Søk

Margit og Gunvor Gleditschs Fond Til Støtte For Forskning Innen Medisin og Biologi M V støtter medisinsk forskning innen medisin og biologi. Den 23. september hvert femte år deler fondet ut «Gleditschprisen» til en forsker som har bidratt til utvidet erkjennelse innen...
Direktør Throne Holsts fond for ernæringsforskning støtter ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av avlønning av et professorat i ernæringsforskning og ellers som følger: – til prosjekt og undersøkelser som inngår under fondets formål – til...
(see below for English) Støtte gis fortrinnsvis til studier av forhold og utvikling i Norge eller andre land som deltok i Det europeiske gjenreisningsprogram (1947-1952). Hvert års tilgjengelige midler deles ut til følgende formål: a) Stipend til en yngre forsker,...
UNIFOR lyser ut stipendmidler tilsvarende totalt 5,893 millioner kroner på vegne av 40 forskjellige stiftelser i tidsrommet 1. september til 1. og 15. oktober. Disse stiftelsene er i all hovedsak rettet mot personer (studenter, forskere og ansatte) med direkte...
Styremedlemmer i stiftelsene som UNIFOR forvalter inviteres til strategimøte mandag 18. oktober. Foreløpig agenda for møtet er 12.00 – 12.30 Lunsj 12.30 – 13.15 IEAs energirapport 2021 – hvordan løser vi energiproblemet? Anders Elverhøi, geolog og prof. emeritus...