Søk

Nyheter

Ingegerd og Arne Skaugs Forskningsfond fremmer økonomisk forskning

(see below for English) Støtte gis fortrinnsvis til studier av forhold og utvikling i Norge eller andre land som deltok i Det europeiske gjenreisningsprogram (1947-1952). Hvert års tilgjengelige midler deles ut til følgende formål: a) Stipend til en yngre forsker,...

Det er nå mulig å søke UiO-stipender 2021

UNIFOR lyser ut stipendmidler tilsvarende totalt 5,893 millioner kroner på vegne av 40 forskjellige stiftelser i tidsrommet 1. september til 1. og 15. oktober. Disse stiftelsene er i all hovedsak rettet mot personer (studenter, forskere og ansatte) med direkte...

Markedsrapporter fra KLP og Storebrand

Markedsrapportene fra KLP og Storebrand publiseres på UNIFORs nettside hver måned.   KLPs siste månedsrapport (klikk her)   Storebrands siste markedsrapport (klikk her)                ...

UNIFOR inviterer til strategimøte

Styremedlemmer i stiftelsene som UNIFOR forvalter inviteres til strategimøte mandag 18. oktober. Foreløpig agenda for møtet er 12.00 – 12.30 Lunsj 12.30 - 13.15 IEAs energirapport 2021 – hvordan løser vi energiproblemet? Anders Elverhøi, geolog og prof. emeritus UiO,...

Monrad-Krohns pris for nevrologisk forskning 2022

Monrad-Krohns legat til fremme av neurologisk forskning deler hvert år ut en pris for fremragende nevrologisk forskning, fortrinnsvis innen klinisk nevrologi. Professorene i nevrologi ved universitetene i Norden kan foreslå kandidater til prisbelønningen....

Bærekraftsrapporter fra KLP og Storebrand

Bærekraftsrapportene fra KLP og Storebrand publiseres på UNIFORs nettside hvert år.                     KLPs siste bærekraftsrapport   Storebrands siste bærekraftsrapport  ...

Nyhetsarkiv

Translate »