Søk

Nyheter

Søknadsmottaket 2023 i «Nansenfondene» er åpnet

Søknadsmottaket 2023 i «Nansenfondene» er åpnet

Nansenfondet og de dermed forbundne fonds formål er å fremme vitenskapelig forskning innen 2 grupper med forskjellige fagområder: (1) realfag, medisin, odontologi og veterinærvitenskap, og (2) humaniora, samfunnsfag, jus og teologi. I samsvar med de enkelte fonds...

Markedsrapporter fra KLP og Storebrand

Markedsrapporter fra KLP og Storebrand

Markedsrapportene fra KLP og Storebrand publiseres på UNIFORs nettside hver måned.   KLPs siste månedsrapport (klikk her) Storebrands siste markedsrapport (klikk her)              

SYLFF scholarship selection criteria 2022

SYLFF scholarship selection criteria 2022

The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowships Fund offers scholarships annually to master and PhD-students at the University of Oslo to stimulate international dialogue and understanding. They cover costs related to research stays abroad for candidates within the...

Fegerstenstiftelsene deler ut 5 millioner kr i 2022

Fegerstenstiftelsene deler ut 5 millioner kr i 2022

Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelser mottok 468 søknader i årets søknadsrunder. Stiftelsenes styrer har gleden av å meddele at det den 1. november 2022 vil deles ut totalt 4.990.000 kr fordelt på 58 stipendmottakere. Billedkunstnere, komponister, og...

Stipendmidler til middelalderforskning

Stipendmidler til middelalderforskning

Kaia og Torfinn Tobiassens Fond støtter master- og ph.d.-studenter som arbeider med middelalderforskning ved norske universiteter og høgskoler. Støtte gis i form av prosjektstøtte og reisestipend. Det er ikke mulig å søke om lønnsstøtte.  Det deles erfaringsmessig ut...

Direktør Throne Holsts fond for ernæringsforskning

Direktør Throne Holsts fond for ernæringsforskning

Stiftelsen støtter ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av avlønning av et professorat i ernæringsforskning og ellers som følger: - til forskning som inngår under stiftelsens formål - til innredning og drift av Avdeling for...

Hans og Helga Reuschs legat støtter kunstmaleres utdannelse

Hans og Helga Reuschs legat støtter kunstmaleres utdannelse

Stipend deles ut til kunststudenter som er under 35 år ved tildelingspunktet, og skal helst utdeles som en belønning for utført arbeid. Studenter som tidligere er tildelt et stipend fra legatet kan ikke søke på nytt. Stipendutdelingene foretas av legatets styre etter...

UiO-stipender 2022

UiO-stipender 2022

UNIFOR lyser ut stipendmidler tilsvarende i overkant av 8,6 millioner kroner på vegne av 51 forskjellige stiftelser i tidsrommet 1. september til 1. desember. Det er mulig å søke om økonomisk støtte i form av •    bidrag til organiseringen av konferanser,...

Nyhetsarkiv

Translate »