Søk

Nyheter

Solgløttfondet tar imot søknader frem til 30.mars.

Solgløttfondet lyser ut inntil 220 000 kroner i 2020. Midlene skal gå til sykepleiere som ønsker bidrag til rekreasjonsformål i betydning av velferd, hvile og adspredelse. Maksimalt tildelingsbeløp per søker er 5000 kroner. De som er søknadsberettiget er autoriserte...

Årets utlysninger fra stiftelser knyttet til NTNU

NTNU – UTLYSNINGER 2020 Det er nå mulig å søke om stipendmidler fra hele 25 stiftelser tilknyttet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Det lyses ut midler til student- og reisestipend, vitenskapelige stipend, samt til etter- og videreutdanning. Les...

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme – utlysning 2020

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme lyser ut totalt NOK 3 361 000,- til vitenskapelig forskning innen medisin, jus samt kjemi og marin teknikk. Alle søknader må være elektroniske og må være levert gjennom UNIFORs søknadsportal. Søkere må benytte søknadsskjema...

Medisinske stiftelser – utlysning 2020

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut stipendmidler til medisinsk forskning. Midlene skal blant annet tilgodese forskning innen akuttmedisin, dermatologi, lupus, nevrologi, oftalmologi, psykiatri, og øresykdommer. Fortrinnsvis for prosjekter ved Universitetet i...

UNIFOR-FRIMED – utlysning 2020

UNIFOR-FRIMED er en støtteordning for alle medisinske fag og disipliner. Dette er en åpen konkurransearena der det ikke stilles krav om spesielle tema, anvendelse eller umiddelbar nytteverdi. Ny viten oppstår ofte på uventede måter innen grunnleggende forskning....

Nyhetsarkiv

Translate »