Søk

Monrad-Krohns pris for nevrologisk forskning 2022 tildeles Professor em. Lars Jacob Stovner ved det nyopprettede Forskningssenter for klinisk behandling ved Nasjonal kompetanstjeneste for hodepine (St. Olavs hospital). Priskomiteen trekker frem at Stovner har

– en omfattende vitenskapelig produksjon
– hatt et stort internasjonalt engasjement
– vært sentral i utvikling av internasjonale guidelines
– arbeidet internasjonalt med WHO
– vært sentral for utviklingen av hodepine-forskningen og implementering av dette i Norge. 

Prisen ble annonsert og delt ut på Norsk nevrologisk forenings digitale årsmøte «Nevrodagene» 16. mars 2022. Prisvinneren deltok digitalt og holdt et 20 minutters foredrag om sin forskning. 

Vi gratulerer Professor em. Lars Jacob Stovner!

Translate »