Søk

Stiftelsen støtter gjensidig kulturutveksling mellom Norge og Japan.

Støtten gis i form av stipend, reisestipend, bidrag til prosjekter, aktiviteter, arrangementer, o.l. 

Det er ingen øvre grense for beløp ved søknad, men det skal i år totalt deles ut inntil kr 48 000.

Fondet er klar over at det er stor usikkerhet knyttet til den pågående Covid-19- situasjonen. Interesserte søkere oppfordres likevel til å søke om støtte til fremtidige aktiviteter. Fondet vil tilrettelegge for en åpen dialog med stipendmottakere og opererer med en lav terskel for utvidede bruksperioder og utsatte rapporteringsfrister.

HVEM KAN SØKE?

Stiftelsen skal generelt tjene gjensidig kulturutveksling mellom Norge og Japan.

Du må

– være student, forsker eller annen kulturarbeider med konkrete planer om utveksling

Eller

– ha konkrete planer om andre tiltak som fremmer kulturelt samkvem mellom Norge og Japan.

 
Søknadsfristen er 30. mars 

 

Klikk her for å bli overført til fondets nettside og elektroniske søknadsskjema. 

Translate »