Søk

Oslo Handelsgymnasiums stiftelse

Stiftelsen skal støtte elever, rektor/elever og uteksaminerte elever ved Oslo Handelsgymnasium.

Utdelingen skjer etter følgende fordeling:

  • 43 % til støtte for elever under skolegangen ved Oslo Handelsgymnasium
  • 33 % til stipend til rektor/lærere ved Oslo Handelsgymnasium
  • 24 % til videreutdanning av uteksaminerte elever ved Oslo Handelsgymnasium

 

Utdeling av midler vurderes og vedtas av stiftelsens styre.

UNIFOR er ikke ansvarlig for stiftelsens søknadshåndtering. 

Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

§ 1

Stiftelsen er opprettet ved en sammenslåing av følgende legater og med følgende kapital pr. 31.12.2011:

Legatet til støtte for elever under skolegangen ved Oslo Handelsgymnasium, org. nr. 979 606 958               NOK 1 993 289
Legatet for rektor og lærere ved Oslo Handelsgymnasium, org. nr. 979 634 889                                                NOK 1 523 968
Legatet til videreutdanning for uteksaminerte elever ved Oslo Handelsgymnasium, org. nr. 979 606 923   NOK 1 108 586

Fondets grunnkapital utgjør NOK 1 080 000 og er urørlig. Stiftelsen kan økes ytterligere ved gaver.

§ 2

Stiftelsens formål er å støtte elever, rektor/elever og uteksaminerte elever ved Oslo Handelsgymnasium etter følgende fordeling:

43 % til støtte for elever under skolegangen ved Oslo Handelsgymnasium
33 % til stipend for rektor/lærere ved Oslo Handelsgymnasium
24 % til videreutdanning av uteksaminerte elever ved Oslo Handelsgymnasium

§ 3

Stiftelsens styre består av de tre eksterne medlemmene og de to tilsattrepresentantene i Oslo Handelsgymnasiums Driftsstyre.

Stiftelsens styre foretar utdeling og har ellers ansvar for stiftelsens forvaltning.

§ 4

Endring av vedtektene må vedtas av stiftelsens styre og godkjennes av den myndighet som til enhver tid har denne kompetansen.

Translate »