Søk

Støtte gis fortrinnsvis til studier av forhold og utvikling i Norge eller andre land som deltok i Det europeiske gjenreisningsprogram (1947-1952). Støtten gis i form av a) stipend til en yngre forsker, fortrinnsvis til studieformål som nevnt i fondets vedtekter § 1....
Fondet har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon. Det er mulig å søke om stipend på inntil kr 5 000. Rekreasjon defineres som hvile og fornøyelse. Eksempler på aktiviteter som har fått støtte: 1) Spaopphold i...
Stiftelsene tilknyttet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) lyser ut årets stipendmuligheter f.o.m. 1. februar 2024. Det er mulig å søke om støtte til student- og reisestipend, vitenskapelige stipend, samt til etter- og videreutdanning. Samtlige...
Translate »