Søk

Nansenfondet og de dermed forbundne fond har åpnet for søknader


Nansenfondet og de dermed forbundne fonds formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder. I samsvar med de enkelte fonds vedtekter kan det tildeles midler til blant annet drift, forskningsutstyr, faglige reiser og vitenskapelig assistanse. Innen...

Opplever du problemer ved registrering av rapport?


UNIFOR erfarer at brukere ved Oslo Universitetssykehus opplever problemer med å registrere og sende inn rapport for tildelte midler fra dataenheter tilknyttet Helsenett.   Etter nærmere undersøkelser mot Helsenett har vi funnet ut at Helsenett/Sykehuset mest...
Translate »