Søk

Framkomiteens belønning for polarforskning deles ut 11. oktober 2021


Framkomiteens belønning for polarforskning deles ut hvert fjerde år på Fridtjof Nansens fødselsdag den 10. oktober til «en norsk forsker som har ydet et verdig bidrag – ved en avhandling eller på annen måte – til utforskningen av polarlandenes eller polarhavenes...

Pålogging via ID-porten for øyeblikket ikke mulig


Vi opplever dessverre problemer med pålogging til vårt søknadssystem via ID-porten 22. mars 2021. Feilen er under utbedring. Vi ber deg prøve igjen senere. Dersom noe haster, ber vi deg kontakte UNIFOR per e-post unifor@unifor.no.

Fondet for anvendt forskning ved Økonomisk institutt


Fondets formål er å fremme anvendt økonomisk forskning i fagmiljøet ved Økonomisk institutt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (UiO) og ved Frischsenteret. Støtte gis til tiltak som fremmer samarbeidet mellom de to institusjonene, og som bygger opp det faglige...

Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme


Stiftelsen gir økonomisk støtte til fremme av norsk preklinisk og klinisk odontologisk forskning og undervisning. Støtten gis i form av vitenskapelige stipend.  Det er ingen øvre grense vedrørende søknadsbeløp, men det skal i år deles ut inntil kr 165 000. Stiftelsen...

Chunichi-Inadomi-fondet for norsk-japansk kulturutveksling


Stiftelsen støtter gjensidig kulturutveksling mellom Norge og Japan. Støtten gis i form av stipend, reisestipend, bidrag til prosjekter, aktiviteter, arrangementer, o.l.  Det er ingen øvre grense for beløp ved søknad, men det skal i år totalt deles ut inntil kr 48...
Translate »