly fall within the MFMC strategy and thus merits the attention of the board. When contacting the secretary of the MFMC board, prospective applicants must  provide the following information:

- Name of organization

- Full name of organization’s contact person

- Organization's full postal address

- Contact person’s phone number

- Contact person’s e-mail address

- A short description of the planned application, for example the pitch or short description to be submitted in the application form, that clearly explains how the project falls within the strategic aims of MFMC

- Documentation that you represent an organization, in the form of an officially certified proof of registration (f. ex. tax registration) of your organization must be included as an attachment to your inquiry

The secretary to the MFMC board, Mr. Tore Brænd, may be contacted at tore.braend@minor-foundation.no. Please note that processing a request for a user profile may take several days, and that contact therefore should be made well in advance of the deadline for the relevant call.

 

Technical assistance

After your request for a user profile in the UNIFOR portal is granted, the UNIFOR staff will set up your profile and may assist with the rest of the application process as needed.

UNIFOR is a Norwegian organization and our working hours are 08:00-16:00 CEST. If you contact us on the day of the current deadline, we cannot guarantee that we will be able to assist you in time to submit your application. In such case you have to wait until the next call for applications is announced.

Please note that most of UNIFOR’s website is in Norwegian language. It is possible to use the Google translate button on the bottom left of the page. However, please be sceptical about the accuracy of the resulting translations. If you find the translated text difficult to understand, please contact UNIFOR’s administration for an explanation.

Søk her

Utlysning

15
feb 2021

Aase Bye og Trygve J. B. Hoffs fond til vitenskapelig, medisinsk forskning

Søknadsfrist: 15.02.2021
  Aase Bye og Trygve J. B. Hoffs fond til vitenskapelig, medisinsk forskning Stiftelsen støtter vitenskapelig, medisinsk forskning ved Universitetet…

Les mer...

Lukk

 

Aase Bye og Trygve J. B. Hoffs fond til vitenskapelig, medisinsk forskning

Stiftelsen støtter vitenskapelig, medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Midlene kan deles ut som en pris eller som bidrag til planlagt eller pågående forskning.

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 110 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- forsker ved Universitetet i Oslo

- forsker innen ett av følgende fagområder

(1) utforskning av øyesykdommer, både morfologi, patofysiologi, klinikk, epidemiologi og behandling

(2) utvikling av hjertesykdommenes kirurgiske behandling

(3) utvikling av fagområdet ortopedisk kirurgi.

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2021

Aase og Knut Tønjums oftalmologiske fond

Søknadsfrist: 15.02.2021
  Aase og Knut Tønjums oftalmologiske fond Stiftelsen støtter oftalmologisk forskning. STØTTEN GIS I FORM AV  - Vitenskapelig stipend Det…

Les mer...

Lukk

 

Aase og Knut Tønjums oftalmologiske fond

Stiftelsen støtter oftalmologisk forskning.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 41 000.

 HVEM KAN SØKE?

Du må

- drive med oftalmologisk forskning

Søknadsfrist er 15. februar

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2021

Ann Kern-Godal’s Memorial Fund for Horse-Assisted Therapy

Søknadsfrist: 15.02.2021
  Ann Kern-Godal’s memorial fund for Horse-Assisted Therapy Call for applications The fund’s purpose is to promote evidence-based research into…

Les mer...

Lukk

 

Ann Kern-Godal’s memorial fund for Horse-Assisted Therapy

Call for applications

The fund’s purpose is to promote evidence-based research into horse-assisted therapy (HAT) for different patient groups.

 

Financial support is provided in the form of:

- Scientific scholarships

- Scientific prize

The foundation plans to distribute up to NOK 450 000 in the current call. Especially promising research projects may receive support for up to 3 years.

Who can apply?

You preferably have to be one of the following candidates:

- PhD candidate whose research focuses wholly or partially on HAT

- postdoctoral fellow dedicated wholly or partially to HAT

- representative of an institution promoting HAT research

The fund is open to international applicants. 

 

What should the application contain?

As the fund is open to international competition and the jury consists of international professionals, the application must be submitted in English language.

- completed application form 

- CV (PDF attachment, max 4 pages)

- project description (PDF attachment, max 5 pages (list of references, table of contents and title page can be added additionally), max 5 MB)

- budget overview (PDF attachment, max 5 MB)

- two separate letters of recommendation written by two individuals with scientific backgrounds

Please note that all attachments are mandatory. Missing attachments will result in a negative decision on your application. The attachments must be uploaded directly in the application form in specified fields. The application amount must be stated in Norwegian kroner.

 

The application deadline is February 15  

 

International applicant without a Norwegian ID?

Please contact UNIFOR at unifor@unifor.no in order to get access the application system without a Norwegian ID.

UNIFOR is a Norwegian organization and our working hours are 08:00-16:00 CEST. If you contact us on the day of the deadline, we cannot guarantee that we will be able to assist you in time to submit your application. In such case you have to wait until the next call for applications is announced.

Please note that most of UNIFOR’s website is in Norwegian language. It is possible to use the Google translate button on the bottom left of the page. However, please be sceptical about the accuracy of the resulting translations. If you find the translated text difficult to understand, please contact UNIFOR’s administration for an explanation.

