Søk

          Stiftelsen Sophies Mindes formål er å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve aktive og selvstendige liv og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.   Stipend for elever og studenter med bevegelseshemninger...