Søk

Nyheter

Finn Wilhelmsens stiftelse har kontinuerlig åpent søknadsmottak

Finn Wilhelmsens stiftelse har kontinuerlig åpent søknadsmottak

Støtten gis i form av (1) vitenskapelige stipend, (2) bidrag til dekning av utgifter til konkrete prosjekter, arrangementer, (3) studiestøtte. Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000-200 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp....

Markedsrapporter fra KLP og Storebrand

Markedsrapporter fra KLP og Storebrand

Markedsrapportene fra KLP og Storebrand publiseres på UNIFORs nettside hver måned.   KLP Månedsrapport august 2023 Markedsrappport-Storebrand AM-september-2023        

UiO-stipender 2023

UiO-stipender 2023

UNIFOR lyser ut stipendmidler tilsvarende i overkant 7,25 millioner kroner på vegne av 46 forskjellige stiftelser i tidsrommet 1. september til 1. desember. Det er mulig å søke om økonomisk støtte i form av •    bidrag til organiseringen av konferanser, arrangementer,...

Monrad-Krohns pris for nevrologisk forskning 2024

Monrad-Krohns pris for nevrologisk forskning 2024

Monrad-Krohns legat til fremme av neurologisk forskning deler hvert år ut en pris for fremragende nevrologisk forskning, fortrinnsvis innen klinisk nevrologi. Professorene i nevrologi ved universitetene i Norden kan foreslå kandidater til prisbelønningen....

Elev- og studentstipender for personer med bevegelseshemninger

Elev- og studentstipender for personer med bevegelseshemninger

          Stiftelsen Sophies Mindes formål er å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve aktive og selvstendige liv og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.   Stipend for elever og studenter med bevegelseshemninger...

Stiftelsen Sophies Minde annonser midler til utviklingsarbeid

Stiftelsen Sophies Minde annonser midler til utviklingsarbeid

Stiftelsens formål er å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve et aktivt og selvstendig liv og ta del i samfunnet på like vilkår som andre. Stiftelsens har avsatt midler til finansiering av utviklingsarbeider. Det kan gis støtte til hele eller deler av...

Call for Applications: Minor Foundation for Major Challenges

Call for Applications: Minor Foundation for Major Challenges

If you are a passionate advocate of climate change mitigation and have innovative ideas to drive the transition to a low carbon economy, this is an opportunity you don't want to miss! The current application deadline is August 6, 2023. As a Norwegian foundation, MFMC...

Nyhetsarkiv

Translate »