Søk

Opplever du problemer ved lagring og sending av søknad?


UNIFOR erfarer at brukere ved Oslo Universitetssykehus opplever problemer med å lagre og sende inn søknader fra sykehusets dataenheter. Etter nærmere dialog med sykehusets IT-avdeling har vi funnet ut at dette kommer av at det ikke er gjennomført nødvendige...

Solgløttfondet


Solgløttfondet har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon. I år lyser Solgløttfondet ut inntil 140 000 kroner som kan søkes av sykepleiere som ønsker bidrag til rekreasjonsformål i betydning av velferd, hvile og...
Translate »