Søk

Støtte gis fortrinnsvis til studier av forhold og utvikling i Norge eller andre land som deltok i Det europeiske gjenreisningsprogram (1947-1952). Støtten gis i form av  a) stipend til en yngre forsker, fortrinnsvis til studieformål som nevnt i fondets vedtekter § 1....
The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowships Fund annually offers scholarships to master and PhD-students at the University of Oslo to stimulate international dialogue and understanding. They cover costs related to research stays abroad for candidates within the...
Stiftelsene tilknyttet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) lyser ut årets stipendmuligheter f.o.m. 1. februar 2022. Det er mulig å søke om støtte til student- og reisestipend, vitenskapelige stipend, samt til etter- og videreutdanning. Samtlige...