Søk her

Utlysning

15
feb 2021

Arne E. Ingels’ legat til Rikshospitalets hudavdeling

Søknadsfrist: 15.02.2021
  Arne E. Ingels’ legat til Rikshospitalets hudavdeling Stiftelsen formål er å støtte dermatologisk forskning. STØTTEN GIS I FORM AV…

Les mer...

Lukk

 

Arne E. Ingels’ legat til Rikshospitalets hudavdeling

Stiftelsen formål er å støtte dermatologisk forskning.

STØTTEN GIS I FORM AV

- vitenskapelig stipend

- tilskudd til forskningsopphold i utlandet

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 212 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må tilhøre en av følgende persongrupper

1) Donators nevøer eller deres barn, som (i prioritert rekkefølge)

a) etter medisinsk embetseksamen driver dermatologisk forskning eller spesialutdanner seg i dermatologi
b) studerer medisin
c) studerer andre fag på universitets- eller høgskolenivå.

Maksimum én av donators nevøer eller deres barn få stipend fra dette legatet samtidig.

2) Leger eller medisinske studenter som driver forskningsarbeid i dermatologi.

 

Søknadsfrist er 15. februar 2020.

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2021

Blakstad Maarschalk og Helbings legat for bekjempelse av tuberkulose og kreft

Søknadsfrist: 15.02.2021
Blakstad Maarschalk og Helbings legat for bekjempelse av tuberkulose og kreft Legatet gir tilskudd til prosjekter som kan bidra til…

Les mer...

Lukk

Blakstad Maarschalk og Helbings legat for bekjempelse av tuberkulose og kreft

Legatet gir tilskudd til prosjekter som kan bidra til bekjempelse av tuberkulose og kreft.

Søkere bør representere en institusjon, forening eller lignende.

Det må komme frem av søknaden hvordan midlene tenkes brukt.

Søknad om reisestipend prioriteres ikke.

Tuberkulose
Tilskudd gis til prosjekter som kan bidra til bekjempelsen av tuberkulose nasjonalt og / eller internasjonalt gjennom økt innsikt tuberkuloserelaterteproblemstillinger eller økt innsats i forebygging og/eller behandling av tuberkulosesykdom. Aktuelle prosjekter kan være rettet inn mot basalforskning, kliniske problemstillinger eller være mer orientert mot praktiske tilrettelegginger i arbeidet mot tuberkulose.

Søknader som faller inn under fagfeltet tuberkulose kan søke om inntil 100 000 kr.

Kreft
Tilskudd gis til prosjekter som kan bidra til bekjempelsen av kreft og legatets utlysning rettes utlysningen inn mot kreftrehabilitering.

Søknader som faller inn under fagfeltet kreft kan søke om inntil 50 000 kr.

Søk her

Utlysning

15
feb 2021

Det juridiske fakultets lovsamlingsfond

Søknadsfrist: 15.02.2021
  Det juridiske fakultets lovsamlingsfond Lovsamlingsfondet støtter juridisk undervisning og rettsvitenskapelig forskning ved uios juridiske fakultet. STØTTEN GIS I FORM…

Les mer...

Lukk

 

Det juridiske fakultets lovsamlingsfond

Lovsamlingsfondet støtter juridisk undervisning og rettsvitenskapelig forskning ved uios juridiske fakultet.

STØTTEN GIS I FORM AV

 - Bidrag

Det kan søkes om midler til kommende arrangementer. Allerede påløpte utgifter dekkes ikke.

Det skal i denne utlysningsrunden deles ut i størrelsesorden kr 300 000.

HVEM KAN SØKE?

 Du må

- være tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

- drive med juridisk undervisning eller rettsvitenskapelig forskning. Administrativt ansatte kan også søke.

 HVA MÅ SØKNADEN INNEHOLDE?

Søknaden skal inneholde

          (1) Ferdig utfylt søknadsskjema

Trykk «Søk her» for å åpne fondets elektroniske søknadsskjema.

          (2) Søknadstekst.

Dokumentet lastes opp i søknadsskjemaet på angitte sted i PDF-format. Dokumentet skal bestå av maks 3 sider ved bruk av skriftstørrelse 12 og enkel linjeavstand.

Dokumentet må inneholde følgende:

- redegjørelse for prosjektets formål, evt. problemstilling, og forventet resultat.

- dersom søknaden gjelder seminar/konferanse, ber vi om antall deltagere, deltagerliste, samt informasjon om det er noen utenlandske deltagere

- dersom aktuelt, informasjon om planlagte seminar/konferanse er åpen for alle ved fakultetet

- informasjon om det søkes om annen ekstern finansiering, eventuelt fra hvilken kilde og hvilket beløp.

          (3) Budsjett

Dokumentet lastes opp i søknadsskjemaet på angitte sted i PDF-format.

Budsjettet må være detaljert, gjenspeile prosjektets mål og aktiviteter, og spesifisere eventuelle andre finansieringskilder.

