Søk

Oslo Handelsgymnasiums stiftelse

Stiftelsen gir støtte til elever, rektor og uteksaminerte elever ved Oslo Handelsgymnasium.

Utdelingen skjer etter følgende fordeling:

  • 43 % til støtte for elever under skolegangen ved Oslo Handelsgymnasium
  • 33 % til stipend til rektor/lærere ved Oslo Handelsgymnasium
  • 24 % til videreutdanning av uteksaminerte elever ved Oslo Handelsgymnasium

 

Utdeling av midler vurderes av stiftelsens styre.

Se stiftelsens oppføring i Brønnøysundregistrene for oppdatert styresammensetning (klikk her). 

 

UNIFOR er ikke ansvarlig for stiftelsens søknadshåndtering. Det er ikke mulig å sende søknad via UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Oslo Handelsgymnasiums stiftelse

 

§ 1

Stiftelsen er opprettet ved en sammenslåing av følgende legater og med følgende kapital pr. 31.12.2011:

Legatet til støtte for elever under skolegangen ved Oslo Handelsgymnasium, org. nr. 979 606 958  --   NOK 1 993 289
Legatet for rektor og lærere ved Oslo Handelsgymnasium, org. nr. 979 634 889  --   NOK 1 523 968
Legatet til videreutdanning for uteksaminerte elever ved Oslo Handelsgymnasium, org. nr. 979 606 923  --   NOK 1 108 586

Fondets grunnkapital utgjør NOK 1 080 000 og er urørlig. Stiftelsen kan økes ytterligere ved gaver.

§ 2

Stiftelsens formål er å støtte elever, rektor/lærere og uteksaminerte elever ved Oslo Handelsgymnasium etter følgende fordeling:

43 % til støtte for elever under skolegangen ved Oslo Handelsgymnasium
33 % til stipend for rektor/lærere ved Oslo Handelsgymnasium
24 % til videreutdanning av uteksaminerte elever ved Oslo Handelsgymnasium

§ 3

Stiftelsens styre skal bestå av fire medlemmer oppnevnt av Oslo Handelsgymnasium.

Styret velges for fire år av gangen og kan gjenvelges.

Styret velger selv sin leder.

Stiftelsens styre foretar utdelinger og har ellers ansvar for stiftelsens forvaltning.

§ 4

Endring av vedtektene må vedtas av stiftelsens styre og godkjennes av den myndighet som til enhver tid har denne kompetansen.

Translate »