Søk

Nyheter

Søk støtte til forskning innen skatte- og avgiftsrett

Søk støtte til forskning innen skatte- og avgiftsrett

Skattebetalerforeningens jubileumsfond støtter vitenskapelig forskning innen skatte- og avgiftsrett. Støtten gis i form av (1) vitenskapelige stipend, (2) bidrag til dekning av utgifter til konkrete prosjekter, (3) reisestipend, (4) bidrag til dekking av utgifter ifm....

Finn Wilhelmsens stiftelse har kontinuerlig åpent søknadsmottak

Finn Wilhelmsens stiftelse har kontinuerlig åpent søknadsmottak

Støtten gis i form av (1) vitenskapelige stipend, (2) bidrag til dekning av utgifter til konkrete prosjekter, arrangementer, (3) studiestøtte. Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000-200 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp....

Søk støtte til radiologisk forskning

Søk støtte til radiologisk forskning

Ødegaards og Frimann-Dahls fond stiller i år inntil NOK 236 000 til rådighet til fremme av norsk radiologisk forskning. Støtten gis i form av stipender og skal gå (1) direkte til vitenskapelige undersøkelser, (2) til utgifter i forbindelse med bearbeidelse og...

Markedsrapporter fra KLP og Storebrand

Markedsrapporter fra KLP og Storebrand

Markedsrapportene fra KLP og Storebrand publiseres på UNIFORs nettside hver måned.   KLPs siste månedsrapport (klikk her) Storebrands siste markedsrapport (klikk her)              

Ann Kern-Godal’s mermorial fund – grantees 2022

Ann Kern-Godal’s mermorial fund – grantees 2022

Horse-Assisted Therapy Ann Kern-Godal’s memorial fund for Horse-Assisted Therapy promotes evidence-based research into horse-assisted therapy (HAT) for different patient groups. «Horse assisted therapy (HAT) is an innovative psychotherapy that actively involves horses...

Nyhetsarkiv

Translate »