Søk

Stiftelsens formål er å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve et aktivt og selvstendig liv og ta del i samfunnet på like vilkår som andre. Stiftelsens har avsatt midler til finansiering av utviklingsarbeider. Det kan gis støtte til hele eller deler av...
Translate »