Søk

UNIFOR har hjemmekontor


Vi viser til nye tiltak fra Oslo Kommune angående Covid-19 sendt ut 26. oktober 2020. Det innføres påbud om hjemmekontor fra og med torsdag 29. oktober 2020 kl. 12.00. I og med at alle våre systemer og programvarer ligger i skyen og at vi nyttiggjør oss av digitale og...

Teknisk problem ved innlogging 15. oktober løst kl 15:20


Kl. 15:29 – UNIFOR bekrefter at problemet er utbedret og at det nå er mulig å logge seg på vårt søknadssystem igjen. Vi registrerer ingen tekniske problemer og søknadsfristen 15. oktober gjelder fortsatt for de av stiftelsene det gjelder.   Kl. 14:39...

UNIFOR har oppnådd en fossilfri aksje- og obligasjonsportefølje


UNIFOR fokuserer på bærekraftige investeringer og har oppnådd en fossilfri aksje- og obligasjonsportefølje for stiftelsene som velger å følge dette. Vi baserer forvaltningen på Statens Pensjonsfond Utlands prinsipper for god selskapsstyring, ansvarlige investeringer...

Direktør Throne Holsts fond for ernæringsforskning


Direktør Throne Holsts fond for ernæringsforskning støtter ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av avlønning av et professorat i ernæringsforskning og ellers som følger: – til prosjekt og undersøkelser som inngår under fondets formål...
Translate »