Søk

The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowships Fund offers scholarships annually to master and PhD-students at the University of Oslo to stimulate international dialogue and understanding. They cover costs related to research stays abroad for candidates within the...
Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelser mottok 468 søknader i årets søknadsrunder. Stiftelsenes styrer har gleden av å meddele at det den 1. november 2022 vil deles ut totalt 4.990.000 kr fordelt på 58 stipendmottakere. Billedkunstnere, komponister, og...
Kaia og Torfinn Tobiassens Fond støtter master- og ph.d.-studenter som arbeider med middelalderforskning ved norske universiteter og høgskoler. Støtte gis i form av prosjektstøtte og reisestipend. Det er ikke mulig å søke om lønnsstøtte.  Det deles erfaringsmessig ut...
Translate »