Søk

Tre av UNIFORs odontologistiftelser er sammen med tre eksterne odontologistiftelser registrert som sammenslått 3. juli 2018 og utgjør nå Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme. De seks individuelle stiftelsene det gjelder opphører følgelig å eksistere: – Den...
Fire av UNIFORs stiftelser er avviklet og slettet fra Brønnøysundregistrene 27. juni 2018: – Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond til malmgeologisk forskning – Det Nordenfjeldske Dampskibsselskabs fond for...