Søk

Chunichi-Inadomi-fondet for norsk-japansk kulturutveksling

Fondet støtter gjensidig kulturutveksling mellom Norge og Japan.

Det gis støtte til kulturutveksling i form av

  • utveksling av studenter, forskere og andre kulturarbeidere
  • andre tiltak som fremmer kulturelt samkvem.

Stiftelsen lyser ut midler 28. februar hvert år med fast søknadsfrist 30. mars.

Søknadsskjemaet tilgjengeliggjøres i dette tidsrommet på denne nettsiden. Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal.


Vedtekter

FOR

Chunichi-Inadomi-fondet for norsk-japansk kulturutveksling

Fastsatt av Det akademiske kollegium 18. februar 1972, 15. mai 1975 og 4. februar 1983. Endret av Det akademiske kollegium 19. oktober 1998 og 2. januar 2003. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 17. desember 1998 og 23. april 2003.

 

§1.

Fondet ble opprettet etter at avisselskapet Chunichi Shimbun, som arrangerte en Edvard Munch-utstilling i Japan i 1970/71, hadde donert overskuddet av utstillingen, yen 10.000.000,-, til Universitetet i Oslo. Etter Munch-utstillingen i Japan i 1981/82 donerte Chunichi Shimbun et nytt beløp, kr. 500.000,-, som tilskudd til fondet. Til sammen utgjør de to donasjonene fondets grunnkapital, som per 31. desember 1996 var kr. 684.000,-, og som skal være urørlig.

Ledelsen for Chunichi Shimbun har ønsket å uttrykke sin anerkjennelse for den meget store innsats som universitetslektor Masahiko Inadomi ydet i forbindelse med de to Munch-utstillingene, og for norsk-japansk kulturforbindelse generelt sett. Fondets navn fastsettes derfor som Chunichi-Inadomi-fondet for norsk-japansk kulturutveksling.

§2.

Fondet skal generelt tjene gjensidig kulturutveksling mellom de to land, enten i form av utveksling av studenter, forskere og andre kulturarbeidere, eller i form av andre tiltak som fremmer kulturelt samkvem.

§3.

Av den årlige avkastningen skal 20% tillegges kapitalen. Resten av avkastningen skal deles ut etter søknad, og i henhold til en innstilling fra fondets fagkomité. Midler utdeles fra fondet én gang årlig.

§4.

Fondet skal ha en fagkomité på tre medlemmer som oppnevnes av Universitetsstyret etter forslag fra Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Ledervervet skal normalt innehas av en person som har en ledende stilling innen japanskundervisningen ved instituttet.

§5.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »