Søk

Chunichi-Inadomi-fondet for norsk-japansk kulturutveksling

Fondet støtter gjensidig kulturutveksling mellom Norge og Japan.

Det gis støtte til kulturutveksling i form av

  • utveksling av studenter, forskere og andre kulturarbeidere
  • andre tiltak som fremmer kulturelt samkvem.

Utlysning

Søknadsfrist 30.03.2023
Tilgjengelig for utdeling: 55 000,00 NOK
 

Chunichi-Inadomi-fondet for norsk-japansk kulturutveksling


Fondet støtter gjensidig kulturutveksling mellom Norge og Japan. Støtten gis i form av stipend, reisestipend og bidrag til prosjekter, aktiviteter, arrangementer, o.l. 

Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 5 000 kr – 50 000 kr. 

HVEM KAN SØKE?

Stiftelsen skal generelt tjene gjensidig kulturutveksling mellom Norge og Japan. Du må (1) være student, forsker eller annen kulturarbeider med konkrete planer om utveksling, eller (2) ha konkrete planer om andre tiltak som fremmer kulturelt samkvem mellom Norge og Japan.

 

Søknadsfristen er 30. mars 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Vedtekter

FOR

Chunichi-Inadomi-fondet for norsk-japansk kulturutveksling

Fastsatt av Det akademiske kollegium 18. februar 1972, 15. mai 1975 og 4. februar 1983. Endret av Det akademiske kollegium 19. oktober 1998 og 2. januar 2003. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 17. desember 1998 og 23. april 2003.

 

§1.

Fondet ble opprettet etter at avisselskapet Chunichi Shimbun, som arrangerte en Edvard Munch-utstilling i Japan i 1970/71, hadde donert overskuddet av utstillingen, yen 10.000.000,-, til Universitetet i Oslo. Etter Munch-utstillingen i Japan i 1981/82 donerte Chunichi Shimbun et nytt beløp, kr. 500.000,-, som tilskudd til fondet. Til sammen utgjør de to donasjonene fondets grunnkapital, som per 31. desember 1996 var kr. 684.000,-, og som skal være urørlig.

Ledelsen for Chunichi Shimbun har ønsket å uttrykke sin anerkjennelse for den meget store innsats som universitetslektor Masahiko Inadomi ydet i forbindelse med de to Munch-utstillingene, og for norsk-japansk kulturforbindelse generelt sett. Fondets navn fastsettes derfor som Chunichi-Inadomi-fondet for norsk-japansk kulturutveksling.

§2.

Fondet skal generelt tjene gjensidig kulturutveksling mellom de to land, enten i form av utveksling av studenter, forskere og andre kulturarbeidere, eller i form av andre tiltak som fremmer kulturelt samkvem.

§3.

Av den årlige avkastningen skal 20% tillegges kapitalen. Resten av avkastningen skal deles ut etter søknad, og i henhold til en innstilling fra fondets fagkomité. Midler utdeles fra fondet én gang årlig.

§4.

Fondet skal ha en fagkomité på tre medlemmer som oppnevnes av Universitetsstyret etter forslag fra Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Ledervervet skal normalt innehas av en person som har en ledende stilling innen japanskundervisningen ved instituttet.

§5.

Fondet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for fondet.

Translate »