          (4) Andre vedlegg

Det er mulig å laste opp andre vedlegg i søknadsskjemaet. Last kun opp vedlegg hvis relevant for din søknad. Vi ønsker bl.a. følgende dokumentasjon, hvis aktuelt:

- deltagerlister

- program

- lenke til arrangementer

- informasjon om hvor tildelte midler skal konteres må legges ved søknaden.

 

Søknadsfristen er 15. februar

 

NB! Sjekk at din søknad er komplett og inneholder all nødvendig informasjon. Dersom noe mangler kan du risikere at søknaden blir avslått.

Det er viktig at alle søkere opplyser om hvor pengene skal konteres i søknaden. Manglende kontostreng vil forsinke utbetalingsprosessen for alle søkerne.

 

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal "overskuddet" tilbakebetales.

Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner UNIFORs søknadsveileder under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

Søk her

Utlysning

15
feb 2021

Dr. Fürst medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning

Søknadsfrist: 15.02.2021
Dr. Fürst medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning Stiftelsen skal fremme forskning og utdannelse innenfor klinisk…

Les mer...

Lukk

Dr. Fürst medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning

Stiftelsen skal fremme forskning og utdannelse innenfor klinisk kjemi og klinisk fysiologi ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Reisestipend til vitenskapelige møter og kongresser

- Vitenskapelig stipend til prosjekter innen klinisk kjemi og klinisk fysiologi

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 70 000.

 HVEM KAN SØKE?

Du må

- drive med forskning og/eller utdannelse innenfor klinisk kjemi og klinisk fysiologi ved Universitetet i Oslo

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2021

Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning

Søknadsfrist: 15.02.2021
  Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning Stiftelsen skal fremme forskning på øyesykdommer og forskning for å kunne avhjelpe øresus,…

Les mer...

Lukk

 

Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning

Stiftelsen skal fremme forskning på øyesykdommer og forskning for å kunne avhjelpe øresus, døvhet eller redusert hørselsevne.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 255 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må tilhøre en av følgende kategorier

(1) forsker innen øyesykdommer

(2) forsker innen øresus, døvhet eller redusert hørselsevne

 

Hva må søknaden inneholde?

- Søknadene bør inkludere vurdering/anbefaling fra kompetent/overordnet person innen fagområdet

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2021

Gunnar Kristian Olsen og Randi Andresens legat til vitenskapelig medisinsk forskning

Søknadsfrist: 15.02.2021
  Gunnar Kristian Olsen og Randi Andresens legat til vitenskapelig medisinsk forskning Stiftelsen støtter vitenskapelig medisinsk forskning på områdene øresykdommer…

Les mer...

Lukk

 

Gunnar Kristian Olsen og Randi Andresens legat til vitenskapelig medisinsk forskning

Stiftelsen støtter vitenskapelig medisinsk forskning på områdene øresykdommer og helvetesild.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 47 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- drive med vitenskapelig medisinsk forskning på områdene øresykdommer og helvetesild ved Universitetet i Oslo

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2021

Halvor Høies Fond

Søknadsfrist: 15.02.2021
Halvor Høies Fond Stiftelsen støtter forskning på sykdommen multippel sklerose. STØTTEN GIS I FORM AV  - Vitenskapelig stipend Det er…

Les mer...

Lukk

Halvor Høies Fond

Stiftelsen støtter forskning på sykdommen multippel sklerose.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 30 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- forsker innen fagområdet multippel sklerose

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2021

Harald og Sofie Postmyrs legat

Søknadsfrist: 15.02.2021
Harald og Sofie Postmyrs legat Stiftelsen støtter forskning på sykdommene hjerneslag og psoriasis. STØTTEN GIS I FORM AV  - Vitenskapelig…

Les mer...

Lukk

Harald og Sofie Postmyrs legat

Stiftelsen støtter forskning på sykdommene hjerneslag og psoriasis.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 30 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- drive med forskning på hjerneslag eller psoriasis

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2021

Johanne og Einar Eilertsens forskningsfond til sønnen Johan Eilertsens minne

Søknadsfrist: 15.02.2021
  Johanne og Einar Eilertsens forskningsfond til sønnen Johan Eilertsens minne Stiftelsen støtter forskning innen norsk psykiatri. STØTTEN GIS I…

Les mer...

Lukk

 

Johanne og Einar Eilertsens forskningsfond til sønnen Johan Eilertsens minne

Stiftelsen støtter forskning innen norsk psykiatri.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 110 000.

 HVEM KAN SØKE?

Du må

- drive med norsk psykiatrisk forskning

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2021

Johs. I. Svanholms fond

Søknadsfrist: 15.02.2021
Johs. I. Svanholms fond Stiftelsen støtter tuberkuloseforskning. STØTTEN GIS I FORM AV  - Vitenskapelig stipend Det er ingen øvre grense…

Les mer...

Lukk

Johs. I. Svanholms fond

Stiftelsen støtter tuberkuloseforskning.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 21 000.

 HVEM KAN SØKE?

