Søk

Styremedlemmer i stiftelsene som UNIFOR forvalter inviteres til strategimøte mandag 18. oktober.

Foreløpig agenda for møtet er

12.00 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.15 IEAs energirapport 2021 – hvordan løser vi energiproblemet?

Anders Elverhøi, geolog og prof. emeritus UiO, og styremedlem i UNIFOR

13.30 – 14.15 ESG – EUs taksonomi og offentliggjøringsforordningen; hva betyr dette for finansbransjen

Heidi Finskas, Direktør Samfunnsansvar, KLP

14.30 – 15.15 Strategivalg, risiko og kostnader

Snorre Lindset, Professor i finans, NTNU

15.15 – 15.30 Oppsummering

Hans Jørgen Stang, UNIFOR

Møtet vil avholdes fysisk i Høyres Hus i Stortingsgaten 20.

Tilbakemelding om eventuell deltakelse bes mottatt innen senest 15. september på unifor@unifor.no.

Translate »