Søk

Oslo Handelsgymnasiums stiftelse

Stiftelsen gir støtte til elever, rektor og uteksaminerte elever ved Oslo Handelsgymnasium.

Utdelingen skjer etter følgende fordeling:

  • 43 % til støtte for elever under skolegangen ved Oslo Handelsgymnasium
  • 33 % til stipend til rektor/lærere ved Oslo Handelsgymnasium
  • 24 % til videreutdanning av uteksaminerte elever ved Oslo Handelsgymnasium

Utlysning

TESTUTLYSNING

Søknadsfrist 01.11.2023

TEST AV SØKNADSSYSTEM - DET ER IKKE MULIG Å SENDE INN SØKNAD.


Oslo Handelsgymnasiums stiftelse


Stiftelsen gir støtte til elever, rektor og uteksaminerte elever ved Oslo Handelsgymnasium.

Utdelingen skjer etter følgende fordeling:

    - 43 % til støtte for elever under skolegangen ved Oslo Handelsgymnasium
    - 33 % til stipend til rektor/lærere ved Oslo Handelsgymnasium
    - 24 % til videreutdanning av uteksaminerte elever ved Oslo Handelsgymnasium

Prioriterte søknader er:

    - Sett inn eksempel om prioriterte søknader hvis aktuelt.

Søknaden sendes inn elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsfrist er 15. mai og 1. november.

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Vedtekter

FOR

Oslo Handelsgymnasiums stiftelse

 

§ 1

Stiftelsen er opprettet ved en sammenslåing av følgende legater og med følgende kapital pr. 31.12.2011:

Legatet til støtte for elever under skolegangen ved Oslo Handelsgymnasium, org. nr. 979 606 958  --   NOK 1 993 289
Legatet for rektor og lærere ved Oslo Handelsgymnasium, org. nr. 979 634 889  --   NOK 1 523 968
Legatet til videreutdanning for uteksaminerte elever ved Oslo Handelsgymnasium, org. nr. 979 606 923  --   NOK 1 108 586

Fondets grunnkapital utgjør NOK 1 080 000 og er urørlig. Stiftelsen kan økes ytterligere ved gaver.

§ 2

Stiftelsens formål er å støtte elever, rektor/lærere og uteksaminerte elever ved Oslo Handelsgymnasium etter følgende fordeling:

43 % til støtte for elever under skolegangen ved Oslo Handelsgymnasium
33 % til stipend for rektor/lærere ved Oslo Handelsgymnasium
24 % til videreutdanning av uteksaminerte elever ved Oslo Handelsgymnasium

§ 3

Stiftelsens styre skal bestå av fire medlemmer oppnevnt av Oslo Handelsgymnasium.

Styret velges for fire år av gangen og kan gjenvelges.

Styret velger selv sin leder.

Stiftelsens styre foretar utdelinger og har ellers ansvar for stiftelsens forvaltning.

§ 4

Endring av vedtektene må vedtas av stiftelsens styre og godkjennes av den myndighet som til enhver tid har denne kompetansen.

Translate »