Søk

Stipend deles ut til kunststudenter som er under 35 år ved tildelingspunktet, og skal helst utdeles som en belønning for utført arbeid. Studenter som tidligere er tildelt et stipend fra legatet kan ikke søke på nytt.

Stipendutdelingene foretas av legatets styre etter innstilling fra Norske Billedkunstneres stipendkomité.

Stipendene gis erfaringsmessig i størrelsesorden NOK 20 000 – NOK 80 000. 

– Legatet deler ut stipend til aktive studenter. Personer som er under kunstutdanning høst 2022/ vår 2023 kan søke stipend.
– Alderskravet på 35 år gjelder f.o.m. tildelingspunktet. Legatets styre behandler stipendkomitéens innstilling tidlig februar hvert år, og det er dette tidspunktet som er gjeldende.
– Legatet tildeles fortrinnsvis søkere som ikke mottar annet stipend, men det kan i særskilte tilfeller gjøres unntak.
– Ved søknad om støtte til generelt livsopphold (mat, husleie, dagligdagse utgifter) som bes utbetalt til privat konto, kan det høyst søkes om kr. 80.000. Slike stipendtildelinger er skattepliktig. 


Søknaden skal inneholde:

– CV (maks 2 A4 sider): Bør inneholde oversikt over kunstnerisk utdanningsforløp, samt oversikt over kunstnerisk virksomhet og produksjon, herunder både gjennomførte og planlagte prosjekter. Bruk gjerne en omvendt kronologisk rekkefølge, slik at de siste utstillingene eller den nyeste aktiviteten kommer øverst.

– Kort søknadsstekst (ca halv A4 side): Skal gi komiteen en forståelse av ditt virke. Teksten bør inneholde en overordnet beskrivelse av teknikk og tematikk, samt kort beskrivelse av inntil 3 av dine seneste gjennomførte prosjekter/ arbeider.

– Kunstnerisk dokumentasjon av inntil 3 utførte arbeider (inntil 3 vedlegg): Inntil 3 vedlegg leveres som PDF (bør samsvare med prosjektene som beskrives i søknadsteksten)


Søknad sendes inn elektronisk. Klikk her for å bli overført til legatets søknadsskjema. 

Søknadsfristen er midnatt 18. oktober.

 

Kontakt/ veiledning:
Norske Billedkunstnere, avd. stipend og prosjektstøtte
stipend@norskebilledkunstnere.no / 23 00 50 01

Kontakt teknisk støtte ved innsendelse av søknad:
UNIFOR, unifor@unifor.no / 22 34 01 40

Translate »