Søk

Nyheter

Nominer din kandidat til Professor Kreybergs Pris 2024

Nominer din kandidat til Professor Kreybergs Pris 2024

Professor Kreybergs Fond for Eksperimentell Patologi deler hvert fjerde år ut en pris til forfatteren av den beste avhandlingen som er publisert i løpet av fireårsperioden innenfor dette fagområdet. Prisutdelingen skjer på skuddårsdagen og vil deles ut for 15. gang...

Søk støtte fra Norges musikkhøgskoles legater

Søk støtte fra Norges musikkhøgskoles legater

Norges musikkhøgskoles legat til beste for musikkstuderende støtter musikkstudenter ved Norges musikkhøgskole og andre formål ved NMH. Det gis støtte til deltakelse på mesterklasser deltakelse på kurs deltakelse på prøvespill deltakelse i konkurranser og lignende...

Markedsrapporter fra KLP og Storebrand

Markedsrapporter fra KLP og Storebrand

Markedsrapportene fra KLP og Storebrand publiseres på UNIFORs nettside hver måned.   KLP Månedsrapport april 2023 Storebrand Månedsrapport April 2023        

Støtte til forebygging/behandling av ernæringsrelaterte sykdommer

Støtte til forebygging/behandling av ernæringsrelaterte sykdommer

Fondet lyser nå ut forskningsmidler til prosjekter som kan bidra til økt kunnskap om forebygging og behandling av ernæringsrelaterte sykdommer. Støtten gis i form av driftstøtte til forskningsprosjekter. Det skal i år deles ut inntil kr 962 000. Både forskere i faste...

Vitenskapelige stipender til grunnforskning på akvatiske organismer

Vitenskapelige stipender til grunnforskning på akvatiske organismer

Finn Jørgen Walvigs stiftelse støtter forskning ved Universitetet i Oslos Biologiske Stasjon i Drøbak. Støtte gis i form av vitenskapelige stipender i størrelsesordenen 10 000 kr - 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Det skal i...

Nyhetsarkiv

Translate »