Søk

Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme

Stiftelsens formål er å fremme norsk preklinisk og klinisk odontologisk forskning og undervisning.

Stiftelsen ønsker å gi bidrag til:

  • formidling av vitenskapelige arbeider og undervisningsopplegg
  • odontologiske undersøkelser
  • publisering i vitenskapelige tidsskrifter.

Stiftelsen er registrert opprettet i 2018 og er en sammenslåing av 6 mindre stiftelser. Se vedtektene for detaljer.

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med søknadsfrist 30. mars.

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.


Vedtekter

§ 1. Stiftelsens navn og grunnkapital

Stiftelsen er opprettet ved en sammenslåing av stiftelsene:

Den Norske Tannlegeforenings fond til odontologiens fremme
Norsk Dental Depots Fond for Odontologisk forskning
Jubileumsfondet til Fremme av Odontologisk Forskning og undervisning
Norske Tandlægers Fond til Tandlægevidenskapens fremme
A/S Norsk Dental Depots Fond for Odontologisk forskning ved Universitetet i Bergen
Tannlegeundervisningens fond

Stiftelsens grunnkapital er NOK 2 565 896. Grunnkapitalen kan ikke forringes, men kan økes ved gaver.

Stiftelsen ble i 2020 tilført annen egenkapital fra avviklede Ingvald Stokkes fond. Ingvald Stokkes fond hadde som formål å fremme vitenskapelige arbeid spesielt knyttet til eksperimentell forskning innen odontologi. Det aktuelle beløpet er kr 382 228. Beløpet inngår ikke i fondets grunnkapital.

Stiftelsens navn er Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme.

§ 2. Formål

Stiftelsens formål er fremme norsk preklinisk og klinisk odontologisk forskning og undervisning gjennom bidrag til formidling av vitenskapelige arbeider og undervisningsopplegg, bidrag til odontologiske undersøkelser og bidrag til publisering i vitenskapelige tidsskrifter.

§ 3. Fagkomite

Utdeling av stipender vedtas av styret etter innstilling fra stiftelsens fagkomite. Fagkomiteen skal bestå av fire medlemmer. Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen, Den norske tannlegeforening og Plandent AS oppnevner et medlem hver.

Oppnevningstiden er for tre år.

Gjenoppnevning kan finne sted.

§ 4. Styre

Stiftelsens styre bestå av minimum tre og maksimum ti medlemmer.

Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styret for stiftelsen.

Translate »