Søk

Fondet lyser nå ut forskningsmidler til prosjekter som kan bidra til økt kunnskap om forebygging og behandling av ernæringsrelaterte sykdommer. Støtten gis i form av driftstøtte til forskningsprosjekter. Det skal i år deles ut inntil kr 962 000. Både forskere i faste...
Finn Jørgen Walvigs stiftelse støtter forskning ved Universitetet i Oslos Biologiske Stasjon i Drøbak. Støtte gis i form av vitenskapelige stipender i størrelsesordenen 10 000 kr – 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp. Det...
Translate »