Søk

Søknadsveileder

En veileder for hvordan du søker om støtte via UNIFORs søknadsportal

Søknadsveiledning

Dette er en generell veiledning for deg som skal sende en søknad gjennom UNIFORs søknadsportal. Noen stiftelser har særskilte veiledere og retningslinjer som du må lese nøye før du søker.

Utlysning

Alle stiftelser som deler ut midler etter søknad, lyser ut midlene på våre nettsider. UNIFOR annonserer også alle utlysningene på Facebook.

Utlysningen publiseres vanligvis én til halvannen måned før søknadsfristen. I utlysningen vil det stå hva som er formålet til stiftelsen, hvem som kan søke, hvor stort beløp som er tilgjengelig, og hva søknaden må inneholde.

UNIFORs SØKNADSPORTAL

Gjennom vår elektroniske søknadsportal tilbyr vi sikker og effektiv håndtering av søknader og utdelinger. Søknadsbehandlingen er elektronisk og lett å bruke for både søkere og de som skal vurdere søknadene.

Alle som skal søke, må registrere seg i søknadsportalen. Registrering og innlogging skjer gjennom ID-porten. Alle søkere må derfor ha norsk fødselsnummer eller D-nummer.

I søknadsportalen har du som søker full oversikt over dine søknader og rapporter. Svar på søknaden mottas også der.

Sende en søknad

Alle søknader til stiftelser som er utlyst gjennom UNIFOR, må leveres via søknadsportalen innen søknadsfristen. Les alltid utlysningsteksten nøye før du søker. Det er mulig å endre og sende inn vedlegg til søknaden fram til søknadsfristen. Etter søknadsfristen er det ikke mulig å endre søknaden.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Merk at noen stiftelser har egne retningslinjer for hva søknaden skal inneholde. Les alltid retningslinjene nøye før du søker.

Søknadsportal

Gjennom vår søknadsportal tilbyr vi sikker og effektiv håndtering av søknadsprosesser, utdelinger og rapportering for bruk av tildelte midler. Søknadsbehandlingen er elektronisk og lett å bruke for både søkere og de som skal vurdere søknadene.

Vedlegg

Vedlegg til søknaden lastes opp i søknadsskjemaet. Alle vedlegg skal være i PDF-format og kan ikke være større enn 20 MB. Det er mulig å laste opp vedlegg til søknaden helt fram til søknadsfristen.

Søknadsfristen

Søknadsfristen går ut kl. 23:59 på den datoen som er oppgitt. Merk at søknadsfristen ikke flyttes på grunn av helger eller helligdager.

BEHANDLINGSTID OG SVAR PÅ SØKNADEN

Varsel om svar på søknaden blir sendt til den e-postadressen du har oppgitt i brukerkontoen din. Vanlig behandlingstid for en søknad er 3–4 måneder.

Stiftelsene forbeholder seg retten til å avslå mangelfulle søknader. Søknader som ikke faller innenfor stiftelsens formål eller er i strid med vedtektene, vil også bli avslått.

SKATTEFRITT ELLER SKATTEPLIKTIG?

Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i  budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger. Maksimalt tildelingsbeløp ved dekking av livsopphold er normalt satt til kr. 80 000 pr. tildeling, men enkelte stiftelser kan ha andre tildelingsbeløp. Se utlysningsteksten for stiftelsen du søker på.

Hvis du ikke har benyttet alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til.

 

Vi tar forbehold om skrivefeil og endringer, og UNIFOR kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil i søknadssystemet, i søknadsbehandlingen eller i tilknytning til utbetalinger.

Translate »