Søk

Nyheter

Opplever du problemer ved lagring og sending av søknad?

UNIFOR erfarer at brukere ved Oslo Universitetssykehus opplever problemer med å lagre og sende inn søknader fra sykehusets dataenheter. Etter nærmere dialog med sykehusets IT-avdeling har vi funnet ut at dette kommer av at det ikke er gjennomført nødvendige...

Solgløttfondet

Solgløttfondet har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon. I år lyser Solgløttfondet ut inntil 140 000 kroner som kan søkes av sykepleiere som ønsker bidrag til rekreasjonsformål i betydning av velferd, hvile og...

Wedel Jarlsbergs Fond

Stiftelsen støtter unge forskerrekrutter (Ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av - reisestipend STIPENDENE SKAL GÅ TIL - lengre forskningsopphold (minimum 3 måneder) ved fremragende universiteter i utlandet Det kan søkes om...

NTNU – UTLYSNINGER 2019

Det er nå mulig å søke om stipendmidler fra stiftelser tilknyttet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Det lyses ut midler til student- og reisestipend, vitenskapelige stipend, samt til etter- og videreutdanning. Les utlysningstekster, vedtekter og...

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme – utlysning 2019

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme lyser ut totalt NOK 3 180 000,- til vitenskapelig forskning innen medisin, jus og kjemi og marin teknikk. Alle søknader må være elektroniske og må være levert gjennom UNIFORs søknadsportal. Søkere må benytte søknadsskjema for...

Medisinske stiftelser – utlysning 2019

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut stipendmidler til medisinsk forskning. Midlene skal blant annet tilgodese forskning innen akuttmedisin, dermatologi, lupus, nevrologi, oftalmologi, psykiatri, og øresykdommer. Fortrinnsvis for prosjekter ved Universitetet i...

UNIFOR-FRIMED – utlysning 2019

UNIFOR-FRIMED er en støtteordning for alle medisinske fag og disipliner. Dette er en åpen konkurransearena der det ikke stilles krav om spesielle tema, anvendelse eller umiddelbar nytteverdi. Ny viten oppstår ofte på uventede måter innen grunnleggende forskning....

Nyhetsarkiv

Translate »