Søk

Om stiftelser

En stiftelse er en selskapsform som opprettes når en mengde penger stilles til rådighet for et bestemt formål.

Hva er en stiftelse?

En stiftelse er en selskapsform som opprettes når en mengde penger (formuesverdi) stilles til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art, gjerne ved testament eller gave.

Stiftelser er selveiende institusjoner, det vil si at de ikke har eiere. De har heller ikke medlemmer med organisatoriske rettigheter, men ledes av et styre.

STIFTELSENS FORMÅL

Det viktigste for en stiftelse er å oppfylle formålet. Det er stiftelsens styre som er ansvarlig for hvordan stiftelsens formål oppfylles.

Noen stiftelser lyser ut og tildeler midler etter søknad, mens andre tildeler tilgjengelig utdelingsbeløp direkte til en mottaker til bruk i henhold til formålet. Det er også stiftelser som deler ut priser eller belønninger. Ikke alle stiftelser deler ut midler hvert år. Dette kan du lese mer om på den enkelte stiftelsens informasjonsside.

Hvor mye en stiftelse deler ut, avhenger av stiftelsens kapital. UNIFOR administrerer stiftelser med kapitalstørrelse fra under 1 million NOK til over 250 millioner NOK. Tilgjengelig utdelingsbeløp blir som regel publisert når en stiftelse lyser ut midler.

Styret i en stiftelse

Styret er øverste organ i en stiftelse og er ansvarlig for forvaltningen av stiftelsen. Det er også styrets oppgave og ansvar å sørge for at formålet oppfylles gjennom å vedta utdelinger fra stiftelsen. Styret bør vedta en plan for hvordan formålet skal oppfylles, og hvordan stiftelsens midler skal forvaltes.

Forvaltning av kapitalen

Stiftelsesloven setter krav til at kapitalen i en stiftelse skal forvaltes forsvarlig, og hensyn til sikkerhet og mulighet for god avkastning er vesentlige forhold her. Styret i en stiftelse må derfor passe på å ha en robust og solid investeringsstrategi. Se under Om Unifor og våre tjenester hvordan vi gjør det.

Stiftelsene som UNIFOR forvalter

Vi administrerer hovedsakelig stiftelser tilknyttet Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus, NTNU, NMBU og Musikkhøgskolen, men også andre private stiftelser. De fleste stiftelsene støtter formål innen høyere utdanning og forskning, men også innen kunst og kultur og andre allmennyttige formål.

Forskning og utdanning

Vi administrerer stiftelser som tilgodeser universitetsmiljøene ved UiO, NTNU, NMBU og Musikkhøyskolen. Noen av stiftelsene, som for eksempel Nansenfondene, er også åpne for søkere fra andre universitet og forskningsmiljø.

Vi har dessverre ikke en fullstendig oversikt over alle stiftelser som skal tilgodese universitetsmiljøene i Norge.

Medisinsk forskning

De største stiftelsene som vi administrerer, er stiftelser som skal tilgodese medisinsk forskning, f.eks. Direktør Throne Holsts stiftelse for ernæringsforskning, Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning og Anders Jahres fond til vitenskapens fremme.

Kunst og musikk

Vi administrerer Fegerstens stiftelser, som lyser ut midler til norske billedkunstnere og norske musikere og komponister annethvert år.

Allmennyttige formål

Vi administrerer også stiftelser som skal tilgodese allmennyttige formål gjennom tildelinger til økonomisk vanskeligstilte, rekreasjon for sykepleiere og forskjønnelse av uteområder.

Mer om stiftelser

Stiftelsesregisteret

Stiftelsesregisteret kan du finne en fullstendig oversikt over alle opprettede stiftelser i Norge. Registeret drives av Lotteri- og stiftelsestilsynet og inneholder informasjon om stiftelsenes styre, kapitalstørrelse og vedtekter.

 

Stiftelsesforeningen

Stiftelsesforeningen (SF) er en uavhengig interesseorganisasjon og møteplass for norske stiftelser. Medlemskap i foreningen er inkludert for stiftelser som inngår avtale med oss.

 

Hvordan etablere en stiftelse?

På Stiftelsestilsynets nettsider kan du finne mer informasjon om hvordan du etablerer en stiftelse, og om hva som kreves. Vi kan gjerne bistå med utforming av stiftelsesdokument og vedtekter.