Søk

Ødegaards og Frimann-Dahls fond stiller i år inntil NOK 236 000 til rådighet til fremme av norsk radiologisk forskning. Støtten gis i form av stipender og skal gå (1) direkte til vitenskapelige undersøkelser, (2) til utgifter i forbindelse med bearbeidelse og...
Skattebetalerforeningens jubileumsfond støtter vitenskapelig forskning innen skatte- og avgiftsrett. Støtten gis i form av (1) vitenskapelige stipend, (2) bidrag til dekning av utgifter til konkrete prosjekter, (3) reisestipend, (4) bidrag til dekking av utgifter ifm....
Støtten gis i form av (1) vitenskapelige stipend, (2) bidrag til dekning av utgifter til konkrete prosjekter, arrangementer, (3) studiestøtte. Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen 20 000-200 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp....
Translate »