Søk

Støtteordninger

En støtteordning er når flere stiftelser går sammen om å dele ut midler til samme formål. Hensikten er å forenkle utdelingsprosessen og sørge for at mest mulig av stiftelsenes midler går til formålet.

UNIFOR-FRIMED er en støtteordning for alle medisinske fag og disipliner. Dette er en åpen konkurransearena der det ikke stilles krav om spesielle tema, anvendelse eller umiddelbar nytteverdi.

Klikk her for mer informasjon.

Dette er en støtteordning for studenter ved Universitetet i Oslo som skal på utveksling gjennom utvekslingsprogrammer ved UiO. Stipendet skal dekke kostnader i forbindelse med reise og opphold.

Klikk her for mer informasjon. 

Translate »