Søk

Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme

Stiftelsens formål er å fremme norsk preklinisk og klinisk odontologisk forskning og undervisning.

Stiftelsen ønsker å gi bidrag til:

  • formidling av vitenskapelige arbeider og undervisningsopplegg
  • odontologiske undersøkelser
  • publisering i vitenskapelige tidsskrifter.

Utlysning

Søknadsfrist 30.03.2023
Tilgjengelig for utdeling: 200 000,00 NOK


Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme


Stiftelsen gir økonomisk støtte til fremme av norsk preklinisk og klinisk odontologisk forskning og undervisning.

 

STØTTEN GIS I FORM AV 

- Vitenskapelig stipend

Det deles tradisjonelt ut vitenskapelige stipendier i størrelsesordenen 10 000 kr - 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Stiftelsen skal totalt dele ut NOK 200 000.

 

HVEM KAN SØKE? 

Du må være

- forsker innen preklinisk og/eller klinisk odontologi

eller

- underviser innen preklinisk og/eller klinisk odontologi


Stiftelsen gir bidrag til


- formidling av vitenskapelige arbeider og undervisningsopplegg
- odontologiske undersøkelser
- publisering i vitenskapelige tidsskrifter.

 

Søknadsfristen er 30. mars 

 

Generell informasjon:

UNIFORs søknadssystem sender ut automatiske bekreftelser på mottatte søknader per e-post. Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på din søknad, bør du sjekke søknadens status. Dersom statusen står som «Lagret», er den ikke mottatt. Dersom statusen står som «Sendt inn», er den mottatt.

I de tilfeller hvor søknader ikke kan sendes inn, er det som regel snakk om brannmurer som sperrer for bruken av UNIFORs søknadssystem. Vi anbefaler i slike tilfeller å prøve å sende inn søknaden via en alternativ nettleser.

Ved problemer med innsendelse av din søknad bes du kontakte UNIFOR for veiledning. UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader, reiseutgifter) for å være skattefrie.

UNIFORs stiftelser gir som hovedregel ikke støtte til generelt livsopphold (husleie, mat, o. l.). De stiftelsene som kan dekke slike utgifter, informerer om dette konkret i sine utlysninger. Slike stipender er skattepliktige.

Vedtekter

FOR

Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme

 

§ 1. Stiftelsens navn og grunnkapital

Stiftelsen er opprettet ved en sammenslåing av stiftelsene:

Den Norske Tannlegeforenings fond til odontologiens fremme
Norsk Dental Depots Fond for Odontologisk forskning
Jubileumsfondet til Fremme av Odontologisk Forskning og undervisning
Norske Tandlægers Fond til Tandlægevidenskapens fremme
A/S Norsk Dental Depots Fond for Odontologisk forskning ved Universitetet i Bergen
Tannlegeundervisningens fond

Stiftelsens grunnkapital er NOK 2 565 896. Grunnkapitalen kan ikke forringes, men kan økes ved gaver.

Stiftelsen ble i 2020 tilført annen egenkapital fra avviklede Ingvald Stokkes fond. Ingvald Stokkes fond hadde som formål å fremme vitenskapelige arbeid spesielt knyttet til eksperimentell forskning innen odontologi. Det aktuelle beløpet er kr 382 228. Beløpet inngår ikke i fondets grunnkapital.

Stiftelsens navn er Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme.

 

§ 2. Formål

Stiftelsens formål er fremme norsk preklinisk og klinisk odontologisk forskning og undervisning gjennom bidrag til formidling av vitenskapelige arbeider og undervisningsopplegg, bidrag til odontologiske undersøkelser og bidrag til publisering i vitenskapelige tidsskrifter.

 

§ 3. Fagkomite

Utdeling av stipender vedtas av styret etter innstilling fra stiftelsens fagkomite. Fagkomiteen skal bestå av fire medlemmer. Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen, Den norske tannlegeforening og Plandent AS oppnevner et medlem hver.

Oppnevningstiden er for tre år.

Gjenoppnevning kan finne sted.

 

§ 4. Styre

Stiftelsens styre bestå av minimum tre og maksimum ti medlemmer.

Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styret for stiftelsen.

Translate »