Søk

Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme

Stiftelsens formål er å fremme norsk preklinisk og klinisk odontologisk forskning og undervisning.

Stiftelsen ønsker å gi bidrag til:

  • formidling av vitenskapelige arbeider og undervisningsopplegg
  • odontologiske undersøkelser
  • publisering i vitenskapelige tidsskrifter.

Stiftelsen er registrert opprettet i 2018 og er en sammenslåing av 6 mindre stiftelser. Se vedtektene for detaljer.


Utlysning

Søknadsfrist 30.03.2020
Tilgjengelig for utdeling: 200 000,00 NOK
 

Stiftelsen gir økonomisk støtte til fremme av norsk preklinisk og klinisk odontologisk forskning og undervisning.

Støtten gis i form av

- Vitenskapelig stipend

Det skal i år deles ut inntil kr 200 000.

Hvem kan søke?

Du må være

- forsker innen preklinisk og/eller klinisk odontologi

eller

- underviser innen preklinisk og/eller klinisk odontologi

Stiftelsen ønsker å gi bidrag til

- formidling av vitenskapelige arbeider og undervisningsopplegg
- odontologiske undersøkelser
- publisering i vitenskapelige tidsskrifter.

 

Les utlysningsteksten, vedtekter og søknadsveilederen nøye.
Du finner søknadsveilederen under fanen «Søk støtte» øverst på siden.
Søknaden må sendes elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

Søknadsfrist er 30. mars 2020.

UNIFOR bistår gjerne med søknadsveiledning i kontortid i hele utlysningsperioden. Vi kan imidlertid ikke garantere hjelp hvis det oppstår spørsmål tett opp mot søknadsfristen, du bør derfor søke i god tid før fristen går ut.

 

MERK: Stipend skal gå til dekning av merutgifter (f.eks. driftskostnader og/eller reiseutgifter) for å være skattefrie. Selv om du har benyttet diettsatser i budsjettet, må du i rapporteringen dokumentere alle utgifter med kvitteringer. Dette for å unngå overskudd på stipendet og dermed skatteplikt.

Stipend til dekning av generelt livsopphold anses som lønn og er skattepliktig. Det vil si at du må betale skatt av slike tildelinger.

Hvis du ikke benytter alle midlene i henhold til søknaden og ikke kan dokumentere alle utgiftene, skal «overskuddet» tilbakebetales. Hvis de tildelte midlene ikke brukes i henhold til formålet, eller hvis du ikke leverer en tilstrekkelig økonomisk rapport, skal midlene tilbakebetales til stiftelsen.

Vedtekter

§ 1. Stiftelsens navn og grunnkapital

Stiftelsen er opprettet ved en sammenslåing av stiftelsene:

Den Norske Tannlegeforenings fond til odontologiens fremme
Norsk Dental Depots Fond for Odontologisk forskning
Jubileumsfondet til Fremme av Odontologisk Forskning og undervisning
Norske Tandlægers Fond til Tandlægevidenskapens fremme
A/S Norsk Dental Depots Fond for Odontologisk forskning ved Universitetet i Bergen
Tannlegeundervisningens fond

Stiftelsens grunnkapital er NOK 2 565 896. Grunnkapitalen kan ikke forringes, men kan økes ved gaver.

Stiftelsens navn er Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme.

§ 2. Formål

Stiftelsens formål er fremme norsk preklinisk og klinisk odontologisk forskning og undervisning gjennom bidrag til formidling av vitenskapelige arbeider og undervisningsopplegg, bidrag til odontologiske undersøkelser og bidrag til publisering i vitenskapelige tidsskrifter.

§ 3. Fagkomite

Utdeling av stipender vedtas av styret etter innstilling fra stiftelsens fagkomite. Fagkomiteen skal bestå av fire medlemmer. Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen, Den norske tannlegeforening og Plandent AS oppnevner et medlem hver.

Oppnevningstiden er for tre år.

Gjenoppnevning kan finne sted.

§ 4. Styre

Stiftelsens styre bestå av minimum tre og maksimum ti medlemmer.

Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styret for stiftelsen.

Translate »