Søk

Vi viser til nye tiltak fra Oslo Kommune angående Covid-19 sendt ut 26. oktober 2020. Det innføres påbud om hjemmekontor fra og med torsdag 29. oktober 2020 kl. 12.00. I og med at alle våre systemer og programvarer ligger i skyen og at vi nyttiggjør oss av digitale og...
Kl. 15:29 – UNIFOR bekrefter at problemet er utbedret og at det nå er mulig å logge seg på vårt søknadssystem igjen. Vi registrerer ingen tekniske problemer og søknadsfristen 15. oktober gjelder fortsatt for de av stiftelsene det gjelder.   Kl. 14:39...
UNIFOR fokuserer på bærekraftige investeringer og har oppnådd en fossilfri aksje- og obligasjonsportefølje for stiftelsene som velger å følge dette. Vi baserer forvaltningen på Statens Pensjonsfond Utlands prinsipper for god selskapsstyring, ansvarlige investeringer...
Direktør Throne Holsts fond for ernæringsforskning støtter ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av avlønning av et professorat i ernæringsforskning og ellers som følger: – til prosjekt og undersøkelser som inngår under fondets formål...
Translate »