Søk

Ny viten oppstår ofte på uventede måter innen grunnleggende forskning. Derfor er fri, grunnleggende og langsiktig forskning som favner bredt, en forutsetning for all annen forskning. UNIFOR-FRIMED skal støtte den frie, grunnleggende og langsiktige medisinske...
På vegne av våre stiftelser lyser UNIFOR herved ut stipendmidler til medisinsk forskning. Midlene skal blant annet tilgodese forskning innen akuttmedisin, dermatologi, lupus, nevrologi, oftalmologi, psykiatri, og øresykdommer. Det kan søkes om driftsmidler til...
Stiftelsen til støtte for studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet (UiO) tar nå imot søknader. Stipendiater og postdoktorale forskere kan søke. Det skal totalt deles ut inntil 193 000 kr. Stiftelsen er klar...
Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til virksomheter og tiltak som – ivaretar norske sjøfolks velferd, – belyser norske sjøfolks innsats, – fremmer forståelse og interesse for norsk skipsfart og dens historie, dens stilling i dagens samfunn...
Nansenfondet og de dermed forbundne fonds formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder. Det lyses i den anledning ut midler til to faggrupperinger: realfag, medisin, odontologi og veterinærvitenskap humaniora, samfunnsfag, jus og teologi I samsvar...
Translate »