Du må

- drive med tuberkuloseforskning

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2021

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme, JUS

Søknadsfrist: 15.02.2021
  ANDERS JAHRES FOND TIL VITENSKAPENS FREMME UTLYSNING 2020 Anders Jahres fond til vitenskapens fremme lyser ut inntil NOK 3…

Les mer...

Lukk

 

ANDERS JAHRES FOND TIL VITENSKAPENS FREMME UTLYSNING 2020

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme lyser ut inntil NOK 3 584 000,- til vitenskapelig forskning innen medisin, jus og kjemi og marin teknikk.

Alle søknader skal leveres elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal. Søkere må benytte søknadsskjema for deres fagområde. Alle felt i søknadsskjema må være korrekt fylt inn. Vær oppmerksom på at kontonummer er korrekt fylt inn, Anders Jahres fond tildeler kun midler til arbeidsgivers konto. Det kan kun søkes støtte for ett år av gangen. Resultatet av søknadsbehandlingen blir sendt søkerne medio juni i søknadsåret.

For utfyllende informasjon om søknadsprosessen, vennligst se her: Veiledning for søkere til Anders Jahres fond

 

Søknadsfristen er 15. februar

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Det er kun mulig å sende inn en søknad per utlysning per brukerkonto. Dersom ditt prosjekt består av flere personer, kan hver person søke om midler fra egne brukerkontoer.

 

JUS

Det er inntil NOK 539 000 tilgjengelig som stipendmidler til det juridiske fagområdet. Det skal deles ut bidrag til vitenskapelig arbeid eller forskning, fortrinnsvis knyttet til Universitetet i Oslo. Det kan også søkes bidrag til dekke av utgifter til vitenskapelige assistenter knyttet til konkrete prosjekter ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Søk her

Utlysning

15
feb 2021

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme, KJEMI OG MARIN TEKNIKK

Søknadsfrist: 15.02.2021
  ANDERS JAHRES FOND TIL VITENSKAPENS FREMME UTLYSNING 2021 Anders Jahres fond til vitenskapens fremme lyser ut totalt NOK 3…

Les mer...

Lukk

 

ANDERS JAHRES FOND TIL VITENSKAPENS FREMME UTLYSNING 2021

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme lyser ut totalt NOK 3 584 000,- til vitenskapelig forskning innen medisin, jus og kjemi og marin teknikk.

Alle søknader skal leveres elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal. Søkere må benytte søknadsskjema for deres fagområde. Alle felt i søknadsskjema må være korrekt fylt inn. Vær oppmerksom på at kontonummer er korrekt fylt inn, Anders Jahres fond tildeler kun midler til arbeidsgivers konto. Det kan kun søkes støtte for ett år av gangen. Resultatet av søknadsbehandlingen blir sendt søkerne medio juni i søknadsåret.

For utfyllende informasjon om søknadsprosessen, vennligst se her: Veiledning for søkere til Anders Jahres fond

Søknadsfristen er 15. oktober

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Det er kun mulig å sende inn en søknad per utlysning per brukerkonto. Dersom ditt prosjekt består av flere personer, kan hver person søke om midler fra egne brukerkontoer.

 

KJEMI OG MARIN TEKNIKK

Det er inntil NOK 395 000 tilgjengelig som stipendmidler til fagområdene kjemi og marin teknikk. Det skal deles ut bidrag til vitenskapelig arbeid eller forskning, fortrinnsvis knyttet til NTNU.

Søknader som beskriver langsiktighet og tilgodeser forskningsgrupper, samt yngre, lovende postdoktorale forskere vil bli prioritert. Det vil fortrinnsvis ikke tildeles bidrag til lønnsmidler eller delfinansiering av utstyr der totalfinansiering ikke kan bekreftes.

Søk her

Utlysning

15
feb 2021

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme, MEDISIN

Søknadsfrist: 15.02.2021
  ANDERS JAHRES FOND TIL VITENSKAPENS FREMME UTLYSNING 2021 Anders Jahres fond til vitenskapens fremme lyser i år ut totalt…

Les mer...

Lukk

 

ANDERS JAHRES FOND TIL VITENSKAPENS FREMME UTLYSNING 2021

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme lyser i år ut totalt NOK 3 584 000,- til vitenskapelig forskning innen medisin, jus og kjemi og marin teknikk.

Alle søknader skal leveres elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal. Søkere må benytte søknadsskjema for deres fagområde. Alle felt i søknadsskjema må være korrekt fylt inn. Vær oppmerksom på at kontonummer er korrekt fylt inn, Anders Jahres fond tildeler kun midler til arbeidsgivers konto. Det kan kun søkes støtte for ett år av gangen. Resultatet av søknadsbehandlingen blir sendt søkerne medio juni i søknadsåret.

For utfyllende informasjon om søknadsprosessen, vennligst se her: Veiledning for søkere til Anders Jahres fond

 

Søknadsfristen er 15. februar 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Det er kun mulig å sende inn en søknad per utlysning per brukerkonto. Dersom ditt prosjekt består av flere personer, kan hver person søke om midler fra egne brukerkontoer.

