Søk

Ødegaards og Frimann-Dahls fond stiller i år inntil NOK 236 000 til rådighet til fremme av norsk radiologisk forskning.

Støtten gis i form av stipender og skal gå (1) direkte til vitenskapelige undersøkelser, (2) til utgifter i forbindelse med bearbeidelse og publikasjon av vitenskapelig materiale, (3) til studiereiser i forbindelse med forskningsprosjekter.

Det deles tradisjonelt ut stipendier i størrelsesordenen 10 000 kr – 100 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.

Alle utbetalinger må skje til forskningskonto, ikke privatkonto. Fondet kan ikke utbetale lønn.

Søknaden skal minst inneholde beløp, plan for bruk av midlene, kort prosjektbeskrivelse og CV.

Ev. spørsmål kan rettes til UNIFOR (unifor@unifor.no).

Det aksepteres kun elektroniske søknader via UNIFORS nettsider www.unifor.no. Klikk her for å bli overført til fondets søknadsskjema. 

Søknadsfrist er 15. september 

 

Klikk her for å bli overført til fondets nettside. 

Translate »