Søk

Stiftelsen støtter unge forskerrekrutter (Ph.d.) innen samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av – reisestipend STIPENDENE SKAL GÅ TIL – lengre forskningsopphold (minimum 3 måneder) ved fremragende universiteter i utlandet Det kan...
Det er nå mulig å søke om stipendmidler fra stiftelser tilknyttet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Det lyses ut midler til student- og reisestipend, vitenskapelige stipend, samt til etter- og videreutdanning. Les utlysningstekster, vedtekter og...
Translate »