 

MEDISIN

Det er inntil NOK 2 650 000 tilgjengelig som stipendmidler til medisinsk forskning. Stipendmidlene deles ut som bidrag til vitenskapelig arbeid eller forskning, fortrinnsvis knyttet til Universitetet i Oslo. Store forskningsgrupper der flere prosjektledere går sammen om én søknad (miljøstøtte) og yngre, lovende postdoktorale forskere vil bli prioritert.

Alle søknadene til fondet må innledes med et kort norskspråklig, populærvitenskapelig sammendrag beregnet på forskningskompetente leger uten spesialkompetanse på feltet. Søkere må redegjøre for universitetstilknytningen for prosjektet det søkes midler til.

Søk her

Utlysning

15
feb 2021

Oslo Maritime Stiftelse

Søknadsfrist: 15.02.2021
Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til virksomheter og tiltak som - ivaretar norske sjøfolks velferd, - belyser norske…

Les mer...

Lukk

Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til virksomheter og tiltak som

- ivaretar norske sjøfolks velferd,
- belyser norske sjøfolks innsats,
- fremmer forståelse og interesse for norsk skipsfart og dens historie, dens stilling i dagens samfunn og skipsfartens fremtidige utvikling eller
- bidrar til å fremme norsk maritim kompetanse og skipsfartsvirksomhet

Dette inkluderer også fartøyvern og museer, hjem for eldre sjøfolk, foreninger og kystlag, skoleskip, samt publikasjoner eller bokutgivelser.

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen inntil 200 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.

HVA MÅ SØKNADEN INNEHOLDE?

Søknaden skal fremmes elektronisk via UNIFORs søknadssystem og må inneholde følgende

- søknadstekst med beskrivelse av aktiviteter og formålet (gjenstanden) det søkes om midler til
- budsjett for det konkrete tiltak som det søkes midler til
- finansieringsplan for hele prosjektet, hvis relevant *

Personer som fremmer søknader på vegne av organisasjoner må i tillegg fremlegge følgende:

- organisasjonens vedtekter
-
organisasjonens årsberetning og reviderte regnskaper for siste regnskapsår
- organisasjonens budsjett for inneværende år (ev. neste år, avhengig av )


* Styret ønsker at fullfinansiering er sikret, slik at det hersker visshet om at tiltaket vil la seg gjennomføre i sin helhet.

Søkere som innvilges støtte må avlegge rapport om gjennomføringen av det omsøkte tiltaket når dette er fullført. Større tiltak og organisasjoner må fremlegge revisorbekreftet attest på at midlene er brukt i tråd med den godkjente søknaden. Rapporter leveres via UNIFORs søknadssystem og utfyllende informasjon gis i egne vedtaksbrev.

Stiftelsen tar kun imot søknader elektronisk via UNIFORs søknadssystem. Klikk «Søk her» for å bli videreført til stiftelsens søknadsskjema.


Søknadsfristen er 15. februar | 15. mai | 15. september | 15. november

Søk her

Utlysning

15
feb 2021

Ragna og Egil Eikens legat til fremme av revmatismeforskningen

Søknadsfrist: 15.02.2021
  Ragna og Egil Eikens legat til fremme av revmatismeforskningen Stiftelsen støtter forskning innen revmatisme ved UiO. STØTTEN GIS I…

Les mer...

Lukk

 

Ragna og Egil Eikens legat til fremme av revmatismeforskningen

Stiftelsen støtter forskning innen revmatisme ved UiO.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 482 000.

 HVEM KAN SØKE?

Du må

- drive med forskning innen revmatisme ved UiO

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2021

Rolf Geir Gjertsens minnefond

Søknadsfrist: 15.02.2021
  Rolf Geir Gjertsens minnefond Stiftelsen skal fremme norsk medisinsk forskning og utvikling innen akuttmedisin. STØTTEN GIS I FORM AV …

Les mer...

Lukk

 

Rolf Geir Gjertsens minnefond

Stiftelsen skal fremme norsk medisinsk forskning og utvikling innen akuttmedisin.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Støtten gis som stipend til yngre medisinske forskere eller helsearbeidere for øvrig.

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 38 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- yngre forsker eller helsearbeider innen akuttmedisin

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2021

Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica

Søknadsfrist: 15.02.2021
  Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica Stiftelsen støtter forskning på dystrophia myotonica. STØTTEN GIS I…

Les mer...

Lukk

 

Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica

Stiftelsen støtter forskning på dystrophia myotonica.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 349 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

 - forsker innen fagområdet dystrophia myotonica

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2021

Stiftelsen til diabetesforskning

Søknadsfrist: 15.02.2021
  Stiftelsen til diabetesforskning Stiftelsen støtter diabetesforskning ved UiO og OUS-HF. De tilgjengelig midlene skal fordeles som følger: 72 %…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen til diabetesforskning

Stiftelsen støtter diabetesforskning ved UiO og OUS-HF. De tilgjengelig midlene skal fordeles som følger:

72 % skal brukes til forskning på diabetes og andre stoffskiftesykdommer ved Rikshospitalet
28 % deles ut til diabetesforskning med særlig vekt på utforskning av retinopathia diabetica (blødninger i øyets indre) ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 90 000.

