Søk

Stiftelsen lyser ut forskningsmidler til prosjekter som kan bidra til økt kunnskap om forebygging og behandling av ernæringsrelaterte sykdommer.

Støtten gis i form av driftstøtte til forskningsprosjekter.

Det skal i år deles ut inntil kr 717 000 kr.

Hvem kan søke?

Du må

– være forsker med tilknytting til Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Både forskere i faste vitenskapelige stillinger og stipendiater, postdocs og andre forskere i midlertidige stillinger ved det Medisinske fakultet kan søke.

Klikk her for å bli overført til stiftelsens nettside og elektroniske søknadsskjema. 

Translate »