Søk

UNIFOR er en ideell organisasjon opprettet av Universitet i Oslo i 1993 for å samle forvaltningen av UiOs fond og legater. I dag forvalter vi stiftelser som støtter forskning og høyere utdannelse ved UiO, NTNU og NMBU, samt Nansenfondene, Holocaustsenteret og andre...
Rapporten for UNIFORs kapitalforvaltning gir en oversikt over formålet med forvaltningen for stiftelsene som har tegnet avtale med UNIFOR. Videre gjennomgås valgt forvaltningsmodell, investeringsstrategi, risikoområder og resultatet av forvaltningen for 2018.  ...
UNIFOR baserer sin forvaltning på Statens Pensjonsfond Utlands prinsipper for god selskapsstyring, ansvarlige investeringer og bærekraft. Vi fokuserer videre på bærekraftige investeringer og oppnådde i 2019 målsetningen om å tilby en fossilfri energi portefølje for de...
Translate »