 HVEM KAN SØKE?

Du må

- drive med relevant diabetesforskning ved UiO eller OUS-HF 

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2021

Stiftelsen til forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved UiO

Søknadsfrist: 15.02.2021
Stiftelsen til forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved UiO Stiftelsens støtter forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved Universitetet…

Les mer...

Lukk

Stiftelsen til forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved UiO

Stiftelsens støtter forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 482 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- forsker innen astmasykdommer og/eller beslektede tilstander ved Universitetet i Oslo

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveiledningen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2021

Stiftelsen til fremme av forskning innen nyresykdommer

Søknadsfrist: 15.02.2021
  Stiftelsen til fremme av forskning innen nyresykdommer Stiftelsen støtter forskning innen nyresykdommer ved UiO og OUS. STØTTEN GIS I…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen til fremme av forskning innen nyresykdommer

Stiftelsen støtter forskning innen nyresykdommer ved UiO og OUS.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 121 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- drive med forskning innen nyresykdommer ved UiO og OUS

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2021

Stiftelsen til støtte for studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet, UiO

Søknadsfrist: 15.02.2021
  Stiftelsen til støtte for studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet, UiO Stiftelsen…

Les mer...

Lukk

 

Stiftelsen til støtte for studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet, UiO

Stiftelsen gir økonomisk støtte til studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Reisestipend

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 193 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være stipendiat,  forskerlinjestudent eller forsker ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

- ha konkrete planer om studieopphold i utlandet

Det gis ikke støtte til ordinære kurs og heller ikke til studenter utenom forskerlinjestudenter.

Søknadsfristen er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Søk her

Utlysning

15
feb 2021

Thora og Sverre Lofthus legat

Søknadsfrist: 15.02.2021
  Thora og Sverre Lofthus legat Legatet støtter psykiatrisk forskning. STØTTEN GIS I FORM AV - vitenskapelig stipend Det er…

Les mer...

Lukk

 

Thora og Sverre Lofthus legat

Legatet støtter psykiatrisk forskning.

STØTTEN GIS I FORM AV

- vitenskapelig stipend

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 50 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- drive med psykiatrisk forskning

Søkere fra Telemark fylke har fortrinnsrett dersom søkerne for øvrig står likt.

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2021

Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto-psykiatrisk forskning

Søknadsfrist: 15.02.2021
  Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto-psykiatrisk forskning Stiftelsens skal fremme studier av psykiske forandringer som utvikles…

Les mer...

Lukk

 

Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto-psykiatrisk forskning

Stiftelsens skal fremme studier av psykiske forandringer som utvikles i forbindelse med høy alder. Stiftelsen støtter både epidemiologiske, klinisk/sosiale og behandlingsmessige studier, og støtten kan gis til prosjekter som er i gang, eller til prosjekter som planlegges satt i gang.

 STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

- prosjektstøtte

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 53 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være stipendiat

- ha konkrete planer om arbeide heltid for en periode på 1–3 år med studier av psykiske forandringer som utvikles i forbindelse med høy alder

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2021

UNIFOR-FRIMED 2021

Søknadsfrist: 15.02.2021
  UNIFOR-FRIMED 2021 Ny viten oppstår ofte på uventede måter innen grunnleggende forskning. Derfor er fri, grunnleggende og langsiktig forskning…

Les mer...

Lukk

 

UNIFOR-FRIMED 2021

Ny viten oppstår ofte på uventede måter innen grunnleggende forskning. Derfor er fri, grunnleggende og langsiktig forskning som favner bredt, en forutsetning for all annen forskning. UNIFOR-FRIMED skal støtte den frie, grunnleggende og langsiktige medisinske forskningen. Vitenskapelig kvalitet er det avgjørende kriteriet for bevilgning.

Det lyses ut vitenskapelige stipendier innen medisin for ett- eller flerårige (inntil tre år) bevilgninger for prosjekter tilknyttet Universitetet i Oslo. Midlene som lyses ut er driftsmidler, ikke lønnsmidler.

 

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Målgruppen for FRIMED er forskningsgruppeledere med de beste forskningsprosjektene.

Alle faste vitenskapelig ansatte innen medisinske fag ved Universitetet i Oslo kan søke om midler fra UNIFOR-FRIMED. Vitenskapelig ansatte i åremålsstillinger er ikke fast ansatt, og kan derfor ikke søke. Forskere, postdoktorer og stipendiater som er ansatt i åremålsstillinger, kan kontakte sin gruppeleder og eventuelt innarbeide sine prosjekter i søknaden fra gruppeleder (som er fast vitenskapelig ansatt).

UNIFOR-FRIMED skal bidra til at flere norske forskningsgrupper kvalifiserer seg og blir konkurransedyktige med hensyn til nasjonale og internasjonale forskningsmidler. Søkere med klare planer om å utarbeide søknader og nettverk rettet mot EU-midler vil prioriteres. Det kan maksimalt sendes inn én søknad fra hver forskningsgruppeleder.

