Søk

Monrad-Krohns pris for nevrologisk forskning 2022 tildeles Professor em. Lars Jacob Stovner ved det nyopprettede Forskningssenter for klinisk behandling ved Nasjonal kompetanstjeneste for hodepine (St. Olavs hospital). Priskomiteen trekker frem at Stovner har –...
Det er mulig å søke om stipend på inntil kr 5 000. Det skal i år deles ut totalt inntil kr 200 000.   De som er søknadsberettiget er autoriserte sykepleiere ved OUS som: – har vært ansatt i minst 10 år eller  – er alders- eller uførepensjonister som...