Søk

Stiftelsen gir økonomisk støtte til fremme av norsk preklinisk og klinisk odontologisk forskning og undervisning.

Støtten gis i form av

– Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 200 000.

Hvem kan søke?

Du må være

– forsker innen preklinisk og/eller klinisk odontologi

eller

– underviser innen preklinisk og/eller klinisk odontologi

Stiftelsen ønsker å gi bidrag til

– formidling av vitenskapelige arbeider og undervisningsopplegg
– odontologiske undersøkelser
– publisering i vitenskapelige tidsskrifter.

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.
Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.
Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

Søknadsfrist er 30. mars 2019.

Klikk her for å bli overført til søknadsskjemaet. 

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

Translate »