Forskningsbevilgningene retter seg ikke mot de forskningsgruppene som allerede har store forskningsmidler til rådighet (for eksempel senterbevilgninger som SFF, SFI og Jebsen eller store EU-bevilgninger).

 

HVILKE STIFTELSER INNGÅR I STØTTEORDNINGEN?

Klikk på den enkelte stiftelses navn for å bli videreført til stiftelsenes egne nettsider. 

Stiftelsen for fremme av kreftforskningen ved Universitetet i Oslo  støtter forskning på kreftsykdommer ved UiO.

Legatet til Henrik Homans Minde støtter medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo.

S. G. Sønneland Foundation, Oslo støtter forskning innen fysikk, kjemi, biologi og medisin ved UiO.

Joh. H. Andresens medisinske fond støtter utforskning av menneskets indremedisinske sykdommer.

Stud. Med. John Selmer Gulliksens legat  støtter forskning på aids og kreft ved UiO og OUS-HF.

Gertrude og Jack Nelsons fond for studier innenfor klinisk farmakologi støtter forskning innen klinisk farmakologi.

Stiftelsen til fremme av forskning på hjerte-, kar- og lungesykdommer, inklusive kreftsykdommer støtter forskning innen hjerte, kar- og lungesykdommer, inklusive kreftsykdommer gjennom utdeling av vitenskapelige stipender.

Dr. Stanley H. Taylors fond for kardiovaskulær forskning støtter forskning innen klinisk kardiologi, fortrinnsvis ved universitetene i Oslo og Leeds.

Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse / Medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo gir stipend / økonomisk bidrag til medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo.

Kaare og Ingebjørg Gilboes stiftelse gir tilskudd til medisinsk forskning, fortrinnsvis på kreft og hjerte- og karsykdommer.

 

HVA MÅ SØKNADEN INNEHOLDE?

Søknaden skal inneholde en prosjektbeskrivelse på inntil fem sider. Prosjektbeskrivelsen skal innledes med et kort norskspråklig populærvitenskapelig sammendrag beregnet på forskningskompetente leger uten spesialkompetanse på feltet. Søknaden må også inkludere et oversiktlig budsjett for hele prosjektet som viser hvordan en eventuell tildeling skal brukes, publikasjonsliste for de siste fem årene og gruppeleders CV.

 

HVORDAN UTBETALES STØTTEN?

Forskningsgruppeleder kan søke om en rammebevilgning til et forskningsprosjekt. Innvilgede søknader vil vanligvis motta en flat sum som en rammebevilgning til prosjektet. Bevilgningene kan gis for inntil tre år av gangen. Flerårige bevilgninger utbetales som en årlig flat sum. Gruppeleder må hvert år legge fram en tilfredsstillende framdriftsrapport for å få tilsagn om bevilgning for kommende år.

Forskningsgruppeledere som har fått en flerårig bevilgning, kan ikke få ny bevilgning fra UNIFOR-FRIMED før perioden er utløpt.

 

Bevilgninger vil kun overføres til gruppelederens prosjektkonto ved Universitetet i Oslo.

 

RAPPORTERING

Alle mottakere av midler fra UNIFOR-FRIMED må levere en økonomisk rapport som redegjør for hvordan bevilgningen har blitt brukt.

Mottakere av flerårige bevilgninger må levere en årlig framdriftsrapport for prosjektet, som også inneholder økonomisk rapport samt publikasjonsliste og liste over avlagte doktorgrader fra forskningsgruppen det siste året.

Rapport skal leveres innen 15. februar påfølgende år. Manglende eller mangelfull rapportering kan føre til stans i videre utbetaling av bevilgningen og/eller krav om å få midlene tilbakebetalt.

 

STØTTEORDNINGEN LYSER UT MIDLER HVERT ÅR MED FAST SØKNADSFRIST 15. FEBRUAR.

 

Søknadene sendes inn gjennom UNIFORs elektroniske søknadssystem.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst 1 måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysninger kan variere noe fra år til år.

Søk her

Utlysning

15
feb 2021

Valborg Aschehougs legat

Søknadsfrist: 15.02.2021
Valborg Aschehougs legat Stiftelsen gir stipend til studier eller forskning innen biologi, medisin eller organisk kjemi. STØTTEN GIS I FORM…

Les mer...

Lukk

Valborg Aschehougs legat

Stiftelsen gir stipend til studier eller forskning innen biologi, medisin eller organisk kjemi.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelig stipend

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 107 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- være norsk statsborger

- ha embetseksamen fra et norsk universitet eller høyskole

-  drive med studier eller forskning ved et anerkjent utenlandsk universitet eller høyskole, innen biologi, medisin eller organisk kjemi med spesiell vekt på næringsmiddelbakteriologi eller ernæring.

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2021

Vidar Nybakks legat, slått sammen med Klara Bergs gave

Søknadsfrist: 15.02.2021
  Vidar Nybakks legat, slått sammen med Klara Bergs gave Stiftelsen skal fremme forskning innenfor området muskelsykdommer. STØTTEN GIS I…

Les mer...

Lukk

 

Vidar Nybakks legat, slått sammen med Klara Bergs gave

Stiftelsen skal fremme forskning innenfor området muskelsykdommer.

