Søk

Nyheter

Markedsrapporter fra KLP og Storebrand

Markedsrapporter fra KLP og Storebrand

Markedsrapportene fra KLP og Storebrand publiseres på UNIFORs nettside hver måned.   KLP Maanedsrapport mars 2024 Storebrand Markedsrapport April 2024        

Solgløttfondet gir sykepleiere mulighet for rekreasjon

Solgløttfondet gir sykepleiere mulighet for rekreasjon

Fondet har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon. Det er mulig å søke om stipend på inntil kr 5 000. Rekreasjon defineres som hvile og fornøyelse. Eksempler på aktiviteter som har fått støtte: 1) Spaopphold i...

NTNUs stipendutlysninger 2024

NTNUs stipendutlysninger 2024

Stiftelsene tilknyttet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) lyser ut årets stipendmuligheter f.o.m. 1. februar 2024. Det er mulig å søke om støtte til student- og reisestipend, vitenskapelige stipend, samt til etter- og videreutdanning. Samtlige...

UNIFOR-FRIMED har åpnet sitt søknadsmottak for 2024

UNIFOR-FRIMED har åpnet sitt søknadsmottak for 2024

Ny viten oppstår ofte på uventede måter innen grunnleggende forskning. Derfor er fri, grunnleggende og langsiktig forskning som favner bredt, en forutsetning for all annen forskning. UNIFOR-FRIMED skal støtte den frie, grunnleggende og langsiktige medisinske...

Søknadsmottaket 2024 i «Nansenfondene» er åpnet

Søknadsmottaket 2024 i «Nansenfondene» er åpnet

Nansenfondet og de dermed forbundne fonds formål er å fremme vitenskapelig forskning innen 2 grupper med forskjellige fagområder: (1) realfag, medisin, odontologi og veterinærvitenskap, og (2) humaniora, samfunnsfag, jus og teologi. I samsvar med de enkelte fonds...

Stipendmidler til middelalderforskning

Stipendmidler til middelalderforskning

Kaia og Torfinn Tobiassens Fond støtter master- og ph.d.-studenter som arbeider med middelalderforskning ved norske universiteter og høgskoler. Støtte gis i form av prosjektstøtte og reisestipend. Det er ikke mulig å søke om lønnsstøtte.  Det deles erfaringsmessig ut...

Nyhetsarkiv

Translate »