Søk

Stiftelsen støtter ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo. Støtten gis i form av avlønning av et professorat i ernæringsforskning og ellers som følger: – til forskning som inngår under stiftelsens formål – til innredning og drift av Avdeling for...
Stipend deles ut til kunststudenter som er under 35 år ved tildelingspunktet, og skal helst utdeles som en belønning for utført arbeid. Studenter som tidligere er tildelt et stipend fra legatet kan ikke søke på nytt. Stipendutdelingene foretas av legatets styre etter...