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 76 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- forsker innenfor fagområdet muskelsykdommer

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

15
feb 2021

Vivi Irene Hansens fond til forskning av sykdommen lupus erythematosus disseminatus

Søknadsfrist: 15.02.2021
  Vivi Irene Hansens fond til forskning av sykdommen lupus erythematosus disseminatus Stiftelsen støtter forskning på sykdommen lupus erythematosus disseminatus…

Les mer...

Lukk

 

Vivi Irene Hansens fond til forskning av sykdommen lupus erythematosus disseminatus

Stiftelsen støtter forskning på sykdommen lupus erythematosus disseminatus (SLE).

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløpet, men det skal totalt deles ut inntil kr 496 000.

HVEM KAN SØKE?

Du må

- drive med forskning på sykdommen SLE 

 

Søknadsfrist er 15. februar

 

Problemer med innsending av søknad?

Vær oppmerksom på at Norsk Helsenett har brannmurer som ikke er kompatible med UNIFORs søknadssystem. Ved problemer med innsending av din søknad anbefaler vi deg å prøve å sende søknaden fra en enhet tilkoblet et annet nettverk. 

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Søk her

Utlysning

01
mar 2021

Hjelpefondet for studenter

Søknadsfrist: 01.03.2021
  Hjelpefondet for studenter Stiftelsen støtter sivilarkitekt- og sivilingeniørstudenter ved NTNU. STØTTEN GIS I FORM AV - Økonomiske stipend i…

Les mer...

Lukk

 

Hjelpefondet for studenter

Stiftelsen støtter sivilarkitekt- og sivilingeniørstudenter ved NTNU.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Økonomiske stipend i størrelsesorden 5 000–10 000 kroner

HVEM KAN SØKE?

Du må være

- være sivilarkitekt- eller sivilingeniørstudenter ved NTNU

- kunne dokumentere at du på grunn av sykdom eller andre uforutsette forhold har kommet i økonomiske problemer

 

Søknadsfrist er 1. mars

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.

Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.

Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning

15
apr 2021

Finn Wilhelmsens stiftelse

Søknadsfrist: 15.04.2021
  Finn Wilhelmsens Stiftelse Stiftelsen tar imot søknader om støtte til medisinsk forskning og kulturelle formål knyttet til Tønsberg og…

Les mer...

Lukk

 

Finn Wilhelmsens Stiftelse

Stiftelsen tar imot søknader om støtte til medisinsk forskning og kulturelle formål knyttet til Tønsberg og Nøtterøy.

STØTTEN GIS I FORM AV

- Vitenskapelige stipend
- Bidrag til dekning av utgifter til konkrete prosjekter, arrangementer
- Studiestøtte

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000-200 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.

HVEM KAN SØKE?

Søknaden må falle inn under en følgende kategorier
1) Medisinsk forskning
2) Kulturelt formål
3) Studier

Personer som representerer konkrete tiltak, prosjekter, aktiviteter og organisasjoner som faller inn under stiftelsens formål oppfordres til å søke.

Søknaden må være knyttet til Tønsberg og/eller Nøtterøy.

Følgende vedlegg bes lastes opp i det elektroniske søknadsskjemaet hvis aktuelle

- CV med vitnemål, attester, annet
- Et resymé om organisasjonen det søkes for
- Fra organisasjonen: relevante attester, presseklipp/medieomtale, e. l.
- Bekreftelse på opptak til studiested

Søknader om støtte til studier må legge ved opptaksbevis. Søknader uten opptaksbevis vil ikke bli vurdert. Det er dessverre ikke mulig å ettersende dokumenter. Søknader kan fremmes når som helst i løpet av studiet.

Stiftelsen tar kun imot søknader elektronisk via UNIFORs søknadssystem.

Søknadsfrist er 15.april/15. oktober

Søkere kan forvente å få svar på sine søknader medio juli/medio desember.

Søk her

Utlysning

15
apr 2021

Overrettssakfører J.H.H. Meyers legat

Søknadsfrist: 15.04.2021
  Overrettssakfører J.H.H. Meyers legat Legatet støtter fortjente, interesserte og lærelystne unge arbeidere ved mekaniske verksteder i Tønsberg. Det deles…

Les mer...

Lukk

 

Overrettssakfører J.H.H. Meyers legat

Legatet støtter fortjente, interesserte og lærelystne unge arbeidere ved mekaniske verksteder i Tønsberg. Det deles ut stipender til videre utdannelse og studier. 

Det er mulig å søke om stipend på inntil 45.000 kroner. 

STØTTEN GIS I FORM AV

- studiestipend

- stipend ved studiereiser

HVEM KAN SØKE

Du må

- være ansatt eller lærling ved et mekanisk verksted i Tønsberg

Søknaden bør inneholde et anbefalingsbrev fra ledelsen eller en overordnede i ditt verksted.

Ved likestilte søknader vil fortrinnsrett gis til søkere fra "...verkstedet som ligger i Kaldnes-området".

Søknadsfristen er 15. april

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Søk her

Utlysning
Translate »